tisdag 25 augusti 2015

Kan man utmana en fungerande nationalstat?

Då fortsätter vi på inbördeskrigstemat lite till.

Nämligen, kan man verkligen fungera en högteknologisk industrination.

Ni som inte orkar läsa längre, svaret är NEJ.

Så varför kan man inte utmana en nationalstat?

För det första, en fungerande nationalstat har ekonomiska resurser som vida överstiger de resurser som en motståndsrörelse kan uppbåda. En nationalstat har dessutom en organisation som framförallt har möjlighet att på väldigt kort tid bygga upp ytterligare resurser för krigföring. Här inbegripet begrepp som logistik och materielanskaffning.

Men det viktigaste av allt är att en högteknologisk industrination har förmåga att bedriva underrättelsetjänst på en nivå som de flesta invånare inte förstår vidden av.

I princip så kan man kontrollera allt som den enskilda individen gör på internet, telenät och all annan elektronisk kommunikation. Om man väljer okonventionella lösningar som radiokommunikation, så ska man vara medveten om att den som sänder blir inpejlad inom 1/1000-dels sekund. Kort och gott, nationalstaten kan i princip följa allt som en potentiell motståndare gör med sina ledningssystem. Och det finns inga vägar runt det, så länge som man befinner sig på nationalstatens territorium. Så i princip så kan nationalstaten i första steget genomföra underrättelseanalys av aktörerna, i nästa steg utöva målval baserat på underrättelser och därefter genomföra vapenverkan mot mål.

Kan man göra det mot hela sin befolkning? Rent teknisk ja, sen är det en fråga om juridik. Men rent tekniskt kan allt som du och jag gör med elektronisk kommunikation analyseras och värderas av nationalstaten.

Ett annat problem är att för att utöva våld, så behövs det för ändamålet anpassade verktyg. Det är vapen, sprängämnen och övrig materiel för att föra krig. Som ni säkerligen vet, så verkar ICA:s motsvarighet i Ukraina ha ett utbud som vida överstiger det som vi kan hitta i svenska butiker. Så det kommer alltid att vara svårt att ändamålsenlig materiel. Jag vet att några kommer att börja gnälla om att det är så lätt att smuggla in vapen till kriminella med mera, med var realistiska. Tror någon att det kommer att vara öppna gränser i ett sådant krisläge där nationalstaten inser att det pågår en organiserad väpnad kamp mot staten, eller sådana som staten har en skyldighet att skydda, nämligen dess invånare.

1900-talets revolutioner var möjliga för att man hade mycket enklare koncept för krigföring och individen hade relativt låg stridseffektivitet. Med dagens ledningssystem och sensorer vill jag påstå att EN modern soldat har en förmåga som motsvarar minst 20 soldater med låg teknologisk kapacitet. Och bara för att en soldat har en iPhone eller smartphone är inte samma sak som tillgång till funktionella ledningssystem.

Men om någon vill vara korkad nog att utmana nationalstaten, så sitter jag gärna på sidolinjen och tittar på underhållningen. Den torde likna judarnas kamp mot lejonen i det gamla Roms arenor.

måndag 24 augusti 2015

Det kommande inbördeskriget i Sverige...

som inte kommer.

Det är intressant att läsa SD-troll som skriver om ett kommande inbördeskrig i Sverige mellan den obefintliga etniciteten svenskar, som enligt högt uppsatta politiker inte existerar och sen diverse konstellationer av invandrare, företrädesvis muslimer. Sen kopplar man gärna sina sakargument till fenomen som x-antal no-go områden för svensk polis och en ganska vild kriminalitet med både skjutningar och handgranatssprängning på minst veckobasis.

Då måste jag nog göra SD-trollen besvikna, eller rättare sagt, påstå rakt av att de fantiserar. Ganska morbida fantasier dessutom.

Låt oss anta att det finns ett antal islamister som vill ta över Sverige, bara för att tillfredsställa fantasin. Då får vi också anta att det behövs ett antal kriterier för ett lyckat övertagande. Låt oss anta att önskat slutläge (end state för dem som håller på med militäriska) är att svensk lagstiftning baseras på sharia i någon variant.

Låt oss anta att det är alla icke-existerande svenskar mot muslimerna.

Muslimerna vill införa sharia.

Så då börjar muslimerna analysera realiteter.

Första kriteriet är att man har en avsikt (intent) att införa sharia.

Det här kriteriet finns nog hos en hel del muslimer som är marginaliserade i samhället, dvs. de flesta. När man känner sig marginaliserad, så är det inte helt ovanligt att man som religiös tror att en striktare religiös tolkning av samhället är det allena saliggörande. Fenomenet drabbar inte bara muslimer, vi ser samma tendens hos religiösa marginaliserade grupper i USA.

Så då har vi kanske 200.000 muslimer i Sverige som vill ha sharia.

Bra, kriterium ett är uppfyllt.

Kriterium två är att man behöver ha en förmåga (capability) att påbörja inbördeskriget. Och här kommer den bristande analysen. Om vi gör antagandet att Islamiska Staten I Skandinavien har förmåga att föra krig i form av gerillakrig och eventuellt lätt infanteri, så kan vi konstatera att det är gränsen för vad islamisterna klarar. De har inte tillgång till eller utbildning för att agera med tyngre vapen. Och här tas det för intäkt att mordbrand, gangsterskjutningar, handgranatssabotage och åklagarhemsspräningar är en sådan förmåga.

Så kriterium två är uppfyllt, till del.

Det viktigaste kriteriet är kapacitet (capacity). Hur många av de 200.000 muslimerna skulle kunna utgöra en reell stridande styrka? Här kommer vi till bristen. Många kan säkerligen vara passiva eller till och med stöttande funktioner till islamisterna. Men reell stridskapacitet? Knappas. Om vi tittar på ett normalt no-go område i Sverige, av vilka det finns 187 stycken till dags dato, så hur illa är det egentligen? Vi antar att det finns kanske en hård kärna av 20-50 individer med en våldskapacitet som inte är obetydlig. Om vi samtidigt antar att de har en aktiv supporterskara som är tio gånger större, dvs. 200-500 personer som har viss våldskapacitet, så har vi nog uttömt islamisternas kapacitet. Totalt sett om vi räknar värsta fallet (most dangerous), så räknar vi 200 områden x 600 personer. 12.000 personer blir det. Det låter ju jättemycket och revolutionen är här, eller?

Nej, faktiskt inte. För det handlar inte bara om antalet människor, det handlar också om logistik, underrättelsetjänst, samverkan, samordning och så vidare. Plus att sannolikt är till exempel Södertäljes no-go områden inte islamistiska. Snarare syrisk-ortodoxa.

Det finns cirka 28.500 poliser i Sverige. Vi har EU:s lägsta polistäthet per capita. Det finns cirka 51.500 militärer i Sverige. Inberäknat hemvärn. Så summerar vi den svenska statens våldspotential i antalet människor, så hamnar vi på 80.000 personer. Baserat på antalet personer, så är statens våldspotential högre än islamsternas och har bättre utbildning, materiel, logistik, underrättelseresurser med mera

Islamisterna förstår sig faktiskt på det här. De har inte och kommer inte att påbörja något inbördeskrig. För de vet att de kommer att förlora.

SD-troll som snackar om inbördeskrig har en mycket begränsad förståelse för militär och polisiär verksamhet. Eller så är det personer som i den anglosaxiska världen kallas för "armchair warriors", dvs. personer med ett MÖP-igt intresse utan faktiskt kompetens.

För övrigt, varför skulle islamisterna påbörja ett krig de inte kan vinna, och som dessutom skulle få övriga EU att vakna, när de istället kan kräva "respekt" för sin religion och sina seder av svenska politiker.

Jag bara väntar på hädelselagen. Fast den kommer säkerligen att kallas för religionstoleranslagstiftningen enligt nyspråkstradition. Som efterföljs av arvsliberaliseringslagstiftningen. Och äktenskapsliberaliseringsbalk.

Glöm inte var du läste det först.

PS: Det är troligare att vi får ett hybridkrig mot Ryssland än ett mot Islamiska Staten I Sverige. Vilket är sämre, förstås. Fast SD-trollen tycker ju att Putin säger och står för sanningen och en god demokrati.

torsdag 20 augusti 2015

LVU

Vi bör införa en ny form av LVU, Lagen om Vård av Underutvecklade länder.

Varför tar jag då upp detta ämne? Jo, det verkar som om många länder i MENA är i ett såpass dåligt skick att Tyskland förväntar sig att få 700.000 asylanter 2016. I Sverige börjar systemet med asylsökande krackelera på riktigt.

Frågan är helt enkelt, ska vi skapa ett ultraliberalt samhälle, där i princip det inte finns några sociala skyddsnät förutom det mest basala i form av sjukvård och inte mycket annat. De lägst betalda arbetena skulle ha extremt låga löner, som man i praktiken inte klarar sig på, om man inte har minst två jobb och 16 timmars arbetsdag.

Men nu är det ju så att de flesta väljare i Europa vill faktiskt behålla lite mer social trygghet än så. Så frågan är, vad är lösningen. För det kan ju inte vara att 10, 20 eller 30% av alla invånare i MENA flyttar till EU?

Alltså, kopplat till mitt tidigare blogginlägg, en krigsförklaring, så bör vi införa en ny lag, helst på EU-nivå, nämligen tvångsförvaltning av länder i MENA som inte klarar av att regera sina egna länder. Det finns många exempel på vanstyret i både arabvärlden och i Afrika. Det räcker med att läsa om de systemproblem som afrikanska länder har enligt Världsbanken. För att inte tala om det sekteristiska våldet mellan olika grenar av islam eller islams våld mot kristna och andra minoritetsreligioner.

Så egentligen, så förespråkar jag ett återkoloniseringsprogram, där vi inför europeiska system i MENA och Afrika. Varför inte, för det är ju det som efterfrågas av flyktingarna. Så varför inte införa det på bredd i länderna med problem.

Ja, det är helt rätt, vi borde bli förmyndare för dessa failed states. För vad händer i praktiken nu? Jo, vi blir förmyndare genom våra skatter för de asylanter som kommer till Europa. För oavsett vad vissa propagandister säger, så är det så enkelt att de flesta asylsökande saknar helt konkurrenskraft på de flesta europeiska arbetsmarknader.

Nu kommer säkerligen många att tycka att det var ju rasistiskt av mig, men jag ser egentligen inte problemet. För vi skulle faktiskt kunna åstadkomma följande.

1. Sparka inkompetenta regimer/regeringar
2. Införandet av kvalitetssäkrade samhällsstrukturer
3. Säkerställa human lagstiftning
4. Införa rättvisa skattesystem
5. Införa sociala skyddsnät

Så vad är problemet då? Jo, det kräver lite avsättande av korrupta maktstrukturer i diverse länder, troligtvis med våld. Men alternativet då? Ett ultraliberalt Europa, där i princip den starkes rätt råder och där de som inte klarar sig blir ett prekariat som förr eller senare revolterar. För inte infördes demokratierna i Europa på grund av kungarnas välvilja, nej, det var under tryck från arbetarrörelserna som skapades under industrialiseringen som påbörjades i slutet av 1700-talet. Många europeiska härskare insåg att någon form av maktdelning var nödvändig, om man ville behålla någon form av framtida makt och förmögenheter. Det räcker med att titta på Ryssland, där tsaren inte såg riskerna med revolution förrän den faktiskt inträffade 1917.

Som vanligt kan vi lära något av historien. Dagens europeiska länder kan inte svälja den stora mängden asylsökande med fungerande sociala skyddsnät. Resultatet kommer att bli en folklig motvilja mot asylsökande och också samhällsinterna friktioner. Sannolikt kommer partier som är för en relativt fri asylpolitik att backa i relation till partier som är mot en i praktiken oreglerad asylprocess. Om man inte tror på detta, så räcker det med att se hur SD blev Sveriges största parti.

Om man tror något annat, så är man antagligen naiv, obildad, obotlig optimist eller går på substanser som inte är lagliga. Inte väljer man SD för att de har en suverän EU-politik eller utrikespolitik. Man väljer SD för att man identifierar problem i sin nära omgivning. Problem som dessutom förnekas av övriga riksdagspartier. Ju längre förnekandet pågår, desto bättre kommer det att gå för SD. Så trots SD:s urusla EU- och utrikespolitik, så kommer SD att växa. För trots allt så är Bryssel och diplomatin något längre bort än de problem som du upplever i din skola, ditt sjukhus och i din kommun.

Så alternativet är nog tyvärr att antingen blir europeiska länder mer dysfunktionella, med inslag av korruption och misshushållning, som i MENA och afrikanska länder, eller så tar vi och rensar upp i träsket.

Den som inte tror mig, får gärna återkomma om 10 år och säga att jag har fel.

Det är billigare att ta bort en korrupt elit från ett underutvecklat land och ersätta den, än att ta emot det korrupta landets medborgare till Europa.

Fast det är klart, man kan ju alltid blunda ett litet tag till och hoppas att det är en ond dröm och att problemen försvinner av sig själv.

Men att blunda för problem, det kan man inte göra som statsman. För det vore tjänstefel.

Så frågan är, var finns våra statsmän/statskvinnor/statshen? Min gissning är.... inte i riksdagen och inte i EU-parlamentet. Och när det inte finns statsmän, så kommer det förr eller senare att finnas ett alternativ. Det kallas för gatans parlament och anarki.

Men inte skulle vi väl få upplopp i fina Sverige? Framförallt inte i Stockholms finaste stadsdel, Östermalm, eller?!

Lagen om Vård av Underutvecklade länder, ett alternativ som är bättre än gatans parlament, anarki och revolution, om du frågar Statsmannen.


tisdag 11 augusti 2015

Mörka krafter

Kom att tänka på att det är olyckligt att polisen uttrycker sig så här i dessa plåsterfärgstider.

Är det mörka som i sydeuropéer eller mörkare som eritreaner, vars krafter man fruktar?

Bara en raljant tanke. Men å andra sidan blev det nog fort men fel med polisens fokus.

Lös brottet, så löser sig resten.


De snabba slutsatserna

Jahapp, då var vi där, steg ett i IKEA-dramat.

Det visade sig att två av de misstänkta förövarna är asylsökande eritreaner. Den självklara slutsatsen är att svensken i gemen plockar fram högafflarna och rusar till närmaste asylmottagning för att skipa lite egen rättvisa. I alla fall om man får tro polisens hotbedömning, såsom den rapporteras i media.

Så den snabba slutsatsen är helt enkelt att svensken är hämndlysten och kommer att ta ut sin frustration över dubbelmordet på första bästa asylmottagning. Inte särskilt imponerande slutsatser, skulle jag tro. OM man nu tror att det finns en hotbild mot asylmottagningarna, så vore det rimligare att följa upp Svenska Motståndsrörelsens eller fd Svenskarnas Partis hårda kärna. Plus kanske några i Revolutionära Fronten/AFA kretsarna som skulle kunna tänka sig en så kallad False Flag operation mot en asylförläggning. Det skulle man självklart hålla käft om, eftersom den typen av personer är mycket intressanta att lagföra.

Har jag en snabb slutsats då? Jo, är det någon som tror att SD vinner eller förlorar på brottet. Min gissning är att de fick 0,3% till på grund av dådet. Ytterligare 0,1% på att polisen nu prioriterar att skydda asylboenden. Plus att många asylboenden som är på landet kommer att binda upp de fåtaliga poliserna som finns där, så att de inte kan lösa riktiga brott. Kanske ytterligare 0,05% då.

Grattis svenne banan, väldigt förutsägbart.

måndag 10 augusti 2015

IKEA

Och nu väntar vi på "trumvirvel".....

1. De snabba slutsatserna
2. De taktiska reträtterna
3. Bortförklaringarna
4. SD:s opinionssiffror ökar


Någon som tror något annat?

Handgranatistan och stigmatisering av jugoslaver

Så var det dags igen att spränga en handgranat i Malmö. Det verkar vara det nya MO (modus operandi) för kriminella i Malmö. Fast egentligen är det ett MO som vi känner till från ETT av länderna i före detta Jugoslavien. Nämligen ett land där befolkningen har en tradition av blodshämnd och där man närmar sig offret genom att skrämmas först med handgranater genom att skada egendom som bilar och fastigheter för att därefter skada individen, om inte kompensation i någon form kan utverkas.

Det som är riktigt frustrerande är att man faktiskt stigmatiserar ett antal oskyldiga folkgrupper genom medias rapportering om problemet. SR kallar det helt fräckt för att man har gjort beslag på 100 handgranater från "forna Jugoslavien", trots att Sverige har erkänt alla länder efter Jugoslaviens sammanbrott. Man vet också att ett av de kriminella gängen har en etnisk karaktär. Men då frågar jag mig, varför ska en serb, kroat eller sloven stigmatiseras genom att SR använder sig av begrepp som forma Jugoslavien, när det är synnerligen troligt att handgranaterna kommer från Kosovo eller Albanien. Det är inte helt ovanligt att den albanska diasporan åker hem till släkten på sommaren och sen så åker det med lokala specialiteter med hem till Sverige, Schweiz,  Tyskland med mera. Som till exempel raki, slivovic och handgranat typ F-1.

En sak är säkert, det nya Sverige är minsann inte tråkigt. Är det det här som betyder mångkulturellt spännande? Då vill jag nog säga att det var bättre förr med fulla etniska svenska kriminella som slogs med morakniv.

fredag 7 augusti 2015

Staten lämnade walk over i Östermalm

Ingen kan ju ha missat att ett gäng vänstervåldsverkare har rivit ner SD:s annonskampanj i Östermalm.

Det som är mest fantastiskt är att vad gäller kampanjens innehåll, så har det avdömts av Justitiekanslern som fullt lagliga yttranden. Så den statliga myndighet som har till uppgift att bedöma huruvida något är ett brott som kan beivras har alltså sagt att kampanjens innehåll höll sig inom lagens råmärken.

Så då kommer vi till en av vänstervåldsverkarnas anhängare, Fanna Ndow Norrby, som försvarar våldsverkarna. På Svt Opinion till och med.

Jag slås av några saker direkt. Det första är att Fanna, trots att staten har godkänt SD:s kampanj tar på sig ett tolkningsföreträde på grund av sin hudfärg. Därmed har Fanna med anhang tagit på sig rätten att utomparlamentariskt och med pöbelväldets makt överpröva det som staten har beslutat. Det kan inte kallas för demokrati i någon form. Eller skyddande av utsatta folkgrupper. Det är endast ett djupt förakt för demokratiska strukturer och organisationer som vi i det allmänna har satt för att säkerställa att vårt demokratiska samhälle fungerar.

För egen del så hyser jag mycket kraftig agg mot kommunister, för de som kommunister har gjort mot min släkt. Med Fannas och hennes anhangs tolkning av lagen, så borde jag alltså agera mot kommunister i Sverige, eftersom de företräder en totalitär ideologi som jag helt ärligt kan säga ogillar, för att inte säga till och med ogillar så kraftigt att jag skulle aldrig acceptera kommunismen som en samhällsbärande idé. Det räcker med Nordkorea, Kuba, Venezuela, Kina och Vietnam som exempel på hur dålig kommunismen är som samhällsidé. Men nu är det så att om Fanna med flera tycker att de ska få överpröva staten vad gäller för yttrandefriheten, så borde väl jag kunna överpröva min icke-våldsinställning till politiska motståndare som AFA, RF och alla andra kommunistförtryckare.

För det är precis det som Fanna företräder. De som ledde till bokbål, kristallnätter, nattliga färder till koncentrationsläger och gulag. Skillnaden är bara att jag tycker att både koncentrationsläger och gulag är dåliga saker, medans Fanna och övriga vänsterdebattörer tycker att gulag är kanske dåligt, men ett nödvändigt ont för att bekämpa kontrarevolutionärer.

Så, Fanna, vad gör din hudfärg så specifik, så att du kan överpröva staten. För inte kan väl min hudfärg/erfarenheter ge mig rätt att överpröva kommunisters existens i samhället?

För övrigt, visst är det märkligt att just SVT ger utrymme åt en debattör som Fanna, som tydligt är anti-demokrat. Och SVT köper inte heller JK:s bedömning, utan överprövar den genom att hitta en icke-statlig aktör som tycker annorlunda. Någonting säger mig att alla är inte demokrater på SVT, eller i alla fall håller med om att när gatans parlament exekveras av vänsterfolk, så är det ganska ok. Sannolikt inte lika ok om gatans parlament kom från höger.

Det är notabelt att vänsterpartiet, F! och miljöpartiet inte har ordet demokrat i sina partinamn. Eller det är kanske för att de inte kunde ljuga när partinamnen skapades. Någonstans ska de väl vara konsekvensetiska :D


Det ska fan vara politiskt (in)korrekt

Åsa Lindeborg förklarar det här med politiskt korrekt för oss andra i Aftonbladet.

Det gör hon genom att exemplifiera hur identitetspolitiken fungerar, eller rättare sagt inte fungerar. För trots allt, så är alla former av identitetspolitik beroende av relativistiska synsätt. Och att man ställer dessa relativistiska synsätt med eller mot varandra på olika sätt. En akademikers dröm helt enkelt. Snart får vi identiteter som "smygkristen muslimsk transgenderhen". Och ingen annan än vederbörande får göra analysen vad gäller den egna identitetspolitiken. För det är klart att en svart känd rappare får använda N-ordet, men inte en ung vit tjej från landet. Och så vidare, ni förstår nog vad jag menar.

Nå, har jag någon kritik mot Åsa Lindeborgs artikel då? Jo, tänka sig, det har jag. För hennes tolkning och analys liknar i princip en diskussion mellan en Trotskist, Leninist, Maoist, Stalinist och Enverist och deras diskussion om vilken form av kommunism som är den rätta. Dvs. man talar bara om nyanser av helvete, inte att kommunismen i sig är ett helvete. Så i princip så bygger hennes resonemang på olika vänstermänniskors tolkning av verkligheten och att de har en instrumentalkonflikt om vad frågan handlar om, egentligen.

Så hur var det då med Lindeborgs definition av PK. Jo, jag håller med henne till 100%. Problemet är att de flesta människor i Åsas politiska åsiktskorridor tror att lika möjligheter innebär att människornas fria val borde medföra lika utfall. Dvs. varje del av samhället är en statistisk spegel av samhällets totala fördelning av han/hon/hen och självklart sedan i regnbågens- och hudpigmenteringens alla färger. Det ser vi definitivt i problemformuleringarna som PK-vänstern sysselsätter sig med. Ett tydligt exempel på problemformulering är det arbete som SVT gjorde, som "bevisar" en brist på mångfald i bolagsstyrelser. Och att det i sig är ett problem, eftersom man påstår, helt utan forskning eller empiri att mångfald leder automatisk till ökad lönsamhet.

Det här är PK-vänsterns problem, de tror att allt blir bättre med ökad mångfald som utfall i samhällets alla områden. Så varför har inte PK-vänstern protesterat mot det faktum att det är väldigt få kvinnor som arbetar som "sopgubbar". För det hörs ju redan på namnet att maktstrukturen inom sopbranschen håller kvinnor aktivt borta från branschen. Samma sak gäller asfaltsläggare. Jag ser bara män på motorvägarna som arbetar med det varma och tunga arbetet att lägga asfalt. Nä, istället så väljer man att göra en sak av att det finns få kvinnliga brandmän. Så jag antar att PK-vänsterns tolkning av verkligheten är att det är finare att sitta i en bolagsstyrelse eller att vara en brandman/kvinna/hen/tredjekön än att göra det skitiga jobbet att hämta våra sopor eller det varma och tunga jobbet med asfaltsläggning.

Det visar egentligen PK-vänsterns största brist. De talar inte om individer som individer, dvs. människor med en egen fri vilja, vilken inte kommer att leda till ett statistiskt korrekt utfall i alla verksamhetsområden som människor håller på med. Det har inget att göra med strukturellt förtryck, utan människans fria vilja. Och visst är det märkligt att Åsa Lindeborg faktiskt konstaterar rent sakligt att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor, och det är att kvinnor har fitta och män har det inte. Eller män kan få, efter operation. Men man erkänner alltså en konkret biologisk skillnad och sen funderar man inte på om det skulle kunna finnas andra biologiska skillnader, som påverkar våra individuella val. För trots allt, biologi är genetik, och genetik formar oss som människor. Så varför skulle det då inte forma utfallet av mänskliga val?

Så jag måste konstatera att Åsa Lindeborg är inte PK, eftersom då måste man faktiskt i demokratisk ordning acceptera att människor får välja själv med sin fria vilja och att det statistiska utfallet kan bli hur som helst i det verkliga livet.

För att vara ärlig, Åsa kör bara på i vänsterns gamla hjulspår, dvs. att de som är vänster, eller mer vänster än de flesta andra ska vara en del av nomenklaturan och belönas för sina vänsteråsikter. Alltså, så tycker nog Åsa att det är bättre att som nomenklatura sitta i en bolagsstyrelse än att lägga asfalt.

Men det är klart, det är bara min tolkning av vänsterns ideologi. För en sak är säker, är man PK, så måste man acceptera att individen gör sina fria val baserat på sina egna preferenser.

Jag blev inte tekniker en gång i tiden för att någon struktur tvingade mig att bli intresserad av elektronik och data. Jag fascinerades av tekniken och började därmed studera relevanta ämnen. Noterade dock att det inte fanns några tjejer i klassen. Det hade sannolikt mer att göra med vad tjejerna ville välja att studera, än att det skulle finnas strukturer som hindrade tjejerna att börja plugga elektronik. Vi hade höga medelbetyg, tror klassen låg på över 4,0 i snittbetyg i det gamla 5-gradiga systemet. Men tjejer har ju bättre skolresultat, så det kan inte vara det.

Men, idag ska alla tvingas in i PK-vänsterns förväntningar av statistiskt normalfördelade utfall. Och om vi inte gör det av vår fria vilja, så vill man gärna lagstifta om saken.

Självklart med PK-vänsterns nomenklatura på de fina jobben då. Medelålders vita CIS-män får gärna fortsätta hämta våra sopor.

Som PK-höger, så vill jag påstå att vi får aldrig förtrycka individens fria vilja, så länge som den ges ett uttryck som är acceptabelt i samhället. Jag kan acceptera att det är fler män som väljer en ingenjörskarriär och fler kvinnor väljer en vårdkarriär. För trots allt så måste väl människorna få trivas med sina livsval?

Korkade begränsningar och strukturer måste man självklart göra något åt, men bara om de är reella.

För övrigt angående Åsas artikel, vad gäller manlig prostitution i Kenya. Jag skiter i om en man köper sex i Pattaya eller en kvinna köper sex i Gambia. Ingen av dem gör rätt.....

Till sist så vill jag säga att Åsas variant av PK är precis som de kommunistiska falangerna, tvingande in i en kollektivistisk människosyn som i grunden förtrycker individer.

Skit är skit, oavsett färg.