torsdag 8 mars 2018

Alternativ für Svärjevänner

.Så har partiet Alternativ för Sverige lanserat sig som ett parti till riksdagsvalet 2018. Vad ska man säga om dem? Är det sverigevännernas starkmjölk om man inte nöjer sig med mellanmjölken Sverigedemokraterna?

Det som är det intressanta med AfS politiska deklarationer på hemsidan är att de uttrycker ingen ideologi eller idévärld om vad de vill. Vi vet att SD är ett vänsterparti såtillvida att de är en form av högersossar, ungefär som socialdemokraterna var på 50- och i början av 60-talet. Socialkonservatism var ordet för dagen för SD.

Men vad är AfS ideologiskt? Ja, det är ju svårt att veta. Vi får väl invänta deras företrädare. Eller lyssna på rykten. SD ville ju "städa ut" bland de sina för att verka rumsrena, och det är helt uppenbart att många i AfS är antingen uteslutna eller avgångna före detta SD:are. Nu kommer vi till den ledande frågan. Är det gräddan av SD:are som har hamnat i AfS, eller är det bottenskrapet?

Jag skulle nog lyssna noggrant på AfS företrädare och ställa vissa värdeord som Bilderberg, sionism, Soros med mera. Dessa kan med fog betraktas som värdeord som en resonabel politiker avstår från att använda.

Jag tittade lite på AfS försvarspolitik, då jag anser mig vara kompetent inom det området. Det räcker med att läsa stycket, där AfS vilja att "etablera en nordisk försvarsallians" är utopisk av flera skäl. Vi kan börja med det faktum att de nordiska länderna Norge och Danmark är medlemmar i NATO och alldeles utmärkt nöjda med sitt medlemsskap. Hur en försvarsallians med Sverige skulle tjäna dessa länder bättre än NATO förklaras inte. Finland har helt andra militärgeografiska förutsättningar än Sverige, med en lång landgräns till Ryssland. Hur Sverige ska hjälpa till att försvara Finland förklaras inte heller. Eller vad Finland tjänar på det. Finland kan mobilisera en utrustad armé på cirka 250.000 man. Och Sveriges enveckasförsvar ska då bidra med vad? Finsk anskaffning av marinmatieriel och flygmateriel syftar också tydligt till att göra det mycket dyrt för en angripare att anfalla Finland.

Svensk materielanskaffning är antingen inhemsk industripolitik eller utrikes signalpolitik med mycket bristfällig finansiering av dessa projekt.

Jag tror att vi kan med fog säga att AfS saknar realpolitiska insikter, är principlösa när det gäller ideologi och sannolikt är de opportunister som vill utnyttja det faktum att det finns väljare som vill vara mer radikala än Sverigedemokraterna. Om det räcker till riksdagen? Det betvivlar jag. Man kommer att kannibalisera på SD:s högra flank, det är vad som kommer att ske. Antagligen får de ihop kanske 1-2%, förutsatt att de får finansiering.

Hur som helst, jag är nöjd med det faktum att det utkristalliserar sig en politisk rörelse som drar till sig bottenskrapet, så vi vet var de finns.

För AfS saknar en viktig komponent som ett seriöst parti behöver. Nämligen en strategisk plan och en ideologi som vägleder partiet. Jag tror att de som kan mer om andra politikområden kommer fram till samma slutsats som jag. Nämligen att det är mest tomma tunnor som skramlar hos AfS.

Plakatpolitik, fast på en ny nivå. Sådana politiker har vi tyvärr redan för många av. AfS, vänsterpartiet, miljöpartiet.

Alternativ für Svärje, för dig som bara vet att allt är dåligt, men saknar konstruktiva idéer och lösningar.