onsdag 27 april 2016

Ibland måste man samverka

Statsmannen är på en övning som är slut snart.

Det har lett till många intressanta interaktioner och samverkan mellan diverse samhälleliga funktioner. Därmed har Statsmannen inte haft tid och tillfälle att uppdatera bloggen, även om man kan skriva mycket om miljöislamisternas framgångar denna veckan.

Jag önskar er en fortsatt trevlig vecka. Statsmannen har samlat på sig inför helgen.

Väl mött i bloggosfären.

onsdag 20 april 2016

Om att vandra vidare

Ja, som ni vet så har ju Mehmet, Yasri och kanske till och med Magnus vandrat vidare inom eller snarare utanför MP. Åsa klarar sig nog från olyckorna, hur de än ser ut. Hon är olycksbenägen, men landar alltid på fötterna av någon anledning. Det är kanske den spolformade kroppen som medger någon form av gravitationsassisterad studs, vad vet jag?!

Själv sitter jag i en liknande situation, dvs. ska jag vandra vidare. Mehmet och gänget gör det sannolikt inte frivilligt, men det gör kanske jag. För som vanligt när livet tar nya vändningar, så måste man reflektera över sina värderingar. Nu har ju Miljöpartiet Islamisterna ganska kassa värderingar, men det är en annan sak.

I mitt fall är den framtida frågan om jag ska bidra till att slåss mot Vladimir Putte, eller kanske de somaliska lejonen i förorter som förgiftar sin omgivning.

Nåväl, hur än framtiden blir, så blir det Statsmannen i statsförvaltningen, på ett eller annat sätt.

Hur som helst, jag tycker att mina läsare ska kanske reflektera över sin framtid och om man kan använda den mer konstruktivt och på ett bättre sätt än idag. Det är nog nyttigt.......


tisdag 19 april 2016

Parisolyckorna och Brysselolyckan

Ibland har man bara otur. Ungefär som Åsa, som refererar till 11 septemberattacken mot USA av Saudifinansierade terrorister som en "olycka".

Det märkliga är att begreppet olycka är något som brukar etikettera en händelse där det inte fanns någon form av uppsåt. Men det är kanske också så att Åsa och Gustav tänker att all form av islamistisk terrorism är olyckor och inte en del av en systematisk kampanj mot den icke-muslimska världen. Ja, det är sant att islamisterna är delvis fragmenterade och inte samordnade när det gäller sin kampanj mot Europa, men det gör dem inte mindre farliga för det.

Så det vore intressant att fråga Åsa om Charlie Hebdo-dåden, Parisdådet och Brysseldådet är någon form av olyckor? Fast egentligen har väl Åsa rätt egentligen. För det är olyckligt för Miljöpartiets berättelse om sakernas tillstånd att islam visar sitt riktiga ansikte från tid till annan i form av "olyckor", eller som vi vanliga människor skulle kalla det. Nämligen terrordåd som har varit genomförda med uppsåt mot terrorismens offer.

Vi ser också att Turkiet har börjat lämna Atatürks tradition genom att vara en sekulär nation, genom att hävda att Kaplans avgång framtvingades av anti-turkiska krafter. Det syns för övrigt i Erdogans utpressning gentemot EU, genom sitt flyktingavtal.

Så frågan är, hur undviker vi framtida olyckor? Antagligen genom att ge de som finansierar terrorismen något konkret att fundera på. Kanske till och med incitament till att motverka muslimsk terrorism? Läs gärna mitt oanständiga förslag.

Sen har inte bara Åsa otur i sina olyckliga uttalanden. Gustav är minst lika olycksbenägen som Åsa.Skolministern Gustav, 32 år gammal, har jobbat med Kaplan i 20 år. Fantastiskt.


Miljöpartiet är inte en olycka, det är en seriekrock som återkommer med alldeles för stor regebundenhet.

måndag 18 april 2016

Järnrör, järnrör

Nu har jag lärt mig varför invandringen är skadlig för Sverige.

Det är uppenbart att alla invandrare som kommer hit kommer antingen att bli jihadister, eller sverigedemokrater. Inget av alternativen är bra för Sverige.

Jag har en stark misstanke att någon anklagades för att vara babbe och sen så satte det igång.

Hur ska vi tolka detta egentligen, då jag ser ett motsatsförhållande mellan jihadister och SD:are. Möjligen inte med järnrör och respektive kategori, men det är en annan historia.

Eller det är kanske en tradition från knätofsarnas tid att allmogen beväpnade sig med järnrör när de gjorde uppror mot överheten i Stockholm. Jag har ett starkt minne från sommaren från följande byggnad.


Det är kanske någon variant av järnrör som hänger på väggen, jag är ju ingen vapenexpert.


Hur som helst, vapen med järn verkar vara en svensk tradition.

Tur att de nya svenskarna assimileras snabbt in i den svenska järnrörskulturen. Nu är det bara helrörskulturen kvar :)


Kaplan och kalifatet

Äntligen! Kaplan har fått gå på gråa papper, eller "frivilligt", som det heter.

Johan Westerholm är en skribent som har god insyn i den socialdemokratiska sfären. Han antyder att det finns flera aktiva socialdemokrater som delar Kaplans värderingar. Man kan ju fundera på vilka agendor som dessa socialdemokrater har. Jag känner att det är inte en liberal eller en klassisk socialdemokratisk blandekonomi som dessa individer eftersträvar.

Men det som är mest betungande är att man med en snabb avgång försöker att få undersökningarna kring socialdemokratins förhållanden gentemot islamismen begravda. Det har kanske varit priset man har varit villiga att betala för att få in röster till partiet? Eller ännu mer skrämmande, man har kanske, precis som Karl-Bertil Jonssons pappa, närt en orm vid sin barm? För hur kan man som socialist ens tro att politisk islamism skulle ge några svar på just de frågor som socialisterna av idag vurmar för, dvs. jämställdhet, HBTQ-rättigheter, barns rättigheter osv. Alla dessa frågor är sådana som saknar all form av kompatibilitet med politisk islam.

Så frågan är om vi inte ska gräva ännu djupare i frågan för att en gång för alla röka ut islamisterna ur politikens led. För jag är ganska säker på att det inte finns en enda politisk tänkare som kan tro att politisk islam har något positivt att tillföra den svenska demokratiska värdegrunden.

Det är kanske dags att staten utnyttjar sitt våldsmonopol för att göra livet outhärdligt för dessa icke-demokratiska krafter i samhället?

Arnstad kan yla hur mycket han vill om Breivik och fascister, men problemet är att vi ser inga större problem från den fronten, förutom idioterna i Soldiers of Odin. Problemen kommer från de utanförskapsområden eller så kallade no-go zoner som totalt domineras av kriminella med våldskapital och genom deras stöd till politiska organisationer som stödjer sharia. Dessa människor hör helt enkelt hemma i konungariket Saudiarabien, inte i konungariket Sverige.

Gör inte misstaget och tro att Kaplans Kalifat skulle på något sätt vara trevligare i sin sharia än Saudiarabien, eller för den delen ISIS/Daesh. Den som tror sharia om något gott är antingen korkad eller mer än lovligt blåögd. Eller INKOMPETENT?

Fast då funkar kanske denna skylt som förklaringsmodell?


torsdag 14 april 2016

Anne Ramberg följer lagen, Godwins lag

Anne Ramberg är generalsekreterare i advokatsamfundet. Det innebär att hon är advokat och torde därmed också vara kompetent nog att kunna bedöma både svensk och kanske även annan lagstiftning i relation till svensk lag.

Hon har skrivit ett inlägg i tidningen Advokaten "Om faran med ett förlorat samhällskontrakt". Anne har också på sin blogg vurmat för öppna gränser för flyktingar. Det märkliga är att inläggen är i grunden något motsägelsefulla. Jag ska försöka analysera Annes tidningsinlägg.

Anne hävdar att framväxten av nazism (Godwins lag) och fascism under mellankrigstiden var ett resultat av försvagningen av samhället. Så redan här kan man bli lite tveksam till Annes resonemang. Sen kommer hänvisningen till att vissa europeiska länder och Turkiet har blivit mer nationalistiska och antidemokratiska. Frågan är om just dessa länder de facto har ett försvagat samhälle.

Nåväl, Anne hävdar att det borde finnas sociala mål eller ett kollektivt intresse som binder samman ett samhälle och dess folk. Om det kollektiva intresset eller de sociala målen saknas, så är Annes tes att staten börjar bli dominant och använda sin makt på ett negativt sätt.

Om vi analyserar ovanstående, så kan vi konstatera att kollektiva intressen eller sociala mål styrs av väljarkårens värderingar. Vi kan kalla det för samhällets värdegrund. Denna värdegrund kan baseras på bland annat etnicitet, religion, politisk grundsyn, allmän humanism, nationalism eller andra samhällsfenomen. Problemet är litet i ett homogent samhälle, som till exempel det socialdemokratiska folkhemmet under 30- till 70-talet. Till och med Tage Erlander uttryckte följande citat; "Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden".

Erlander uttrycker alltså en sanning som är ganska logisk och enkel att förstå. Nämligen att ett folk med relativt likartad kulturell, ekonomisk, politisk och religiös historia under lång tid är homogen och därmed så finns det inte några större skillnader i samhällets grundläggande värderingar och normsystem.

Anne är också noggrann med att vi bör diskutera hur vi håller samman en demokratisk välfärds- och rättsstat. Här kommer hon definitiv i konflikt med sin vurm för asylsökande. Islam är i grunden MOT demokrati, som religion. Islam betyder bokstavligen underkastelse inför gud och det innebär att inom islam så är guds rätt alltid före människans. Notera att när muslimska skriftlärda talar om demokrati och rösträtt, så gör de det enbart i egenskapen att man ska tjäna sitt samfunds (islams) intressen, inte individernas intressen. Kort och gott, islam är per definition anti-demokratisk, framförallt mot icke-muslimer.

Anne belyser också bristen på samtal kring vilka etiska och moraliska principer som ska vara vägledande för ett samhällsbygge. Jag anser personligen att det ska vara sekulära, humanistiska och demokratiska grundprinciper, som utgår från alla individers rätt till självbestämmande som ska forma samhällets etik och moral. Många religioner har tyvärr inslag som inte är så toleranta, så här kunde nog Anne ha varit tydlig och sagt att etik och moral kan inte utgå från en religions åsikter i frågan.

Anne uttalar också ett stöd för ett sammanhållet och stabilt samhälle för att möta framtidens utmaningar. Dagens Sverige och även många andra EU-länder är idag fragmenterade till både befolkning, språk, kultur och religion. Det räcker med att säga Katalonien, Baskien, Skottland, Wales, Irland, Sápmi med flera för att förstå att det är inget lätt problem. Så hur skapar vi sammanhållning om vi har fragmenterade samhällen? Sannolikt är det så att för att uppnå detta så måste det finnas en ganska stor grad av assimilation till majoritetssamhället. Det är antagligen ingen som anser att de flesta svenskarna ska lära sig samiska för att kunna förstå den samiska kulturen och samiska värderingar.

Utanförskapet som Anne tar upp är inte en fråga om att staten skulle nödvändigtvis ha en oförmåga att förhindra orsakerna till utanförskap. Invandrarna som kom direkt till arbeten till Sverige på 60- och 70-talet har i stort sett inkluderats eller assimilerats i det svenska majoritetssamhället. Anledningen till detta är ganska enkel att förstå. Nämligen att för det första, så kom människor till försörjning, dvs. de belastade inte välfärdssystemen, tvärtom, de bidrog i ganska stor omfattning till välfärdens utveckling under den här tiden. Jämför det med Olof Palmes reformer under 70-talet, vilket sammanföll med dessa invandrares produktivitet som skattebetalare. Dessutom så var i princip alla som kom under 60- och 70-talet människor som kom från en kristen och/eller sekulär kultur, dvs. jugoslaver, finländare, italienare, polacker och greker. De som hade svårast med anpassningen var den turkiska gruppen, vilket inte är så konstigt, eftersom de kom från en annan religiös bakgrund, som inte var kompatibel med den kristna/sekulära majoritetskulturen. Så invandringen på 60- och 70-talet var definitivt en tillgång för Sverige. Därmed så blev det inget utanförskap att tala om i termer av volym, även om individer kunde hamna i utanförskap. Och de som fick problem men anpassningen kunde mötas med resurser.

Statens auktoritet var nog inte större på 60- och 70-talet jämfört med idag. Men det var kanske så att staten hade tack vare goda finanser större kapacitet att upprätthålla många av statens grundfunktioner på en avsevärt högre nivå än idag. Det räcker med att titta på totalförsvarstanken, där man kunde mobilisera kanske upp till 1,2 miljoner människor i det militära och civila försvaret. Plus att rättsväsendet var dimensionerat att hantera brottsligheten som förekom på den tiden. Det räcker med att fråga valfri polis, militär, brandman eller sjuksköterska vad man anser om dagens resurser i förhållande till den uppgift man är satt att lösa.

Anne ställer också frågan om hur långt statens inflytande ska sträcka sig när det gäller att skapa ett fungerande samhälle. Hon belyser två alternativ, där man samverkar i den form av välfärdssamhälle som vi har idag eller en lite mindre styrd modell amerikansk nybyggaranda. Tyvärr är nog majoritetssamhället så passiviserat av välfärdssamhället, att de flesta människor skulle inte klara av en amerikans modell av nybyggande. Dessutom så har sannolikt svedjebrukens tid passerat när det gäller svensk samhällsutveckling. Utöver det så kan vi faktiskt se att även i USA så finns det många svagheter i skyddsnäten, då mycket bygger på religiöst arbete, där många grupper blir exkluderade från alla former av grundläggande trygghet.

Anne påpekar också värdet av FN:s universella mänskliga rättigheter, som skulle vara allenarådande. Tyvärr så verkar Anne ha missat det faktum att de "universella" rättigheterna är inte universella enligt OIC, dvs. merparten av alla muslimska länder. Enligt OIC är de universella rättigheterna begränsade av guds lag, dvs. sharia. Så om det finns en intressekonflikt mellan mänskliga rättigheter enligt FN:s modell och sharia, så gäller sharia i första hand. Ett av argumenten som används av många medlemsstater inom OIC är att FN är en post-kolonial maktstruktur som fortfarande förtrycker före detta kolonier. Därmed så kan inte FN diktera vad som är riktigt när det gäller mänskliga rättigheter. FN bygger på det som vi kan kalla för demokratiska grundvärden, dock så finns problemet med just islam att man inte accepterar dessa grundvärden.

Anne påstår också att klansamhällen är per automatik ojämlika och det kan man kanske diskutera på individbasis. Dock så har Johan Westerholm skrivit en del om just klansamhällen och det är inte säkert att dessa är ojämlika på gruppbasis. Dessutom så är det så att dessa klansamhällen har två saker som binder dem samman. Etnicitet och RELIGION. Religionen är i regel islam. Anne har helt rätt i att i ett klansamhälle så är många individer begränsade, men gruppen som helhet kan ha stora friheter. Dock behöver dessa samhällen inte vara instabila, då blod är tjockare än vatten.

Anne talar om en gemensam värdegrund. Så min fråga till Anne är, hur kan vi ha en humanistisk, demokratisk och frihetlig värdegrund, om de flesta nya svenskar INTE delar dessa värderingar? Ska de assimileras, eller ska vi urvattna värdegrunden för att anpassa oss till minoriteten?

Det värsta jag vet är när någon anför europeiska länders brott under koloniseringen som ursäkt för att den post-koloniala världen inte fungerar på ett idealistiskt sätt. För det första, det finns ingen arvsynd, så det betyder att dagens européer har INGEN SKULD i det som förfäder gjorde. Alla är bara juridiskt ansvariga för sig själv och sina omyndiga barn i ett rättssamhälle. Allt kollektivt skuldbeläggande är fel. Dessutom så kan vi konstatera att när européerna och nordamerikanerna hade ungefär 3 miljoner slavar, så hade det muslimska Afrika ungefär 4,3 miljoner slavar. Då har jag inte ens undersökt hur det var på den arabiska halvön eller andra arabländer.

Dock så vet vi fortfarande att i många muslimska länder, så arbetar "gästarbetare" under i praktiken slavlikna förhållanden, eller i fallet med tjänstekvinnor, så blir dessa också sexuellt utnyttjade och misshandlade.

Så hur ska jag summera det hela då?

Jag tycker att det är märkligt att Anne ibland försvarar dagens invandringssystem och dess uppenbara rättsosäkerhet för majoritetsbefolkningen och att hon i sitt inlägg inte kommer fram till den slutsats som är uppenbar för de flesta andra, om man följer hennes resonemang.

Nämligen att för att vi ska ha kvar vårt demokratiska, sekulära, humanistiska, frihetliga samhälle, så är det assimilation till majoritetskulturen som gäller. Repression av ideologier som är anti-demokratiska, totalitära eller på annat sätt mot FN:s universella mänskliga rättigheter i dess oförvanskade form. Religionsfriheten kan aldrig tas som intäkt för att verka mot samhällets värdegrund.

Människor som Anne kallar för identitetslösa är INTE identitetslösa. De har skaffat sig en religiös eller social identitet som medger att de agerar på en arena som inte är accepterad enligt samhällets värdegrund. Självfallet har denna religion ingen acceptans gentemot majoritetssamhällets religion eller för den delen sekularism.

Självklart kan Anne inte nöja sig med Godwins lag en gång, utan måste ta till den en gång till genom att nämna Breivik. Breivik ingår i en löst sammansatt idévärld där man ser konspirationer till både höger och vänster. Och lite upp och ner också. Därmed inte sagt att det har funnits en organisation bakom Breivik som systematiskt skapar individer som begår den här typen av terrordåd. Tvärtom, Breivik har nog skapat sin världsbild på helt egen hand i lösryckta sammanhang som har passat Breiviks personliga åsikter.

Det som är frapperande är att Anne misslyckas totalt med att identifiera om det finns någon organisation/rörelse i världen som med stora ekonomiska medel och en omfattande ideologisk bas bedriver indoktrinering i massiv skala för att sprida sin värdegrund och sina jihadister över hela världen. Kan det vara Saudiarabien och andra muslimska länder som faktiskt är de värsta förövarna i detta sammanhang?

Anne efterlyser en ärlig idépolitisk debatt i Riksdagen om etiska överväganden när det gäller mål och medel för samhällsutvecklingen. Den behövs inte i Riksdagen, den behövs bland väljarna. Men jag kan redan nu lista upp faktorerna som gäller för svensk värdegrund, om nu Anne inte kan dem.

1. Mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration.
2. Religionsfrihet och frihet från religion i grundlag.
3. Respekt för individers fria val.
4. Respekt för äganderätten.
5. Meritokrati för samhällsfunktioner.

Allt som krävs är integration, inkludering och assimilation till ovanstående av alla nya svenskar, så har vi löst många problem. Och de som inte vill anpassa sig måste också förstå att det inte finns ett intresse för majoritetssamhället att vare sig stödja dem, göda dem eller finansiera dem.

Så, Anne, var står du i frågan om islams roll i svensk lagstiftning och värdegrund? Eller ska muslimer anpassas/assimileras till svensk värdegrund med rättigheter för individer, kvinnor, barn, HBTQ med flera? Och om du föredrar det andra, vad ska vi göra med muslimer som vill leva enligt sharia?

Förresten, märkte ni att jag kunde föra mitt resonemang utan nazister, Hitler eller Breivik ;)

onsdag 13 april 2016

Flyktingarna kostar läskigt mycket - men vi har råd ....... om???

Lena Mellin leker ekonom idag och kommenterar regeringsbudgeten i positiva ordalag i Aftonblaskan.

Jag väljer att illustrera problemet med EN bild från regeringens presentation idag om vårbudgeten.


Det som är skrämmande med den här bilden är att helt plötsligt trollar vi fram pengar som motsvarar en försvarsbudget eller något annat liknande. Notera att staplarna är bedömda fram till 2020. Tino Sanandaji är lite mer transparent om kostnaderna. Tino är också tydlig med att de flesta kan INTE försörja sig själv ens efter upp till 15 år i Sverige. Om ens då. Så dessa höga staplar försvinner INTE efter 2020. Sannolikt fortsätter staplarna upp.

Det jag finner märkligast med regeringens optimism är det faktum att det är ytterst svårt att hitta pengar till infrastruktur, polis, försvar, totalförsvar, räddningstjänst osv. Oftast krävs det regeringsbeslut för mindre investeringar kring 50 miljoner kronor och dessa vänder man på i alla lägen. Men helt plötsligt så får migrationen kosta mer än hela försvaret. Bloggrannen Cornucopia visar också på hur FÅ skattebetalare som betalar för övriga i samhället. Var sjätte vuxen icke-pensionär ska alltså försörjas av någon annan. I framtiden är det kanske inte så osannolikt att det blir var femte, eller kanske var fjärde?

Regeringsbudgeten är för att summera saken ANSVARSLÖS. Hela migrationspolitiken och dess praxis är ANSVARSLÖS.

Sara Skyttedal har rätt, regeringen bör fällas!

Lef GW Persson filosoferar om en framtid där vi får en M+S regering för att "rädda" landet. Eftersom regeringens prognostiserade staplar kommer att fortsätta att stiga över tiden, så finns det inget att rädda med en M+S koalition. Det enda som man fördröjer då är att utfallet från 2017 och 2018 kommer sannolikt att försvaga både M och S till förmån för SD. Och om M+S bildar regering 2018, så kan de inte lösa problemen ändå. Så 2022 kommer SD att få mer än 50%.

Det enda som kommer att fungera NU är att alla flyktingar som har kommit till Sverige från 2015 och framåt får begränsat ekonomiskt stöd och dessutom med en bortre tidsgräns. Lyssnade idag på finansminister Magdalena Andersson (s) och Ulf Kristersson (m). Deras debatt ingav INGET hopp om en lösning, ens fram till 2018. Så sannolikt kommer en S+M regering att bara fördröja raset kring vård, skola och omsorg. För att inte tala om rättsväsende, polis och försvar. Alla områden som tillhör statens kärnverksamhet.

Det är inte statens kärnverksamhet att bedriva asylpolitik som kostar mer än UNHCR:s årsbudget för flyktinghjälp. Speciellt när svensk asylpolitik hjälper så många färre människor än UNHCR.

Cornucopia är definitivt inte rasist eller vill ens antyda att dagens politik är skadlig för Sverige. Men det är talande att han talar om den svarta svanen just idag. Kort och gott, dagens budget är en så kallad svart svan, dvs. en "perfekt storm" eller en katastrof som får långtgående konsekvenser.

Lena Mellin har helt rätt, vi har råd med flyktingarna. Frågan är bara vilka utgifter vi måste välja bort. Låt mig göra en gissning.

Vi kan inte välja bort våra barn, vi kan inte välja bort våra gamla, vi kan inte välja bort vår trygghet, vi kan inte välja bort ett trovärdigt försvar, vi kan inte välja bort sjukvården, vi kan inte välja bort vatten och avlopp, vi kan inte välja bort ..................

Så kära läsare, berätta gärna vad vi kan välja bort?. Kanske Henrik Schyffert och kultureliten. De kan ju jobba i integrationsindustrin och solidariskt betala löneslavens skattenivåer....


Katastrofen kom idag, men vi ser inte utfallet av katastrofen förrän 2022. Mitt tips till mina barn är att studera så mycket som möjligt och lämna Sverige. Det är det enda som jag kan göra för dem efter 2022.

Det är med sorg som jag kan konstatera att tack vare stigmatiseringen av vissa ämnesområden i politiken, så har det moderna välfärdslandet Sverige raserats.


tisdag 12 april 2016

Mord och inga visor

Ingen har väl missat att det mördas och begås mordförsök i Sverige i en aldrig sinande ström.

Trots det så finns det många apologeter som hävdar att det har inget med vare sig invandrares etnicitet eller religion att göra. Nedvärderingen av svensk kultur har varit legio i media och av vissa politiker, som tycker att svensk kultur är töntig.

Vi kan konstatera att till och med etablerade invandrare som turkar, som har funnits i Sverige sedan 70-talet verkar vara väldigt nationalistiska och rasistiska. Till och med till en sådan omfattning att man manar till folkmord. Och dessa får statligt stöd för sin "kulturförening".

Eller att invandrare bara bringar fredens religion till Sverige trots att en liten håla som Borås har över 100 IS-sympatisörer.

Eller att man har en "hederskultur" som kränker allt som vi betraktar som jämställt och riktigt. Kvinnor i dessa "kulturer" kränks, misshandlas och dödas i hederns namn.

Ja, det är riktigt att svensk kultur kan vara lite tafflig och töntig, som små grodorna, konflikträdsla och ångestfylld. Men det positiva är att det finns helt underbar svensk kultur också. Maten (både husman, importerad och cross-over), vänligheten, äktheten och musiken. Kort och gott, svenskarna är lite tråkiga, just för att de är hederliga, snälla och vänliga.

Så vad håller dessa svenska kulturarbetare och politiker på med egentligen?

Den framtida svenska kulturen ser ut att bli mer "spännande" som vissa uttrycker det. Nu tycker jag tyvärr att jag inte behöver den typen av spänning i vare sig mitt eller mina barns framtida liv. För det som man gör är ett kulturutbyte.

Den kan summeras på följande sätt.

Mord och inga visor, den framtida kulturen i Sverige!
Inte trist, inte tråkigt, inga glädjevisor, bara spänning.
måndag 11 april 2016

Den demokratiske terroristen

Det verkar som om många svenskar har läst Jan Guillous böcker och blivit inspirerade, så till den grad att de har blivit terrorister. Eftersom terroristerna är svenskar, så är de förstås indoktrinerade i svensk värdegrund och feministisk utrikespolitik.

Det är nämligen därför som de väljer att agera i lite mindre demokratiska länder som Frankrike och inte i Sverige. För i Sverige så behövs ingen terrorism, eftersom man redan har den korrekta värdegrunden och feministiska utrikespolitiken.

De svenska terroristerna sprider värdegrund i Belgien också, de är ju halvfransoser och möjligen halvflamländare. Och det vet man ju hur deras värdegrund är, inte bara patriarkala, utan kanske till och med lite drogliberala.

Den demokratiske terroristen har också valt att sprida svenska värderingar i Syrien, allt för att förbättra läget där. Förutom att syrierna tilldelas lite svenska värderingar så är det är ett frontalangrepp mot arvfienden Ryssland. Det finns inget bättre jobb för en demokratisk terrorist än att irritera tsar Vladimir den judokastande.

Att framstående svenska forskare påstår att det finns kopplingar mellan den demokratiske terroristens dåd i Belgien och Sverige är helt naturligt. Klar att svensk värdegrundsspridning är viktigt i dessa dagar, när det är oklart vari svensk värdegrund består.

Om ni tvivlar, så räcker det med att lyssna på Måna och hennes förslag till åtgärder för de demokratiska terrorister som arbetar hårt runt hela världen. Klart att de ska ha förtur till både arbete och bostad efter att de har genomfört sitt värv, genom att sprida svenska värderingar i hela vida världen. Visst anser vissa att Måna hycklar när det gäller terrorister. Men det är helt enkelt inte sant.

Henrik Arnstad har ju intygat till Måna och alla andra som företräder den svenska värdegrunden att hotet kommer från de läskiga brunskjortorna. Den demokratiske terroristen behövs helt enkelt för att visa att riktig terrorism är det som fungerar för värdegrundsspridning.

Brunskjortorna kanske spöar på någon icke-svensk haplotyp på pizzerian i Töreboda efter sex mellanöl, det är det som är ett riktigt hot mot demokratin. För de begår sina terrordåd för att sprida sin sjuka ideologi i sin nära omgivning.

Annat är det med våra demokratiske terrorister, de sprider svensk feministisk utrikespolitik i hela Europa. Snart har vi kanske exporterat den till och med till säkerhetsrådet.

Tänk er den dagen då vi har ersatt tsar Vladimirs och president Baracks imperialistiska ambitioner med gammal hederlig svensk värdegrund. Den dagen får vi fina svenska traditioner, som separerade badtider i badhusen, kvinnor som faller från balkongerna, icke-terrorister som rensas från gatorna, gamla bilar som självdestrueras och sist men inte minst, äkta frigörelse för kvinnor!

Slutsatsen måste vara att vi behöver de demokratiske terroristerna för att sprida sunda svenska värdegrunder i hela Europa. Protester mot detta är bara patriarkala härskartekniker för att hindra sann progressiv samhällsutveckling.

Kampen mot ett värdegrundskorrekt Europa fortsätter.

Tack alla SVENSKAR som fortsätter kampen, oavsett om ni är någonstans i Europa, eller i en Finlandsbåt.

Mat i matiken

Som alla vet, så har ju alla människor olika sätt att relatera till saker och ting. Vissa kulturarbetare arbetar tydligen i valörer av pizza och Netflix-abonnemang. Andra påtalar högt och tydligt att det som bara kostar några pizzor är lönsamt i längden. Om ni vill läsa en rolig sågning av just dylika kulturarbetare, så hänvisar jag gärna till bloggrannen IOTAKT. Som vanligt är texten sylvass och riktad mot sagda kulturarbetares öppna och artärblödande hjärtan.

Det intressanta är att just dessa kulturarbetare betalas antingen av direkta skatter som går till kulturen och indirekta skatter som licensavgifter. Så vi kan nog kalla dessa kulturarbetare för skattepengadiare utan omsvep. Dessutom brukar dessa kändisar "kräva" att vi är solidariska med både ditten och datten, oavsett på hur lösa grunder solidariteten står sig.

Så då har vi Henrik Schyffert som kräver öppna hjärtan, för att det är ju så billigt. Och därför ska vi inte bråka om lite skatt.

Svensken betalar ungefär 32% i löneskatt. Schyffert väljer att skatteplanera maximalt, så att han klarar sig med 20% i skatt. Så redan idag så är svensken 50% mer solidarisk än den bröstande Schyffert. För övrigt så om Schyffert hade valt att vara lika solidarisk som den löneslavande svensken, så hade hans skatt kunnat bekosta sju stycken sjuksköterskor. Och med tanke på att han delvis lever på skattepengar, så hade det väl varit både solidariskt och riktigt.

En annan av dessa världsförbättrare är Alexandra Pascalidou, vars senaste öppna hjärtan projekt inbegriper romer som tigger i Sverige. Sen att dessa romer är i regel bulgariska och rumänska medborgare och faktiskt befinner sig i Sverige i strid med gällande EU-bestämmelser är förstås oviktigt för Alexandra. Jag kan dock konstatera att Alexandra själv är så solidarisk att hon precis som Schyffert skatteplanerar maximalt för att minimera sin egen solidaritet till under normalsvenskens nivå.

Visst, båda kändisarna försvarar sig säkert med att det är lagligt att skatteplanera genom företag, därom har jag inget att gnälla om. Men att samtidigt ha det dåliga omdömet att tycka att lönearbetare som inte kan skatteplanera ska vara ännu mer solidariskt ger en bismak i munnen som påminner om spyor.

Utöver det så brukar dessa godhetsapostlar hävda att vi tjänar på att öppna våra hjärtan. Men som ni vet, så är det tyvärr inte sant.

Vår finansminister som hävdar att svensk ekonomi går som en Tesla har ju varit tvungen att krypa till korset när det gäller vad denna godhet kostar. Och nej, dessa invandrare är inte högutbildade och blivande raketforskare som skapar nya industrier i Sverige. De är en kostnad hela vägen till graven.

Man ska inte prata mat i matiken, för då blir det som att prata i nattmössan.

Dvs. svammel utan förankring i verkligheten.

Så kära kulturarbetare, upp till bevis genom att FÖRST vara lika solidariska som medel-Svensson. Sen ska ni bevisa att det är faktiskt en investering vi håller på med, inte att vi raserar allt som påminner om välfärd som ska nyttjas av skattebetalarna och deras familjer vid behov. Och våra pensionärer som byggde välfärdsstaten.lördag 9 april 2016

Kasta sten i glashus

Så var vi där igen, genom att försöka ge sverigedemokrater yrkesförbud.

Jag hänvisar till läroplanen för gymnasieskolan 2013, så att ni får en referens till det hela.

Först måste jag säga att för att vara lektor, som Göran Brante är och lärare, som Maria Wiberg är, så har det ovanligt skakigt på fötterna.  

De vill förbjuda sverigedemokratiska lärare.

Om vi tar en titt på läroplanens text om värdegrund och uppgifter.


Så grunden är att vi ska uppfostra eleverna till att ha en demokratisk grundsyn. Vilket kanske författarna inte visar, genom att exkludera sympatisörer till ett riksdagsparti från yrkeskåren.

Men framförallt, hur kan man då tillåta medlemmar i Ung Vänster, Vänsterpartiet eller för den delen vänstersocialister som lärare. Framförallt Ung Vänster är tydliga i sitt budskap om vad de anser om demokratin och dess värden.


Sen när blev REVOLUTION ett godtagbart demokratiskt verktyg. Dessutom är det ganska tydligt att många vänstersocialister också sympatiserar med just REVOLUTION. Och Castrobröderna. Och bär T-shirts med Che Guevara på. Som är satans mördare, hela bunten. Det är ju "fina" demokratiska värden?

Sen har vi frågan om hur vi kan ha lärare som är MUSLIMER? Har ni inte läst läroplanens värdegrund?

Vi kan förstås ha en debatt om hur muslimer och islam ser på icke-muslimer, men då dras alltid moderata muslimer fram som normerande, vilket de inte är. Hur som helst, hur kan en muslim utbilda i jämställdhet mellan kvinnor och män? Kristen tradition och västerländsk humanism? Icke-konfessionell utbildning?

Ni ser, med debattörernas argument, så finns det avsevärt större problem med vissa lärarkategorier än några sverigedemokrater i den svenska lärarkåren.

Framförallt kan ni ju fundera på just den kristna traditionen och västerländska humanismen i kombination med muslimska lärare.

Sen är frågan, kan vi ha lärare som är medlemmar i F!? De har ju en vänstersocialistisk världsåskådning som inte är så speciellt demokratisk. Det blir synligt när de kallar motståndet mot deras politiska syn för patriarkala strukturer, vilka ingen har kunnat påvisa, lika lite som chemtrails eller andra konspirationsteorier.

Just ja, det höll jag på att glömma, Maria Wiberg är djupt insyltad i F!

Och här har ni hennes "akademiska" examensarbete om hur mycket sverigedemokrater skolan tål. Med förstås lektor Göran Brante som handledare.

Nä, det är nog inte bra att vara medlem i ett parti som bygger på vänstersocialistiska och feministiska teorier och förmedla demokrati där individer har självbestämmande, utan krav på vissa stipulerade utfall.

Förresten så var väl både demokrati (grekiska fria män) och kristna traditioner (kyrkan) utmärkta exempel på patriarkala strukturer som F! inte kan stödja på något sätt.

Just sayn'fredag 8 april 2016

Anders Ljugerman?!

Anders Ygeman har i sin kommunikation varit tydlig att han verkar inte för förbud när det gäller halvautomatiska vapen för jakt och sportskytte. Det har skett vid flera tillfällen än ett.

Nu så har det framkommit att det är inte bara aktivistiska tjänstemän hos polisen som obstruerar i strid med gällande lagar och förordningar utan även i EU:s ministerråd, så pågår det bland svenska representanter ett arbete som strider mot det som Anders Ygeman har yttrat offentligt rörande halvautomatiska vapen.

Så frågan är, har vi en Anders Ljugerman som ger ett besked offentligt och ett annat bakom kulisserna och sen säger att vi tvingas att implementera EU-lagstiftningen vid hot om vite, eller har vi en Anders Ygeman och regering som faktiskt inte kan styra sina myndigheter och tjänstemän?

Jag noterar att Ygeman verkar komma från den delen av socialdemokratin som man kan kalla för en del av den politiska adeln. Det bådar tyvärr inte gott, eftersom adel i regel gör som de vill, utan att fråga plebejerna om hur de ser på saken.

Så upp till bevis, Anders Ygeman, är du en ordhållig man eller en politisk frälse som struntar i både riksdagen och folkets vilja? Eller klarar inte regeringen av uppdraget att leda sina myndigheter och tjänstemän i den riktning som har uttalats av ministern?UPPDATERING: Ygeman talar BARA om halvautomater för jakt, dvs. sportskyttet får stryka på foten.

Kan säga direkt att det känns ju inte bättre efter att ha lyssnat på Ygeman. Det räcker med ett par frågor.

"Kan man ha kvar halvautomatiska vapen för sportskytte i Sverige som rymmer fler än fem patroner? Kan man fortsatt tillåta magasinsstorlekar på 30 patroner eller mer, som vissa sportskyttegrenars reglementen tillåter?"

onsdag 6 april 2016

Polisen visar inte någon respekt

Så har det gnällt lite i UNT.Jag måste säga att hela ståndpunkten som presenteras i artikeln är helt åt skogen. Det är så att ungdomarna ska visa respekt för LAG och RÄTT. Om man bryter mot lagen, så får man räkna med att statens våldsmonopol ingriper, i alla fall ibland. Och om man väljer som vissa ungdomar gör att kasta sten och obstruera mot polis eller andra myndighetspersoner, så har man faktiskt förlorat rätten att behandlas med silkesvantar. Det är lite det som är idén med våldsMONOPOL, att bara staten har rätten att använda våld för att hävda den lag och rätt som är beslutad av våra folkvalda.

Skitungarna anser att de ska "respekteras" för att de beter sig lagvidrigt. Tvärtom, då har man ingen respekt att få, eftersom respekt förtjänar man som laglydig medborgare med integritet.

Sen har den här vänsterpartisten dessutom mage att påstå att oroligheterna i Gottsunda beror på HUR polisen beter sig i området. Jag vill hävda att oroligheternea beror på ATT polisen agerar i området och hindrar ligister och lagbrytare att bete sig brottsligt.

Respekt för dessa slynglar är bara ett kodord för att man ska vara rädd för deras våldskapital och brottsliga leverne. Det finns ingen respekt att erbjuda till en människa, som inte respekterar vår kollektiva lag och rättigheter. Däremot så kan man erbjuda dessa brottslingar gratis boende och mat i lämpliga vårdinrättningar där de kan reflektera över sina livsval. Helst snickrandes SJ-pallar, jag har hört att snickeri är arbete.

"Eyyy bruschan, respekt......." är inget som imponerar på mig. Men tydligen så tycker vänsterpartister att det är helt ok, trots lagbrott. Men det visste vi väl redan att vänsterpartiet följer bara de lagar som passar dem.

tisdag 5 april 2016

Valfläsket uppdatering

Så har SvD bekräftat det som jag trodde om valfläsket som delades ut igår av regeringen.

Nu får vi väl se hur många av de 30.000 jobben som materialiserar sig. Min uppskattning är maximalt 10.000 jobb. Eller möjligen 20.000 om det handlar om deltidsarbeten. Vilka yrkesområden som gäller framgår ganska klart efter att ha läst Mensanens undersökning om vilka jobb som är tillgängliga.


måndag 4 april 2016

30.000 nya jobb

Regeringen är så stolt över sitt valfläsk.

Man basunerar stolt ut 30.000 nya jobb.


Nu vet jag inte i vilken ekonomisk värld regeringen lever, men det är inte realekonomi det handlar om. 10 miljarder kronor fördelat som lönekostnader ger en årsinkomst på 333 333 kronor. Det inbegriper då självklart arbetsgivaravgifter och pensionsinsättningar, för det måste ju också göras för offentligt anställda. Plus att varje arbetstagare har ju också andra kostnader för arbetsgivaren, som lokalhyror, IT-kostnader med mera.

Så vad betyder det i praktiken? Någon får en bruttolön före skatt på kanske 10.000-15.000 kronor i månaden. Låter inte som ett heltidsarbete för mig. Eller väldigt många trivseltekniker, som det hette förr. Nu heter det väl miljökonsult. Hur som helst, med framtida skatter, så blir det inte påvra löner direkt för de trettiotusen som regeringen visualiserar.

Hurra, hurra, kejsaren har nya kläder.....


Annie Lööf är tillbakaJa, så är allas vår favoritliberal tillbaka i maktens korridorer.

Så vad har hon hunnit åstadkomma då?


Tydligen så tycker Annie att bloggens realpolitiska budskap är obehagligt på något sätt. Eller så har hon kanske en liberal syn på yttrandefriheten? Hur som helst, min obetydliga blogg har några hundra läsare per dag och kanske en bra dag några tusen. Men bara om några större bloggrannar förärar mig med åter-tweetningar eller länkningar. Annars som för jag nog en ganska osynlig tillvaro i bloggosfären.

Men det är alltid intressant att se hur ett parti som ser sig själv som liberalt och frihetligt beter sig. Jag har ju skrivit lite kritiskt om Annie och hennes partis politik som vardande lite ska vi säga (o)realpolitiskt.

Men det är klart, inte har Annie personligen plockat bort mig. Det är nog bara en stackare i hennes stab som vill skydda Annie från realpolitiska lilla jag. Annie är säkert liberal och vill gärna lyssna på mig, eftersom jag är medlem i ett Alliansparti. Fast det är kanske hennes politiska inriktning som fäller nästa möjlighet till Alliansregering? För inte verkar hon följa bästa tjejgänget AKB och EBT när det gäller till exempel invandringspolitiken. Kanske vill hon vara lite av Alliansens Miljöparti, ungefär som Miljöpartiet är för Socialdemokraterna. Biter i det sura äpplet, men gnäller över skitpolitiken.

Annie, välkommen tillbaka. Dina röstsiffror kommer antagligen bli lika låga i valet 2018 som mina besökssiffror, om du fortsätter med den politiken som du för när det gäller viktiga systemhotande politikområden. Eller så får du fundera på hur du kan få ihop en allians med F!, vänsterpartiet och MP.

Än en gång, välkommen tillbaka till livets hårda skola.


Valfläsk 2018 redan nu?!

Jahapp, då har regeringen börjar arbetet med att rädda valet 2018. Det lanserades med buller och bång idag med en presskonferens.

Nu sitter förstås inte jag med tillgång till regeringens utredningsresurser, men jag kan nog slå hål på några bilder i deras presentation.Vi börjar med denna bild. Om vi tittar i SCB:s statistisk över Sveriges befolkning under perioden 2006-2014, dvs. under alliansregeringens tid, så upptäcker vi att Sveriges befolkning ÖKADE med nästan 7% under perioden. Så det är klart att om ökningen till huvudsak består av invandring och nyfödda, så lär inte de vara människor som kommer in i den kommunfinansierade sysselsättningen under ett par mandatperioder. Faktum är att om man korrelerar med befolkningsökningen, så minskade den kommunfinansierade sysselsättningen med mindre än förväntat. Så trots förutsättningarna, så klarade sig alliansregeringen riktigt bra.

Sjunkande skolresultat.Inget konstigt här heller, det kan härledas bland annat till segregering, dvs. kodordet för invandring, enligt Skolverket, inte alliansregeringen.

Sen har vi sjukfrånvarons utveckling i offentlig sektor.


Jahapp, det här är ju inte heller BARA alliansregeringens fel. Alla myndigheter har mer eller mindre en pålaga att effektivisera sin verksamhet varje år med 1-2%. Och det har pågått sen 90-talet, dvs. avsevärt fler socialdemokratiska regeringar än borgerliga. Det är klart att om man skär ner över så lång tid, så blir ränta på ränta effekten högst avsevärd när det gäller verksamhetsmedel och därmed leder det också till effekter som stress och press. Jag kan inte komma ihåg några kollegor i mitt statliga jobb som gick in i väggen under 90-talet. Av någon anledning dök fenomenet upp kring Göran Perssons regering. Fast Göran är ju borgerlig kapitalist idag.

 Så vad är det som man försöker göra egentligen från och med budgetåret 2017?

Jo, man försöker "köpa" de kommuner som har tagit mest "ansvar" när det gäller invandring. Av någon slump så råkar det vara i många fall socialdemokratiskt ledda kommuner, såsom Malmö och Södertälje. Man förstår helt enkelt att dessa kommuner inte har underlag att höja kommunalskatten upp till 40%. Så det är under galgen som dessa "Välfärdsmiljarder" trollas fram. Behöver jag säga att de kan bara trollas fram på två sätt, nämligen att staten ökar sin belåning, eller att statliga skatter höjs. Man kan säga att regeringen BNP-dopar ekonomin, eftersom det kommer att "skapas" nya värden. Dock så är jag tveksam till om det håller i det långa loppet. Min gissning är att de minskningar som alliansregeringen lyckades hårdhänt genomföra av den svenska statsskulden kommer att återkomma. Behöver jag påminna om hur många RÄNTEMILJARDER på lån som svenska skattebetalare har fått punga ut med genom åren?

Utfallet för statsskuldräntan var för Alliansregeringen 16 774 000 000 kronor. Smaka på den siffran, 16 miljarder kronor i ränteskuld. Nu har regeringen i samma dokument prognostiserat en statsskuldsränta på 26,1 miljarder för 2017 och 27,5 miljarder för 2018. Så bara RÄNTEÖKNINGEN hos regeringen motsvarar "satsningen" på välfärden.

Så visst går Sveriges ekonomi som en Tesla, problemet är bara att Teslan kör på Tjörnbron klockan 01:30 den 18:e januari 1980.

Jag hoppas att nästa regering bryter trenden kring nattvandrarstaten och återgår till nattväktarstaten och återställer de allra mest basala behoven av sjukvård, skola och omsorgen om de äldre.
Arméchefen hade fel

Den 26:e januari i år så skrev jag att arméchefen Brännström hade fel och att vi kunde emotse ett sannolikt byte i framtiden.

Nu har vi fått svaret på hur fort eller långsamt sådana processer tar i Försvarsmaktsledningen och bland politikerna. Det tar ett kvartal ungefär. Idag har Försvarsmakten tillkännagivit utnämningen av ny arméchef.

Den gamla arméchefen får ta rollen som övningsledare för Viking 18, som är en datorbaserad internationell stabsövning. Dvs. man flyttar förbandssymboler på elektroniska kartor och skickar meddelanden till varandra. Behöver jag nämna att den här uppgiften inte är på långt när lika statusfylld som att vara arméchef, även om Försvarsmakten försöker sminka grisen lite grand.

Nåväl, då vet vi vad som händer med generaler som tar sitt arbete på allvar och varnar för reella risker i vår nära omvärld. De blir inte långlivad på sina poster.

Nåväl, våra politiker fortsätter att gömma huvudet i sanden.

Ni har väl börjat öva på er ryska?


Приятного вечера