fredag 27 september 2013

DN fortsätter med sin ohederliga vinkling kring "rom-registret".

Det är alltid fascinerande att se hur vissa företrädare för media inte kan släppa sin vinkling, även när de börjar märka att vinklingen börjar förlora kraft. Därmed blir man allt mer generell i sin verklighetsbeskrivning. Först hette det ganska tydligt, att syftet med registret var att registrera etniska romer. Och i dagens DN så går Niklas Orrenius ut med nyheten att "alla" polisanställda har betraktat registret som ett register över romer. Cirka 5-10% av alla romer i Sverige verkar vara upptagna i kriminalunderrättelseregistret.

Det är väl inget konstigt med en sådan registrering. Jag kan ju inte veta om någon av mina vänner, bekanta, släktingar eller andra kontakter medverkar i kriminell verksamhet. Det är ju helt självklart att om jag skulle umgås med en person misstänkt för kriminalitet, så kommer jag att bli intressant för polisen, ända tills man kan avfärda min eventuella kriminalitet, eller faktiskt konstatera att jag medverkar i kriminell verksamhet.

Det ohederligaste av allt som Niklas gör är att han tjatar om att "Registret visar ingen kriminalitet". Det gör han dessutom TVÅ gånger, för att vara extra tydlig. Niklas har helt rätt. Syftet med detta register är INTE att visa kriminalitet, utan vilka nätverk som personer som MISSTÄNKS för kriminalitet har. Och det inkluderar även familj, som kan vara helt ovetande om personens kriminalitet. Misstänkt kriminalitet ska dokumenteras i MISSTANKEREGISTRET. Det borde Orrenius förstå, men det gör han antagligen INTE, eller så väljer han att bortse från detta, eftersom det inte ingår i DN:s vinkling av "affären".

Det som är mest intressanta är att DN i det här fallet väljer aktivt att bortse från alla eventuella förklaringar till registrets legitimitet. Vilken typ av journalistik bedriver man, om man inte kan ändra vinklingen varefter nya fakta och ny information tillkommer.

För övrigt skulle jag inte heller bli förvånad om Niklas kunde hitta sig själv i något KUT-register, om han mot förmodan skulle umgås med människor som drar en lina eller två på något innehak i Stockholm. Men jag är helt säker på att Niklas vet att ALLA hans vänner, bekanta och kollegor aldrig skulle göra något illegalt som skulle medföra att Niklas hamnade i ett register.

Tänk om det framkom att Stockholmspolisen narkotikaspanare hade ett register där 10% av alla Sveriges journalisterna fanns med. Och att man dessutom hade registrerat dessa som boende i Bromma och på Södermalm. Sympatiserande med (v) eller (mp). Supportande Ship to Gaza. Klart att Stockholmspolisen har gjort ett sådan register. För de har ju så mycket tid, eftersom kriminaliteten är så låg. Och journalister kan ju vara farliga. Eller så kan det vara att för många journalister i Stockholm har festat med kändisar, kulturtyper och annat folk i Stockholms innemiljöer, där det kan förekomma att man drar en lina kola eller två på lördagskvällen.

Men vad vet jag, polisen har nog ingen aning om att lyxnarkomaner i innemiljöer skulle umgås med hederliga journalister. Och om journalisterna skulle registreras i detta sammanhanget, så är det bara en förföljelse av hederliga journalister från fascistiska poliser, eller hur? För polisen vet väl hur journalister är?!

DN, skärpning! Ni har redan lågt förtroende av en anledning. Det vore hederligare om ni tittade på argumenten FÖR kriminalunderrättelseregister också.
 

onsdag 25 september 2013

Det är skamligt när politiker ljuger för att vara populistiska.

Det bör inte finnas en tänkande människa som röstar för Erik Ullenhag, allas vår integrationsminister.
Lyssna på följande klipp från dagens P1-morgon.

För att förtydliga, så har Erik Ullenhag titeln Jur. kand på sin självpresentation i Riksdagen. Det innebär att Ullenhag har juristexamen och bör därmed vara väl förtrogen med Svea rikes lagar och förordningar. Inklusive hur rättsordningen fungerar i Sverige. Dvs. ingen annan än en domstol kan konstatera om ett brott är begånget och utdöma eventuell påföljd för brottet.

Trots sin dokumenterade kompetens inom juridiken, så väljer Ullenhag att helt på egen hand, som representant för den lagstiftande församlingen, att ta på sig domstolens roll och konstatera att registret som upprättats på Skånepolisen är ett lagbrott. Jag skäms för att en jurist och tillika lagstiftare tar till ett populistiskt grepp och dessutom hakar på mediedrevet kring polisens spaningsregister.

Hur kan man som statsanställd som följer lagar, regler och förordningar kunna lita på att en riksdagsman som Ullenhag faktiskt står för att land ska med lag styras. Dvs. att alla ska få en prövning enligt svensk rättsordning och därefter ska eventuell skuld avgöras. Här väljer alltså Ullenhag att direkt i media avgöra skuldfrågan.

Det här är ett flagrant bevis för att media kan driva svenska politiker att göra avsteg från det som är klar och tydlig lag i Sverige för att tillfredsställa medias bild av verkligheten, oavsett om den är sann eller inte. Kort och gott, som tjänsteman i staten, räkna aldrig med politikerstöd, oavsett om du har följt alla bestämmelser.

Ullenhag är en påminnelse till mig personligen om att inte rösta på FP nästa val. Jag har röstat på dem, men nu har de bevisat att FP är inte mogna regeringsuppgiften att delta i regeringen av landet med lag.

DN må tycka att de har ett ädelt syfte, men trots allt far de med sanslösa vinklingar när det gäller polisens spaningsregister rörande kriminella kretsar, där ett stort antal personer med olika egenskaper ingår.

måndag 23 september 2013

Hjälp, staten har register över alla svenskar och deras relationer sedan tidig medeltid.

Så var moralpaniken igång igen.

Den här gången är det ett register över "resande" som finns hos polisen.

Låt oss angripa frågeställningen på ett strukturerat sätt.

1. Finns det ett register med resandefolk lagrat hos polisen?

Först och främst så kan vi konstatera att STATEN har haft register om svenskar och deras släktskap sedan medeltiden. Idag kan alla släktband hittas i SPAR-registret, vilket skulle kunna generera släktträd helt automatiskt. Detta gäller inte bara romer, utan alla som är folkbokförda i Sverige. Så förekomsten av statliga genealogiska register är inte på något sätt unikt för romer/resandefolk.

Men sen kommer vi till det intressanta, nämligen varför just polisen, som statens representanter har ett eventuellt register rörande resandefolk. Vi kan först ta det rent juridiska, att upprätta länkdiagram mellan olika individer i I2 Analyst Notebook ÄR per definition en sökbar databas, dvs. den uppfyller alla juridiska kriterier för att vara ett register. Antalet användare är inte relevant, utan att den har upprättats på myndigheten räcker för att det ska vara just ett register.

Alltså kan frågan om ett befintligt register besvaras med ett ja.

2. Den intressanta frågan är, vilken typ av register handlar det om?

De register som man i dagligt tal associerar polisen med är belastningsregistret och misstankeregistret. Belastningsregistret innehåller uppgift om brottslingar, som är dömda och domen har vunnit laga kraft. Misstankeregistret innehåller uppgifter om personer som polisen misstänker i samband med brottsutredningar. Det är nog helt klart, att det upprättade registret hos polisen i det här fallet är varken eller, då småbarn finns i registret.

Däremot kan vi konstatera att både media och diverse företrädare för romer och andra politiska opportunister försöker påskina att det är ett misstankeregister, eller ännu osmakligare, en förberedelse för att minst förfölja romer, eller ännu värre, med anspelningar på Hitlers försök att utplåna romer som ett folk, att polisen inte borde ha registret. Denna retorik är bara totalt smaklös.

Så hur besvarar vi fråga två då?

Inom polisen finns det ett behov av att genomföra kriminalunderrättelsetjänst. Detta är en fullt normal och accepterad verksamhet, som syftar till att utreda brott och förberedelser för brott. Inom ramen för kriminalunderrättelsetjänsten har man självklart tillgång till moderna verktyg för att analysera relationer mellan individer, platser och objekt. Inom underrättelsevärlden är I2 Analyst Notebook i princip en standardprodukt, som klarar av just detta. I princip alla poliskårer inom EU nyttjar I2-produkter inom sin kriminalunderrättelsetjänst. Inget konstigt i det, med andra ord.

Kort och gott, så har alltså romerna/resandefolket adderats till registret inom ramen för kriminalunderrättelsetjänsten.

Men nu kommer vi till belackarnas nästa argument, att i Sverige är det förbjudet att registrera efter ETNICITET.

Det är helt riktigt, etnicitet i sig får aldrig vara grunden för en registrering. Misstänkt kriminalitet är dock en helt legitim orsak till registrering. Men, säger vän av ordning, inte är väl tvååringar misstänkta för kriminalitet. NEJ, DET ÄR HELT RIKTIGT. Men man kan utan vidare fantasi tänka sig att eftersom misstänkta kriminella skulle t.ex. uppehålla sig vid ett dagis, så kunde det vara relevant att koppla den misstänkte till sin dotter/son som går på just detta dagis. Alltså är INTE BARNEN misstänkta, eller misstänkliggjorda, utan kopplade till den misstänkte genom en relation, vilket registreras i I2 Analyst.

Så ett antal familjemedlemmar eller släktingar till misstänkt kriminella hamnar alltså i registret på grund av sin relation med den misstänkte. Utan att för den skull själva vara misstänkta för något.

3. Det här indikerar ju att enligt polisen så är romer/resande är mer kriminella än andra?

Det här är en antydning, som är riktigt otrevlig och ful. Speciellt om man försöker påskina att polisen arbetar enligt denna människosyn. 

Det är en väl etablerad sanning att kriminalitet har en mångfacetterad orsak. Låt oss lista upp några sådana.

* Socioekonomiska orsaker som fattigdom, låg utbildning osv.
* Värdegemenskap, som t.ex. motorcykelgäng.
* Ekonomisk vinning, som t.ex. skattebrott, momsfiffel osv.

Den delen som jag vill utveckla är just värdegemenskapen. Brottsligheten kan baseras på t.ex. den värdegemenskap som finns hos motorcykelgäng, dvs. individens frihet, att man vill slippa samhället osv. Men det vi inte får förglömma är att det finns värdegemenskaper som också baseras på familjerelationer, släktband, religiösa band osv. Exempelvis Södertäljenätverket, där det finns både familjeband, religiös gemenskap och andra gemensamma faktorer. Dock inte sagt att just familjebanden, religiös gemenskap eller andra faktorer i SIG har varit orsaken till kriminalitet. Däremot så har dessa faktorer varit möjliggörare för kriminella relationer och osunda lojaliteter.

Så svaret på fråga tre är också ganska enkelt. Polisen kommer inom ramen för sin kriminalunderrättelsetjänst att registrera ett antal individer som är oskyldiga i sina register. Man kommer också att komma på eventuella relationer mellan individer, oavsett om dessa bygger på familj, språk, kultur, föreningar, klubbar, etnicitet osv. Att i det här fallet förbjuda polisen att observera vissa typer av relationer vore bara hyckleri.

4. Men det finns ju döda och småbarn i registret?

Hel riktigt. Barn har jag förklarat tidigare. Att man inte tar bort döda kan ju vara ett sätt att visa relationer. För visst är man kusiner och tre- eller fyrmänningar, oavsett om anfadern är död och begraven. Dvs. det är bara ett sätt att påvisa en familjerelation mellan nu levande individer. Förresten kan man visa på familjerelationer mellan vuxna genom barnen. Till exempel om någon är gudfar till ett barn. Det är ju i vissa kulturer en förpliktande familjerelation.

5. Men försöker du inte bortförklara registret?

Nej, absolut inte. Men jag försöker inte heller utmåla registret som ett verktyg för Hitlers efterföljare, så att arbetet kan slutföras. STATEN har en legitim orsak att beivra brott och stämpling till brott. Inom ramen för detta legitima arbete kommer ett antal individer som inte är kriminella att registreras på grund av att de har någon form av relation till en misstänkt kriminell eller kriminell verksamhet.

Och jag är helt säker på att polisens kriminalunderrättelsetjänst är tillräckligt kompetent för att avgöra när det är relevant att upprätta dessa så kallade link-charts.

Däremot är jag inte helt säker på att polischeferna kommer att offentligt försvara sina arbetsmetoder, vilket hedern skulle kräva i det här fallet.

Och om registret, som vissa vill påskina, har varit tillfälligt och överspelat, så har polisen nämligen ett annat problem. Att de har avskedat expeditionspersonal för registervård och att poliserna inte har förstått vikten av att eventuellt gallra ut gamla register.

/Statsmannen