måndag 23 september 2013

Hjälp, staten har register över alla svenskar och deras relationer sedan tidig medeltid.

Så var moralpaniken igång igen.

Den här gången är det ett register över "resande" som finns hos polisen.

Låt oss angripa frågeställningen på ett strukturerat sätt.

1. Finns det ett register med resandefolk lagrat hos polisen?

Först och främst så kan vi konstatera att STATEN har haft register om svenskar och deras släktskap sedan medeltiden. Idag kan alla släktband hittas i SPAR-registret, vilket skulle kunna generera släktträd helt automatiskt. Detta gäller inte bara romer, utan alla som är folkbokförda i Sverige. Så förekomsten av statliga genealogiska register är inte på något sätt unikt för romer/resandefolk.

Men sen kommer vi till det intressanta, nämligen varför just polisen, som statens representanter har ett eventuellt register rörande resandefolk. Vi kan först ta det rent juridiska, att upprätta länkdiagram mellan olika individer i I2 Analyst Notebook ÄR per definition en sökbar databas, dvs. den uppfyller alla juridiska kriterier för att vara ett register. Antalet användare är inte relevant, utan att den har upprättats på myndigheten räcker för att det ska vara just ett register.

Alltså kan frågan om ett befintligt register besvaras med ett ja.

2. Den intressanta frågan är, vilken typ av register handlar det om?

De register som man i dagligt tal associerar polisen med är belastningsregistret och misstankeregistret. Belastningsregistret innehåller uppgift om brottslingar, som är dömda och domen har vunnit laga kraft. Misstankeregistret innehåller uppgifter om personer som polisen misstänker i samband med brottsutredningar. Det är nog helt klart, att det upprättade registret hos polisen i det här fallet är varken eller, då småbarn finns i registret.

Däremot kan vi konstatera att både media och diverse företrädare för romer och andra politiska opportunister försöker påskina att det är ett misstankeregister, eller ännu osmakligare, en förberedelse för att minst förfölja romer, eller ännu värre, med anspelningar på Hitlers försök att utplåna romer som ett folk, att polisen inte borde ha registret. Denna retorik är bara totalt smaklös.

Så hur besvarar vi fråga två då?

Inom polisen finns det ett behov av att genomföra kriminalunderrättelsetjänst. Detta är en fullt normal och accepterad verksamhet, som syftar till att utreda brott och förberedelser för brott. Inom ramen för kriminalunderrättelsetjänsten har man självklart tillgång till moderna verktyg för att analysera relationer mellan individer, platser och objekt. Inom underrättelsevärlden är I2 Analyst Notebook i princip en standardprodukt, som klarar av just detta. I princip alla poliskårer inom EU nyttjar I2-produkter inom sin kriminalunderrättelsetjänst. Inget konstigt i det, med andra ord.

Kort och gott, så har alltså romerna/resandefolket adderats till registret inom ramen för kriminalunderrättelsetjänsten.

Men nu kommer vi till belackarnas nästa argument, att i Sverige är det förbjudet att registrera efter ETNICITET.

Det är helt riktigt, etnicitet i sig får aldrig vara grunden för en registrering. Misstänkt kriminalitet är dock en helt legitim orsak till registrering. Men, säger vän av ordning, inte är väl tvååringar misstänkta för kriminalitet. NEJ, DET ÄR HELT RIKTIGT. Men man kan utan vidare fantasi tänka sig att eftersom misstänkta kriminella skulle t.ex. uppehålla sig vid ett dagis, så kunde det vara relevant att koppla den misstänkte till sin dotter/son som går på just detta dagis. Alltså är INTE BARNEN misstänkta, eller misstänkliggjorda, utan kopplade till den misstänkte genom en relation, vilket registreras i I2 Analyst.

Så ett antal familjemedlemmar eller släktingar till misstänkt kriminella hamnar alltså i registret på grund av sin relation med den misstänkte. Utan att för den skull själva vara misstänkta för något.

3. Det här indikerar ju att enligt polisen så är romer/resande är mer kriminella än andra?

Det här är en antydning, som är riktigt otrevlig och ful. Speciellt om man försöker påskina att polisen arbetar enligt denna människosyn. 

Det är en väl etablerad sanning att kriminalitet har en mångfacetterad orsak. Låt oss lista upp några sådana.

* Socioekonomiska orsaker som fattigdom, låg utbildning osv.
* Värdegemenskap, som t.ex. motorcykelgäng.
* Ekonomisk vinning, som t.ex. skattebrott, momsfiffel osv.

Den delen som jag vill utveckla är just värdegemenskapen. Brottsligheten kan baseras på t.ex. den värdegemenskap som finns hos motorcykelgäng, dvs. individens frihet, att man vill slippa samhället osv. Men det vi inte får förglömma är att det finns värdegemenskaper som också baseras på familjerelationer, släktband, religiösa band osv. Exempelvis Södertäljenätverket, där det finns både familjeband, religiös gemenskap och andra gemensamma faktorer. Dock inte sagt att just familjebanden, religiös gemenskap eller andra faktorer i SIG har varit orsaken till kriminalitet. Däremot så har dessa faktorer varit möjliggörare för kriminella relationer och osunda lojaliteter.

Så svaret på fråga tre är också ganska enkelt. Polisen kommer inom ramen för sin kriminalunderrättelsetjänst att registrera ett antal individer som är oskyldiga i sina register. Man kommer också att komma på eventuella relationer mellan individer, oavsett om dessa bygger på familj, språk, kultur, föreningar, klubbar, etnicitet osv. Att i det här fallet förbjuda polisen att observera vissa typer av relationer vore bara hyckleri.

4. Men det finns ju döda och småbarn i registret?

Hel riktigt. Barn har jag förklarat tidigare. Att man inte tar bort döda kan ju vara ett sätt att visa relationer. För visst är man kusiner och tre- eller fyrmänningar, oavsett om anfadern är död och begraven. Dvs. det är bara ett sätt att påvisa en familjerelation mellan nu levande individer. Förresten kan man visa på familjerelationer mellan vuxna genom barnen. Till exempel om någon är gudfar till ett barn. Det är ju i vissa kulturer en förpliktande familjerelation.

5. Men försöker du inte bortförklara registret?

Nej, absolut inte. Men jag försöker inte heller utmåla registret som ett verktyg för Hitlers efterföljare, så att arbetet kan slutföras. STATEN har en legitim orsak att beivra brott och stämpling till brott. Inom ramen för detta legitima arbete kommer ett antal individer som inte är kriminella att registreras på grund av att de har någon form av relation till en misstänkt kriminell eller kriminell verksamhet.

Och jag är helt säker på att polisens kriminalunderrättelsetjänst är tillräckligt kompetent för att avgöra när det är relevant att upprätta dessa så kallade link-charts.

Däremot är jag inte helt säker på att polischeferna kommer att offentligt försvara sina arbetsmetoder, vilket hedern skulle kräva i det här fallet.

Och om registret, som vissa vill påskina, har varit tillfälligt och överspelat, så har polisen nämligen ett annat problem. Att de har avskedat expeditionspersonal för registervård och att poliserna inte har förstått vikten av att eventuellt gallra ut gamla register.

/Statsmannen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar