tisdag 27 mars 2012

Är jag rasist, eller?

Nej, absolut inte. (Eller vad trodde ni att jag skulle svara?)

Däremot så är jag nog benägen att bekänna mig till neorealismen inom statskunskapen som vetenskapligt område.

Jag tänkte inte upprätthålla mig så mycket vid neorealismen, förutom en viktig sak. Och det är att inom neorealismen så antar man att det rent objektivt råder någon form av anarki där nationalstaters intressen krockar med varandra på olika sätt. Och att en bipolär värld med två stormakter är den mest stabila. Fler eller färre brukar bli lite instabilt. Men om vi betraktar statskunskapen som en form av makropolitiskt perspektiv på verkligheten, finns det då någon form av mikropolitiskt perspektiv på denna anarki?

Jag tror faktiskt det.

Människan som varelse tenderar alltid till att söka sig till ett bättre liv. Detta "bättre" kan definieras lite olika, men i grunden så innebär ett bättre liv att man söker sig till en bättre socioekonomisk situation. Och detta sker då anarkistiskt där individer agerar helt på egen hand utan korrelation till vad andra individer hittar på.

Och då kommer vi till aspekten hur detta realiseras. I många fall kan man försöka att höja sin socioekonomiska status i det samhälle som man lever, i andra fall så söker man ett bättre liv någon annanstans.

Och nu tycker kanske en del läsare av denna blogg att jag verkar vara en Sverigedemokrat, vilket jag då absolut inte är. Dock inte med samma bevekelsegrunder som diverse världsförbättrare på vänsterkanten.

Däremot så ser jag att Sverigedemokraterna kommer antagligen att vinna fler röster nästa val, just på grund av att dessa världsförbättrare försöker dölja obehagliga sanningar för väljarkåren. Vilket självfallet misslyckas, oavsett om man har en marxistisk eller liberal världsåskådning.

Vad får mig att påstå detta då?

Nu ska jag ta ett konkret exempel.

I Dagens Nyheter (oberoende liberal) så skriver man följande på fullt allvar.
"Norden undantaget när allt fler söker asyl"

Här försöker man alltså med en listig rubrik påskina att antalet asylsökande till Norden minskar. Det som har skett i praktiken är att de andra nordiska länderna har minskat på sitt asylmottagande t.ex. genom att genomföra åldersbestämning av de så kallade "ensamkommande barnen". I stort har fenomenet ensamkommande barn försvunnit i Danmark, Norge och Finland.

Är ovanstående DN-rubrik sann för Sveriges del då, vi är ju en del av Norden?

Nej, här stämmer det definitivt inte. Jag hänvisar till Sverigedemokraternas propagandaorgan nummer ett när det gäller fakta om migration, dvs. MIGRATIONSVERKET.

Läs gärna rapporten 2:2010, där får ni fram de flesta staplar som SD använder sig av. Eller ladda gärna hem statistik från Migrationsverket. Om vi sammanställer en del av tabellerna så får vi fram följande siffror.

Tabell 1, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2011.

RIKTIGA FLYKTINGAR ENLIGT FN:s definition:  32 722 st
Totalt antal beviljade uppehållstillstånd: 1 529 666 st

Så vi kan slå fast från SD:s propagandaorganisation att endast 2,14% av alla beviljade uppehållstillstånd var sådana som uppfyller FN:s definition på flykting.

Men här ska erkännas att jag har nyttjat statistiken på ett sådant sätt som SD skulle göra.

Men om vi tittar på en sak som rör de så kallade ensamkommande barnen, som alltså MINSKAR i NORDEN men ÖKAR i SVERIGE. Det är anhöriginvandringen. SD anklagar ju för det första dessa så kallade ensamkommande barn för att vara unga vuxna, vilket nog stämmer om man tar hänsyn till att dylika ensamkommande barn minskade i de övriga nordiska länderna när de införde ålderskontroller. Dessa kallas populärt för "ankarbarn" av SD. Och här kan de ha hittat ett korn av sanning. Läser man migrationsverkets statistik i tabell 4 för åren 1986 till 2011 så får man en summa av 591 846 stycken anhöriginvandrare. Självfallet är alla dessa inte anhöriga till ensamkommande barn, men om vi räknar lågt, att det är kanske 10%. Det är ganska många människor hur som helst.

Och Migrationsverket har följande att säga om asylsökande till Sverige 2011-2012 i perioden januari-februari.

En total ökning av asylsökande med 39%.

Att få till en dylik rubrik som DN för att försöka påskina att antalet asylsökande minskar till Norden (Sverige implicit) är bara ohederligt.

Eller för att ta ett annat exempel, nämligen Robert Aschbergs intervju i Radio 1 med SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Lyssna vad Aschberg påstår i den 29:e minuten.

Aschbergs intervju av Åkesson, 29 minuter.

Han försöker på ett helt ohederligt sätt påskina att invandringen är 6-7 promille till Sverige. Med den formuleringen så måste Migrationsverket ha fått sin statistik helt fel.

Min poäng är att media i många fall är okunniga i bästa fall och i sämsta fall rent ohederliga. Och detta för att man tror att allmänheten inte kan hantera fakta och förstå innebörden av detta, eller för den delen dra korrekta slutsatser av dessa fakta.

Problemet blir i slutändan att SD:s offerkofta kommer att fungera ganska bra bland "verklighetens folk", som inte lever i vita övre medelklass villaidyller som många av journalisterna gör. Och då minskar trovärdigheten för journalisterna och deras budskap ganska kraftigt.

Så hur hänger det ihop med min rasism då? Ja, inte alls. Jag är helt för ARBETSKRAFTSINVANDRING. Men jag är inte för det som Göran Persson lite vanvördigt kallade social turism på skattebetalarnas bekostnad. Nu visade det sig att den sociala turismen inte kommer från andra EU-länder, utan snarare länder utanför EU.

Bara att titta på vilka kostnader samhället har för dessa så kallade ensamkommande barnen. Sigtuna kommun figurerade sist i dessa sammanhang. Och detta är skandaler som får Caremaskandalerna att likna småpotatis. Det räcker med att granska en leverantör av boende för ensamkommande barn, nämligen socialdemokratens Jan-Emmanuel Johanssons företag och vinster. Han har alltså gjort vinster på minst en KVARTS MILJARD av våra offentliga medel. Tänk vad mycket vi skulle kunna åstadkomma för dessa pengar i Somalia eller Afghanistan!

Det jag är motståndare till är att vi beter oss så blåögt och är så lättlurade. Vi skyfflar iväg miljarder till falska ensamkommande ankarbarn och sedan deras familjer som kommer senare. Att ens inbilla sig att dessa människor kan konkurrera på arbetsmarknaden med gymnasieutbildade ungdomar som vuxit upp i Sverige och med 25% ungdomsarbetslöshet är bara befängt.

Då anser jag att det är bättre att "bara" behålla flyktingar och skyddsbehövande enligt FN:s regelverk och därefter bara plocka in rena arbetskraftsinvandrare med KOMPETENS som eftersöks. Där är jag också realistisk och inser att marknadens efterfrågan för analfabetiska kamelfösare, kofösare och getherdar är ganska minimalt.

Nu kan ju någon tycka att ovanstående är rasistiskt, men betänk själv hur det skulle vara att åka till ett helt främmande land som ANALFABET och försöka lära sig ett nytt språk, en ny kultur och dessutom konkurrera med lokal arbetskraft som kan alla de sociala koderna osv. Jag skulle kanske inte klara det, skulle du?

Men det är klart, man måste ju vara rasist för att inse att det är bättre att hjälpa många i deras hemländer, så de kan få fungerande demokratier, än att ta hit ett fåtal människor som med stor sannolikhet kommer att vara bidragsberoende i ett par generationer.


måndag 26 mars 2012

Europas kris fortsätter och Sveriges fördjupas.

Så måste jag vara lite pessimistisk i alla fall. Eller agera lite som väckarklocka.

Så här är det.

Anders Borg har varit framgångsrik som finansminister. Hans arbete har till och med varit så effektivt att svensk ekonomi har fått epitetet Pippi Långstrumpekonomi, dvs. jättestarkt. Detta i kombination med skattesänkningar för alla och hos den övre medelklassen populära ROT- och RUT-avdrag har gjort att man har fått förtroendet för en andra mandatperiod.

Men nu börjar fasaden rämna. Borg har exemplariskt hållit statens utgifter under hård kontroll, men samtidigt har en del av statens grundläggande funktioner börjat fungera mindre bra. Det i kombination med ideologiska (nyliberala) omfördelningar av offentliga medel till privata (över)vinster har lett till en förtroendesvacka för nyliberalismen.

Ett tydligt tecken på bristande förståelse för en del grundläggande förutsättningar för företagandet i landet är det faktum att det finns inga åtgärder som påverkar industrin i positiv riktning. KROG-avdraget med sänkt restaurangmoms är en typisk indikation på bristande idéer om vilka lösningar som behövs för att förbättra svensk ekonomi. Det här är dock ett område där Stefan Löfven kan uppvisa bättre insikter. Att som metallordförande verka för sänkt arbetstid och sänkta löner visar att Löfven är en pragmatiskt politiker som inte vill offra arbetstillfällen för principers skull. Därav även hans personliga insikt att kärnkraft är en billig och bra energikälla för svensk industri. Det börjar faktiskt avspegla sig i opinionsmätningarna.

Oaktat detta så tror jag att moderaterna föredrar att förlora nästa val. Socialdemokraterna kommer i så fall att få fortsätta kämpa mot dålig europeisk ekonomi. Sverige är som sagt en exportnation och våra största exportpartners är just EU-länder, och när de krisar, så blir det mindre exporter från Sverige till dem. Det andra exportlandet är USA, men i ett läge där Onkel Sam lånar massivt med pengar från Onkel Chang, så kan vi se att USA ominriktar sig från ett fattigt Europa mot en allt rikare Stillahavsregion.

I och med att industrin kommer att få svårare att exportera, så kommer också arbetslösheten att vara fortsatt hög. Den uppgång som svensk ekonomi har haft under de nya Moderaterna och Alliansen är i mångt och mycket lånefinansierad. Dock inte pengar som lånats av staten, utan av privata medborgare som använt sig av sina fastigheter som säkerhet för allt högre och orimligare skuldsättning. Många bloggare har redan skrivit mycket om detta, som t.ex. Cornucopia som till och med döpt medelklassen till BLT, dvs. bolånetorskar. Att betala 3-7 miljoner för ett hus vars produktionskostnad är maximalt 1,5 miljoner plus tomtpris är rent vansinne. Men eftersom konsumenterna har räknat med låga räntor i sina glädjekalkyler så har man fortsatt att belåna sig till riktigt höga nivåer. På Newsmill kan man läsa ett inlägg som visar på att Sverige är lika skuldsatt som Grekland, men skillnaden är att en privatperson kan inte bara strunta i att betala sina skulder, vilket ett land kan.

Glöm inte att om du är skyldig banken 5 miljoner, så kommer de med Kronofogden och tar dina säkerheter och tillgångar, är du skyldig banken 5 miljarder, så hämtar det dig med privatjet och försöker rädda så mycket som möjligt.

Till råga på allt så kommer oljepriset att öka både på grund av ökad efterfrågan och minskad tillgång, så det drabbar svensk ekonomi extra mycket. Och vår olja kommer i huvudsak från Onkel Vanja, som gladeligen ser ett fortsatt stigande världsmarknadspris. Plus att Löfvens pragmatiska politik kommer att skjutas i sank av kärnkraftmotståndare inom (s) och av miljöpartiet.

Kort och gott, vi kommer att få en handlingsförlamad socialdemokratisk regering som inte kan genomföra praktisk realpolitik på grund av allianspartier (MP+V) som blockerar varje form av konstruktiv utveckling.

Jag tror faktiskt att det enda som skulle fungera vore en allians mellan de nya moderaterna och socialdemokraterna just nu. Med inriktning på att faktiskt lösa realekonomiska problem. Men det är klart, sådana koalitioner skapas bara i länder med krismedvetande, som Finland, inte i Sverige, där man värderar formen mer än funktionaliteten. En inriktning vore att möta de problem som peak-oil medför genom att satsa på svensk lokal energiproduktion av olika slag. Professor Kjell Aleklett förklarar det här med peak-oil mycket bättre än både jag och ett antal foliehattar kan, så jag hänvisar till honom.

Så mina medmedborgare, Statsmannen har spått för 2014-2018. Vi går en hård framtid till mötes. Och glöm inte var ni läste det först.


fredag 23 mars 2012

Regeringen gör NÅGOT!

Alla minns väl hur det har varit det senaste året i Malmö med alla skjutningar som skett där. Därför har Regeringen i sin oändliga vishet beslutat att ta tag i problemet med full kraft.

Man ska nämligen genomföra Skärpningar i vapenlagstiftningen.

Då ska vi se vilka kommittédirektiv som Regeringen har ställt upp.

* analysera reglerna om förutsättningarna för enskilda att inneha målskjutningsvapen,

Självklart! Black Cobras, Brödraskapet och allt annat som de heter går först med i lämplig pistolskytteklubb och söker efter 6-12 månader licens på sin första pistol som är en kaliber .22LR, dvs. lämplig för att möjligen skjuta ihjäl kaniner med. Därefter efter ytterligare 6-12 månader får de licens på en 9mm eller .357 Magnum och börjar därefter bära vapnet på allmän plats och i största allmänhet mörda kriminella konkurrenter.

* ta ställning till om det finns behov, och i så fall ange vilka, som kan berättiga att enskilda medges tillstånd att inneha helautomatiska vapen och utreda under vilka förutsättningar tillstånd till innehav av halvautomatiska vapen bör medges,

Helautomatiska vapen förekommer nästan inte alls i samhället, förutom visst tävlingsskytte som är kopplat till Försvarsmakten. Det är i regel individer som genomfört registerkontroll och befunnits lämpliga på många sätt ur samhällets synvinkel. Halvautomatiska vapen däremot är ganska vanligt inom jakt, både hagel och kulgevär. Vad gäller halvautomatiska pistoler så används de till bland annat olympiskt pistolskytte, nationellt pistolskytte och även IPSC (dynamiskt skytte). Sannolikheten att X-Team eller Hells Angels går med i dessa verksamheter och legalt skaffar sig vapen för sin illegala verksamhet är minimal till obefintlig.

* ta ställning till om, och i så fall i vilken utsträckning, vapenmagasin bör utgöra en sådan vapendel som ska jämställas med skjutvapen vid tillämpningen av vapenlagen, eller om hantering av vapenmagasin bör kontrolleras på något annat sätt, 

Här är man alltså inne på det som man pysslade ett tag med i USA, dvs. man vill förbjuda eller begränsa tillgången till magasin med hög kapacitet. Redan idag finns det begränsningar för hur många skott man får ladda i ett jaktvapen. Många skyttegrenar har kapacitetsbegränsningar i någon form idag för att inte skyttet ska bli för mycket av en materielsport eller för att ha likadana sportsliga förutsättningar. Idag är kanske en del av problemet i vissa fall att man har för mycket magasinskapacitet. Det räcker med att konstatera att vid guldsmedsrånet så avlossade polisen 16 skott utan att åstadkomma annat än fara för allmänheten. Med fyra rånare borde en skickligare skytt ha nöjt sig med fyra skott och fyra träff. I kriminella kretsar brukar man dessutom inte utmana på duell, utan man gör på det gamla hederliga sättet, dvs. ett överfall eller skjuter bakifrån i ryggen eller huvudet. Dvs. det räcker med ett skott och magasinsbegränsningen blir då akademisk.

* ta ställning till hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn på vapenbrottsligheten ska få genomslag och för att möjligheten att göra nyanserade bedömningar av grova vapenbrott ska öka, och

Här har vi den enda åtgärden som faktiskt kan åstadkomma skillnad när det gäller kriminellas tillgång till vapen. Och det är att skärpa STRAFFEN för att bära med sig vapen på allmän plats till en sådan nivå att det helt enkelt inte lönar sig att ta med sig pistolen på stan i tid och otid. Den danska lagen, som automatiskt leder till snabb dom och ett års fängelse är alldeles utmärkt. Dessutom så kontrollerar danska poliser kända kriminella ganska ofta, så det är helt enkelt inte värt risken att vara beväpnad dagligdags för danskt bus. Varför inte samma system i Sverige? Dessutom torde upprepade vapenbrott leda till automatiskt ännu längre fängelsestraff vara extra avskräckande. Idag är ju kriminell verksamhet en förmildrande omständighet vid olaga vapeninnehav, eftersom man måste "skydda" sig och arbetar i en "farlig" miljö. Helt makalöst.

* lämna författningsförslag där så bedöms nödvändigt.

Helt självklart. Man måste ändra på lagarna så att det fungerar på avsett vis. Och avsikten är väl att minska de KRIMINELLAS tillgång på vapen.

Slutsatser.

Regeringen vill visa ett kraftfullt agerande och visa att man GÖR NÅGOT åt fenomenet skjutningar i Malmö med flera orter.

Därmed bedömer Regeringen att det lämpligaste är att begränsa möjligheten för dagens LAGLIGA jägare, sportskyttar och totalförsvarsförbund att fortsätta bedriva sin verksamhet med jakt och målskytte i olika former. Bara dessa åtgärder kan minska antalet dödsskjutningar och krig mellan kriminella företag som konkurrerar med varandra.

Helt logiskt och konsekvent med andra ord. Undrar om Anders Borg hanterar finanserna på samma sätt som Beatrice Ask hanterar den juridiska logiken?

Statsmannens fundering är att vore det inte bättre att bedriva en kraftfull kriminalunderrättelsetjänst mot till exempel vapensmugglingen som sker från Balkan eller från de forna öststaterna? För det är trots allt inte så många kriminella som går den lagliga vägen för att skaffa sig vapen.

Statsmannens fundering är också om det inte är så att Regeringen tycker att det är enklare att klämma åt vapen som man vet var de finns, än vapen som man inte vet var de finns. Och var de lagliga vapenägarna har sina vapen, det vet man, så det blir fin statistik på återkallade eller ej förnyade licenser. Men busets vapen har man inte koll på.

Statsmannen funderar ytterligare på vad Regeringen ska vidta för åtgärder när alla legala vapen är återkallade och de kriminella fortsätter att köpa illegala vapen och använda dessa för att fortsätta bedriva mord på konkurrenter.

Då kan nog regeringen bara genomföra det sista logiska steget, och det är att totalförbjuda vapen hos polisen (som inte kan skjuta) och hos Försvarsmakten (som inte har råd att skjuta). Därmed torde alla former av kriminellt vapeninnehav sluta helt automatiskt.

Logiskt, inte sant?!

Aftonbladet, minne som en guldfisk, eller bara extremt ohederliga?

Där satt den som en fläskläpp igen.

Dagens Aftonbladet säger följande i dagens intelligenta ledare:
-"Att ge alla muslimer skulden för terrorn i Toulouse är som att ge alla kristna skulden för Utøya"

Terrorn utnyttjas alltså av extremhögern enligt AB. Man hänvisar bland annat till högerbloggare som gläds åt att det var en islamistisk terrorist och inte en högerextremist. Sen hävdar man att det är en spegling av den ilska som drabbat de högerextrema för att de har buntats ihop med Anders Behring Breivik.

Men den stora faran är följande enligt Aftonbladet.

Nu kommer gemene man i Europa att skuldbelägga muslimerna och utnyttja terrordådet för sina egna politiska syften. Det är ju jättehemskt och helt fel enligt AB. Man skräms till och med med att krafter i Frankrike vill införa dödsstraff.

Men summan av Aftonbladets kardemumma är trots allt att det är fel att skuldbelägga MUSLIMER för det ohyggliga brott som Mohammed Merah har gjort.

Låt oss då granska Aftonbladets moraliska kompass och ärlighet i att uttrycka ovanstående åsikter.

Följande skrevs i Aftonbladet efter Anders Behring Breiviks dåd.

Breiviks världsbild - och borgerlighetens

I denna artikel skuldbelägger alltså AB:s krönikör borgerligheten för Breiviks världsbild. Hur hederligt som helst, eller? Men det är klart, borgerligheten är mot "kulturmarxisterna", "det politiskt korrekta" och feminismen. Hur som helst, det intressanta är att Aftonbladet verkligen kopplar ihop Breivik med borgerligheten. Grattis Reinfeldt!

Breivik hatade det politiskt korrekta

Här är det bara allmänna indignation mot alla som är mot feminismen, mångkulturen och andra samhällsfenomen som "vänsterintellektuella" betraktar som sanningar enligt sin världsåskådning. Inte helt olikt Lysenko.

Kort och gott, man ska inte ifrågasätta det goda i ovanstående "sanningar".

Sanningen att säga så har feminismen blivit lite väl orealistisk i sin världsåskådning. Att hävda att kön är sociala konstruktioner är ovetenskapligt. Trots allt kan vetenskapen definiera kön och även genetiskt påvisa vilket kön en individ har bland djur som har fler kön än ett. Den vetenskapliga definitionen av en hona är den av djuren som har den största könscellen. Sen har den moderna feminismen också en militant hållning där det är en absolut sanning att det inte finns några skillnader mellan könen. Det är lika larvigt som att påstå att det inte finns skillnader mellan INDIVIDER av SAMMA KÖN. Enligt den definitionen kan man hävda att Usain Bolts snabbare tider på 100m är en social konstruktion än mina tider på samma distans. Jättelogiskt, not.....

Mångkulturen är en annan sanning som inte ska ifrågasättas. Tyvärr måste jag säga att jag ifrågasätter hederskulturer, hedersmord, maffialiknande familjestrukturer och dylika saker. Men det är klart, för en vänsterintellektuell är det helt normalt. Jag vill också har rätten att ifrågasätta religioner som tillåter tvångsgifte, sex med mindreåriga, dödsstraff för skitsaker och andra medeltidsfasoner UTAN att kopplas ihop med Breivik.

Och som grädde på moset så finns följande inlägg i Aftonbladets ledarblogg.

Ledarsidans linje gällande det främlingsfientliga bakgrundsbruset

I princip går ledarbloggens artikel ut på att problematisera att vissa länder vidtar åtgärder för att motverka en del av de mindre önskvärda delarna av alla varianter av mångkultur och andra samhällsfenomen. Man försöker också aktivt skuldbelägga samhällsdebattörer som i någon del ifrågasätter de vänsterintellektuella dogmerna om att feminism och mångkultur är bara gott. Och det spelar ingen roll att man håller med lite, lite, lite grand i kritiken mot dessa dogmer. Då blir det direkt en guilt by association med Breivik.

Jättehederligt och jättelogiskt resonemang av er, Aftonbladet! Ni är lika logiskt inkonsekventa som man kan förvänta sig av en propagandaorganisation.

Helt klart är att Aftonbladet å ena sidan tycker att det är OK att skuldbelägga meningsmotståndare, men att man absolut inte får skuldbelägga vurmen för mångkultur och feminism.

Så lite om Merah och Breivik då.

Jag vill påstå att vilken människa som helst som avrättar barn eller ungdomar är psykiskt störd på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll om man är höger-, vänster-, islam- eller kristextrem. Det är helt enkelt osunt att låta sin världsbild formas av någon form av -ism som demoniserar sina meningsmotståndare i alla lägen.

Breivik verkar helt klart ha bildat sig en egen ideologisk uppfattning om världen som är väldigt konstig. Bara det att han krävde medalj av norska kungen borde vara en indikator på en helt världsfrånvänd bild som Breivik har byggt på i en egen fantasivärld med influenser från nätet som t.ex. högerextrema och kristna sidor. Sannolikt kan man finna ett antal extrema kristna sidor från USA bland Breiviks länkar. Därav de religiösa inslagen i Breiviks manifest.

Merah då? Sannolikheten är mycket större att den miljö som Merah är UPPVUXEN i skapar individer med en riktigt märklig världsåskådning. Det räcker med att titta på MEMRITV.ORG och de översatta TV-inslagen som finns där. Hela den muslimska världen delges åsikter om att judar är apor och grisar, kvinnor är mindre värda och OK att slå osv. Det är alltså TV som arabisktalande barn tittar på JUST NU i Sverige och som formar deras världsåskådning. Att då få höra sådana saker och sen komma till skolan och ställa det i relation till svensk sekulär utbildning med jämlikhet, jämställdhet och respekt för alla människor utan hänsyn till kön, etnicitet och religion måste vara riktig märkligt för dessa arabisktalande barn.

Merah är alltså en NATURLIG produkt av den normala muslimska uppfostran där judar ska avrättas, helt enligt profeten Muhammeds påbud. Det är alltså helt OK för en troende muslim att agera som Merah. Dessutom väntar en belöning i himlen med 72 oskulder till varje martyr, som han räknas som.

Breivik däremot är en ONATURLIG produkt av norsk uppfostran och norska värderingar. Han har sannolikt en narcissistisk psykopatisk störning med inslag av asocialt beteende mot människor som inte delar Breiviks världsåskådning.

Min första slutsats är att Aftonbladet är ohederligt och vinklar sina texter för att undertrycka alla former av kritik mot både multikulturalism och militant feminism.

Den andra slutsatsen är att det är sannolikare att en "normal" muslimsk miljö i ett sekulärt europeiskt land uppfostrar nästa terrorist än att terroristen kommer från en familj med demokratiska borgerliga värderingar.

Den tredje slutsatsen är att man från vissa vänster- och kulturintellektuella håll inte vill ha en objektiv och vetenskaplig granskning av de samhällsproblem som kan associeras med multikultur eller för den delen vissa former av feminism, då man vet att dessa granskningar kommer att avslöja bristerna i ovanstående fenomen.

Om du inte får ifrågasätta, då har någon verkligen något att dölja!

måndag 19 mars 2012

Ibland är Aftonblaskan rätt ute.

Kommer ni ihåg Aftonbladets kampanj där läsarna fick frågan om vad man ville att AB skulle granska?

Självfallet så plockade man inte upp puckar som invandrares kriminalitet och andra självmål som går mot AB:s världsåskådning. Men man valde en annan intressant vinkling istället. Man skulle nämligen granska polisen.

Vilket jag tycker är helt suveränt. För som vi vet så brukar vi medborgare bara kontakta polisen för att få nödvändiga intyg för att försäkringsbolagen ska lura oss bara lite grand och inte jättemycket. Så det är en tjänst som polisen förser oss med. Att de skulle hitta inbrottstjuvar, biltjuvar, misshandlare och andra ting är relativt osannolikt.

Så skriver Aftonbladet om det som vi till mans/kvinns/hens kan känna ibland. Att de jagar Svensson och inte buset. Och här kommer AB:s avslöjande, som är ganska upplysande. Läs den gärna innan du fortsätter att läsa vidare.

Så vad vill jag säga med det här inlägget då? Jo, varför BRYR sig ingen? Det är inte precis dagens nyheter, utan två dagar gammalt. Har ni sett indignerade artiklar om ineffektiva poliser? Artiklar som vill lyfta fokus mot polisens egentliga uppgifter?

NEJ, INGENTING?!

Jättekonstigt det här. Staten har nämligen något som så fint kallas för våldsmonopol. Dvs. vi som medborgare har bedömt att det är lämpligare att lämna över rätten att nyttja våld till staten och dess representanter.

Det betyder att polisen har en laglig rätt att utnyttja våld som ett verktyg för att genomdriva och implementera svensk lagstiftning. Samtidigt är den enskilde medborgarens rättigheter därvidlag begränsade, dvs. i praktiken får man tillgripa nödvärn eller genomföra ett envarsgripande. Allt annat ska hanteras av polis.

Det innebär att det är polisens sak att utreda brott och tillse att brottslingar överlämnas till domstolarna för rättegång. Så även om du med 100% säkerhet vet vem som har stulit t.ex. din cykel, så får du inte hämta tillbaks den, det kallas för egenmäktighet. Hur som helst, det är nog en ganska bra ordning i ett rättssamhälle att tredje man sköter själva våldsbiten. Plus att vi betalar faktiskt skatt för tjänsten.

Sen behagar då Aftonbladet att avslöja att det faktiskt är så att polisen har ett internt produktionssystem som gör att de tvingas till att jaga nyktra förare för att få till statistiken i sin pinnjakt. Så det är viktigare att producera snygg statistik för polischefer än att faktiskt skapa ett tryggare samhälle. Då undrar jag verkligen vilka kriterier polischefer väljs ut på.

Tänk er själva att idag så har rikspolischefen lovat 130 extra poliser till Malmö. Hur kommer det sig att de ordinarie poliserna inte har gjort något för att stävja brottsligheten i Malmö? Men de har säkert fullt i statistiken för nykterhetskontroller. Ska vi vara ärliga så tycker jag nog att det är viktigare med obeväpnade gangsters än full statistik i nykterhetskontrollerna. Särskilt när nykterhetskontrollerna verkar ske på normal kontorsarbetstid då det sannolikt inte finns lika många fulla/nerdrogade bilförare som under helgkvällar och nätter. Nåja, gott nog.

Men det som är så skrämmande är att det var ju inte hux flux så att det börjades skjutas i Malmö i tid och otid. Utan det är en process där de kriminella gradvis har tagit över hela stadsdelar. Kriminalunderrättelsetjänsten har säkert haft hyfsad koll, men då man inte har prioriterat poliser i yttre tjänst till att störa/förstöra förutsättningarna för brottslig verksamhet, så har den helt enkelt fått öka i omfattning. Idag talar vi om problem som hur vi ska minska attraktionen för ungdomar i åldern 11-14 år att inte lockas av kriminalitet. Då har det gått långt om såpass unga människor ser kriminalitet som ett naturligt karriärval för livet.

Men reagerar några politiker då? Eller media? Nej, man skyller alltid på att det finns ett lågt socialt kapital i dessa så kallade förorter.

Men allt detta är en ursäkt för att man aktivt har valt som politiker att inte göra något och att man har stöttat polischefer som aktivt har valt att bortse från problemet.

Det här är egentligen min poäng, vi måste som skattebetalare utkräva ANSVAR av polischefer och politiker.

Det krävs konkreta åtgärder, inte visioner. En kriminell ledare bakom lås och bom kan inte rekrytera på stan, han kan inte vara en förebild etc. Polisen skall alltid finnas närvarande och förhindra att dessa gäng tar över. Det är inte kul att vara ensamstående mamma och få sin bil uppbränd av ligister i Rosengården, Gottsunda, Rinkeby eller andra förorter, bara för att polisen inte gör sitt jobb och lagför dessa terrorister. Eller som ryssarna kallar det, huliganism. För det är faktiskt vad det är, ren och skär terror av sin närmsta omgivning och där polisen inte ens sätter sig i respekt och lagför stenkastare, däckskärare och annat patrask.

Att skylla allt på dåliga skolor är faktiskt bara just ursäkter. Det påminner mig om en riktigt korkad intervju med en afroamerikan, (eller vilken dagens PK-afroism är) som representerade ACLU.

Han påpekade att t.ex. i Harlem så var det inte helt ovanligt för unga killar att se äldre köra runt med BMW och stora SUV:ar. Och så förklarade han att det enda sättet för dessa unga killar att bli som förebilderna vara att antingen bli duktiga i basket/fotboll eller så måste man kunna sjunga. Och hade man inte dessa talanger, så var man tvungen att börja langa knark.

Att man inte ens på en sådan nivå kunde säga att varför inte studera och bli läkare eller advokat eller ingenjör föresvävade alltså inte denna man. Helt galet.

Och tyvärr verkar våra politiker vara helt handlingsförlamade vad gäller dessa fenomen. Brottslighet måste stävjas TIDIGT och man måste bryta mönster.

Men det är klart, det är enklare att tala om utanförskapsområden och visioner än det verkliga problemet. För det vore väl synd att låsa in 10 procent av en potentiell väljarkår i dessa förorter. För det behövs inte fler för att terrorisera de övriga 90 procenten.

Dessutom, att kräva att poliserna skulle jaga riktiga, farliga skurkar, det skulle ställa högre krav än dagens låga genusoptimerade krav. Och då skulle nog en och annan polis få lida för dessa korkade beslut.

Min slutsats är enkel. Som skattebetalare, börja ställ KRAV! Skit i att brottsligheten inte drabbar dig idag, för det gör den imorgon om den får öka. Morgondagens poliser blir lika mesiga som de i Demoliton Man och man måste skaffa sig nya poliser som faktiskt kan hantera statens VÅLDSmonopol. Våld är inte snyggt, men ibland nödvändigt.

fredag 16 mars 2012

Så var idioterna igång igen...

SS-veteraner håller på och marscherar i Riga.

Självklart vill de hävda att de var demokratins försvarare mot Sovjet-kommunismen. Det roliga med historierevision är att krig kan bli fred och fred kan bli krig, likt en viss bok som skrevs 1948.

Problemet är bara att alla former av extremism, eller alla -ismer är mer eller mindre idiotiska politiska etiketter för att visa att man är en bättre medmänniska med finare ideal än grannen som är anhängare av någon annan -ism som kan vara antagonistisk.

Hur som helst, dessa -ismer brukar vara ganska destruktiva till sin karaktär och de kan ibland kombineras med en lagom -fobi för att slänga på meningsmotståndare. Dessa veteraner begår som jag ser det ett riktigt stort misstag. De försöker nämligen med historierevision att hävda att deras handlingar var rättfärdiga för att vinna ett krig mot en felaktig ideologi. Sen kan jag bara konstatera att nationalsocialism och kommunistsocialism är bara en fråga om grader i helvetet, men inte bättre än så.

Det största problemet med dessa revisionister är att de försöker att på varje sätt påvisa att de har rätt och i samma veva motverkar de sina syften. Till exempel så finns det en rättfärdig kritik som man kan rikta mot vissa former av socialism och andra former av -ismer.

Jag tycker helt enkelt att dessa "fd. frihetskämpar" borde gå och skämmas för sina illgärningar.

Kort och gott, jag vill bara citera namnet på en TV-seria: "Äkta människor"

Dvs. var ärlig mot dig själv, dina medmänniskor och gör om, gör rätt, så kan du se dig själv i spegeln varje morgon utan att skämmas.

onsdag 14 mars 2012

Äntligen, Saudi-Arabien och FOI.

Nu finner jag lite tid för att skriva om den så kallade "affären" med vapenfabriker i Saudi-Arabien.

Men först måste vi vara noggranna med vad som gäller. Mellanstatliga avtal kan endast ingås av regeringen. Punkt slut. Dvs. ingen svensk myndighet får upprätta avtal med andra nationalstater utom på uttrycklig skriftlig instruktion från regeringen.

Det här vet jag med 100% säkerhet, eftersom jag har jobbat med mellanstatliga avtal. Och på vilken myndighet vill jag inte avslöja. Hur som helst så är det så att man använder sig av myndighetsjurister och i vissa fall även dubbelkontroller med regeringen om man har förstått uppdraget korrekt och om det behövs klargöranden. I princip så råder det alltid utrikessekretess för dessa avtal, då de kan vara politiskt känsliga eller att man inte vill avslöja allianser och samarbeten. Och det behöver inte vara något skumt alls med detta, utan det kan helt enkelt vara så att man inte vill avslöja för internationella konkurrenter till svensk industri vad vi håller på med.

"Låt en veta, aldrig två, vad tre veta, veta världen." Kort och gott är det så att svensk industri konkurrerar med industri i andra länder som levererar vapen, som t.ex. USA, Frankrike och Tyskland till exempel. Jag räknar med flit upp dessa länder, då många betraktar dessa länder som pålitliga allierade till Sverige. Och visst är de det i POLITISKA sammanhang. Dock inte i affärer. Jämför till exempel Norges upphandling av flygplan. Tror nu någon att den svenska regeringen skulle frivilligt avslöjat sina kort till konkurrenterna från USA till exempel?

Nä, trodde väl inte det. I affärer så gäller det att hålla alla sina fördelar dolda för konkurrenterna. Så att regeringen de facto stöder svensk industri är helt normalt och förenligt med svensk politik, oavsett om den är höger eller vänster. För både Socialdemokraterna och nya Moderaterna VET att Sverige är en exportnation och att vi behöver få in pengar till landet för att välståndet ska bibehållas och helst öka. Annars skulle vi duka under snabbt i ökade skatter och till slut en Nordkoreansk situation.

Så grundläget att det finns avtal och affärer med andra länder och att det råder sekretess inom dessa är helt naturlig och inte alls skumt.

FOI:s roll i det hela då? Jo, här finns det en massa tveksamheter, men de är av lite mer principiell karaktär. Eftersom det har blivit på modet att outsourca produktion i tron att det blir billigare och att man får flexiblare leverantörer är en chimär som tyvärr fastnat hos många "räknenissar" (tack J. Guillou) i offentlig förvaltning. Det har lett till både skadliga lekar med "internaffärer" med kostnadstäckning och annat trams. Med givetvis en overhead som är helt orimligt.

Så FOI fick för ett antal år sedan uppdraget att minska på sin fasta organisation och outsourca delar av verksamheten. Detta fick det upplyftande epitetet OPS (Offentlig/Privat Samverkan). Det är också en vanföreställning, där man tror att ett privat företag skulle vara villigt att ta risker som översteg de som staten var villig att ta. Detta ledde till att många anställda inom olika myndigheter antingen blev konsulter hos etablerade bolag eller startade eget. Ergo, nu skulle myndigheterna "köpa" in den före detta anställde. Som dessutom hade ett täckningskrav att fakturera för sin grundlön och konsultbolagets vinster. Det var inte bara FOI som drabbades, utan andra myndigheter också, inklusive FMV. Och trots allt så måste någon göra jobbet. Så myndigheterna skulle vara "kompetenta beställare" och sedan skulle tjänsterna upphandlas på den öppna marknaden.

Det roliga är att inom försvarsfamiljen finns det många väldigt specifika kompetenser och tjänstebehov som inte finns inom någon annan marknad. Sen spelar det ingen roll om vi talar om programsystem som måste hantera realtidsinformation eller för den delen utformning av produktionsfaciliteter för RSV-laddningar. Kort och gott så var kundunderlaget och leverantörsunderlaget väldigt tunt.

Att en fd. FOI-anställd då startar eget med sin väldigt unika kompetens och dessutom har mage att sälja den kompetensen till den enda beställaren (FOI) är inte i sig märkligt. Tvärtom, jag kan anta att den fd. anställde behöver få mat på bordet och FOI måste även fortsättningsvis leverera en tjänst eller kompetens.

Så var börjar det krackelera då? Jo, det börjar krackelera när generaldirektören för FOI slirar på sanningen i en intervju. Han borde hänvisat till sekretess direkt och till Försvarsdepartementet. Klart och problemet löst ur FOI:s perspektiv.

Försvarsdepartementet då? Jo, Tolgfors slirade också lite väl mycket på sanningen för att det ska vara passande. Där hade man också kunnat hänvisa till sekretessen och sedan i ett regeringsbeslut informera media om samarbetsavtalet och dess innehåll. Problemet löst.

Men hu så hemskt att vi säljer vapentillverkningskompetens till Saudi-Arabien då?!

Ja, här kommer vi till det egentliga problemet i hela affären. Vi behöver olja/bensin för att Sverige ska gå runt som nationalstat. Alltså är det helt livsnödvändigt att handla detta av Saudi-Arabien om det behövs. Men Sverige MÅSTE INTE sälja vapen eller vapenproduktionskompetens till Saudi-Arabien för att Sverige ska fortsätta fungera. Alltså är det en affär som man hade kunnat slippa. Att ens antyda att vi gör det för att hålla oss på god fot med USA är helt förkastligt, då USA har egen dylik kompetens att erbjuda Saudi-Arabien om de så önskar.

Jag tycker helt enkelt att regeringen skulle haft tillräckligt med integritet att terminera avtalet med Saudi-Arabien på grund av situationen avseende mänskliga rättigheter i Saudi. Självfallet även med hänsyn till kvinnors rättigheter och även en inhuman lagstiftning som tillåter t.ex. att människor som döms för häxeri avrättas.

Tolgfors bör avsättas på grund av den inkompetens han har uppvisat i hanterandet av affären. Nu råkar jag veta andra fall också där han har varit inkompetent, men dessa fall är inte kända av så många, så jag avstår att utveckla detta. Men regeringen har helt klart möjlighet att genomföra "damage control" genom att göra Tolgfors till t.ex. landshövding.

Generaldirektören Jan-Olof Lind på FOI borde också få byta jobb eller sägas upp, då han har uppvisat ett mycket dåligt omdöme i sina kontakter med journalister. Om en journalist vet det EXAKTA namnet på ett projekt, då ska alla varningsklockorna ringa. Och då hänvisar man till sekretess och lämnar ämnet. Allt annat, inklusive direkt ljug som vi har hört från generaldirektören är bara inkompetent på alla plan.

Men vad kan väl en statsman förstå om dylika ting, tjingeling....


 

tisdag 13 mars 2012

Det är bögarnas fel?!

Nu ska vi tala om en riktig fobi, dvs. homofobi. Inte islamofobi, som är ett påhitt.

Eftersom jag kommer att skriva om homofobi, så kommer säkert en och annan att vilja klassa mig som islamofob. Till er vill jag bara säga en sak. Bigotta idioter!

Läste en ledare i Expressen häromdagen om FN:s förenta homohatare.

Helt klart så belyser ledaren de problem som homosexuella möts av idag i vissa länder, företrädesvis muslimska dito. Varför tar jag då upp det som ett problem. Jo, för inom islam så finns det saker som är tillåtna och saker som är otillåtna. Homosexualitet är haram, dvs. otillåtet. Och enligt sharia så ska det straffas med döden. Men säger då den islamistkramande vännen, det är väl inte dödsstraff på det i alla muslimska länder. Japp, det är helt rätt. Men då vill jag hänvisa till OIC:s deklaration om mänskliga rättigheter inom islam. I artikel 2 (d) framgår det tydligt att staten har en skyldighet att skydda en människas liv, UTOM i de fall där sharia föreskriver annat. Dvs. den islamiska staten kan undandra sitt skydd för t.ex. en homosexuell, då han begår en handling som enligt sharia medför dödsstraff. I praktiken innebär det att homosexuella är skyddslösa i islamistiska/muslimska länder. Dvs. pöbelvälde råder när det gäller homosexuellas skydd i samhället. Detta tycker jag är ett totalt oacceptabelt förhållningssätt till homosexuella.

Jag vill problematisera lite kring detta, då epitetet islamofob klistras så bredvilligt på alla människor som inte tycker att islam är en trevlig och humanistisk religion och politisk filosofi. Jag vill tvärtom påstå att de som lider av denna vanföreställning borde läsa mitt blogginlägg om varför islam och demokrati inte kan förenas.

Det som är det allra roligaste är att många kulturelitister gärna vurmar för både HBTQ-rörelsen och islamismen. Det om något är en motsägelse som borde få många moraliska och politiska kompasser att snurra vilt. Men det är så klart, när den första imamen genomför en homosexuell vigsel offentligt och åker till Saudi-Arabien därefter, då tror jag att islam har reformerats. Men sannolikheten för att det ska ske under det här millenniet är nog obefintligt. Kanske nästa?

Hur som helst, jag är hellre stolt islamofob i denna bemärkelse än en rutten homofob.

Så min enkla fråga är helt enkelt, hur ska vi påverka i FN så att homosexuella har precis samma rättigheter som heterosexuella? För det om något är ett rättvisekrav. Och för övrigt inbegriper det också kvinnornas rättigheter, oavsett religion etc.

Eller det är kanske viktigare att kränga vapenfabriker till Saudi-Arabien än att värna homosexuellas rättigheter?

söndag 11 mars 2012

Så har Annie Lööf sällat sig till matematikernas skara.

Jag hoppas att ni inte blir upprörda för att jag inte håller vad jag lovar, dvs. det blir ingen text om Saudi-Arabien och eventuella "affärer". För nu har Annie Lööf sällat sig till debatten om arbetslösheten, framförallt för unga.

Hon använder sig till och med av ett matematiskt språk för att verka vederhäftig, men till slut blir det pannkaka av alltihop igen. Vad var det jag skrev om att (fp) och (c) måste profilera sig i Alliansen? Nu börjar det med så kallade profileringar. Vilken slump att det blev arbetslösheten för Annie också.

Men vad säger hon egentligen? Inte mycket som är vettigt, om man försöker strukturera hennes argument. Men jag ska göra ett försök att strukturera hennes röra.

För det första påstår hon att man ska ändra på turordningskretsarna från anställningstidsbaserad dito till kompetensbaserad turordning.

Men det är ju redan så bland stora arbetsgivare, att man kan ha flera turordningskretsar för olika kompetensområden. Det är alltså inget nytt. Det som är mest fantastiskt är att Annie L föreställer sig att en arbetsgivare som säger upp äldre anställda skulle också samtidigt anställa yngre personer, företrädesvis nyutexaminerade, handikappade eller invandrare.

Det Annie inte verkar förstå är att ett företag som minskar på antalet anställda gör det för att vinstmaximera, eller i sämsta fall förlustminimera. Dvs. om man sparkar äldre med högre löner, så vill man få in yngre med lägre löner, dvs. företagens lönekostnader minskar och vinstmarginalerna ökar. Hur man ska generera NYA jobb på detta förklarar inte Annie på något sätt. Däremot så har hon skyfflat över kostnaden för de äldre och dyrare arbetarna på A-kassorna och skattebetalarna. Alltså rent vansinne.

(Billigare ungdomslöner) + (Konstant antal jobb) = (Högre vinster) + (Nya uppsägningar av äldre)

Det är nästan så att hon har blivit Sverigedemokrat och ställer grupp mot grupp om man ska dra till på socialdemokratiska växlar. I det här fallet yngre mot äldre i arbetslivet.

För det andra påstår hon att rörligheten på arbetsmarknaden är så låg att många i Sverige stannar kvar på sina arbetsplatser och vantrivs. Och att med lämpliga arbetsmarknadsåtgärder så skulle detta kunna fixas på ett enkelt sätt.

Annies recept för att fixa detta är att man ska sänka trösklarna för nyanställningar, öka tryggheten vid uppsägningar och förbättra möjligheterna till matchning och ge företagen möjligheter att växa.

Hennes åtgärder ter sig mycket märkliga utifrån problemformuleringen. Om man mår dåligt på sitt nuvarande arbete så är väl den första åtgärden att man söker ett annat arbete? Det finns väl ingen som planerar sitt liv genom att säga upp sig (med karens för A-kassan) och sedan hoppas på att hitta ett annat arbete under tiden som man lever på A-kassa? Bara idioter gör på det viset. Utan det vanliga är att man söker ett annat arbete och om man lyckas med det så slutar man och går till det nya. Sänkta trösklar för nyanställning påverkar inte denna process på något sätt, utan det är frågan om det finns andra jobb att söka. Vilket det då INTE gör för närvarande.

För det tredje påstår Annie att man ska skapa konkurrens mellan förmedlingstjänsterna. Vilket också är en floskel av otroliga dimensioner.

Hon har kanske inte märkt att det finns  ett flertal arenor att söka jobb på idag. Arbetsförmedlingen brukar fokusera på dem som har alldeles för låg grundkompetens för att få ett jobb överhuvudtaget, dvs. sådana med bara grundskola, ingen yrkesutbildning och kanske till och med obefintlig kompetens i det svenska språket.

Den som klarar vissa grundläggande kompetenskrav för dagens kompetenskrävande arbetsmarknad klarar faktiskt av att skriva in sitt CV/profil på monster.se, Poolia, LinkedIn och andra webbaserade tjänster. Jag känner medelålders civilingenjörer med lång erfarenhet och aktuell kompetens, och de är likväl arbetslösa, eftersom det INTE finns lediga jobb att tillgå.

Vad gäller arbetsgivare som klagar på att det inte finns arbetskraft att tillgå med rätt kompetens, så är det en fin omskrivning för att de inte får den önskade kompetensen tillräckligt billigt. Dvs. de vill betala mindre för mer. Dvs. man anställer utländska civilingenjörer för sina projekt, man outsourcar televäxlar till baltiska länder osv. Allt detta för att vinstmaximera den egna verksamheten.

Nej, Annies recept är precis som pyttipanna, man vet ungefär vad som är i, och allt verkar fungera, eftersom ingen granskar delarna.

Om man ska lyckas vända på skutan, så ska man öka antalet anställda i Sverige. Man ska kunna konkurrera med EU-länder och framförallt Kina, Vietnam och Thailand. Då börjar vi få en grund för något bra. Eller så ska vi ha såpass högkvalitativ industri så att vi kan konkurrera med Tyskland och Japan.

Men det är klart, det skulle kräva att politikerna tog tag i en del problem på ett radikalt och nytänkande sätt. Vilket inte en politisk broiler som Annie Lööf klarar av.

Men Annie nöjer sig med att fördela skattepengar i högervarv genom att göra den övre medelåldern arbetslös till förmån för en oerfaren ungdomlig väljargrupp som attraheras av hennes budskap. I samma veva har Annie glömt att stabila demokratier byggs av en STOR medelklass som betalar för kalaset.

Behöver jag säga att Annie får IG i matematik och logik.

lördag 10 mars 2012

Inte bara en vecka före bloggare, utan två veckor före partiledare.

Så har Jan Björklund sällat sig till dem som har sett ljuset, i alla fall delvis. Jag hänvisar än en gång till mitt inlägg om KD:s kris i Alliansen för fördjupning i problemområden som Alliansen inte har hanterat. Det roliga är att Coruncopia var en vecka efter mig och Björklund två veckor efter mig.

Nu väntar jag med spänning om någon plockar upp pucken och gör en korrekt analys kombinerat med ett vettigt åtgärdsprogram. I så fall har vi en potentiell valvinnare 2014.

Dock är inte Björklunds analys helt korrekt, vilket jag ska beskriva i dagens inlägg.

Först och främst kan vi konstatera att Björklunds analys om en misslyckad politik för att råda bot på ungdomsarbetslösheten är helt korrekt. Däremot så ska vi fördjupa oss i vad detta beror på.

Först och främst så har vi ett antal konkreta FAKTA att ta hänsyn till. Varför jag trycker på fakta är att vissa saker är objektiva sanningar, dvs. sådant som inte kan döljas på grund av politiskt färgad världsåskådning.

Fakta nummer ett är att Sveriges befolkning har ÖKAT sedan 70-talet, dvs. vi har fler innevånare inom landets gränser.

Fakta nummer två är att svensk industri har varit mycket bra på att effektivisera, dvs. man har lyckats öka produktionen utan att skapa fler arbetstillfällen.

Fakta nummer tre är att svensk skola har levererat allt sämre resultat vad gäller svenska elevers konkurrenskraft i internationella jämförelser.

Så på vilket sätt påverkar ovanstående fakta Björklunds slutsatser då?

Jo, Björklund analyserar världen utifrån sin världsåskådning, dvs. att det måste fixas någon form av ungdomsjobb och att det är kopplat till ungdomslönerna, som är för höga i jämförelse med Sveriges grannländer. Dessa åsikter är helt klart formade av en nyliberal världsåskådning där marknaden agerar rationellt och anställer den billigaste arbetskraften för att lösa ett produktionsproblem.

I detta måste jag säga att Björklund misslyckas med sin grundläggande analys fullständigt. Eller rättare sagt, någon på hans stab som skrev artikeln har inte lyckats i sina högskolestudier till samhällsvetare. Men om vi tar en matematisk approach på problemet då?

(Fler människor i Sverige) - (Konstant antal arbetstillfällen på marknaden) = (Fler arbetslösa)

Visst är det märkligt att Björklund inte kan se denna relativt enkla matematik? Men han kanske inte klarar sig så bra i testerna med subtraktion. Det enda som Björklunds slutsatser om höga ungdomslöner leder till är att lönekonkurrensen inom arbetstagarkollektivet ökar. Dvs. den generella lönenivån sjunker på de befintliga arbetstillfällena.

Sen föreslår han någon form av ungdomsjobb som ska stimulera arbetsgivarna att anställa unga. Vad kan det få för effekter då? Jo, eftersom det bara finns ett konstant antal jobb på marknaden, så kommer andra grupper att slås ut, till exempel människor som är 50+ och har jobbat i ett fåtal anställningar under sitt yrkesverksamma liv. Vi tittar på matematiken igen då.

(Konstant antal arbetstillfällen på marknaden) - (Skattesubventionerade ungdomsjobb) = (Minskade skatteintäkter) + (Fler arbetslösa inom andra grupper)

Inget vinnande koncept den här gången heller, utan ett nollsummespel som alltid kommer att drabba någon annan grupp. Frågan är bara var den ekonomiska och politiska makten sitter just nu? 50 plussare med jobb och villor, eller arbetslösa ungdomar?

Så vart kommer fakta nummer tre in i resonemanget, dvs. skolans dåliga resultat?

Jo, för på min tid i både skolan och gymnasiet så fick vi en utbildning som gjorde oss relativt självständiga. Många blev småföretagare efter gymnasiet och har faktiskt expanderat sina företag i dagsläget och kan med gott fog kallas för entreprenörer som är ekonomiskt självständiga. Den enda nackdelen är att de flesta levererar tjänster som inte leder till en positiv handelsbalans, dvs. man har inte exporterande företag som sin idé. Men det är lite av en bisak, man STARTADE egna företag.

Dagens skola producerar INTE människor som är vana att hantera konkurrens och egna initiativ. Allt bygger på en filosofi om att alla är vinnare och lika bra. Det hämmar initiativförmåga och risktagande på ett sådant sätt att eleverna blir passiviserade. Dvs. man skolar inte människor som är villiga att ta risker på en öppen marknad.

Vad är då kopplingen till det privata företagandet?

Eftersom privata företag har målsättningen att tjäna pengar, så måste man agera rationellt på marknaden, dvs. man måste kunna sälja sin produkt eller sin produktion för att gå minst plus/minus noll. Annars går man under, eller konkurrenterna går om.

De nyliberala privatiseringarna av det offentliga var tänkt att kunna leverera tjänster som var anpassade till marknadens behov vid varje tillfälle, dvs. om man hade variationer i marknadens behov över tiden, så skulle de privata aktörerna vara flexiblare än offentliga dito. Vilket förstås är en märklig vanföreställning, särskilt om man ser till hur marknaden faktiskt fungerar.

Först och främst måste man förstå marknadens grundläggande funktion, och det är att företagen MAXIMERAR sina vinster. Dvs. om man får skattesubventionerade billiga arbetare, så försöker man anställa dem och sparkar andra kategorier som inte är lika "lönsamma" ur ett skatteperspektiv.

Vinstmaximeringsbehovet i kombination med inkompetenta beställare i det offentliga leder just till skolor som ger glädjebetyg (vilket bevisas av dåliga internationella provresultat) och Caremaskandaler. Och med inkompetens så menar jag att man inte har gjort en rimlig värdering av vad en verksamhet de-facto kostar och vad man ska betala i överpris/vinster för att marknaden ska vara flexibel.

Det är väl ingen som verkligen tror att det KOSTAR upp till 16.000 SEK att omhänderta ett ensamkommande barn per dygn? Det är snarare en kostnad som någon beslutsfattare i sin desperation eller inkompetens är villig att betala för att lösa ett akut problem. Men frågan kvarstår, är det vettigt? Nej, det är det inte.

Så hur ser matematiken ut för att lösa problemet då?

(Ökat antal privata arbetstillfällen på marknaden) + (Flera människor i Sverige) = (Högre skatteintäkter) +  (Högre välstånd)

Observera en viktig faktor här. De privata arbetstillfällena får INTE vara skattefinansierade omfördelningar från det offentliga, för då får vi mindre för skattepengarna, helt i linje med de privata företagens vinstmaximeringsbehov.

Så var kan de privata företagen expandera då, utan att bekostas med skattepengar? Jo, varför inte ett hållbart samhälle, och då menar jag inte miljöfascisternas (mp) lajvvision om framtiden där vi går tillbaks till någon form av 1700-talsstandard. Nej, jag menar hur ska vi bibehålla eller ÖKA vår nuvarande standard genom konkreta utbildnings- forsknings- och infrastrukturåtgärder.

Varför inte vara så radikal att man skattebefriar verksamhet som går ut på att generera energi inom Sveriges gränser? Då skulle många bönder överväga biomassa, industrialister skulle fundera på bioenergianläggningar och forskningen skulle kunna fokusera på inhemsk energiproduktion.

(Egen energi) = (Politisk handlingsfrihet) + (Välstånd)

Tänk vilka möjligheter man skulle få att expandera i en inhemsk produktion som till sin karaktär måste vara lokalanknuten och dessutom personalkrävade?

Och då skulle svenska politiker slippa krypa för Saudi-Arabien och andra mindre demokratiska länder med energitillgångar. Och om detta ska jag skriva nästa gång.

tisdag 6 mars 2012

Denna blogg, alltid en vecka före alla andra.

Eller som jag brukar säga, analys kombinerat med tro är i bästa fall vilseledande, i sämsta fall katastrofalt.

Så därför tänker jag fortsätta med mina analyser, oavsett om de är bekväma för läsaren eller inte. Och då spelar inte politiken någon roll, för det finns faktiskt en objektiv sanning, i alla fall i strikt vetenskaplig mening.

Därför blir jag extra glad när min bloggning från den 29:e februari var ganska klockren om Alliansen och hur de slipper ta ansvar för strukturella problem efter valet 2014.

Så på vilket sätt delas min analys av andra då? Jo, bloggaren Cornucopia har skrivit en del om Sverigedemokraterna. De är enligt en opinionsundersökning Sveriges TREDJE största parti just nu. Sug på den karamellen ett tag. Att tro att alla potentiella väljare (8,6%) skulle gå att idiotförklara genom mediakampanjer, Expokampanjer i skolor med mera är mer än lovligt korkat. Det som är mest beklämmande är att Expo som organisation inte är OPOLITISK. Dvs. barnen får sig itutat en lagom dos socialism kombinerat med Marxistiska inslag. Och ni kan ju gissa vad jag tycker om dessa ideologier. Fast det finns många vettiga betongsossar.

Nå, min poäng är att Cornucopia har också gjort en vinkling på opinionsläget just nu som tyder på att Alliansen troligen förlorar nästa val. Så det var en av sakerna som verkar ha aktualiserats på senare tid. Jag kan bara rekommendera att ni läser Cornucopias inlägg i debatten.

Den andra saken är stycket med bristande reell tillväxt och varför vi inte lyckas fixa till den så välbehövliga tillväxten.

En av orsakerna som jag tog upp var obalanserna i arbetsvillkor mellan svenska och EU-arbetare och deras villkor jämfört med arbetsvillkoren i t.ex. Kina eller andra låglöneländer där man bedriver rovdrift gentemot sin arbetskraft och miljö. Och hör och häpna, TCO har skärpt kraven för TCO-märkningen, så att man också säkerställer ett antal FN, ILO och övriga krav. Helt fantastiskt. Synd bara att märkningen begränsas till bildskärmar och PC.

Så min fråga är helt enkelt, när får vi en motsvarande TCO-märkning för alla konsumentprodukter? Då kan vi ju vara riktigt solidariska med vår omvärld. Och framförallt belöna företag som tar väl hand om sina anställda.

Som jag ser det så finns det två typer av socialism;

Jantelagssocialismen, som skapar ett samhälle byggt på avundsjuka och att alla ska ha det lika dåligt.
Positivsocialismen, som skapar ett samhälle byggt på kollektiv önskan om största möjliga framgång för alla, dvs. att alla ska ha det så bra som möjligt.

Tyvärr är jantelagssocialismen mer eller mindre partireligion inom (s) och (v). Så därvidlag ser vi nog ingen positiv utveckling 2014. Det är för övrigt en anledning till att många partimedlemmar i dessa partier fortfarande är starkt EU-skeptiska. Varför ska vi vara solidariska med övriga EU-medborgare? Vi ska väl bara vara solidariska inom landet?! Jämför det med Göran Perssons sociala turism.

För övrigt kör Sverigedemokraterna med en egen variant av jantelagssocialism, där grupper ställs mot grupper. De har visserligen helt rätt i att Sverige är onödigt översolidariskt och framförallt blåögt dumt avseende många fenomen inom invandringen, men de är jantelagare lik förbaskat.

Finns det någon positivsocialism i svensk politik då? Kanske lite hos KD, men de förvirrar bort sig i helt irrelevanta underlivsfrågor som avskräcker en del av valmanskåren. Plus att man försöker vara lite allt möjligt utan egen profil.

Men hur är det med resten av Alliansen då? (fp) och (c) tävlar tillsammans med de nya Socialmoderaterna om att vara mest liberala i alla avseenden. Det är tyvärr en väg som inte kommer att bidra till en tillväxt i Sverige, men väl hos de multinationella företagen. Och dessutom så kommer liberalismen och nyliberalismen att snedvrida konkurrensen mellan svensk och invandrad arbetskraft. Bara att se vad regeringen har initierat i form av nystartzoner, där invandrare som startar företag ska få konkurrensfördelar gentemot svenska företagare. Helt klart ett fall av diskriminering, men enligt vissa kan ju varken svenskar eller män diskrimineras.

Men vad har vi kvar för alternativ då? Det verkar ju inte finnas positivsocialistiska rörelser i Sverige. Nej, det är helt riktigt. Det är helt enkelt en politisk kraft som saknas i Sverige just nu. Faktum är att jag skulle vilja klassificera Stefan Löfven som en positivsocialist. Tyvärr kommer nog den betongvåta filten inom partiet att kväva Löfvens positiva idéer på ett tidigt stadium. Det är bara att se vad som hände med Löfvens åsikter om kärnkraften. Det är självklart att när oljan tar slut, så måste vi fortfarande värma upp svenska hem, eftersom vi inte kan inteckna att den globala uppvärmningen skulle leda till medelhavsvärme i Sverige. Alltså måste vi fortsätta att få PÅLITLIG elektricitet även i framtiden. Men som många socialdemokrater är villiga att offra på maktens altare för att få samverka med miljöfascisterna.

Finns det något att göra över huvud taget? Jo, utnyttja dina demokratiska rättigheter fullt ut. Ställ de svåra frågorna till politikerna. Fråga inte hur mycket mer får jag kvar i plånboken eller hur mycket billigare blir det för mig. För alla politikerna lovar just detta, det är deras livsluft. Mer till alla ur en mindre påse pengar, det verkar vara dagens mantra.

Ställ istället följande frågor:

1. Hur avser ditt parti att säkerställa svensk energiförsörjning på 20-50 års sikt?
2. Hur ska vi nyttja EU för att säkerställa att produktion sker under miljö- och arbetsmässigt tillräckligt goda villkor så att vi kan vara konsumenter med gott samvete?
3. Hur ska vi ställa krav på låglöneländer och diktaturer så att de börjar uppfylla krav för ett värdigt liv för sina arbetare och medborgare?
4. Hur säkerställer vi att Svensk lag bygger på en sekulär, jämställd och demokratisk grund oavsett demografiska förhållanden?
5. Varför är inte närodlad/närproducerad mat billigare än industriellt producerad dito från låglöneländer?
6. Varför finns det inte rättvisemärkningar på alla produkter?
7. Hur ska svenskarnas privata skulder minskas på lång sikt?
8. Frihandel i all ära, men ska inte produkter som tillverkats miljö- och arbetsmässigt under sämre förhållande vara DYRARE? Dvs. skatta extra mycket för dåligt miljö- eller arbetsmiljöarbete. Det ska inte löna sig att producera för billigt...

Det var lite tips på svåra frågor som de flesta politiker sannolikt kommer att styra om till något bekvämt mantra, lämpligtvis vård, skola, omsorg, högre skatter, lägre skatter etc. Men det är då du ska trycka på dina frågor ännu mer och verkligen undra varför du inte får svar.

En god statsman har ALLTID visioner och en väg framåt. En god medborgare i en demokrati bildar sig en egen åsikt och väljer sina representanter utifrån fakta, INTE tro.