måndag 13 december 2010

Terrorismen är här?

Nej, inte alls. Terrorismen har funnits i alla tider, det är bara sammanhanget som ändrar sig. Det här har självklart många debattörer blundat för. Det blir ju inte lika roliga rubriker om man gör en mer saklig analys. Självklart så borde man diskutera i vilken kontext som terrorismen frodas. Och det är här som det stora moraliska moraset finns i svensk debatt idag.

Vi börjar med Jan Guillou och hans påstående om att det är förföljelse av muslimska minoriteter som bidrar till ökad terrorism. Detta genom så kallad särskild lagstiftning mot muslimer enligt Jan G. Det är ungefär lika befängt som att säga att överfallsvåldtäkterna skulle minska om våldtäkt försvann ur straffskalan. För det är ungefär samma frustrerade grupp som står för överfallsvåldtäkterna. Men sådana slutsatser faller på sin egen orimlighet.

Egentligen handlar Jan Guillous vurm för islam om att vissa ismer är finare än andra. Islamisters terrorism mot Israel är en befrielsekamp. Kommunisters (AFA mfl.) kamp mot vit makt, fascism och även för den delen Sverigedemokrater är också särskilt fin i Jan Guillous värld. Även om metoderna är lika brutala och våldsamma som alla våldsideologiers. Men så länge som det är rätt ism, så är kampen alltid berättiga enligt rödvinsrevolutionärer som Jan G.

Och här kommer vi faktiskt till en ganska stor skillnad som jag vill ta upp. Och det är att alla ismer, oavsett bakgrund, höger, vänster eller religiös måste bekämpas av demokratier. Demokratier är den styrelseform som har visat sig bäst över tiden för flest samhällsmedborgare, därför har man en skyldighet att bekämpa alla former av totalitära åsikter.

Så vilka ismer är dåliga då?

Kommunismen, behöver man säga mer. Finns fortfarande människor som tyckte att Pol Pot var en riktigt bra revolutionär. Kommunismen har nog som enskild ideologi förstört flest liv under sina "glansdagar".
Nazismen, inget snack där. 6 miljoner judar ( plus 6 miljoner till som glöms bort) i koncentrationsläger.
Sionismen, ganska klart här också. Eretz Israel som idé är rent förkastlig för att lösa de konflikter som finns i Mellanöstern idag. Judarnas historiska påståenden om en rätt till landet klingar ganska illa.
Islamismen är en totalitär ideologi som bygger på ett medeltida tänk, som tyvärr inte tillåter någon tolkning i ett modernt kontext. Jihad, sharia, sunna och kalifatet är det yttersta målet. Och att konvertera eller göra sig av med alla icke muslimer. Sen kan man hävda hur mycket som helst att man tillåter både kristna och judar att existera i muslimska stater. Men Hinduer då? Eller Buddhister, ateister mm? De ska konvertera eller avrättas. Och om en muslim säger emot dessa påståenden så kan han inte islam, eller ljuger för att uppnå islams högre mål. Sorry Kielan, men det hjälper inte att du är konvertit, det fungerar inte med lögner i längden.
Jag vill ta upp en modern uppfinning också. Feminismen, som bygger på en ideologi där hälften av mänskligheten enligt mycket grumliga teorier förtrycker den andra halvan. Gissa vem. Behöver jag ens nämna att "forskningen" inom området verkar för att bekräfta de vedertagna teserna och okritiskt förkasta alla andra teorier.

Tycker jag om några ismer då?

Jodå, humanismen är mycket trevlig. Den bygger på ett liberalt tänk där människan som individ styr sitt eget öde och har friheter och rättigheter att tycka som man vill. Mänsklig interaktion ska bygga på respekt för andra. Så jag gillar individualismen också. Alla ska inom ramen för ett fungerande socialt sammanhang kunna försöka självförverkliga sig. Enkelt, kort och koncist. Sen gillar jag Darwinismen också. Självklart är vi som individer ett resultat av en genetiskt lyckosam kedja ända från våra förfäder som utvecklades på den Afrikanska savannen.

Behöver jag för övrigt nämna att jag är Ateist. Jag föredrar att inte ha några gudar, eftersom dessa bara grumlar till livet med en massa konstiga krav på att be eller vörda ett överordnat väsen, vars existens inte kan påvisas på något sätt. Det är implicit i tron, att den inte behöver bevis. Och som historien har bevisat, så kan tro/vantro ställa till med mer elände än ett objektivt förhållningssätt till både samhället och social interaktion.

Så vart ville jag komma med terrorismen då? Jo, den har alltid funnits som en metod för diverse rörelser och ismer i världshistorien. Och för individer som har velat påverka samhället i en viss riktning. Men huvudsaken är att demokratin bekämpar varje form av påverkan från terrorister, oavsett vad som är den bakomliggande orsaken. Och det är det som är den moraliska plikten i en demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar