tisdag 1 juli 2014

Försvarspolitiska flummerier

Extra insatt nyhetsinslag!

"Putinligan har precis ockuperat din gårdsgrannes maskinhall, med både maskiner och drivmedel. Risken är stor att Putinligan kommer att drabba fler grannar, kanske även dig. Kriminalunderrättelsetjänsten kan inte säkert säga hur omfattande Putinligans verksamhet kan bli och om det kan drabba dig."

Kommentarer från den nymoderata justitieministern.

"Putinligan kan vara ett hot, som vi kommer att möta med kraft. Först börjar vi med att minska polismakten med 5%. Vi kommer också att avskaffa hälften av polisbilarna. Nya vapen blir inte aktuellt, även om vi vet att Putinligan är välbeväpnade, eftersom vi bedömer att dagens resurser räcker till. Betänk att Putinligan har börjat från en mycket låg nivå, som snattare och ficktjuvar. Numera ägnar sig Putinligan också åt smuggling av bland annat vapen och narkotika. Det ska vi ordna med kraftfulla satsningar på kustbevakningen och tullen. Vi minskar bara med 20%. Våra motståndare vill minska ännu mer, så ni ser att våra satsningar är mycket genomtänkta."

Kommentarer från socialdemokraterna.

"Vi vill absolut satsa mycket mer än de nya moderaterna. Men eftersom vi ska bilda regering med miljöpartiet och eventuellt V+FI, så reserverar vi oss för en del satsningar. Mest troligt är det att vi satsar på fler nya Volvobilar till polisen, eftersom det ger jobb i Göteborg och facket gillar sådant. Möjligen måste vi införa obeväpnade polisvolontärer som ska nattvandra i utanförskapsområden och tala med ungdomarna och resonera om livsval. Vi är helt övertygade om att ett vettigt samtal med ungdomar på glid kommer att minska Putinligans rekryteringsunderlag. Självklart tycker alla ungdomar att det är roligare med en vettig arbets- eller bidragslinje än ett liv som kriminell med snabba cash. Dialog är enda sättet att nå en lösning."

Ovanstående är en ironi och alla eventuella likheter med nymoderata satsningar här och nu om tio år och socialdemokratiska löften är totalt oavsiktlig. Att Ryssland har STULIT delar av en suverän nations land och dessutom avsevärda tillgångar är totalt irrelevant. Att Ryssland är revanschistiskt är mycket enkelt att konstatera.

Att både moderater och socialdemokrater väljer att inte VIDTA ÅTGÄRDER för att stärka försvaret här och nu är ett mycket tydligt tecken på regeringsOduglighet. Fast det är klart, om man har tur, så drabbar Putinligan bara dina grannar, inte dig. Precis om två tredjedelssamhället, så om bara en tredjedel drabbas av din politik, så har du ändå säkrat röstmajoriteten.

Grattis, Sverige! Du har de politiker som du förtjänar.

Regeringsduglighetens tveeggade svärd

Almedalsveckan pågår nu för fullt. Man kan nog påstå att denna vecka blir svensken övermättad av alla politiska budskap som man ska ta ställning till eller reflektera över.

Men jag tänkte ta upp en reflektion som man som statsman bör fundera på. Nämligen begreppet regeringsduglighet. I begreppet finns det saker som man inte kan bortse från. Regeringsduglighet bygger på principen realpolitik, dvs. att de politiska förslag som man vill genomföra ska vara realiserbara och fungera i verkligheten.

Bristen i de pågående debatterna om just regeringsdugligheten är att ingen av sidorna direkt talar för sina egna positiva förutsättningar till att just vara regeringsdugliga, utan snarare att man pekar på motståndarsidans regeringsOduglighet. Av detta kan vi dra en slutsats, och det är att man har väldigt få egna idéer. Därmed så vill man rikta blickarna åt ett annat håll än det egna.

Ska vi ta vänsterblocket först.

Socialdemokrater, åtminstone sådana som har facklig bakgrund, är i regel ganska realistiska. De förstår att för att ha arbeten i ett exportberoende land som Sverige, så måste företagandet ha rimliga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Låt oss kalla dessa för högersossar. Tyvärr har de vänstersossar, som vill dra partiet i en något mer extrem socialistisk riktning. Svagheten med den socialdemokratiska regeringsdugligheten är att de måste i väldigt stor omfattning ta hänsyn till partier, som totalt brister i realpolitiken. Dvs. miljöpartister som vill förstöra för industrin och företagandet, vänsterpartister som vill ha ännu mer extrem socialism och i värsta fall ett feministiskt initiativ, som bara kan stämplas som totalt utopiskt i sin verklighetsuppfattning och politik.

Sen ser vi till högerblocket.

De nya moderaterna har tappat farten. Svensk ekonomi kan bara förbättras till en viss gräns med skattesänkningar. Den enda anledningen till att nya moderaternas politik har fungerat är att svensken är korkad nog att spendera sina extrapengar på konsumtion. Hade svensken sparat eller amorterat, så hade det svenska ekonomiska undret inte varit så fantastiskt. Men nu, åtta år senare, så har vi alla platt-TV, smartphones och nyare bilar. Så konsumtionen kommer nog inte att pågå så mycket längre. Därför tar kraften slut i den nymoderata politiken. Man flankeras av ett centerparti utan egna idéer och en kristdemokrati, som inte vågar ta plats. Folkpartiet är faktiskt ganska vettigt, men tar inte plats riktigt i alliansen.

Sen har vi parian SD, som kommer att bli tredje eller fjärde största parti. Beröringsskräcken från de andra kan faktiskt leda till en ohederlig allians mellan moderater och socialdemokrater. Då vår vi väl se hur det blir med regeringsdugligheten.

Slutsatsen som jag drar om regeringsduglighetsdebatten är att i princip, så saknar alla partier en vettig idé om hur ett framtida Sverige ska se ut och hur det ska vara. Man har helt enkelt idétorka och därmed har man ingen vettig berättelse om framtiden. Därmed är det bättre att kasta skit på motståndaren och säga att deras brist på idéer är ännu sämre än de egna bristerna.

Så käre medborgare, det enda som är säkert i höstens val är att vilket alternativ som än kommer fram, så blir det bara mer eller mindre regeringsOdugligt.

Grattis!