måndag 11 juli 2011

Apologeterna arbetar.

Så blir man imponerad igen.

Än en gång försöker en journalist visa att förorternas problem inte beror på dem som bor där, utan yttre faktorer.

Enligt inlägget finns det ca 30 "kända" "småkriminella" ungdomar som håller hela Tensta som gisslan och som står för kriminaliteten där. Och att de jagar snabba cash och berömmelse. Det som är intressant är att artikeln i stort försöker ursäkta dessa kriminellas framfart med socioekonomiska faktorer. Och självklart att inga tjänstemän med makt bor i Tensta. Eller journalister heller för den delen. En annan intressant aspekt som artikeln försöker påskina är att det finns någon form av tjänstemannavälde som oberoende av politikerna inte har en vilja att lösa problemen i Tensta. Mycket fascinerande slutsatser tycker jag. Och djupt ohederliga. För att inte tala om att man försöker påskina att våldsbrottsligheten är högre på Södermalm, ergo. det är farligare på Södermalm än i Tensta eller Botkyrka.

Nu ska vi räta ut lite frågetecken.

1. Det är av polisen "kända" småkriminella.

Polisen och socialförvaltningen borde i samarbete inrätta en aktionsgrupp där man som mål har att så fort som möjligt lagföra de "kända" till fängelsestraff på lämpligen 2-6 år och därefter utvisning från Sverige. Borde gå med tanke på illegala vapen, sabotage, skadegörelse, rån, grova rån, misshandel etc. Alltså får man bort ledarskiktet som rekryterar nya medlemmar som hang-arounds. Nästa steg vore att socialförvaltningen i ett mycket tidigt skede kontaktar föräldrar till barn/ungdomar som söker sig till de så kallade "småkriminella" gängen och klargör att målet är att lagföra så snart som möjligt, helt i kombination med utvisning om möjligt. Detta borde öka det sociala trycket från föräldrar och släktingar gentemot de "småkriminella" ungdomarna.

2. Johanna Langhorst påstår vidare att Tensta befolkas av "maktlösa samhällsgrupper".

Det är en uppenbar lögn. Jag är helt säker på att de "småkriminellas" föräldrar inte är maktlösa gentemot sina barn. Det är till och med möjligt att de småkriminella har vuxit upp i en hederskulturmiljö där det kan ha förekommit barnaga och andra påföljder om man inte följer familjens/släktens/patriarkatets vilja. Så om de småkriminella har fått hålla på med sina kriminella aktiviteter så är det inte helt omöjligt att detta har godkänts/sanktionerats av familjen. Vilket borde kunna bevisas med polisspaningsarbete och telefonavlyssning. Detta skulle ytterligare kunna öka sociala mydigheters och polisens möjlighet att  påverka de småkriminellas familjer att vidta egna korrektiva åtgärder mot asocialt beteende. Sen kan jag hålla med om att de småkriminellas brottsoffer oftast är maktlösa.

3. Arbetslösheten är minst lika hög i Västmanland som i Rinkeby.

Visst är det märkligt att om detta är sant, så varför förekommer det inte lika många personrån och våldsbrott i Västmanland som i Rinkeby? Kulturella faktorer?

Men det får man ju inte säga, då är man rasist enligt gängse medianomenklatur. Men det finns ett antal empiriska sanningar som media aktivt väljer att bortse från i sin idealistiska vilja att framställa det multikulturella samhället som paradiset på jorden.

Det är att kulturerna från mellanöstern (både islam och diverse kristna) och från stora delar av Afrika är i princip medeltidskulturer formade av religion och socioekonomiska faktorer i dessa områden. Det är därför om du frågar t.ex. en nigerian vad han är för något, så får du inte svaret nigerian. Han/hon kommer antagligen att säga vilken stam man kommer från eller vilken religion man tillhör. Så om man definierar sig själv enligt religion, stam eller klan så finns det en ganska stor sannolikhet att dessa kulturer har ett ganska tydligt vi/dem tänkande vad gäller jämlikhet och vad som är socialt acceptabelt. Du skall inte skada en annan muslim, men du får gärna spöa en jude, fråga den Judiska församlingen i Malmö om ni inte tror mig. Du skall inte skada en annan kristen syrian, men det är ok att skada en muslim, fråga muslimerna i Södertälje. Du skall inte skada en annan alban, för då kan det bli blodshämnd enligt Kanun Leke, men svenskar är ok, eftersom de inte har blodsfejder mellan familjer, fråga en Karlskronabo. Du skall inte röra en hedervärd flicka från ditt eget folk, men svenska tjejer är ok att våldta, för de klär sig som horor och visar upp sig, fråga de tjejer som blivit våldtagna och överlevt.

4. Antalet anmälda våldsbrott är fler per person på Södermalm än i Botkyrka.

Och betyder det att Södermalm är farligare att vara i än i Botkyrka då? Självklart inte. Våldsbrotten i Södermalm kan nog ganska enkelt förklaras med att det är tätt med restauranger, pubar och andra uteställen. Dvs. vanligt folk där en del med dåligt ölsinne börjar slåss med andra med dåligt ölsinne och kanske till och med ordningsvakter/restaurangpersonal. Självklart leder det till flera anmälningar om våldsbrott, sannolikt misshandel. Så på så vis är det helt sant, att våldsbrotten kan vara fler på Södermalm. Men poängen är att det brukar drabba människor med eget riskbeteende (dåligt ölsinne, t.ex.) som söker bråk eller liknande faktorer. De gånger jag har varit ute på Södermalm har jag aldrig blivit attackerad, jag har inte sett någon bli misshandlad eller dylikt. Detta för att jag tar hänsyn till andra och inte söker konflikt när jag är ute och roar mig. Men vad skulle hända om jag gick ute på kvällen i Fittja, Alby, Rinkeby, Tensta eller Husby då? Speciellt om jag ringde med min mobiltelefon. Eftersom jag inte är en stor skrämmande biff som går på gym, så är jag ganska säker på att jag kan utsättas för misshandel eller rån, oavsett tid på dygnet. Det skulle sannolikt inte inträffa på Södermalm. Min poäng är att våldet i förorterna karaktäriseras av klan/gängrivalitet och konkurrens mellan grupperingar som ägnar sig åt brott. Eller för att inte tala om rån, misshandel, mord och våldtäkt av oskyldiga som råkar befinna sig på fel plats. Och jag är ganska övertygad om att det är fler oskyldiga som får sina bilar uppbrända i förorten än på Södermalm.

Vad har jag dragit för slutsatser?

För grova vapenbrott bör utvisning införas i straffskalan. Detta torde hindra beväpning av dessa småkriminella. Gärna i kombination med att polisen aktivt genomsöker de småkriminellas bostäder, bilar och självklart kontrollerar om de bär vapen. Beslagta alla föremål som de småkriminella inte kan bevisa är ärligen införskaffade, dvs. bilar, datorer, mobiltelefoner, pengar mm. Visst låter det som polistrakasserier, men det är avsevärt bättre med en tydlig markering mot de småkriminella att man har ögonen på dem än att de hinner bli riktigt organiserade och etablerade kriminella.

Inför ett mycket skarpt sanktionssystem mot alla former av brott som motiveras av hedersfaktorer eller faktorer som motiveras av en vi/dem mentalitet. Det ska vara lika kriminellt att kalla någon för blatte som svennehora.

Med tanke på det sociala skydd som vi har i Sverige bör ingen behöva ta till brott för att klara sig relativt bra i samhället. BMW, bling och brudar är inte mänskliga rättigheter som man har rätt att skaffa sig genom att bedriva brottslig verksamhet. Dessa ska förtjänas med lagligt arbete, studier och vilja att delta i samhällsbygget.

Till sist.

Johanna, du är den värsta formen av hycklare. Du har tvingats flytta på grund av de personliga tragedierna som din familj har drabbats av i Tensta. Trots att det är individer som har rånat din son, så väljer du att skylla på systemet och "svaga" i samhället. Du har också valt att försöka smutskasta socialtjänstemän för att de inte bor i området där de arbetar. Men du har ju själv aktivt valt att flytta från Tensta. Varför skulle någon annan vettig människa utsätta sin familj för detta? Tjänstemännen gör sitt bästa, men begränsas av i många fall politiker som inte vill inse problemens karaktär i förorterna.

Det är alltid politikernas ansvar att försöka rätta till missförhållanden i en demokrati, det är därför vi väljer dem. Och tyvärr verkar många politiker leka strutsar i jakten på röster och makten.

En nationalstats kapacitet till våld kommer alltid att vara avsevärt högre än enskilda människors eller grupperingars. Det innebär att det är en fråga om politisk vilja om man vill få slut på kriminellt våld.

onsdag 6 juli 2011

Snälla, sluta idiot-flörta nu.

Med anledning av dagens ledare i Aftonbladet.


Det är dags för socialdemokratin att ta sitt ansvar och hålla rent till vänster.

Socialdemokratin har lyckats med projektet att bygga upp ett folkhem som har fungerat för de flesta svenskar. Vi har förmodligen världens jämnaste inkomstfördelning efter skatt. Vi har sannolikt världens mest jämställda samhälle. Vi har lägst barnadödlighet i den industrialiserade världen. Arbetskraftsinvandringen under 50- och 60-talet var framgångsrik. Svensk industri fick utbildad arbetskraft som i stort anpassade sig till svenska sociala normer. Dessa invandrare och deras ättlingar är idag kring en miljon människor.

Jag vill tacka socialdemokraterna för att de har byggt upp en av världens mest framgångsrika länder oavsett måttstock.

Varför öppna samtal med kommunister, miljöfascister, radikalfeminister och islamister?

Socialdemokraterna har en lång historia av kamp mot kommunismen och dess avarter. Många äldre kan nog påminna sig om fackets kamp mot kommunister och deras subversiva samarbete med DDR- och sovjetkommunister. Tyvärr har dagens yngre väljarkår ingen egen erfarenhet av kommunismen, så de tror att det är en mysig ideologi där allt mitt är ditt och tvärt om. Men så var det inte på riktigt. Kommunismen gick ut på att allt ert var vårt (elitens) och fördelades enligt elitens godtycke. Nordkorea är ett jättebra exempel idag, där eliten i praktiken är en man som bestämmer.

Så socialdemokrater, sluta flörta med Vänsterpartiet, som fortfarande är kommunistiskt och som vill införa ett elitstyre med politruker.

Samarbetet med miljöpartister är realpolitiskt, men inte realistiskt. Socialdemokratiska ledare förstod historiskt att svenskt välstånd kunde bara byggas av medelstora och stora exportindustrier. Därför var svenska företag länge framgångsrika och är det till viss del fortfarande. Tyvärr så verkar många miljöpartister vara lajvare som tror att en återgång till 1700-talet vore det bästa för hela jordklotet. Jodå, den sortens samhällen finns fortfarande. Vi kallar dem tredje världen och skickar bistånd dit för att barn inte ska svälta ihjäl eller drabbas av dödliga eller invalidiserande sjukdomar. Självklart skattepengar som tagits från den framgångsrika exportindustrin och deras anställda. Miljöpartister har helt klart rätt i att det finns en hel del miljöproblem i världen. Men dessa återfinns i regel utanför Sveriges gränser. Vi har låga utsläpp av CO2 per capita för att vara ett industrialiserat land. Detta tack vare vatten- och kärnkraft. Självklart skall dessa två kraftkällor läggas ner enligt miljöpartiets världsåskådning. Modern kärnkraft och vattenkraft är relativt rena källor för elektricitet som behövs för att vi ska kunna fortsätta ha dagens nivå av välstånd och välfärd. En annan aspekt är motståndet mot kött som mat. Många miljöpartister förordar en vegetarisk livsstil, självklart för alla.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med Miljöpartiet som vill återinföra medeltidens misär.

Radikalfeminister hävdar att vita män i åldern 25-65 år vill alla kvinnor illa. Att vi stoppar dem från att göra karriär, tjäna egna pengar och låta dem vara självständiga. Alla får göra den karriär som de vill och har förmåga till i Sverige. Högskolor och universitet har fler kvinnliga studerande än manliga. Svenska kvinnor är akademiskt sett välutbildade idag. Så alla har möjlighet att göra karriär. Det är bevisat att kvinnor som kollektiv inte har lika höga positioner i näringslivet än män. Men ingen feminist vill ens reflektera över tanken att kvinnor kanske prioriterar andra saker av eget intresse. Hur många tycker egentligen att en högre chefskarriär i näringslivet är eftersträvansvärt. Visserligen är lönen och makten god, men inte ens jag som vit man skulle vilja resa så mycket och vara borta från familjen. 10-16 timmars arbetsdagar och leva i en kappsäck mellan flygplatser och hotell. Sådana jobb kräver sin man/kvinna. Och de flesta av oss är inte sådana. De så kallade patriarkala strukturerna påstås hindra kvinnor från att göra karriär. Jag vill påstå att det är snarare de matriarkala strukturerna som gör detta. Män har en acceptans att inordna sig i hierarkiska strukturer. Om det är genetiskt betingat eller en del av en mans uppfostran vet jag inte, men min gissning är genetiskt. Kvinnor är som mest ogina när en medsyster blir befordrad till en högre post. Vad detta beror på vet jag inte. Det borde kanske vara föremål för feministisk forskning? Men nej, det går ju inte, eftersom då skulle man vara kvinnokritisk, och enligt radikalfeminister kan ju kvinnor av naturen inte göra fel, för då är det en mans fel.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med radikalfeminister som vill införa en matriarkal fascism som inte är kopplad till någon form av realistisk världsåskådning.

Islam är både en religion och politisk ideologi. Den som inte förstår det, förstår inte islam. Islam kan inte heller reformeras, då dess budskap är ordagrant citerad av gud. Muhammed tog emot guds påbud och levde genom sitt exempel (Sunna) på ett sådant sätt som är normgivande för muslimer idag. Och det mest intressanta är att om Muhammeds exempel står i konflikt, så är det det senaste exemplet som räknas som Sunna, dvs. normgivande. Intressant nog så var Muhammed mer benägen att förhandla med sina motståndare i början av sin karriär och mindre i slutet när hans makt ökade. Dvs. när man är tillräckligt stark behöver man inte förhandla, man gör som man vill. Islam som ideologi är mot jämställdhet oavsett om det gäller kön, sexualitet, religion eller andra aspekter av livet. Det är en medeltida ideologi med medeltida värderingar. Flickor som inte täcker sig kallas horor. Män ska ärva mer än kvinnor. Dödsstraff och kroppsstraff ingår som en naturlig del av rättssystemet. Kvinnor ska inte ha yrkeskarriärer. Mödomshinnor kontrolleras. Hygienregler i sjukvården gäller inte muslimer. Halalslakt ska legaliseras. Ni ser ju själv att islam som ideologi skulle vrida tillbaks klockan till en tid som ingen vettig människa vill ha tillbaks.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med en totalitär ideologi som står mot allt som socialdemokraterna har kämpat för.

Varför öppna samtal med kommunister, miljöpartister, radikalfeminister och islamister?

Tar man ett steg tillbaks och tittar på hela bilden finns anledning att bli mörkrädd.

Det började inte i våras. Processen har varit lång. Kommunisterna var en viktig del i valalliansen för att få en möjlighet att överhuvudtaget kunna vinna valet och för att tillfredsställa vänsterfalangen inom partiet.

Miljöpartisterna var också nödvändiga i valalliansen med hänsyn taget till MP:s stöd bland väljarkåren. Den röd-gröna alliansen var skapad. Man har med sin politik skrämt iväg en del av de traditionella väljarna som jobbar i industrin och som är beroende av en fungerade socialdemokratiskt industri- och näringspolitik.

 Socialdemokraterna har då börjat flörta med nya invandrargrupper, företrädesvis muslimer, som inte var kortsiktigt beroende av en fungerande industri- och näringspolitik. Med löfte om fortsatta bidrag och anhöriginvandring har man i många stycken köpt röster, vilket väl illustrerades av så kallade valskolor under valet 2010. Jag upplevde själv under valet 2006 när SSU:are ringde på dörrar i invandrartäta områden och skrämde dem till valbåset. Ett av budskapen var att om Alliansen vinner, så skulle alla bidrag försvinna direkt. Det kan man ju kalla för saklig politisk argumentation.

Invandrare är procentuellt överrepresenterade i brottsligheten. Alla bilbränder och gängrelaterade skjutningar genomförs INTE av etniska svenskar. Stenkastning mot brandkår, ambulanser och poliser genomförs INTE av etniska svenskar. Hedersmord på flickor och pojkar genomförs INTE av etniska svenskar. Könsstympning genomförs INTE av etniska svenskar. Det räcker med att titta på listan med efterlysta så inser man att procentuellt sett är invandrare överrepresenterade. Eller göra ett studiebesök på valfri anstalt med grova brottslingar, dvs. rånare, våldtäktsmän, narkotikalangare, mördare mm.

Socialdemokratiska broderskapsrörelsen har övergett den traditionella synen att alla människor har lika värde. Som ett led i sin anpassning till islam har man i sitt "Manifest för muslimska socialdemokrater" tagit bort lika rättigheter oberoende av sexuell läggning. Det är nog en tidsfråga innan det försvinner för kvinnor också.

Radikalfeministerna går att sammanfatta ganska enkelt. Det är jämställt när kvinnor får alla ledande poster. Om ni inte tror mig, så ska ni börja läsa Per Ströms blogg Genusnytt. Kvinnor kan inte göra fel enligt deras ideologi, och om kvinnor gör fel eller misslyckas så är det någon mans fel. Det märkliga är att ledande kvinnor i näringslivet inte uppvisar radikalfeministiska tendenser. Om en radikalfeminist fick tolka det, så skulle det nog innebära att patriarkatet förtrycker dessa ledande kvinnor. Min tolkning är att dessa kvinnor faktiskt måste tjäna pengar för sitt uppehälle och inte innehar skattefinansierade anställningar i diverse myndigheter där man kan basunera ut sin ideologi som den absoluta sanningen.

Socialdemokrater säger att de är jämställda och arbetar för en social rättvisa. De blir djupt kränkta om man påstår något annat. Men jag ställer fråga i alla fall. Varför flörtar socialdemokratin med kommunister, miljöfascister, radikalfeminister och islamister?
Vill de göra sharia rumsrent i diskussionen? Särlagstiftning beroende på religion? Miljöfascistiska och radikalfeministiska krav som skulle sänka svensk industri?

Kanske vill de röstmaximera?

Dags att returnera bollen.

Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass och med den en trogen väljarkår. Nu letar man åt alla håll för att få tillbaks makten, oavsett om man frångår socialdemokratiska värderingar som har en bred acceptans bland svenskarna.

Vilka socialistiska och jämställda värden står socialdemokraterna för idag?

tisdag 5 juli 2011

Ensamkommande flyktingbarn.

Där satt den. Nu ska kommunerna tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Självbestämmandet far all världens väg.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-kommuner-vill-ta-emot-flyktingbarn

Den första frågan är om vi pratar om barn i den meningen som de flesta associerar till. För det första är Sverige ett av få länder som INTE genomför åldersbestämning av barnen. Dock kan vi notera att många andra länder som infört åldersbestämning har fått kraftigt minskat antal ensamkommande barn som söker asyl. Det är en indikation på att de flesta "barn" inte är under 18 år utan just äldre. Sen kan man ju reflektera över hur man lyckas ta sig till Sverige från sitt hemland utan att passera ett annat Schengenland innan. Men nej då, det är synd om "barnen" enligt media och den privata industrin som omhändertar dessa ensamkommande barns boende och uppehälle.

Här vill jag uppmana Lars Ohly m.fl. att göra en jätteinsats. Hur kommer det sig att man är kritisk till vinster i sjukvården och skolan, men inte i flyktingindustrin? Kan det bero på att många partikamrater på den röd-gröna planhalvan är inblandade i flyktingbranschen? Varför inte utreda självkostnadspriset på boendet med mera och sen bara betala en skälig vinst på verksamheten, säg 10%? För det är väl ingen bärande idé i längden som kräver nyinvesteringar av stora mått som bedrivs? Eller räknar man med att ta emot ännu fler "barn" i framtiden? Eftersom det är offentligt finansierad verksamhet så kommer den inte att bidra positivt till handelsbalansen. Det enda som kommer att utvecklas positivt om flyktingbranschen expanderar är procenttalen på din skattesedel!

En sak är helt säker. Jag är för arbetskraftsinvandring där människor har kvalifikationer för bristyrken. Men idag verkar arbetskraftsinvandringen bestå av människor som arbetar i yrken med låga eller inga kvalifikationskrav. Läs Migrationsverkets statistik från 2010. Mycket märkligt att det bland landets ca 8% arbetslösa inte finns någon som kan genomföra dessa arbeten. Och enligt vissa så finns det bara hjärt- och hjärnkirurger som kör taxi i våra storstäder. Ursäkta, men vore det inte på plats att genomföra en kvalitétssäkring av dylika "doktorer". Och ja, jag tror att de flesta av oss vill kunna kommunicera med vår läkare på svenska så att vi förstår varandra och att vi kan både beskriva våra symptom och att man förstår läkarens ordination.

Nu tror ni att jag raljerar. Själv har jag upplevt en lokal medicine doktor i tredje världen som förskrev vitaminpiller till en patient som uppenbarligen led av matförgiftning. Och självklart blev patienten sämre. Först när jag ingrep så fick patienten Ciprofloxacin och blev genast bättre. Jag är helt övertygad om att den lokala universitetsexamen i medicin inte riktigt räckte till för att nå upp till svenska kvalifikationsnivåer. Men det är helt ok för mig om du vill åka till ett land i tredje världen och verkligen tror att du ska få bra vård. Försäkringsbolagen är väldigt pigga på att evakuera människor med ambulansflyg från just dessa länder av en anledning. Och det är pengar. Om lokala läkare vore så bra, varför skulle inte försäkringsbolagen låta patienterna omhändertas lokalt? Fundera på det.....

Den ohederliga pressen slår till.

Så läser man följande rubrik på Expressen.se

SD "tvingar" SÄPO att köpa öl och vin. Rubriken får det att låta som om SÄPO:s livvakter går in och handlar på bolaget. Det var min reaktion i alla fall. Vad tycker du?

Men sen så behagar man att klicka på länken för att se vad det handlar om. Och då blir det lite mer tydligt. Men inte helt. För där heter det att man kör SD:s öl och vin. Hur som helst så är det ganska stor skillnad på att köpa och att köra. P och R enligt journalisten, men han har nog gått på en modern medielinje där man inte lärt sig det svenska språket. Nog raljerat om detta. Även den rubriken låter ganska illa.

Men sen kan man ju analysera texterna också.

SÄPO:s livvaktsskydd är hårt ansträngt p.g.a. SD:s inträde i riksdagen. Men det är inte SD:s fel, utan alla vänsteridioter som idkar sin lilla ankdammsrevolution mot SD-politiker. Men det är klart att det är skillnad på höger- och vänstervåld i rödvinskommunisternas medievärld. Den ena är rasistisk och vidrig, medan den andra är för ett ädelt syfte.

Sen köptes det sådana "mängder" med alkohol att det inte gick att lasta i bakluckan på bilen enligt artikeln. Allt för att påpeka att SD:s ledare är suputer och omdömeslösa. Men vad betyder det egentligen? Var det mängder med alkohol? Nu gör jag en intelligent gissning. Eftersom det är en tjänstebil på SÄPO så skulle jag anta att bakluckan innehåller förstärkningsutrustning för två livvakter. Det inbegriper förstärkningsvapen i form av kpist eller automatkarbin. Tyngre skyddsvästar till både livvakterna och skyddsobjekten. Ficklampor, kommunikationsradio, ammunition, tårgasvapen, tårgasgranater etc. Som ni förstår, så är det ganska mycket prylar i bakluckan på en BMW 5-seriebil. Plus att om fordonet dessutom är skyddat med ballistiska skydd så lär nog inte heller bagageutrymmet vara lika stort som i original.

Så i princip så har nog SD-politikerna köpt ganska normala mängder öl och vin för en vecka på Gotland och detta gjordes i SÄPO:s tjänstebilar p.g.a. hotbilden mot SD-politikerna.

Men varför är jag förbannad då?

Tänk er följande rubrik: SÄPO deltar i varusmuggling! Vilken braskande rubrik. Tänk vad den skulle sälja bra. Och i praktiken så är det så att det har hänt. Är det någon som tror att Juholt inte har livvaktsskydd? Och då är SÄPO lite skyldigare, eftersom Juholt har begått en brottslig handling. Visserligen ett skitbrott, men ett brott i lagens mening. Vilket det inte är att köpa öl och vin på bolaget.

Det tråkiga är att Expressen bidrar till att förstärka SD:s offerroll och att detta kommer självklart att tas upp på hemsidor som pekar på hur "ojuste" SD behandlas av etablerad press. Vilket ÄR sant. Och det är beklämmande för yttrandefriheten. SD har många politiska brister, men det betyder inte att man ska avfärda dem helt. De ät trots allt FOLKVALDA. Och i en demokrati kan inte folket ha fel.

Skit i granskningen av SD:s nazistiska bakgrund från 80-talet. Det är lika relevant för dagens politiska diskussion som socialdemokraternas historiska engagemang i Uppsalas rasbiologiska institut eller tvångssteriliseringar på lösa grunder.

Det vore bättre att belysa vilka faktiska brister SD:s politik har, t.ex. EU-politiken. Trots alla brister är EU lite som FN, inte jättebra, men det bästa verktyget vi har för fred i vår del av världen.

Slutsatser.

Jag önskar att journalister vore mer hederliga i sitt kall. Men det kräver självklart lite hårt arbete och inte bara allmänt tyckande om saker som man inte gillar. Å andra sidan kan det kanske vara ett för högt krav i dagens kravlösa värld....

Uppdatering....

Här kommer det en liten korrigering av Expressen.se. Nu räcker det att skriva att SD beordrade SÄPO att köra öl och vin. Jag tror mest på SÄPO:s svar att man inte bryr sig om man kör SD:s öl och vin, Juholts piratbälte eller Mona Sahlins Toblerone....Det är fantastiskt vad man kan ändra sig efter några billiga poäng på webben.......