tisdag 11 november 2014

Annie Lööfs analyser, eller frånvaro av dessa

Det är väl kul att Annie Lööf inte vill ha nyval?

Eller kanske inte så kul egentligen. För centerpartiet gjorde ju inget lysande val. Enligt valmyndigheten så fick centerpartiet hela 6,11%. Starkt jobbat av ett parti, vars ledare har aspirationer på att vara Alliansens inofficiella ledare efter att Fredrik Reinfeldt kastade in handduken.

Eller hon är kanske orolig för det faktum att efter Migrationsverkets senaste prognos, så kommer kanske SD att få ännu fler röster, eftersom svenskarna inte är riktigt så sugna på att öppna både hjärtan och plånböcker. Det skulle kanske svida ännu mer om Alliansväljare gick över till SD. Inte heller helt orimligt att socialdemokratiska väljare skulle gå till SD.

Men nu till min poäng. Annie Lööf har ju fått ett antal möjligheter att samverka med Löfvén vad gäller politik. Därtill har Annie varit tydlig och vägrat, eftersom hon inser att Alliansens styrka är just att den inte viker för de röd-gröna. Vilket är strategiskt helt förståeligt.

Men det som inte är förståeligt är att om SD ställs inför två olika budgetar, så varför skulle de inte få rösta på den som de betraktar som minst dålig? Även om det skulle leda till ett nyval. För då kan ju väljarna ta ställning till en lagd alliansbudget och en röd-grön budget. Finns väl inget bättre läge för att visa på Alliansens överlägsna politik, än att väljarna faktiskt har två riktiga budgetar att välja mellan.

Fast om vi ska vara riktigt ärliga. Annie kan det här med strategi. Hon inser att två relativt snarlika budgetar, utan ändringar för den kommande volymen av migranter, är inte realistisk. Och en sak är säker, svenska väljare är inte dumma. För med Alliansens och de rödgrönas budgetar, så kommer SD att ta många, många röster bland de i befolkningen som ser att det går inte ihop varken under eller efter mandatperioden.

Alltså, det Annie säger är att ett nyval skulle vara förödande för både Alliansen och de röd-gröna. Hon säger också att svenska folket bör inte välja så nära Migrationsverkets prognos och två konkret lagda budgetar.

Det finns flera bra bloggare som har illustrerat detta problem med SD-stödet exemplariskt. De bästa är Cornucopia och Johan Westerholm.

Men jag har ett tips till Annie. Hon har faktiskt möjlighet att rösta på de röd-grönas budget, om hon inte vill ha nyval.

Fast det är klart att det är lättare att skylla på ansvarslösa Sverigedemokrater, än att skylla på det faktum att man har inte tagit sitt ansvar för en just realistisk och ansvarsfull politik.

Än en gång vill jag betona att den svenska valmanskåren är inte korkad eller lättlurad.

Dags att visa om du, Annie, tar ditt ansvar. Rösta på socialdemokraternas och miljöpartiets budget, och visa lite statsmannaskap, eller heter det statskvinnoskap eller statshenskap?

Hur som helst, detta är Statsmannens analys på Annies utspel.


Och det är att Annie är en förlorare, som inser att hon har ännu mer att förlora.

EU-migranter, vad är vårt ansvar?

Jag tycker att det är dags att skriva lite om de så kallade "EU-migranterna".

När vi talar om saker som fattiga och utsatta, så måste vi vara noggranna med definitioner och vad vi kallar saker och ting.

För det första, det finns inget juridiskt begrepp som heter EU-migranter. Det är en politisk omskrivning av svenska debattörer, som inte på något sätt beskriver vad det handlar om.

För det första, den fria rörligheten inom EU bygger på att du har frihet att resa till ett annat EU-land för en period av maximalt tre månader för att till exempel turista. Du har också rätt att söka arbete i ett annat EU-land och när du har fått anställning, så har du rätt att flytta till det andra EU-landet. Grundkravet är att du som EU-medborgare ska kunna försörja dig på ett ur alla juridiska aspekter korrekt sätt.

Eftersom tiggeri inte är förbjudet i svensk lag, så skulle vi kunna kalla tiggeri för ett arbete eller eget företagande. Det förutsätter att tiggaren skaffar sig F-skattesedel och betalar skatt, arbetsgivaravgift och sociala avgifter för sina inkomster från tiggeri. Om man inte gör det, så är det inte mer lagligt än en svartarbetande byggjobbare eller någon annan som undandrar sig sin skattskyldighet.

Kort och gott, en tiggare är sannolikt inte en person som uppfyller sin del av det juridiska ansvaret för att arbeta i Sverige.

Om man ska vara vänsterpartistiskt extrem, så kan man antyda att om vi inte hjälper dessa "EU-migranter", så bryter vi mot FN:s konventioner med mera. Det finns ingenting i FN:s konvention om mänskliga rättigheter att alla människor ska ha rätt till svensk normalstandard. I så fall skulle nog i princip bara ett tiotal länder uppfylla FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. Fast det låter fint i en politisk pamflett.

Vi måste också vara tydliga med att svensk lag gäller för alla människor som befinner sig i Sverige. Att som vänsterpartiet då påstå att svensk lag inte ska följas, till exempel Bygglagen med mera för tillfälliga "läger" i stadsplanerat område är fullständigt orimligt. För det är väl ingen som påstår att dessa "läger" uppfyller någon form av svensk byggstandard?

Sen finns det andra som kräver att dessa "EU-migranter" ska få det lättare att få jobb i Sverige. Jag ställer mig bara frågan, vad gör dessa "EU-migranter" till mer arbetsbehövande än de cirka 472.000 arbetslösa som vi redan har i Sverige? Just det, ingenting. Det ska vara lika lätt eller svårt för dem som för alla andra på den svenska arbetsmarknaden.

Vidare hävdar andra att "EU-migranter" ska få tillgång till sociala rättigheter, boende, vård med mera, precis som en invånare i Sverige. Det är också helt orimligt, eftersom man som EU-medborgare faktiskt redan har ett hemland som är skyldigt att säkerställa sina invånares behov enligt alla EU-fördrag som man har skrivit under. Det är kanske inte så förvånande att fattigare EU-länder inte har definierat lägstanivån till svensk nivå, men det betyder inte att den svenska skattebetalaren måste sörja för dessa EU-medborgare.

Visst är det synd att det finns människor som är fattigare än andra inom EU. Men det måste vi påverka genom EU, inte genom ett självpåtaget åtagande, som inte löser några långsiktiga problem, vare sig för "EU-migranten" eller svenska skattebetalare.

Ett annat exempel är att många debattörer börjar kräva att svenska kommuner ska ordna både det ena och det andra för "EU-migranterna".

Inget kunde vara mer fel. Faktum är att EU-domstolen har avgjort att "EU-migranter" INTE har rätt till sociala system i ett annat EU-land. Alltså finns det numera ett juridiskt beslut på hur det SKA fungera inom och mellan EU-länder.

Så om du tycker synd om en "EU-migrant", så ska du inte kräva att svenska skattebetalare ska betala. Då ska du inhysa "EU-migranten" i din lägenhet, betala för vederbörandes uppehälle, vård och så vidare.

Eller så kan du göra som jag. Dvs. följ principen som gäller enligt EU-lag. Rörligheten är till för turism och arbete. Inget annat.

Och arbete, det får man i konkurrens med andra arbetssökande på en marknad, som är lika för alla. Troligen skulle jag ha svårare att få arbete i Rumänien än i Sverige, eftersom jag inte behärskar rumänska. Sannolikt är det tvärtom för en rumän i Sverige. Och det är väl varken rasistiskt eller diskriminerande, eftersom vi förutsätts att kommunicera med arbetskamrater, chefer, kollegor och så vidare.

Men det är klart, det måste ju alltid finnas någon som säger att just det faktumet är rasistiska strukturer. Fast egentligen handlar det om vilka realistiska förutsättningar som en individ har i konkurrens med andra individer.

söndag 9 november 2014

Jag vill varken fika med Virtanen eller kommunister, eller?

Så har vänstern än en gång bevisat att man saknar helt historiska insikter eller för den delen förmåga till korrekta analyser. Kanske bristen på analytisk förmåga bland socialister och kommunister som leder till havererade samhällen, där man försöker införa socialismen som statsreligion?

Hur som helst, Virtanen vill varken fika med Marcus Birro eller rasister.

Så ska vi ta och analysera Virtanens obefintliga analys?

Först och främst så anmärker han på tweeten där Birro är kritisk mot extrema religiösa inriktningar, där det begås terroristbrott. Mot detta påstående är Virtanen mycket kritisk. Jag måste säga att Virtanen måste vara mer än lovligt naiv om han INTE kan konstatera grundläggande fakta, som att islam används av diverse aktörer som en rationalisering eller ursäkt för att begå både terrorbrott och även brott mot mänskligheten. Det betyder INTE att alla muslimer är dåliga människor, eller terrorister och/eller terroristsympatisörer. Däremot bör man kunna problematisera kring det faktum att många inriktningar av islam, som är bokstavstroende, faktiskt är mycket tillåtande eller förlåtande gentemot aktörer, som i islams namn mördar människor av annan tro eller till och med muslimer med "fel" inriktning. Det är väl ingen som tror att Saudi-Arabien och Iran faktiskt har några geopolitiska konflikter. Konflikten handlar helt enkelt om vilken inriktning av islam som är den "rätta", sunni eller  shia. Virtanen kan väl inte heller ha missat Daesh/ISIS härjningar i Irak och Syrien gentemot de som man betraktar som otrogna, eller tror på fel form av islam.

Sen kan jag nog tycka att man kan utvidga Birros analys till att gälla andra religioner också. Det är väl ingen, som tycker att hindunationalisternas jakt på muslimer i Indien är av godo. Eller extremreligiösa kristna inriktningar i USA, där man förnekar både vetenskap och objektiva fakta. Det är helt korrekt att påstå att det finns kristna mördare i USA som har genomfört mord på läkare och sjukvårdspersonal, som har arbetat på abortkliniker.

Om jag skulle kritisera dessa mördare av läkare, så är jag säker på att Virtanen skulle INTE stämpla mig som kristianofob? Däremot, att kritisera avarterna av islam, hedersvåld med mera, då kommer Virtanen gladeligen att stämpla en person som islamofob. Det är väldigt bekvämt, eftersom då slipper man att både göra en objektiv analys av orsakssammanhang och dessutom kanske konstatera att fakta talar mot den idealiserade världsbilden som man har skapat åt sig själv.

Sen väljer Virtanen att kritisera ett uttalande av Ivar Arpi om Sverigedemokraterna. Eller rättare sagt, Virtanen ser inga problem med att Vänsterpartiet stöttar den Socialdemokratiska regeringen. Ska vi kanske bena ut Virtanens argumentation i det här fallet också?

Först hävdar han att Sverigedemokraterna är rasister, baserat på Expos "Sverigedemokraternas vitbok 1988-2014." Expo erkänner själv att de har en politisk agenda, alltså kan man inte hävda att Expo är en neutral eller vetenskapligt korrekt granskare av SD:s politik. Om man läser partiprogrammet, så kan man nog mer konstatera att det finns inslag av socialdemokratisk politik från 50- och 60-talet. Plus konservativa drag inom områdena rättsväsende, försvar och även EU-kritik.

Jag är säker på att om Timbro skulle upprätta en vitbok över socialdemokratin från 1921-1996, så skulle Virtanen inte anse att det vore en ärlig vitbok om socialdemokraternas samhällsgärning i Sverige. Även fast socialdemokraterna bildade det Rasbiologiska Institutet i Uppsala, gjorde affärer med Nazi-Tyskland under andra världskriget och bedrev tvångssterilisering av invånare i Sverige. Fast Virtanen är nog jättestolt över dessa progressiva åtgärder som socialdemokraterna genomförde i MODERN tid i Sverige.

Sen avslöjar Virtanen sin demokratisyn, genom att påstå att vänsterpartiet är det mest demokratiska, eftersom de driver minoriteters rättigheter. Ska vi kanske titta på Virtanens älskling, Vänsterpartiet lite mer, eller?

Först och främst, ett parti byggs av dess medlemmar. Vi tittar lite på vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster. De är väldigt tydliga i sitt principprogram, antaget i maj 2013! Maj 2013 är ett och ett halvt år sedan. Och det är väl ingen som tror att när en person från Ung Vänster går upp i Vänsterpartiet, så har de ändrat åsikter i någon märkbar form. Så vad säger Ung Vänster i förordet då?

"Ung Vänster är ett REVOLUTIONÄRT ungdomsförbund med rötter i den KOMMUNISTISKA delen av arbetarrörelsen, förankring i kvinnorörelsen och influenser av miljö- och fredsrörelsen."

Vad sägs om det? Jag har förstärkt några ord med versaler, för att belysa vad det handlar om. Influenserna från fredsrörelsen är ett arv från det KOMMUNISTISKA VPK, som gick Sovjetunionens ärenden. Notera att den fredsrörelsen var bara intresserad av att avväpna den DEMOKRATISKA västvärlden. Inte kommunistiska diktaturers militära styrkor, som var en del av den revolutionära verktygslådan.

Nåväl, Virtanen kommer säkerligen att säga att det är inte Vänsterpartiet, utan Ung Vänster, som jag kritiserar. Så låt oss titta på Vänsterpartiet då. Vad är bättre källmaterial än Vänsterpartiets partiprogram?

I stycket Makt och medvetande, så står det tydligt följande.

" För vänsterpartiet är marxistiska och feministiska teorier viktiga politiska verktyg som skall användas kritiskt och prövande. Vår förståelse av samhället utvecklas i ett samspel mellan analys och aktivitet."

Konstigt det här med Marx. För det är inte Groucho Marx som Vänsterpartiet har som teoretisk förebild, utan Karl Marx. Virtanen kan kanske upplysa mig om vilka stora verk som Karl skrev som rörde demokratiska nationalstater och deras utveckling. Eller för den delen vilka skrifter som marxismen har producerat vad gäller HBTQ-rörelsen.

Det som är allvarligast med Vänsterpartiet(kommunisterna) är det faktum att man tar inte avstånd från en revolutionär våldsideologi, vare sig det gäller Ung Vänster, eller deras stormtrupper i formen av AFA och Revolutionära Fronten. Ursäkterna för både det "fina våldet" eller det revolutionära våldet blev väldigt tydligt när Uppdrag Granskning gjorde sitt inslag om just dessa stormtrupper.

Problemet med Virtanen är hans vurm för socialismens revolution. För det är bara att konstatera att inget ungdomsförbund med ett förord som förordar REVOLUTION kan vara demokratisk för alla medborgare i Sverige. En revolution förutsätter alltid att det finns motkrafter till revolutionen. Dessa ska på känt manér bekämpas av revolutionens söner och döttrar. Om SDU skulle införa i sitt principprogram att man var för en revolution för att genomföra sin politik, då skulle Virtanen peka på att man är en våldsförhärligande rasistisk och/eller nazistisk rörelse.

Men Virtanen, var är din massiva kritik gentemot Ung Vänster och Vänsterpartiet, eftersom man önskar en revolution som är kommunistisk och/eller marxistisk?

För du kan väl inte på fullt allvar mena att marxismen har bidragit positivt till NÅGOT lands demokratiska och frihetliga utveckling?

 Däremot är jag helt villig till att hålla med dig om att du lever i ett ideologiskt ghetto. Nämligen ett ideologiskt ghetto som förordar särrättigheter till de "goda", som arbetar för socialismen och revolutionen. Du likställer även marxismen som en positiv demokratisk kraft, som gör att vänsterpartiet är synnerligen sympatiska politiska spelare i det svenska samhället. Att kritisera avarter inom en religion, oavsett vad den heter, är inte fel, utan en demokrats och humanists skyldighet. Du letar efter ursäkter för avarterna, inte en realistisk analys.

Fredrik Virtanen, jag skulle gärna fika med dig, för att få höra hur du tänker. Och då vill jag inte ha en föreläsning i politisk marxism, utan en korrekt samhällsanalys baserat på fakta och realiteter. Och hur samhällets utmaningar ska lösas utan revolution, onödigt tvång och överbeskattning av befolkningen.


tisdag 4 november 2014

105.000 nybyggare 2015

Där satt den, Migrationsverkets prognos för 2015.

Självklart ska ni inte nöja er med att läsa pressreleaser, utan även själva grunddokumentet.

Först ska ni reflektera över de trender som framkommer. Sen ska ni börja fundera rent logiskt.

2015 kommer Sverige att ta emot lika många människor som det bor i Umeå, minst. Och den högre ändan av uppskattningen är lika många människor som det bor i Linköping.

För er som inte har koll, så är Linköping Sveriges SJUNDE största stad. Befolkningen i Linköping har tillgång till all samhällsservice som kan behövas. Plus en fungerande arbetsmarknad, med allt vad det innebär av infrastruktur och allt annat.

För att alla dessa nybyggare ska lyckas, så måste vi alltså nybygga ett stycke Linköping, varje år, för att dessa nybyggare ska få tillgång till arbeten, samhällsservice osv. När byggde vi senast Sveriges sjunde stad, ÅRLIGEN? Om vi dessutom skulle bygga ett Linköping årligen, så skulle det i praktiken innebära att vi byggde ett Stockholm vart tionde år. Har vi gjort det? Har någon räknat på vad det skulle kosta att bygga ett Linköping, varje år? Om vi gör en snabb kalkyl, för att illustrera problemet.

Varje människa behöver kanske 20m2 boendeyta, om vi räknar på eget rum plus kök mfl. Det innebär överslagsmässigt 20x105.000x20.000kr/m2=42 MILJARDER kronor, bara för boende. Då har jag inte räknat med infrastruktur som vatten, avlopp, el, vägar osv. Vi kan nog anta att den formen av komplicerad infrastruktur kostar säg dubbelt så mycket som husbyggnad per person. Så bara i form av att bygga ett Linköping, så skulle kostnaden landa på någonstans kring 200 MILJARDER. Så för att betala för detta, så måste VARJE invånare i Sverige öppna sitt hjärta för 20kkr/år. En normal familj på fyra personer ska alltså vara generös för 80kkr/år. Det är fint att vara generös, glöm inte det.

Utöver det har jag inte räknat på några kostnader för utbildning och annat som behövs, för att få ett nytt Linköping att fungera enligt svensk standard.

Sen kommer vi till frågan, vad dessa nybyggare ska arbeta med. För om det är offentliga jobb, så betalas dessa via skattesedeln. För det är väl ingen som tror att New Linkoping kommer att bli ett IT-Mecka som Linköping?

Tyvärr är det som vi ser ett antal öppna politikerhjärtan, som öppnar skattebetalarnas plånböcker till ett projekt som inte är hållbart i ett land med ändliga resurser.

Visst är det otrevligt att lägga grupp mot grupp. Men faktum är att alla former av politiska avväganden är just en fråga om vilka vi ska satsa på. Min gissning är att snart röstar alla pensionärerna på SD. Övre medelklassen har råd att öppna sitt hjärta, så de kan fortsätta rösta på (s)(v)a((M)P). Arbetare kommer att rösta på SD.

En ljus framtid, knappast?

Det värsta av allt är att jag har alltid tagit avstånd från människor som påstår att Sverige skulle kunna drabbas av ett inbördeskrig. Nu är jag tyvärr inte helt säker på det. Min bedömning, 2020......


måndag 3 november 2014

Värnplikt, att vara eller inte vara

Än en gång bevisas det att media har en otrolig förmåga att hitta (o)talanger lite överallt. Den här gången är det Mattias Svensson, redaktör på Neo, som har beklagat sig över en eventuellt återinförd värnplikt, denna gången på SVT Opinion.

Först och främst har inte Svensson förstått att demokrati är inget som kommer gratis. Vi betalar alla ett pris för vår demokratiska frihet, på ett eller annat sätt. Mattias förslag är att vi ska rekrytera anställda soldater. Sanningen är att rekryteringen går väldigt dåligt, eftersom Försvarsmakten i praktiken har inte lönemedel för att betala soldatlöner som är vettiga. För inte vill väl Mattias att Fas3 människor ska tvingas in i soldatleden. För Fas3 är verkligen en form av slaveri under tvång. Dessutom icke-tidsbestämd. Vi kan konstatera att det är lönsammare att städa på Högkvarteret, än att jobba som soldat. Dessutom antagligen mycket riskfriare.

Jag har ju en misstanke om att Svensson inte är intresserad av att höja lönemedlen högst avsevärt för försvarsmaktsanställda. Men nu ska vi ta och bena ut Svenssons retorik på ett ganska enkelt sätt.

För det första, det är inte kränkande att ställa upp för samhället och sina medmänniskor. Man tar varken livet eller friheten från unga människor. Sen ser jag inte heller något problem med att man får en samhällsorienterad fostran i värnpliktssystemet. Eller för den delen att man skulle lära sig att underkasta sig hierarkier. Som redaktör är väl Svensson inte intresserad av underställda som inte inordnar sig i arbetsplatsens hierarkier? Värnplikten är ett sätt att betala den skuld som vi alla har för att värna just vår demokrati, frihet och självbestämmande.

För det andra är inte värnplikten ett samhällsekonomiskt slöseri. Det ger många unga människor en möjlighet att för första gången i sina liv en förmåga till självständighet, initiativförmåga, ansvar och gruppsocialisering med olika samhällsgrupper, oavsett tidigare erfarenheter. Hur det skulle kunna vara samhällsekonomiskt dåligt, är bortom min fattningsförmåga.

För det tredje, alla krig leder till förluster. Välutbildade värnpliktiga har gång på gång bevisat i internationell tjänst att de är väl så bra rustade för en riktig krigsuppgift. Det räcker med att titta på BA01 och hur de löste sin uppgift i kriget i Bosnien. Eller för den delen alla värnpliktsutbildade soldater som har varit i Afghanistan. Självklart kommer en återinförd värnplikt att innebära att Rekryteringsmyndigheten kommer att genomföra uttagningar där man matchar person med befattning. Allt annat vore helt förkastligt. Dessutom så finns det behov av många sorters kompetenser i ett värnpliktsförsvar. Svensson kan vara tryggt förvissad i att profilen för en kustjägare avviker högst avsevärt från en värnpliktig flygtekniker. Därmed kommer ett omtag i värnpliktssystemet att vara lika demokratiskt som det gamla värnpliktssystemet.

Sen avslöjar Svensson sin egentliga agenda på slutet. Nämligen att han själv hade svårt att inordna sig i hierarkiska system. Eller så tror han kanske att friheten behöver aldrig försvaras med vapenmakt. Frågan är bara, är det ursäkten han kommer att ha till folket på Krim, i Novorossija och andra ställen, där demokratin ställs mot totalitära system? För det ska Svensson ha klart för sig, friheten är aldrig gratis. Fast Svensson accepterar kanske någon form av eftergifter eller tributer till alla som gör anspråk på nationalstaten Sverige, dess resurser och dess folk?

Min slutsats är att Mattias Svensson är en anhängare av någonannanstanismen, dvs. filosofin att någon annan löser problemet. Helst gratis. Och att det inte finns några konkurrerande maktstrukturer som skulle vilja påverka oss i framtiden. Det är enligt mitt sätt att se det som väldigt naivt, ovärdigt en vuxen människa. Men Svensson har kanske inte haft tillräckligt många lektioner från Livets Hårda Skola?