onsdag 30 december 2015

Förslag till ny vapenlag

Låt oss säga att vi tycker att dagens vapenlag är om än ny, kanske inte helt modern.

Så Statsmannen har följande förslag till ny vapenlag.

1. Vapenägare ska genomföra registerkontroll/licenskontroll och bli godkända för RK3.
2. Registerkontroll och licenskontroll ska ske automatiskt vart femte år.
3. Poängsystemet uppdateras
  1. p för gevär och hagelbössa
  2. p för pistol och revolver
  3. p för halvautomatiskt gevär och hagel med löstagbara magasin
  4. p för helautomatiska vapen
4. En vapenägare kan utan några vidare prövningar skaffa sig vapen upp till 20 poäng.
5. Synnerliga skäl ska tas bort för pistoler och revolvrar.
6. Helautomatiska vapen ska ha synnerliga skäl.
7. Ljuddämpare förordas för ALLT skytte med långa vapen för att minska miljöeffekterna av buller och  skydda skyttarnas hörsel.
8. Ljuddämpare ska vara licensfria.
9. Reservdelar som pipa, slutstycke med mera ska inte inräknas i poängsystemet. Dessa får anskaffas utan vidare licensförfaranden, men med anmälning av handlaren till polisen.
10. Köp av magasin får endast ske mot uppvisande av licens.
11. OM en vapeninnehavare behöver vapen för mer än 20 poäng, ska detta motiveras till licensmyndigheten. Vapen får anskaffas först efter licensmyndighetens godkännande.


Så vad vinner vi med ovanstående då?

Efter genomförd registerkontroll och licenskontroll kan man göra följande:

En inbiten jägare kan skaffa sig 20 gevär/hagelbössor.
En inbiten pistol/revolverskytt kan skaffa sig 10 pistoler/revolvrar.
En inbiten dynamiker kan skaffa sig 3 AR, 2 halvauto hagel och fem pistoler/revolvrar.
En tjänsteskytt kan skaffa sig fyra helautomatiska vapen och två pistoler.
En "blandskytt" jakt/sportskytte kan skaffa sig en AR, tre hagel, fyra pistoler och åtta gevär.

Som ni se så räcker 20 poäng för de flesta. Att man skulle behöva fler vapen än 20 poäng medger torde bara röra sig om maximalt 10% av alla skyttar i Sverige. Och då börjar vi tala om sådana som är professionella jägare eller idrottare som är väl dokumenterade. Fördelen med systemet vore att det räcker bara för handlaren att verifiera med polisen att man inte uppnått 20 poäng med sitt nya vapen och att man bara anmäler innehavet rakt av. Licens skrivs ut hos handlaren direkt.

Registerkontrollen är striktare än dagens licenskontroll. En automatisk körning kan genomföras vart femte år och ger ingen ändring i status om inget hittas/flaggas. För övrigt så finns det en annan vinst med RK-systemet, och det är att vissa saker flaggas automatiskt, som till exempel skilsmässa/separation, rattfylla, alkoholmissbruk, misshandel och andra våldsbrott. Dvs. sådana livssituationer som kan medföra psykisk obalans och därmed en utredning huruvida man fortsättningsvis är lämplig som vapeninnehavare.

En annan stor fördel är att många är redan registerkontrollerade, såsom poliser, militärer och relativt många i offentlig tjänst.

Självklart ska inte regelverket gälla retroaktivt. Dvs. man kan själv välja om man ska ansluta sig till det nya licenssystemet eller vara kvar i det gamla. Dock ska alla nya överföringar av vapen vara inom ramen för det nya systemet. Så en AR för en befintlig licens är 1 poäng, men när den överförs till annan skytt, så blir den värd 3 poäng.

Jag vet, det finns alltid de som vill att det ska vara som i USA, men jag är inte riktigt för sådana dumheter, eftersom bevisen talar mot att USA-modellen är funktionell.

tisdag 29 december 2015

GÄSTINLÄGG: Förslaget om skärpt vapenlag missar målet, nytt förslag

Här följer ett gästinlägg av kamraten Säkerhetsmannen, med mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete i både det offentliga och privata. Alla åsikter härunder är Säkerhetsmannens.Förslaget om skärpt vapenlag missar målet, nytt förslag.

Paris har drabbats av två terrordåd under 2015, många andra städer i Europa har drabbats av terrorism de senaste 10 åren, bland annat Köpenhamn (2015), Bryssel (2014), Burgas (2012), Toulouse (2012), Brindisi (2012), Oslo och Utöya (2011), Köpenhamn (2011), Frankfurt (2011), Moskva (2010), Stockholm (2010), London (2005) och Madrid (2004) (Eklundh, 2015).

I mitten av november 2015 befinner sig Europa i ett chocktillstånd och sörjer offren från terrordådet i Paris. Då passar några EU-kommisionärer på att presentera sin plan (European Commission, 2015) för skärpt vapenlagstiftning. Kommissionärerna vet att man ska smida medan järnet är varmt - det är bråttom – det är viktigt att fatta ett beslut innan människor återigen börjar tänka rationellt. Kommissionärerna driver på ett förslag utan konsekvensutredning och vill att detta ska antas av länderna i EU.

Vi alla, politiker och tjänstemän inkluderade, vill förhindra terrordåd och andra grova brott med skjutvapen, sprängämnen och andra farliga föremål. Men vissa politiker och tjänstemän föredrar att rikta in sig på laglydiga medborgare istället för att lagföra kriminella och terrorister. Exempelvis har tulltjänstemän beordrats att inte kontrollera fordon med fler passagerare än det finns tillgängliga tulltjänstemän (Andrén, 2015), vilket underlättar insmuggling av vapen och narkotika. Polisen har ibland beordrats att inte ingripa vid brott (Österlund, 2008), vilket gör att kriminella kan härja fritt. Några politiker och tjänstemän (Rikspolisstyrelsen, 2015) (Polismyndigheten, 2015) vill förbjuda skötsamma vapenägare att inneha vissa halvautomatiska vapen, men verkar inte ägna lika mycket tid åt de illegala vapnen som används av farliga kriminella och terrorister. Kanske beror det på att de är fega människor som tycker att laglydiga medborgare är lätta mål som inte orsakar upplopp eller mördar människor.

Men om rättsväsendet, som redan är hårt belastat, ska utföra fler administrativa uppgifter som tar värdefull arbetstid från ordningshållning och brottsutredning så gynnar detta inga andra än de kriminella. Ökad administration för polisen är alltså kontraproduktivt för det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.

Debatten borde handla om att Polisen inte ska låta kriminella, psykiskt störda och terrorister ha tillgång till vapen, sprängämnen eller andra farliga föremål – eftersom de har en tendens att hota, skada, till och med döda människor. I stället drivs debatten av ett allmänt vapenmotstånd genom att antyda att laglydiga ägare av vapen med hög eldkraft är potentiella våldsverkare. Detta är inget annat än fördomsfullt förtal som enbart får konsekvenser för de som är laglydiga, som inte alls utgör någon del av problemet.

Så här ser den aktuella hotbilden ut:

1*     Rättsväsendet har bristande resurser (Marmgren, 2013). Polisen har till och med hänvisat till medborgargarden (Arpi, 2015).
2*     Den grova brottsligheten ökar och drabbar flera platser i landet (Sarnecki, 2015).
3*     En stor mängd illegala vapen och sprängämnen strömmar in i landet förutom de som redan finns i omlopp (Björklund, 2015).
4*     Terrorhotet mot Sverige är högt, 4 av 5 på hotnivåskalan (SÄPO, 2015).
5*     Den mycket omfattande invandringen utgör ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige enligt polisen, samt innebär stora påfrestningar på samhällsfunktionerna enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Grönlund, 2015).

Vi behöver prata om vapenlicenser för skyddsändamål
I Sverige har vi inte haft någon debatt om vapenlicenser för skyddsändamål så länge jag kan minnas. Det är inte ens säkert att det finns ett stort stöd för detta.
Men med tanke på den aktuella hotbilden anser jag att laglydiga människor som bor eller vistas i områden där det förekommer grova brott såsom bostadsinbrott, rån, misshandel, upplopp, mord eller terrorbrott bör efter en adekvat utbildning kunna få vapenlicens för skyddsändamål.

Exempelvis i oktober lyckades en beväpnad privatperson avbryta en terroristattack i Israel (Owens, 2015).
Polischefen i Washington DC säger att beväpnade privatpersoner som redan är på plats har möjlighet att rädda många liv genom att avbryta ett pågående dödligt våld innan polisen har hunnit komma på plats (Lanier, 2015).
Interpols generalsekreterare Ronald Noble sa efter Al-Shababs terrorattack mot ett köpcentrum att det finns två sätt att skydda människorna. Antingen bygger man ett skydd runt köpcentrum och liknande måltavlor eller så låter man människor vara beväpnade för att kunna skydda sig själva (Margolin, 2013), (Vibes, 2015).

Grundkraven för vapenlicens för skyddsändamål skulle kunna vara som för vapenlicenser för målskytte. Ostraffad, myndig, aktivt medlemskap i skytteklubb och färdighetskrav. Därutöver bör det finnas en särskild utbildning.

Utbildningen skulle kunna innehålla bland annat:
·         Nödrätt och proportionalitet.
·         Färdighetsträning med vapen och vapenverkan för att i möjligaste mån undvika att skada oskyldiga.
·         Första hjälpen för att kunna hjälpa skadade människor.
·         Godkänt teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Låt oss föra en lugn och sansad debatt om licenser för skyddsändamål, så att det inte behöver bli en förhastad politisk reaktion vid nästa terrordåd.


Gott nytt år.

Litteraturförteckning

Österlund, G. (den 22 september 2008). Polisledningen anmäld av poliser. Hämtat från Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2328107 den 29 december 2015
Andrén, S. (den 14 oktober 2015). Tullen i Malmö tvingas släppa in misstänkta fordon. Hämtat från Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6278482 den 29 december 2015
Arpi, I. (den 26 oktober 2015). När polisen inte längre kan skydda. Hämtat från Svenska dagbladet: http://www.svd.se/nar-polisen-inte-langre-kan-skydda den 29 december 2015
Björklund, A. (den 20 mars 2015). Många illegala vapen i omlopp. Hämtat från Sveriges television: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-illegala-vapen-i-omlopp den 29 december 2015
Eklundh, J. (den 23 januari 2015). Terrordåd i Europa de senaste fem åren. Hämtat från Sveriges Television: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-i-europa-de-senaste-fem-aren den 29 december 2015
European Commission. (den 18 november 2015). COM:2015:750:. Hämtat från European commission: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=COM:2015:750:FIN&from=EN den 29 december 2015
Grönlund, E. (den 12 november 2015). Sverige inför tillfälliga gränskontroller. Hämtat från Sveriges television: http://www.svt.se/nyheter/sverige-infor-tillfalliga-granskontroller den 29 december 2015
Lanier, C. (den 20 november 2015). When Calling 911 isn't enough. Hämtat från CBS News: http://www.cbsnews.com/news/when-calling-911-isnt-enough/ den 29 december 2015
Margolin, J. (den 21 oktober 2013). Exclusive: After Westgate, Interpol Chief Ponders 'Armed Citizenry'. Hämtat från ABC News: http://abcnews.go.com/Blotter/exclusive-westgate-interpol-chief-ponders-armed-citizenry/story?id=20637341 den 29 december 2015
Marmgren, M. (den 14 mars 2013). Tala klarspråk om resursbristen! Hämtat från Blåljus.nu: http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/tala-klarsprak-om-resursbristen den 29 december 2015
Owens, B. (den 13 oktober 2015). Graphic Video Shows Israeli Citizen Using His Gun To Stop A Terrorist Attack. Hämtat från Bearing Arms: http://bearingarms.com/graphic-video-shows-israeli-citizen-using-gun-stop-terrorist-attack/ den 29 december 2015
Polismyndigheten. (den 28 december 2015). Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft. Hämtat från Dagens nyheter: http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/ den 29 december 2015
Rikspolisstyrelsen. (den 03 april 2015). Även jakt- och sportvapen kan missbrukas i fel händer. Hämtat från Dagens nyheter: http://www.dn.se/debatt/aven-jakt-och-sportvapen-kan-missbrukas-i-fel-hander/ den 29 december 2015
Sarnecki, J. (den 23 mars 2015). Det grova våldet har ökat under flera år. Hämtat från Svenska dagbladet: http://www.svd.se/det-grova-valdet-har-okat-under-flera-ar den 29 december 2015
SÄPO. (den 18 november 2015). Beslut om höjning av hotnivån. Hämtat från Säkerhetspolisen: http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-hotnivan.html den 29 december 2015
Vibes, J. (den 6 februari 2015). Interpol's Urgent Call for an Armed Citizenry. Hämtat från Wealth Daily: http://www.wealthdaily.com/articles/interpols-urgent-call-for-an-armed-citizenry/5966 den 29 december 2015

Polisen skjuter snett?Nu ska ni få se bilder på två vapen.

Det övre vapnet är en Tikka T3 i kaliber 308 Winchester, vilket är samma kaliber som 7,62x51 NATO. Den kalibern används med stor framgång i prickskyttesammanhang av bland annat Försvarsmakten för att skjuta på mål upp till 1.000 meter. Kalibern används också i Hemvärnets automatkarbin AK4 och i Försvarsmaktens kulspruta modell 58 för målbekämpning upp till 600-800m. Kort och gott en mycket kraftfull och potent militär kaliber med en kapacitet som vida överstiger en normal älgjägares längsta skotthåll på kanske 100-150m. Dessutom är Tikkan försedd med ljuddämpare, som försvårar riktningsbestämning av avlossade skott. Mynningsknallen dämpas bort helt och bogvågsknallen gör det svårt att lokalisera skytten. Ljuddämparen är tillåten för jakt för att skydda skyttens hörsel enligt gällande regelverk.

Det undre vapnet är en Benelli Match Rifle 1 i kaliber .223 Remington, dvs. den i förhållande till .308 Winchester ovan en svag kaliber. 308 Winchester är ett klass 1 vapen och därmed godkänd för allt vilt i Sverige. .223 Remington är tillhör klass 2 och är därmed avsett att jaga mindre vilt med. Rådjur är ungefär det största som du får skjuta i Sverige med klass 2, till skillnad från då 308, som du får skjuta björn med. Det är sant att .223 Remington har också beteckningen 5,56x45 NATO och används i Försvarsmaktens automatkarbin AK5 och i kulspruta modell 90. Dock med avsevärt kortare verkansavstånd (300-400m) än 7,62 NATO. 

Så här kommer vi till det vapentekniska sluttande planet, där Peter Thorsell vill göra gällande att det övre vapnet är helt lämpligt för svenska jägare att inneha, men det undre är det inte. Det övre vapnet är kraftfullare och polisens vanliga skyddsvästar stoppar INTE kulor från det vapnet. Förutom då att skytten kan verka från avsevärt längre håll än de flesta poliser kan verka från med sina förstärkningsvapen. Det undre vapnet har två egenskaper som Thorsell anser göra vapnet extra farligt. För det första, så är det halvautomatiskt. Och för det andra, så kan det ta större magasin än man använder i jaktliga sammanhang. Faktiskt samma magasin som AR-15. Det som är grundproblemet är att även Tikka finns i varianter som kan ta magasin med hög kapacitet. 10-skottsmagasin finns redan. Och med en 3D-skrivare kan du skriva ut större plastmagasin.

Det framgår tydligt att Thorsell anser att halvautomater är extremt farliga och att han fruktar en situation som USA, där massmord har genomförts med just AR-15. Dock så finns det några avsevärda skillnader i den verklighet som Thorsell beskriver från USA och den som vi har i Sverige. För det första, så är det enkelt att skaffa sig AR-15 i USA. I regel räcker det med att besöka en vapenmässa och uppvisa fotolegitimation, så vandrar man iväg med vapnet. I Sverige så måste du ha varit aktiv skytt i två år, dessutom klarat av både Dynamiska Sportskytteförbundets prov, klubbens sociala kontroll och dessutom fått en pistollicens av polisen innan du kan få föreningsintyg och licens på en AR-15. Vi talar alltså om en process som tar tre år från ax till limpa. Alltså inget som man ”skaffar” sig snabbt för att begå massmord i stundens hetta.

Den andra stora skillnaden är kostnaden. I USA kan du skaffa dig en AR-15 för cirka 6.000 kronor. Ska du lyxa till det, så kan det kosta upp till 15.000 kronor. Men i Sverige, med importavgifter, tull, moms och andra tillägg, så är det en kostnad på MINST 20.000-30.000 kronor. Så förutom en tidsfaktor på närmare tre år, så talar vi om en ekonomisk faktor som skiljer sig från USA högst väsentligt. Många dynamiska skyttar lägger kanske snarare 60.000 kronor på vapen och optik. Jag har en stark misstanke om att någon som investerar dessa pengar i en hobby inte planerar massmord, när man kan köpa en illegal AK-47 för 10.000 kronor.

Den tredje faktorn som skiljer massmördare från i princip alla skyttar i Sverige är åldern. Massmord i USA begås i regel av människorunder 25 år och som har en psykiatrisk historia. I Sverige är både kostnaderna för skyttehobbyn och trösklarna så höga att de flesta som börjar med dynamiskt skytte är över 30 år. Då är man i regel så väletablerad ekonomiskt, socialt och på alla övriga plan att om man skulle ha problem med impulskontroll eller psyket, så är det kända faktorer. Och då blir man inte licensinnehavare. De enda som är yngre än 30 år som jag stöter på är sådana, vars föräldrar är inblandade i hobbyn, eller militärer och poliser. Jag hoppas verkligen att Thorsell inte har problem med registerkontrollerad statlig personal när det gäller vapeninnehav.

Det sluttande planet slutar dock inte här vad gäller Thorsells inställning till vapen. Här följer ytterligare en bild som bör väcka en och annan. Bilden är en Glock 17 med 33-skottsmagasin, dvs. ett magasin som rymmer fler skott än AR-15. Glock 17 finns tillgängligt på den illegala marknaden för cirka 10.000 kronor. Det är dyrare än gamla Öststatsvapen, eftersom Glock har hög status bland kriminella. En laglig Glock 17 med licens och allt kostar cirka 7.000 kronor. Här har Thorsell IDAG inga protester att förmedla, då Svenska Pistolskytteförbundet har avsevärt fler medlemmar än Dynamiska Sportskytteförbundet. Och Thorsell väljer nogsamt att INTE problematisera en Glock 17, som ryms i en jackficka, men anser att en AR-15 på en METERS längd är problematisk.

Thorsell väljer också nogsamt att INTE problematisera det faktum att de senaste åren, så har antalet jägarexamen som genomförs av boende i vissa förorter ökat högst markant. Som alla som jagar känner till, så brukar tillgång till jaktmarker bygga på tillgång till avsevärt ekonomiskt kapital, sociala kontakter eller anknytning till hemmansägare. Vilket kanske inte är den mest utmärkande kvalitén för invånare i förorten. 

Det som förvånar mig mest är att trots att Thorsell känner till trösklarna som det dynamiska skyttet har för AR-15 och den sociala kontroll som finns inom klubbarna, så fortsätter han att hävda att det här är en risk för framtiden. I sin egen text beskriver han att lagstiftningen som vi har idag fungerar väl och att det inte är ett problem. Trots det så försöker han utmåla en grupp idrottare med stort tidsmässigt- och ekonomiskt engagemang som potentiella massmördare som utbildar sig för strid.

Den som har gjort någon form av militär tjänst i modern tid är mycket medveten om att infanteris strid liknar definitivt inte dynamiskt skytte.

Personligen är jag övertygad om att Thorsells förbudsiver inte slutar med halvautomater. För att illustrera detta så visar jag en till pedagogisk bild.

Det ni ser i bilden ovan är en Troy Arms PUMP-bössa i kaliber .223 Remington. Det innebär att den har MANUELL repeterfunktion, precis som Tikka T3. Vapnet tar samma magasin som AR-15 och har lika bra precision som AR-15. Vapnet tar i princip alla tillbehör som finns till AR-15, men kan absolut INTE konverteras till halv- eller helautomat. Men en duktig dynamisk skytt kommer sannolikt att vara nästan lika snabb med en Troy pumpbössa. Så då kommer vi till frågan, kommer detta vapen att få OK enligt Thorsell? Nej, antagligen inte. För det "ser" militärt ut. Det har en vikkolv, det kan ta stora magasin. Just ja, glömde jag att berätta att Tikkan T3 kan också ta stora magasin och få ett chassie med vikkolv?

Min misstanke är tyvärr att Thorsell bedriver politik, där han misstror laglydiga medborgare och deras legitima vapeninnehav. För trots allt, så kan vi väl vara ärliga och säga att polisen har misslyckats med att avväpna buset och deras illegala vapen. Då är det så mycket enklare att göra något åt legalt vapeninnehav och påstå att man har minskat risken för framtida massmord. Fast terrorister bryr sig nog inte om Thorsells åsikter om vilka vapen man ska eller inte ska inneha som laglydig medborgare.

Jag håller med Thorsell till fullo att dagens svenska lagstiftning fungerar väl.

Så därför undrar jag varför han problematiserar ett icke-existerande problem? Eller bedriver politik, vilket han inte ska som statstjänsteman i tjänsten. Som privatperson får han ha vilka politiska idéer han vill, men då utan att torgföra dessa genom sin tjänsteställning.

Därmed behöver inte lagstiftningen göras hårdare, för att lösa ett problem som inte existerar. Lagstiftningen ska göras hårdare för illegalt vapeninnehav.