tisdag 29 december 2015

Polisen skjuter snett?Nu ska ni få se bilder på två vapen.

Det övre vapnet är en Tikka T3 i kaliber 308 Winchester, vilket är samma kaliber som 7,62x51 NATO. Den kalibern används med stor framgång i prickskyttesammanhang av bland annat Försvarsmakten för att skjuta på mål upp till 1.000 meter. Kalibern används också i Hemvärnets automatkarbin AK4 och i Försvarsmaktens kulspruta modell 58 för målbekämpning upp till 600-800m. Kort och gott en mycket kraftfull och potent militär kaliber med en kapacitet som vida överstiger en normal älgjägares längsta skotthåll på kanske 100-150m. Dessutom är Tikkan försedd med ljuddämpare, som försvårar riktningsbestämning av avlossade skott. Mynningsknallen dämpas bort helt och bogvågsknallen gör det svårt att lokalisera skytten. Ljuddämparen är tillåten för jakt för att skydda skyttens hörsel enligt gällande regelverk.

Det undre vapnet är en Benelli Match Rifle 1 i kaliber .223 Remington, dvs. den i förhållande till .308 Winchester ovan en svag kaliber. 308 Winchester är ett klass 1 vapen och därmed godkänd för allt vilt i Sverige. .223 Remington är tillhör klass 2 och är därmed avsett att jaga mindre vilt med. Rådjur är ungefär det största som du får skjuta i Sverige med klass 2, till skillnad från då 308, som du får skjuta björn med. Det är sant att .223 Remington har också beteckningen 5,56x45 NATO och används i Försvarsmaktens automatkarbin AK5 och i kulspruta modell 90. Dock med avsevärt kortare verkansavstånd (300-400m) än 7,62 NATO. 

Så här kommer vi till det vapentekniska sluttande planet, där Peter Thorsell vill göra gällande att det övre vapnet är helt lämpligt för svenska jägare att inneha, men det undre är det inte. Det övre vapnet är kraftfullare och polisens vanliga skyddsvästar stoppar INTE kulor från det vapnet. Förutom då att skytten kan verka från avsevärt längre håll än de flesta poliser kan verka från med sina förstärkningsvapen. Det undre vapnet har två egenskaper som Thorsell anser göra vapnet extra farligt. För det första, så är det halvautomatiskt. Och för det andra, så kan det ta större magasin än man använder i jaktliga sammanhang. Faktiskt samma magasin som AR-15. Det som är grundproblemet är att även Tikka finns i varianter som kan ta magasin med hög kapacitet. 10-skottsmagasin finns redan. Och med en 3D-skrivare kan du skriva ut större plastmagasin.

Det framgår tydligt att Thorsell anser att halvautomater är extremt farliga och att han fruktar en situation som USA, där massmord har genomförts med just AR-15. Dock så finns det några avsevärda skillnader i den verklighet som Thorsell beskriver från USA och den som vi har i Sverige. För det första, så är det enkelt att skaffa sig AR-15 i USA. I regel räcker det med att besöka en vapenmässa och uppvisa fotolegitimation, så vandrar man iväg med vapnet. I Sverige så måste du ha varit aktiv skytt i två år, dessutom klarat av både Dynamiska Sportskytteförbundets prov, klubbens sociala kontroll och dessutom fått en pistollicens av polisen innan du kan få föreningsintyg och licens på en AR-15. Vi talar alltså om en process som tar tre år från ax till limpa. Alltså inget som man ”skaffar” sig snabbt för att begå massmord i stundens hetta.

Den andra stora skillnaden är kostnaden. I USA kan du skaffa dig en AR-15 för cirka 6.000 kronor. Ska du lyxa till det, så kan det kosta upp till 15.000 kronor. Men i Sverige, med importavgifter, tull, moms och andra tillägg, så är det en kostnad på MINST 20.000-30.000 kronor. Så förutom en tidsfaktor på närmare tre år, så talar vi om en ekonomisk faktor som skiljer sig från USA högst väsentligt. Många dynamiska skyttar lägger kanske snarare 60.000 kronor på vapen och optik. Jag har en stark misstanke om att någon som investerar dessa pengar i en hobby inte planerar massmord, när man kan köpa en illegal AK-47 för 10.000 kronor.

Den tredje faktorn som skiljer massmördare från i princip alla skyttar i Sverige är åldern. Massmord i USA begås i regel av människorunder 25 år och som har en psykiatrisk historia. I Sverige är både kostnaderna för skyttehobbyn och trösklarna så höga att de flesta som börjar med dynamiskt skytte är över 30 år. Då är man i regel så väletablerad ekonomiskt, socialt och på alla övriga plan att om man skulle ha problem med impulskontroll eller psyket, så är det kända faktorer. Och då blir man inte licensinnehavare. De enda som är yngre än 30 år som jag stöter på är sådana, vars föräldrar är inblandade i hobbyn, eller militärer och poliser. Jag hoppas verkligen att Thorsell inte har problem med registerkontrollerad statlig personal när det gäller vapeninnehav.

Det sluttande planet slutar dock inte här vad gäller Thorsells inställning till vapen. Här följer ytterligare en bild som bör väcka en och annan. Bilden är en Glock 17 med 33-skottsmagasin, dvs. ett magasin som rymmer fler skott än AR-15. Glock 17 finns tillgängligt på den illegala marknaden för cirka 10.000 kronor. Det är dyrare än gamla Öststatsvapen, eftersom Glock har hög status bland kriminella. En laglig Glock 17 med licens och allt kostar cirka 7.000 kronor. Här har Thorsell IDAG inga protester att förmedla, då Svenska Pistolskytteförbundet har avsevärt fler medlemmar än Dynamiska Sportskytteförbundet. Och Thorsell väljer nogsamt att INTE problematisera en Glock 17, som ryms i en jackficka, men anser att en AR-15 på en METERS längd är problematisk.

Thorsell väljer också nogsamt att INTE problematisera det faktum att de senaste åren, så har antalet jägarexamen som genomförs av boende i vissa förorter ökat högst markant. Som alla som jagar känner till, så brukar tillgång till jaktmarker bygga på tillgång till avsevärt ekonomiskt kapital, sociala kontakter eller anknytning till hemmansägare. Vilket kanske inte är den mest utmärkande kvalitén för invånare i förorten. 

Det som förvånar mig mest är att trots att Thorsell känner till trösklarna som det dynamiska skyttet har för AR-15 och den sociala kontroll som finns inom klubbarna, så fortsätter han att hävda att det här är en risk för framtiden. I sin egen text beskriver han att lagstiftningen som vi har idag fungerar väl och att det inte är ett problem. Trots det så försöker han utmåla en grupp idrottare med stort tidsmässigt- och ekonomiskt engagemang som potentiella massmördare som utbildar sig för strid.

Den som har gjort någon form av militär tjänst i modern tid är mycket medveten om att infanteris strid liknar definitivt inte dynamiskt skytte.

Personligen är jag övertygad om att Thorsells förbudsiver inte slutar med halvautomater. För att illustrera detta så visar jag en till pedagogisk bild.

Det ni ser i bilden ovan är en Troy Arms PUMP-bössa i kaliber .223 Remington. Det innebär att den har MANUELL repeterfunktion, precis som Tikka T3. Vapnet tar samma magasin som AR-15 och har lika bra precision som AR-15. Vapnet tar i princip alla tillbehör som finns till AR-15, men kan absolut INTE konverteras till halv- eller helautomat. Men en duktig dynamisk skytt kommer sannolikt att vara nästan lika snabb med en Troy pumpbössa. Så då kommer vi till frågan, kommer detta vapen att få OK enligt Thorsell? Nej, antagligen inte. För det "ser" militärt ut. Det har en vikkolv, det kan ta stora magasin. Just ja, glömde jag att berätta att Tikkan T3 kan också ta stora magasin och få ett chassie med vikkolv?

Min misstanke är tyvärr att Thorsell bedriver politik, där han misstror laglydiga medborgare och deras legitima vapeninnehav. För trots allt, så kan vi väl vara ärliga och säga att polisen har misslyckats med att avväpna buset och deras illegala vapen. Då är det så mycket enklare att göra något åt legalt vapeninnehav och påstå att man har minskat risken för framtida massmord. Fast terrorister bryr sig nog inte om Thorsells åsikter om vilka vapen man ska eller inte ska inneha som laglydig medborgare.

Jag håller med Thorsell till fullo att dagens svenska lagstiftning fungerar väl.

Så därför undrar jag varför han problematiserar ett icke-existerande problem? Eller bedriver politik, vilket han inte ska som statstjänsteman i tjänsten. Som privatperson får han ha vilka politiska idéer han vill, men då utan att torgföra dessa genom sin tjänsteställning.

Därmed behöver inte lagstiftningen göras hårdare, för att lösa ett problem som inte existerar. Lagstiftningen ska göras hårdare för illegalt vapeninnehav.1 kommentar: