onsdag 30 december 2015

Förslag till ny vapenlag

Låt oss säga att vi tycker att dagens vapenlag är om än ny, kanske inte helt modern.

Så Statsmannen har följande förslag till ny vapenlag.

1. Vapenägare ska genomföra registerkontroll/licenskontroll och bli godkända för RK3.
2. Registerkontroll och licenskontroll ska ske automatiskt vart femte år.
3. Poängsystemet uppdateras
  1. p för gevär och hagelbössa
  2. p för pistol och revolver
  3. p för halvautomatiskt gevär och hagel med löstagbara magasin
  4. p för helautomatiska vapen
4. En vapenägare kan utan några vidare prövningar skaffa sig vapen upp till 20 poäng.
5. Synnerliga skäl ska tas bort för pistoler och revolvrar.
6. Helautomatiska vapen ska ha synnerliga skäl.
7. Ljuddämpare förordas för ALLT skytte med långa vapen för att minska miljöeffekterna av buller och  skydda skyttarnas hörsel.
8. Ljuddämpare ska vara licensfria.
9. Reservdelar som pipa, slutstycke med mera ska inte inräknas i poängsystemet. Dessa får anskaffas utan vidare licensförfaranden, men med anmälning av handlaren till polisen.
10. Köp av magasin får endast ske mot uppvisande av licens.
11. OM en vapeninnehavare behöver vapen för mer än 20 poäng, ska detta motiveras till licensmyndigheten. Vapen får anskaffas först efter licensmyndighetens godkännande.


Så vad vinner vi med ovanstående då?

Efter genomförd registerkontroll och licenskontroll kan man göra följande:

En inbiten jägare kan skaffa sig 20 gevär/hagelbössor.
En inbiten pistol/revolverskytt kan skaffa sig 10 pistoler/revolvrar.
En inbiten dynamiker kan skaffa sig 3 AR, 2 halvauto hagel och fem pistoler/revolvrar.
En tjänsteskytt kan skaffa sig fyra helautomatiska vapen och två pistoler.
En "blandskytt" jakt/sportskytte kan skaffa sig en AR, tre hagel, fyra pistoler och åtta gevär.

Som ni se så räcker 20 poäng för de flesta. Att man skulle behöva fler vapen än 20 poäng medger torde bara röra sig om maximalt 10% av alla skyttar i Sverige. Och då börjar vi tala om sådana som är professionella jägare eller idrottare som är väl dokumenterade. Fördelen med systemet vore att det räcker bara för handlaren att verifiera med polisen att man inte uppnått 20 poäng med sitt nya vapen och att man bara anmäler innehavet rakt av. Licens skrivs ut hos handlaren direkt.

Registerkontrollen är striktare än dagens licenskontroll. En automatisk körning kan genomföras vart femte år och ger ingen ändring i status om inget hittas/flaggas. För övrigt så finns det en annan vinst med RK-systemet, och det är att vissa saker flaggas automatiskt, som till exempel skilsmässa/separation, rattfylla, alkoholmissbruk, misshandel och andra våldsbrott. Dvs. sådana livssituationer som kan medföra psykisk obalans och därmed en utredning huruvida man fortsättningsvis är lämplig som vapeninnehavare.

En annan stor fördel är att många är redan registerkontrollerade, såsom poliser, militärer och relativt många i offentlig tjänst.

Självklart ska inte regelverket gälla retroaktivt. Dvs. man kan själv välja om man ska ansluta sig till det nya licenssystemet eller vara kvar i det gamla. Dock ska alla nya överföringar av vapen vara inom ramen för det nya systemet. Så en AR för en befintlig licens är 1 poäng, men när den överförs till annan skytt, så blir den värd 3 poäng.

Jag vet, det finns alltid de som vill att det ska vara som i USA, men jag är inte riktigt för sådana dumheter, eftersom bevisen talar mot att USA-modellen är funktionell.

2 kommentarer:

  1. Poängsystemet som polismyndigheten använder idag avser säker förvaring. Har man exvis ett grade 3 skåp som många samlare och skytteklubbar har så kan man förvara 40p, mer med speciella larm. En artificiell begränsning har inget egenvärde. Men för säker vapenförvaring kan den ha ett egenvärde. Jag är emot ditt förslag till ett tak för vapeninnehav. I övrigt är det bra. Ljuddämpare BÖR man använda. Har man ingen ljuddämpare bör man betraktas som en rökare på ett flygplan och man får anpassa sig efter när man kan skjuta ensam på banan.

    SvaraRadera
  2. Se det som att 20p får innehas utan att sakskälen ska utredas vidare. Men över 20p så ska man självklart kunna motivera ett större vapeninnehav. Och 20p är per person i hushållet, dvs. med fler än ett säkerhetsskåp i hemmet, så får man ha 20p per person. Eller gå upp i grade 3 skåp.

    SvaraRadera