tisdag 29 december 2015

GÄSTINLÄGG: Förslaget om skärpt vapenlag missar målet, nytt förslag

Här följer ett gästinlägg av kamraten Säkerhetsmannen, med mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete i både det offentliga och privata. Alla åsikter härunder är Säkerhetsmannens.Förslaget om skärpt vapenlag missar målet, nytt förslag.

Paris har drabbats av två terrordåd under 2015, många andra städer i Europa har drabbats av terrorism de senaste 10 åren, bland annat Köpenhamn (2015), Bryssel (2014), Burgas (2012), Toulouse (2012), Brindisi (2012), Oslo och Utöya (2011), Köpenhamn (2011), Frankfurt (2011), Moskva (2010), Stockholm (2010), London (2005) och Madrid (2004) (Eklundh, 2015).

I mitten av november 2015 befinner sig Europa i ett chocktillstånd och sörjer offren från terrordådet i Paris. Då passar några EU-kommisionärer på att presentera sin plan (European Commission, 2015) för skärpt vapenlagstiftning. Kommissionärerna vet att man ska smida medan järnet är varmt - det är bråttom – det är viktigt att fatta ett beslut innan människor återigen börjar tänka rationellt. Kommissionärerna driver på ett förslag utan konsekvensutredning och vill att detta ska antas av länderna i EU.

Vi alla, politiker och tjänstemän inkluderade, vill förhindra terrordåd och andra grova brott med skjutvapen, sprängämnen och andra farliga föremål. Men vissa politiker och tjänstemän föredrar att rikta in sig på laglydiga medborgare istället för att lagföra kriminella och terrorister. Exempelvis har tulltjänstemän beordrats att inte kontrollera fordon med fler passagerare än det finns tillgängliga tulltjänstemän (Andrén, 2015), vilket underlättar insmuggling av vapen och narkotika. Polisen har ibland beordrats att inte ingripa vid brott (Österlund, 2008), vilket gör att kriminella kan härja fritt. Några politiker och tjänstemän (Rikspolisstyrelsen, 2015) (Polismyndigheten, 2015) vill förbjuda skötsamma vapenägare att inneha vissa halvautomatiska vapen, men verkar inte ägna lika mycket tid åt de illegala vapnen som används av farliga kriminella och terrorister. Kanske beror det på att de är fega människor som tycker att laglydiga medborgare är lätta mål som inte orsakar upplopp eller mördar människor.

Men om rättsväsendet, som redan är hårt belastat, ska utföra fler administrativa uppgifter som tar värdefull arbetstid från ordningshållning och brottsutredning så gynnar detta inga andra än de kriminella. Ökad administration för polisen är alltså kontraproduktivt för det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.

Debatten borde handla om att Polisen inte ska låta kriminella, psykiskt störda och terrorister ha tillgång till vapen, sprängämnen eller andra farliga föremål – eftersom de har en tendens att hota, skada, till och med döda människor. I stället drivs debatten av ett allmänt vapenmotstånd genom att antyda att laglydiga ägare av vapen med hög eldkraft är potentiella våldsverkare. Detta är inget annat än fördomsfullt förtal som enbart får konsekvenser för de som är laglydiga, som inte alls utgör någon del av problemet.

Så här ser den aktuella hotbilden ut:

1*     Rättsväsendet har bristande resurser (Marmgren, 2013). Polisen har till och med hänvisat till medborgargarden (Arpi, 2015).
2*     Den grova brottsligheten ökar och drabbar flera platser i landet (Sarnecki, 2015).
3*     En stor mängd illegala vapen och sprängämnen strömmar in i landet förutom de som redan finns i omlopp (Björklund, 2015).
4*     Terrorhotet mot Sverige är högt, 4 av 5 på hotnivåskalan (SÄPO, 2015).
5*     Den mycket omfattande invandringen utgör ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige enligt polisen, samt innebär stora påfrestningar på samhällsfunktionerna enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Grönlund, 2015).

Vi behöver prata om vapenlicenser för skyddsändamål
I Sverige har vi inte haft någon debatt om vapenlicenser för skyddsändamål så länge jag kan minnas. Det är inte ens säkert att det finns ett stort stöd för detta.
Men med tanke på den aktuella hotbilden anser jag att laglydiga människor som bor eller vistas i områden där det förekommer grova brott såsom bostadsinbrott, rån, misshandel, upplopp, mord eller terrorbrott bör efter en adekvat utbildning kunna få vapenlicens för skyddsändamål.

Exempelvis i oktober lyckades en beväpnad privatperson avbryta en terroristattack i Israel (Owens, 2015).
Polischefen i Washington DC säger att beväpnade privatpersoner som redan är på plats har möjlighet att rädda många liv genom att avbryta ett pågående dödligt våld innan polisen har hunnit komma på plats (Lanier, 2015).
Interpols generalsekreterare Ronald Noble sa efter Al-Shababs terrorattack mot ett köpcentrum att det finns två sätt att skydda människorna. Antingen bygger man ett skydd runt köpcentrum och liknande måltavlor eller så låter man människor vara beväpnade för att kunna skydda sig själva (Margolin, 2013), (Vibes, 2015).

Grundkraven för vapenlicens för skyddsändamål skulle kunna vara som för vapenlicenser för målskytte. Ostraffad, myndig, aktivt medlemskap i skytteklubb och färdighetskrav. Därutöver bör det finnas en särskild utbildning.

Utbildningen skulle kunna innehålla bland annat:
·         Nödrätt och proportionalitet.
·         Färdighetsträning med vapen och vapenverkan för att i möjligaste mån undvika att skada oskyldiga.
·         Första hjälpen för att kunna hjälpa skadade människor.
·         Godkänt teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Låt oss föra en lugn och sansad debatt om licenser för skyddsändamål, så att det inte behöver bli en förhastad politisk reaktion vid nästa terrordåd.


Gott nytt år.

Litteraturförteckning

Österlund, G. (den 22 september 2008). Polisledningen anmäld av poliser. Hämtat från Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2328107 den 29 december 2015
Andrén, S. (den 14 oktober 2015). Tullen i Malmö tvingas släppa in misstänkta fordon. Hämtat från Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6278482 den 29 december 2015
Arpi, I. (den 26 oktober 2015). När polisen inte längre kan skydda. Hämtat från Svenska dagbladet: http://www.svd.se/nar-polisen-inte-langre-kan-skydda den 29 december 2015
Björklund, A. (den 20 mars 2015). Många illegala vapen i omlopp. Hämtat från Sveriges television: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-illegala-vapen-i-omlopp den 29 december 2015
Eklundh, J. (den 23 januari 2015). Terrordåd i Europa de senaste fem åren. Hämtat från Sveriges Television: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-i-europa-de-senaste-fem-aren den 29 december 2015
European Commission. (den 18 november 2015). COM:2015:750:. Hämtat från European commission: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=COM:2015:750:FIN&from=EN den 29 december 2015
Grönlund, E. (den 12 november 2015). Sverige inför tillfälliga gränskontroller. Hämtat från Sveriges television: http://www.svt.se/nyheter/sverige-infor-tillfalliga-granskontroller den 29 december 2015
Lanier, C. (den 20 november 2015). When Calling 911 isn't enough. Hämtat från CBS News: http://www.cbsnews.com/news/when-calling-911-isnt-enough/ den 29 december 2015
Margolin, J. (den 21 oktober 2013). Exclusive: After Westgate, Interpol Chief Ponders 'Armed Citizenry'. Hämtat från ABC News: http://abcnews.go.com/Blotter/exclusive-westgate-interpol-chief-ponders-armed-citizenry/story?id=20637341 den 29 december 2015
Marmgren, M. (den 14 mars 2013). Tala klarspråk om resursbristen! Hämtat från Blåljus.nu: http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/tala-klarsprak-om-resursbristen den 29 december 2015
Owens, B. (den 13 oktober 2015). Graphic Video Shows Israeli Citizen Using His Gun To Stop A Terrorist Attack. Hämtat från Bearing Arms: http://bearingarms.com/graphic-video-shows-israeli-citizen-using-gun-stop-terrorist-attack/ den 29 december 2015
Polismyndigheten. (den 28 december 2015). Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft. Hämtat från Dagens nyheter: http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/ den 29 december 2015
Rikspolisstyrelsen. (den 03 april 2015). Även jakt- och sportvapen kan missbrukas i fel händer. Hämtat från Dagens nyheter: http://www.dn.se/debatt/aven-jakt-och-sportvapen-kan-missbrukas-i-fel-hander/ den 29 december 2015
Sarnecki, J. (den 23 mars 2015). Det grova våldet har ökat under flera år. Hämtat från Svenska dagbladet: http://www.svd.se/det-grova-valdet-har-okat-under-flera-ar den 29 december 2015
SÄPO. (den 18 november 2015). Beslut om höjning av hotnivån. Hämtat från Säkerhetspolisen: http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-hotnivan.html den 29 december 2015
Vibes, J. (den 6 februari 2015). Interpol's Urgent Call for an Armed Citizenry. Hämtat från Wealth Daily: http://www.wealthdaily.com/articles/interpols-urgent-call-for-an-armed-citizenry/5966 den 29 december 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar