onsdag 6 juli 2011

Snälla, sluta idiot-flörta nu.

Med anledning av dagens ledare i Aftonbladet.


Det är dags för socialdemokratin att ta sitt ansvar och hålla rent till vänster.

Socialdemokratin har lyckats med projektet att bygga upp ett folkhem som har fungerat för de flesta svenskar. Vi har förmodligen världens jämnaste inkomstfördelning efter skatt. Vi har sannolikt världens mest jämställda samhälle. Vi har lägst barnadödlighet i den industrialiserade världen. Arbetskraftsinvandringen under 50- och 60-talet var framgångsrik. Svensk industri fick utbildad arbetskraft som i stort anpassade sig till svenska sociala normer. Dessa invandrare och deras ättlingar är idag kring en miljon människor.

Jag vill tacka socialdemokraterna för att de har byggt upp en av världens mest framgångsrika länder oavsett måttstock.

Varför öppna samtal med kommunister, miljöfascister, radikalfeminister och islamister?

Socialdemokraterna har en lång historia av kamp mot kommunismen och dess avarter. Många äldre kan nog påminna sig om fackets kamp mot kommunister och deras subversiva samarbete med DDR- och sovjetkommunister. Tyvärr har dagens yngre väljarkår ingen egen erfarenhet av kommunismen, så de tror att det är en mysig ideologi där allt mitt är ditt och tvärt om. Men så var det inte på riktigt. Kommunismen gick ut på att allt ert var vårt (elitens) och fördelades enligt elitens godtycke. Nordkorea är ett jättebra exempel idag, där eliten i praktiken är en man som bestämmer.

Så socialdemokrater, sluta flörta med Vänsterpartiet, som fortfarande är kommunistiskt och som vill införa ett elitstyre med politruker.

Samarbetet med miljöpartister är realpolitiskt, men inte realistiskt. Socialdemokratiska ledare förstod historiskt att svenskt välstånd kunde bara byggas av medelstora och stora exportindustrier. Därför var svenska företag länge framgångsrika och är det till viss del fortfarande. Tyvärr så verkar många miljöpartister vara lajvare som tror att en återgång till 1700-talet vore det bästa för hela jordklotet. Jodå, den sortens samhällen finns fortfarande. Vi kallar dem tredje världen och skickar bistånd dit för att barn inte ska svälta ihjäl eller drabbas av dödliga eller invalidiserande sjukdomar. Självklart skattepengar som tagits från den framgångsrika exportindustrin och deras anställda. Miljöpartister har helt klart rätt i att det finns en hel del miljöproblem i världen. Men dessa återfinns i regel utanför Sveriges gränser. Vi har låga utsläpp av CO2 per capita för att vara ett industrialiserat land. Detta tack vare vatten- och kärnkraft. Självklart skall dessa två kraftkällor läggas ner enligt miljöpartiets världsåskådning. Modern kärnkraft och vattenkraft är relativt rena källor för elektricitet som behövs för att vi ska kunna fortsätta ha dagens nivå av välstånd och välfärd. En annan aspekt är motståndet mot kött som mat. Många miljöpartister förordar en vegetarisk livsstil, självklart för alla.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med Miljöpartiet som vill återinföra medeltidens misär.

Radikalfeminister hävdar att vita män i åldern 25-65 år vill alla kvinnor illa. Att vi stoppar dem från att göra karriär, tjäna egna pengar och låta dem vara självständiga. Alla får göra den karriär som de vill och har förmåga till i Sverige. Högskolor och universitet har fler kvinnliga studerande än manliga. Svenska kvinnor är akademiskt sett välutbildade idag. Så alla har möjlighet att göra karriär. Det är bevisat att kvinnor som kollektiv inte har lika höga positioner i näringslivet än män. Men ingen feminist vill ens reflektera över tanken att kvinnor kanske prioriterar andra saker av eget intresse. Hur många tycker egentligen att en högre chefskarriär i näringslivet är eftersträvansvärt. Visserligen är lönen och makten god, men inte ens jag som vit man skulle vilja resa så mycket och vara borta från familjen. 10-16 timmars arbetsdagar och leva i en kappsäck mellan flygplatser och hotell. Sådana jobb kräver sin man/kvinna. Och de flesta av oss är inte sådana. De så kallade patriarkala strukturerna påstås hindra kvinnor från att göra karriär. Jag vill påstå att det är snarare de matriarkala strukturerna som gör detta. Män har en acceptans att inordna sig i hierarkiska strukturer. Om det är genetiskt betingat eller en del av en mans uppfostran vet jag inte, men min gissning är genetiskt. Kvinnor är som mest ogina när en medsyster blir befordrad till en högre post. Vad detta beror på vet jag inte. Det borde kanske vara föremål för feministisk forskning? Men nej, det går ju inte, eftersom då skulle man vara kvinnokritisk, och enligt radikalfeminister kan ju kvinnor av naturen inte göra fel, för då är det en mans fel.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med radikalfeminister som vill införa en matriarkal fascism som inte är kopplad till någon form av realistisk världsåskådning.

Islam är både en religion och politisk ideologi. Den som inte förstår det, förstår inte islam. Islam kan inte heller reformeras, då dess budskap är ordagrant citerad av gud. Muhammed tog emot guds påbud och levde genom sitt exempel (Sunna) på ett sådant sätt som är normgivande för muslimer idag. Och det mest intressanta är att om Muhammeds exempel står i konflikt, så är det det senaste exemplet som räknas som Sunna, dvs. normgivande. Intressant nog så var Muhammed mer benägen att förhandla med sina motståndare i början av sin karriär och mindre i slutet när hans makt ökade. Dvs. när man är tillräckligt stark behöver man inte förhandla, man gör som man vill. Islam som ideologi är mot jämställdhet oavsett om det gäller kön, sexualitet, religion eller andra aspekter av livet. Det är en medeltida ideologi med medeltida värderingar. Flickor som inte täcker sig kallas horor. Män ska ärva mer än kvinnor. Dödsstraff och kroppsstraff ingår som en naturlig del av rättssystemet. Kvinnor ska inte ha yrkeskarriärer. Mödomshinnor kontrolleras. Hygienregler i sjukvården gäller inte muslimer. Halalslakt ska legaliseras. Ni ser ju själv att islam som ideologi skulle vrida tillbaks klockan till en tid som ingen vettig människa vill ha tillbaks.

Snälla socialdemokrater, sluta flörta med en totalitär ideologi som står mot allt som socialdemokraterna har kämpat för.

Varför öppna samtal med kommunister, miljöpartister, radikalfeminister och islamister?

Tar man ett steg tillbaks och tittar på hela bilden finns anledning att bli mörkrädd.

Det började inte i våras. Processen har varit lång. Kommunisterna var en viktig del i valalliansen för att få en möjlighet att överhuvudtaget kunna vinna valet och för att tillfredsställa vänsterfalangen inom partiet.

Miljöpartisterna var också nödvändiga i valalliansen med hänsyn taget till MP:s stöd bland väljarkåren. Den röd-gröna alliansen var skapad. Man har med sin politik skrämt iväg en del av de traditionella väljarna som jobbar i industrin och som är beroende av en fungerade socialdemokratiskt industri- och näringspolitik.

 Socialdemokraterna har då börjat flörta med nya invandrargrupper, företrädesvis muslimer, som inte var kortsiktigt beroende av en fungerande industri- och näringspolitik. Med löfte om fortsatta bidrag och anhöriginvandring har man i många stycken köpt röster, vilket väl illustrerades av så kallade valskolor under valet 2010. Jag upplevde själv under valet 2006 när SSU:are ringde på dörrar i invandrartäta områden och skrämde dem till valbåset. Ett av budskapen var att om Alliansen vinner, så skulle alla bidrag försvinna direkt. Det kan man ju kalla för saklig politisk argumentation.

Invandrare är procentuellt överrepresenterade i brottsligheten. Alla bilbränder och gängrelaterade skjutningar genomförs INTE av etniska svenskar. Stenkastning mot brandkår, ambulanser och poliser genomförs INTE av etniska svenskar. Hedersmord på flickor och pojkar genomförs INTE av etniska svenskar. Könsstympning genomförs INTE av etniska svenskar. Det räcker med att titta på listan med efterlysta så inser man att procentuellt sett är invandrare överrepresenterade. Eller göra ett studiebesök på valfri anstalt med grova brottslingar, dvs. rånare, våldtäktsmän, narkotikalangare, mördare mm.

Socialdemokratiska broderskapsrörelsen har övergett den traditionella synen att alla människor har lika värde. Som ett led i sin anpassning till islam har man i sitt "Manifest för muslimska socialdemokrater" tagit bort lika rättigheter oberoende av sexuell läggning. Det är nog en tidsfråga innan det försvinner för kvinnor också.

Radikalfeministerna går att sammanfatta ganska enkelt. Det är jämställt när kvinnor får alla ledande poster. Om ni inte tror mig, så ska ni börja läsa Per Ströms blogg Genusnytt. Kvinnor kan inte göra fel enligt deras ideologi, och om kvinnor gör fel eller misslyckas så är det någon mans fel. Det märkliga är att ledande kvinnor i näringslivet inte uppvisar radikalfeministiska tendenser. Om en radikalfeminist fick tolka det, så skulle det nog innebära att patriarkatet förtrycker dessa ledande kvinnor. Min tolkning är att dessa kvinnor faktiskt måste tjäna pengar för sitt uppehälle och inte innehar skattefinansierade anställningar i diverse myndigheter där man kan basunera ut sin ideologi som den absoluta sanningen.

Socialdemokrater säger att de är jämställda och arbetar för en social rättvisa. De blir djupt kränkta om man påstår något annat. Men jag ställer fråga i alla fall. Varför flörtar socialdemokratin med kommunister, miljöfascister, radikalfeminister och islamister?
Vill de göra sharia rumsrent i diskussionen? Särlagstiftning beroende på religion? Miljöfascistiska och radikalfeministiska krav som skulle sänka svensk industri?

Kanske vill de röstmaximera?

Dags att returnera bollen.

Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass och med den en trogen väljarkår. Nu letar man åt alla håll för att få tillbaks makten, oavsett om man frångår socialdemokratiska värderingar som har en bred acceptans bland svenskarna.

Vilka socialistiska och jämställda värden står socialdemokraterna för idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar