måndag 11 juli 2011

Apologeterna arbetar.

Så blir man imponerad igen.

Än en gång försöker en journalist visa att förorternas problem inte beror på dem som bor där, utan yttre faktorer.

Enligt inlägget finns det ca 30 "kända" "småkriminella" ungdomar som håller hela Tensta som gisslan och som står för kriminaliteten där. Och att de jagar snabba cash och berömmelse. Det som är intressant är att artikeln i stort försöker ursäkta dessa kriminellas framfart med socioekonomiska faktorer. Och självklart att inga tjänstemän med makt bor i Tensta. Eller journalister heller för den delen. En annan intressant aspekt som artikeln försöker påskina är att det finns någon form av tjänstemannavälde som oberoende av politikerna inte har en vilja att lösa problemen i Tensta. Mycket fascinerande slutsatser tycker jag. Och djupt ohederliga. För att inte tala om att man försöker påskina att våldsbrottsligheten är högre på Södermalm, ergo. det är farligare på Södermalm än i Tensta eller Botkyrka.

Nu ska vi räta ut lite frågetecken.

1. Det är av polisen "kända" småkriminella.

Polisen och socialförvaltningen borde i samarbete inrätta en aktionsgrupp där man som mål har att så fort som möjligt lagföra de "kända" till fängelsestraff på lämpligen 2-6 år och därefter utvisning från Sverige. Borde gå med tanke på illegala vapen, sabotage, skadegörelse, rån, grova rån, misshandel etc. Alltså får man bort ledarskiktet som rekryterar nya medlemmar som hang-arounds. Nästa steg vore att socialförvaltningen i ett mycket tidigt skede kontaktar föräldrar till barn/ungdomar som söker sig till de så kallade "småkriminella" gängen och klargör att målet är att lagföra så snart som möjligt, helt i kombination med utvisning om möjligt. Detta borde öka det sociala trycket från föräldrar och släktingar gentemot de "småkriminella" ungdomarna.

2. Johanna Langhorst påstår vidare att Tensta befolkas av "maktlösa samhällsgrupper".

Det är en uppenbar lögn. Jag är helt säker på att de "småkriminellas" föräldrar inte är maktlösa gentemot sina barn. Det är till och med möjligt att de småkriminella har vuxit upp i en hederskulturmiljö där det kan ha förekommit barnaga och andra påföljder om man inte följer familjens/släktens/patriarkatets vilja. Så om de småkriminella har fått hålla på med sina kriminella aktiviteter så är det inte helt omöjligt att detta har godkänts/sanktionerats av familjen. Vilket borde kunna bevisas med polisspaningsarbete och telefonavlyssning. Detta skulle ytterligare kunna öka sociala mydigheters och polisens möjlighet att  påverka de småkriminellas familjer att vidta egna korrektiva åtgärder mot asocialt beteende. Sen kan jag hålla med om att de småkriminellas brottsoffer oftast är maktlösa.

3. Arbetslösheten är minst lika hög i Västmanland som i Rinkeby.

Visst är det märkligt att om detta är sant, så varför förekommer det inte lika många personrån och våldsbrott i Västmanland som i Rinkeby? Kulturella faktorer?

Men det får man ju inte säga, då är man rasist enligt gängse medianomenklatur. Men det finns ett antal empiriska sanningar som media aktivt väljer att bortse från i sin idealistiska vilja att framställa det multikulturella samhället som paradiset på jorden.

Det är att kulturerna från mellanöstern (både islam och diverse kristna) och från stora delar av Afrika är i princip medeltidskulturer formade av religion och socioekonomiska faktorer i dessa områden. Det är därför om du frågar t.ex. en nigerian vad han är för något, så får du inte svaret nigerian. Han/hon kommer antagligen att säga vilken stam man kommer från eller vilken religion man tillhör. Så om man definierar sig själv enligt religion, stam eller klan så finns det en ganska stor sannolikhet att dessa kulturer har ett ganska tydligt vi/dem tänkande vad gäller jämlikhet och vad som är socialt acceptabelt. Du skall inte skada en annan muslim, men du får gärna spöa en jude, fråga den Judiska församlingen i Malmö om ni inte tror mig. Du skall inte skada en annan kristen syrian, men det är ok att skada en muslim, fråga muslimerna i Södertälje. Du skall inte skada en annan alban, för då kan det bli blodshämnd enligt Kanun Leke, men svenskar är ok, eftersom de inte har blodsfejder mellan familjer, fråga en Karlskronabo. Du skall inte röra en hedervärd flicka från ditt eget folk, men svenska tjejer är ok att våldta, för de klär sig som horor och visar upp sig, fråga de tjejer som blivit våldtagna och överlevt.

4. Antalet anmälda våldsbrott är fler per person på Södermalm än i Botkyrka.

Och betyder det att Södermalm är farligare att vara i än i Botkyrka då? Självklart inte. Våldsbrotten i Södermalm kan nog ganska enkelt förklaras med att det är tätt med restauranger, pubar och andra uteställen. Dvs. vanligt folk där en del med dåligt ölsinne börjar slåss med andra med dåligt ölsinne och kanske till och med ordningsvakter/restaurangpersonal. Självklart leder det till flera anmälningar om våldsbrott, sannolikt misshandel. Så på så vis är det helt sant, att våldsbrotten kan vara fler på Södermalm. Men poängen är att det brukar drabba människor med eget riskbeteende (dåligt ölsinne, t.ex.) som söker bråk eller liknande faktorer. De gånger jag har varit ute på Södermalm har jag aldrig blivit attackerad, jag har inte sett någon bli misshandlad eller dylikt. Detta för att jag tar hänsyn till andra och inte söker konflikt när jag är ute och roar mig. Men vad skulle hända om jag gick ute på kvällen i Fittja, Alby, Rinkeby, Tensta eller Husby då? Speciellt om jag ringde med min mobiltelefon. Eftersom jag inte är en stor skrämmande biff som går på gym, så är jag ganska säker på att jag kan utsättas för misshandel eller rån, oavsett tid på dygnet. Det skulle sannolikt inte inträffa på Södermalm. Min poäng är att våldet i förorterna karaktäriseras av klan/gängrivalitet och konkurrens mellan grupperingar som ägnar sig åt brott. Eller för att inte tala om rån, misshandel, mord och våldtäkt av oskyldiga som råkar befinna sig på fel plats. Och jag är ganska övertygad om att det är fler oskyldiga som får sina bilar uppbrända i förorten än på Södermalm.

Vad har jag dragit för slutsatser?

För grova vapenbrott bör utvisning införas i straffskalan. Detta torde hindra beväpning av dessa småkriminella. Gärna i kombination med att polisen aktivt genomsöker de småkriminellas bostäder, bilar och självklart kontrollerar om de bär vapen. Beslagta alla föremål som de småkriminella inte kan bevisa är ärligen införskaffade, dvs. bilar, datorer, mobiltelefoner, pengar mm. Visst låter det som polistrakasserier, men det är avsevärt bättre med en tydlig markering mot de småkriminella att man har ögonen på dem än att de hinner bli riktigt organiserade och etablerade kriminella.

Inför ett mycket skarpt sanktionssystem mot alla former av brott som motiveras av hedersfaktorer eller faktorer som motiveras av en vi/dem mentalitet. Det ska vara lika kriminellt att kalla någon för blatte som svennehora.

Med tanke på det sociala skydd som vi har i Sverige bör ingen behöva ta till brott för att klara sig relativt bra i samhället. BMW, bling och brudar är inte mänskliga rättigheter som man har rätt att skaffa sig genom att bedriva brottslig verksamhet. Dessa ska förtjänas med lagligt arbete, studier och vilja att delta i samhällsbygget.

Till sist.

Johanna, du är den värsta formen av hycklare. Du har tvingats flytta på grund av de personliga tragedierna som din familj har drabbats av i Tensta. Trots att det är individer som har rånat din son, så väljer du att skylla på systemet och "svaga" i samhället. Du har också valt att försöka smutskasta socialtjänstemän för att de inte bor i området där de arbetar. Men du har ju själv aktivt valt att flytta från Tensta. Varför skulle någon annan vettig människa utsätta sin familj för detta? Tjänstemännen gör sitt bästa, men begränsas av i många fall politiker som inte vill inse problemens karaktär i förorterna.

Det är alltid politikernas ansvar att försöka rätta till missförhållanden i en demokrati, det är därför vi väljer dem. Och tyvärr verkar många politiker leka strutsar i jakten på röster och makten.

En nationalstats kapacitet till våld kommer alltid att vara avsevärt högre än enskilda människors eller grupperingars. Det innebär att det är en fråga om politisk vilja om man vill få slut på kriminellt våld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar