torsdag 22 november 2018

Ska Sverige vara EU:s socialkontor?

Så har godhetsknarkandet nått nya höjder i Sverige.

Amnesty i Sverige kräver att EU-migranter ska få tak över huvudet, dvs. en garanti som inte ens förekommer för svenska medborgare.

Sveriges Radio missköter sitt Public Service uppdrag å det grövsta genom att inte kritiskt granska EU-migranterna Isabela och Florian Tanas från Rumänien.


Ingenstans i intervjun frågar SR om vilka arbeten dessa personer har sökt i Sverige och hur de har kvalificerat sig för den svenska arbetsmarknaden. Inte heller ifrågasätter man att dessa två bryter mot Schengenfördraget, genom att lämna inte landet när de inte får arbete. Som turister får de vara i Sverige i maximalt tre månader. Därefter måste de ha arbete och registrera sig som arbetande i Sverige.

Visst är det märkligt att Sveriges Radio och Amnesty Sverige vill skapa en bild av att Sverige och svensken har en skyldighet att hjälpa dessa "migranter".

Faktum är att det är högst troligt att ingen av dessa personer har en utbildning där de kan kvalificera sig för svensk arbetsmarknad. De följer inte heller EU:s bestämmelser kring den fria rörligheten. De är medborgare i Rumänien, som har ett ansvar för sina medborgare inom unionen.

EU och därmed svenska skattebetalare betalar miljarder till Rumänien för att de ska kunna lösa sina sociala problem på plats i Rumänien. Därmed så har den svenska skattebetalaren hållit sin del av stödet till fattiga i Rumänien.

Det vore klädsamt om Sveriges Radio, nu när de ska betalas av skattebetalarna efter årsskiftet, levererade enligt sina sändningstillstånd, dvs. KRITISKT granskade sakfrågan kring EU-migranterna.

Nyheten här är inte att Sverige behandlar EU-migranter illa på något sätt. Nyheten borde vara att dessa EU-medborgare befinner sig illegalt i Sverige och har lyckats vara kvar i landet under fyra år, utan att de har blivit hemskickade till Rumänien, vilket är den enda korrekta åtgärden.

Dvs. vad har våra politiker, gränsskyddet med mera gjort för att skicka hem de EU-medborgare som befinner sig illegalt i Sverige?

Mitt svar är att som vanligt, så har våra politiker inte levererat effekt och försöker skuldbelägga skattebetalaren för sina egna tillkortakommanden vad gäller förmåga att lösa problem på ett korrekt sätt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar