måndag 14 maj 2012

Miljöpartiets ABC, vi börjar med A.


För pedagogikens skull börjar jag med bokstaven A.

Alkoholpolitik

Behöver jag säga annat än att miljöpartister vet vad som är bäst för dig och mig i gemen. Alkoholpolitiken är skapad för att skydda dem som inte kan hantera alkohol. Självklart får det negativa effekter på vuxna människor som kan hantera alkohol också. Men det får man ta i MP:s förbudssamhälle där de uttolkar nyttorna bätre än du och jag.

Antidiskriminering

Här visar MP upp en tro att det svenska samhället är särskilt diskriminerande mot alla som inte uppfyller kriteriet vit, medelålders och man. Man ska få känna sig kränkt och diskriminerad och få statens/kommunens hjälp för att bevisa sin diskriminering. Positiv särbehandling nämns också som ett bra verktyg för att lösa många problem. Vilket är FEL, eftersom vi lever i ett samhälle som bör präglas av MERITOKRATI, dvs. den som har bäst kompetens eller lämplighet skall få jobbet, oavsett övriga egenskaper. Självklart skulle positiv särbehandling bara gälla UTLANDSFÖDDA. Så ingen chans att Sven får jobb på den lokala pizzerian, den går fortfarande till Gamals kusin.

Arbetskraftsinvandring

Här håller jag med om att alla ska få arbetskraftsinvandra till Sverige, som har efterfrågade kompetenser. Men om man börjar titta i statistiken, så är det jobb som INTE kräver höga kvalifikationer som arbetskraftsinvandrare tar. Jag ställer mig nog frågande till om vi med dagens ungdomsarbetslöshet verkligen behöver importera städare, restauranganställda och byggjobbare?!

Så frågan är vilka som ska få komma hit och jobba? Men enligt pålitliga källor så är de flesta taxichaufförer hjärnkirurger och raketforskare, så det skulle kanske räcka med arbetsmarknadsprogram för taxichaufförer, så har vi löst högkompetensproblemet.

Arbetslivstrygghet

I princip så är det MP:s idé om medborgarlön som beskrivs i denna punkt. Frågan är som vanligt, vad blir lägsta skäliga levnadsnivå för en medborgarlön? Idag finns det lönearbetare som trots allt har råd med mindre än vad försörjningsstödet ska ge. Jag anser nog att saker som TV t.ex. inte är en mänsklig rättighet eller lägsta nivå. En gång i tiden fick man spara länge för att få en TV, varför duger det inte idag?

Så kära skattebetalare, här vill MP att du ska betala via statskassan till dem som inte är anställningsbara av en eller annan orsak.

Arbetslöshet

Det börjar bra med miljödriven utveckling. Men sen blir det mest avveckling genom att vi ökar antalet offentliganställda, vilket bara kan lösas på två sätt. Höjda skatter eller lägre löner för offentliganställda. Båda alternativen känns ganska omoderna på något sätt. Inga åsikter om hur mängden PRIVAT företagande ska öka. Här vet MP lika lite som andra politiska partier om hur man ska konkurrera med utländska företag.

Sen drar man till med käpphästen 35-30 timmars arbetsvecka. Det verkar som om de flesta miljöpartister inte har besökt någon offentlig verksamhet. Bara att titta på hur mycket onödig administration eller hur mycket det fikas, så inser man att genom att skala bort onödig administration och faktiskt borträknande av fikatiden så jobbar de flesta redan idag 30 timmar, men är närvarande på arbetet i 40 timmar per vecka.

Arbetsmarknad

Samma paket som arbetslöshet, dvs. kortare arbetsveckor och satsa på små- och medelstora företags utveckling. Men inte ett ord om HUR man ska åstadkomma detta. För privata företag måste konkurrera och sälja, helst internationellt för att vi ska få tillväxt och ÖKAT välstånd. Annars blir det samma pengar som snurrar i nollsummespelet, precis som det är i Nordkorea. Men det är klart, miljöpartister brukar inte driva företag, om de inte är skattefinansierade.

Arbetsmiljö

Inget att gnälla om här. Sverige har ett av världens striktaste lagstiftningar inom området arbetsmiljö. Det är till och med genomstrukturerat och certifierat inom många områden. Dvs. man ska ha rätt utbildningar och certifikat för att få arbeta med många arbetsmoment som existerar på arbetsmarknaden idag. Här behöver vi alltså inte utveckla så mycket mer politik.

Här får MP godkänt av mig.

Arbetsrätt

Inga konstigheter här heller, den "svenska modellen" förordas, precis som de flesta riksdagspartier gör. Ordvalen är dock intressanta, då man vill ge de centrala fackförbunden fortsatt stor makt. Det talas inget om arbetstagarens fria vilja att INTE vara ansluten till ett fackförbund.

Arbetstidsförkortning

Jag håller med om en sak, och det är att småbarnsföräldrar med barn upp till 3 års ålder inte ska behöva jobba 200%. Men MP har inte beskrivit hur mycket de vill sänka arbetstiden för småbarnsföräldrarna.

I övrigt om man skulle genomföra tidsstudier på arbetsplatser, så tror jag nog att man skulle komma fram till att den effektiva arbetstiden för heltidsanställda i det offentliga ligger redan idag i intervallet 30-35 timmar. Och för privatanställda någonstans mellan 40-50 timmar i veckan. Så en del av reformen får väl anses genomförd i praktiken.

Asyl

Ja, vi har redan genomfört MP:s politik med RÅGE. Av de asylsökande som kommer till Sverige IDAG uppfyller bara 5% av de sökande Genevékonventionens definition på flyktingar. Reste, dvs. 95% uppfyller INTE kraven på flyktingstatus, utan får asyl på andra grunder. Dvs. att det är synd att de kommer från länder som inte är lika bra som Sverige. Men på dessa grunder kan man ge en medborgare i USA asyl i Sverige också. Och det är ju inte så som flyktingbegreppet är tänkt att användas.

Ett land på 9 miljoner invånare kan INTE vara socialkontor till jordens övriga människor som har det sämre än vi i Sverige.

Visst är det alltid synd om de som har det sämre, men vi kan inte lösa alla problem genom att flytta människor hit till Sverige.

Summering

På bokstaven A så blir det alltså en hel del floskler UTAN några konkreta förslag på vad som ska göras och varför. Och inte heller en djupare verklighetsanalys. Men det kommer ni att fortsätta att upptäcka när jag fortsätter med alfabetet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar