tisdag 14 januari 2014

Jaja, vi tar den om skolan igen, eftersom Statsmannen måste säga något klokt om den.

Så, nu ska Regeringen tillsätta en skolkommission efter PISA-misslyckandet.

Vi börjar med grunden till varför det inte går så bra.

1. Svenska barn är bortskämda.
2. Svenska barn har lärt sig att alla är vinnare.
3. Svenska barn har lärt sig att lärare inte har några maktmedel.
4. Svenska barn tror att föräldrarna servar/curlar dem för evigt.
5. Svenska barn tror att man kan Googla/PS3:a/Wikipedia/WoW:a sig till kunskap som efterfrågas.

Det här var väl att ta i?

Faktiskt inte, bara titta på dina egna barn, om du har några. Så här kommer Statsmannens handfasta tips till dig som förälder och kanske en och annan politiker, som råkar läsa detta.

1. Sluta skäm bort era barn. Det är inte en mänsklig rättighet för en 10-åring att ha iPhone, iPad, PS4, Xbox osv. Eller för den delen märkeskläder, som man växer ur inom sex månader. Lär era barn att livet har begränsningar och att förmåner kostar antingen tid eller pengar. Och se till att barnen faktiskt får jobba för sina förmåner hemma.

2. Svenska barn har inte lärt sig att hantera vinster och förluster. Alla ska "vinna" i skolan. Man tillåter inte en sund konkurrens, som lär barn att hantera både vinst och förlust. Detta beskrivs mycket väl av psykologen David Eberhard i boken "I trygghetsnarkomanernas land.." . Här kan man säkerligen hitta många av anledningarna till att svenska barn mår dåligt i största allmänhet och kan absolut inte hantera motgångar. Borde vara obligatorisk läsning för alla föräldrar och blivande föräldrar.

3. Lärare har flummat bort sig från en auktoritär roll till en form av "kompisskap" med sina elever. Det här är helt fel inriktning. Elever ska respektera sina lärare och läraren ska vara en auktoritet. Kvalitén på en del lärare kan dock vara låg, så då är kanske inte grunden för auktoritet helt befäst. Men det finns väl ingen anledning till att lärare inte ska få vara absoluta auktoriteter med långtgående möjligheter att avvisa fridsstörare från klassen.

4. Svenska barn har inte förstått det ansvar som följer med den fantastiska 18-årsdagen. Att bli myndig innebär helt nya ansvar, som faktiskt kan vara såpass omfattande, att många 18-åringar inte förstår dessa. Dessutom förutsätter svenska barn att föräldrarna alltid ställer upp och fixar det som barnen har strulat till. Och många föräldrar gör det i all välmening. Men IBLAND är det bra att låta barnen ta konsekvenserna av sina dåliga beslut. Både för att de ska bli självständiga och för att de ska lära sig ansvar.

5. Ett tragiskt livsöde som jag har råkat på ägnade sig åt att spela TV-spel under hela sin tonårstid. Och deklarerade att vederbörande ville "jobba med data". För han hade ju förståelse för det från TV-spelandet. Numera arbetslös småkriminell utan datajobb. För TV-spelandet gjorde att han försakade studierna. Eller rättare sagt, uppnådde en lägsta acceptabla nivå, som utestängde honom från vidare studier. För att jobba med data är det nämligen bra att kunna matematik, ibland fysik och kanske även bra språkförståelse. Och bara för att man kan använda en dator, så betyder det absolut inte att det finns någon korrelation mellan användande och programmerande av en dator. Det här måste man inpränta i sina barn.

Sen kan vi också konstatera att det finns någon form av flummentalitet där alla ska få "förverkliga" sig själv. Sen spelar det ingen roll om 500 elever går på "mediagymnasium" för att alla vill bli hallåor på TV4 eller webbdesigners. Behöver jag säga att det omsätts kanske ett par hallåor i svensk TV per år. Och att webbdesign kanske outsourcas till en indier som gör det för en tiondel av kostnaden för en svensk webbdesigner.

Felet med den missriktade välviljan att alla ska självförverkliga sig är just att dessa elever inte har insett livets realiteter. De flesta får inte ett yrkesliv där man självförverkligar sig. De flesta får ett yrkesliv som betalar räkningarna i slutet av månaden. Och för att komma nära självförverkligandet, så har de flesta inte talanger eller ambitioner nog att uppnå denna nivån. Inte konstigt att många inte mår så bra på jobbet med andra ord. Själv har jag jobbat med allt möjligt, både serviceyrken och IT-yrken. Det är bara att konstatera att ett serviceyrke kan lära en människa mycket om hur man ska interagera med omgivningen och lyckas med sina ambitioner.

Till slut vill jag bara säga att det är INTE fel att kunna saker utantill, speciellt när internetanslutningen strular eller datorsystemen går ner. Man kan inte alltid slå upp saker, utan vissa saker kräver en befäst duglighet och möjlighet till improvisation och kreativt tänkande inom ramen för sin arbetsuppgift.

Lär barnen saker utantill, lär dem att det finns auktoriteter och lär dem att hantera livets med- och motgångar.

Det är Statsmannens åsikt.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar