lördag 13 september 2014

Den svenska bomben

Nu har vi haft åtta år av Alliansregering. De kom, de såg, de segrade i två val. Frågan är om det blir tredje gången gillt, eller om vi får en vänsterregering. Om man lyssnar på opinionsinstituten, så är det till och med så att statsminister Reinfeldt får högre förtroendesiffror än statsministerkandidaten Löfven.

Vad har allt detta med bomben att göra? Ganska mycket, vill jag påstå. Det blir ett långt inlägg, men man bör kanske lägga ner lite tid inför ett avgörande val. DU har väl läst parti- eller principprogrammet för det parti som du kommer att rösta på? För du kan inte skylla på någon annan, om du får som du har röstat ;)

Först och främst så ska man bygga sin verklighetsuppfattning på någon form av vetenskaplig evidens, dvs. fakta. Så först erkänner vi ett antal objektiva fakta som är lätta att observera för folket, dvs. väljarna.

Vi kan faktamässigt konstatera att Sverige VAR en militär stormakt under det kalla kriget. Det är till och med belagt att svenska politiker hade ambitionen att utveckla svenska kärnvapen. Den tillrättalagda historien säger att svenska politiker, läs socialdemokratiska män, slutade med dessa ambitioner på grund av påtryckningar från det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Sen har det visat sig att sanningen var att Sverige spelade under täcket med USA och var de facto en del av USA:s kärnvapenparaply, med långtgående samarbeten.

Idag är Sverige en militär dvärg i sitt närområde. Det illustreras väl av ÖB:s yttrande om enveckasförsvaret och att försvarsministern har fått det hett om öronen vad gäller just försvarsoförmågan. Det har inte heller blivit bättre med diverse nymoderata försvarssatsningar som ett flertal försvarsbloggare har skrivit om. Det räcker med att läsa valfria artiklar av Cornucopia och Wiseman för att förstå hur illa ställt det är.

Så vad är Sverige i dagens Allianssverige? Alliansen slår sig för bröstet över det faktum att Sverige är numera en humanitär stormakt, vilket framgår av regeringens utrikespolitiska deklaration från 2013.

Så vad har vi fått från det att vi var utan egen bomb, men under USA:s beskydd och lagt ner vårt eget försvar i praktiken till förmån för titeln humanitär stormakt? Vi har fått ett Europa, där Ryssland bedriver krig i Ukraina och dessutom har annekterat delar av Ukraina, dvs. Krim. Den annekteringen kostar Ukraina både ekonomi och möjligheter. Vi har ett Ryssland som hotar med taktiska kärnvapen om NATO ingriper. Vi har ett EU, som inte har förstått hur Putin och Ryssland fungerar. För alla är inte liberala krämare som vill få ihop debet och kredit för att sedan göra en vinst. Trots att Ukraina fick förmånen att skriva på ett associationsavtal med EU, så har det avtalet skjutits upp under ryskt tryck. Rysk propaganda i form av RT var inte sena att uttrycka det som en stor vinst för Ryssland.

I det lilla ser vi också trender i det stora, när det gäller säkerhetspolitiska "signaler". Det är ganska klarlagt att den ryska staten kidnappade en estnisk säkerhetspolis på estniskt territorium och tog honom till Ryssland. Det är en tydlig signal till NATO-landet Estland att ryssarna gör som de vill och faktiskt struntar i internationella avtal och rätt. Om ryssarna vågar kidnappa en est, som är medborgare i ett NATO-land, vilka hinder föreligger då för ryssarna att agera i Sverige och Finland? Svensk polis? Finnarna har historiska erfarenheter av ryssar och  deras expansionistiska politik. Därför genomför Finland riktiga satsningar på sitt försvar för att möta eventuella ryska hot i framtiden. Det gör Finland här och nu.

Den humanitära stormakten, under alliansledning, kommer att göra satsningar på försvaret, där och då, kanske, om ett par mandatperioder, som i praktiken inte gör annat än sänker svensk försvarsförmåga. Problemet är att det rödgrönrosa alternativet med socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och eventuellt feministiskt initiativ, inte heller kommer att förbättra situationen för Försvarsmakten. Tvärtom, det kan gå från dåligt till sämre. Men tyvärr är det så att i en väpnad konflikt, så finns det inga silvermedaljer. Oavsett Alliansen eller RödGrönRöra, så blir det bara sämre och osäkrare.

Som ni vet, så är samhällsekonomin ett nollsummespel, där grupp ställs mot grupp, eller för den delen offentlig verksamhet mot varandra. Lyssnar man på F! och MP, så verkar det inte vara på så vis, men de har å andra sidan inte anammat en vetenskaplig syn på verkligheten. Vi ska alltså öppna våra hjärtan för 48 miljarder, men tål inte en reell förbättring av försvarsförmågan i skuggan av Putin?!

Så vad finns det för alternativ då? Egentligen inga, vill jag påstå. Sverige är ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ett konkursbo som är helt kört. Vi har INGEN kapacitet att vara solidariska med vare sig Finland, Estland, Lettland eller Litauen. Den svenska solidaritetsförklaringen är en i grunden ideologisk önskning om att alla geopolitiska aktörer följer ungefär de liberala demokratiska värden och spelregler som vi har inom EU.

Så min fråga till dig som väljare imorgon är, tror du att de liberala demokratiska värdena respekteras av geopolitiska aktörer som Ryssland, Kina, Saudiarabien, Iran, Irak, ISIS, Indien med flera? Om du tänker efter, så kommer du nog fram till att ingen av dessa stora aktörer är vare sig liberala eller särskilt demokratiska.

Gillar du Alliansen och realistisk säkerhetspolitik, så ska du rösta på FP eller KD
Gillar du socialism (light) och realistisk säkerhetspolitik, så ska du rösta på S.

Vill du protestera mot dagens ordning, så röstar du på SD.

Den parlamentariska situationen blir hur som helst stökig efter valet. Som väljare ska du strunta i det. Du ska rösta på DET PARTI som DU föredrar. Resten är upp till regeringsförhandlarna.

Jag vill påstå att som väljare imorgon, så har du ett lika stort ansvar, som väljarna hade när de valde Per Albin Hansson och socialdemokraterna. Hanssons regering agerade klokt under andra världskriget, med en realpolitisk inställning till saker och ting. Frågan är, vilka partier idag ser lika nyktert på omvärlden som dåtidens socialdemokrater?

Ditt val imorgon kommer att ge konsekvenser långt in i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar