onsdag 13 oktober 2010

Hjälp, vad har jag röstat på då?

Ja, det är en fråga som man som väljare borde fundera på ganska ofta. Valkampanjer idag är mest snygg reklam, där reklambyråerna försöker tjäna en hacka på att sälja budskap. Men kan man sälja politiska budskap med klatschig reklam och politiska klyschor? Uppenbarligen, eftersom vi röstar på dem.

Men VILKEN POLITIK röstade DU på då? Jag är ganska säker på att du inte vet det. För det partiet som du röstade på sålde in sig med reklam, känslor, principer, förhållningssätt och grundsyn på tillvaron. Men vet du vad ditt parti vill egentligen?

Här kan jag bara ge ett vettigt råd. Ditt individuella moraliska ansvar kan du aldrig frånsäga dig. DU ansvarar fullt ut för alla dina val, bra eller dåliga. Dina val kan styras av ditt ego och då tenderar du till att rösta på partier vars politik är bäst för DIG eller dina närmaste. Ditt val kan också styras av en känsla av solidaritet och då har du kanske en tendens att rösta på något som är bra för någon annan, sen spelar det ingen roll om det är fattiga, sjuka, pensionärer eller något annat. Men mitt viktigaste budskap är att om du röstar efter något av de två principerna, SÅ GÖR DU FEL!

Det låter väl märkligt? Inte alls. För du röstar egentligen på ett politiskt partis koncept eller image. Det konceptet eller imagen behöver INTE ha någon koppling alls till verkligheten. Koncept och image är en sak, realpolitik en helt annan. Och land skall med lag styras och realpolitik är den enda metoden.

Jag tar några exempel.

1. Om du gillar denna mening så gissar jag att du röstade på Folkpartiet?

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET Hög kvalitet är det grundläggande kravet på all utbildning. Det förutsätter en god lärarutbildning. Det förutsätter pedagogisk forskning för att ständigt utveckla undervisningsmetoderna.

2. Om du gillar detta så röstar du nog på Miljöpartiet.

För att motverka växthuseffekten krävs krafttag för att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Fossilbränslena måste fasas ut från såväl energi- som transportsektorn. Förnyelsebara bränslen måste skattemässigt gynnas. Inhemsk produktion ska stimuleras.

3. Och självklart håller en Vänsterpartist med om detta!

Sverige har alltför länge hört till de sämsta länderna i EU när det gäller kvinnors löneutveckling. Kvinnor tenderar att tjäna sämre än män och är överrepresenterade bland låginkomsttagare.

4. Vilken Socialdemokrat skulle inte hålla med om följande?

Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

5. Och vilken Kristdemokrat skulle inte tycka om detta citat?

Några av den politiska demokratins viktigaste byggstenar är föreningsfriheten, yttrande och tryckfriheten, offentlighetsprincipen och meddelarfriheten.
Alla människors lika värde innebär att diskriminering på grund av kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet, ålder, hudfärg, kulturell eller etnisk bakgrund, religion etc., aldrig kan tolereras.

6. En Moderats arbetslinje?

Kärnan i vår arbetsmarknadspolitik är att fler ska komma in på arbetsmarknaden, fler ska arbeta och färre ska lämna arbetsmarknaden i förtid som förtidspensionärer. Det innebär att det måste löna sig att arbeta.

7. Typisk Sverigedemokratisk politik?

Rättsvårdande myndigheter, med närhet och närvaro i hela landet, måste ges sådana resurser att de kan förebygga, förhindra och följa upp brott. Rättsstaten måste slå vakt om individens rättstrygghet och integritet gentemot såväl staten som privata företag. Respekt för rättsstaten förutsätter aktiva medborgare och upplysning, till exempel i skolan.

8. Centerpartiet, någon?

Den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen är i fokus. Nya tjänster och produktionsmetoder, miljövänliga tekniska lösningar, lokal kunskap och engagemang måste stödjas för att bidra till den regionala utvecklingen.

Rätt svar i citat från partiprogram och dylikt.

1. S
2. KD
3. M
4. SD
5. V
6. FP
7. C
8. MP
Ganska tänkvärt, eller hur?

Vad är då felet? Jo, du som väljare har inte tagit det moraliska ansvaret och informerat dig om vad det parti som du röstade på vill egentligen. Det vill säga, du har röstat på reklambudskapet, konceptet och imagen hos ditt favoritparti. Men vad ska du göra då?

Mitt svar är , det enda rätta! Du ska läsa ditt partis program och fundera på om hur det skulle vara om ditt parti fick bestämma helt själv. För det är vad parti- och principprogram beskriver, dvs. vad partierna vill göra om de fick bestämma helt själv. Om du inte tror att partiprogrammet fungerar som en självständig politik, så MÅSTE DU hitta ett annat parti att rösta på.

För trots allt så är ett demokratiskt val ett tillfälle att ta ditt personliga moraliska ansvar och stå för alla aspekter av ditt beslut, bra som dåliga, och hur de påverkar både dig personligen och samhället i övrigt.

Jag kommer att illustrera detta ytterligare genom att analysera partiprogram och vilka konsekvenser det kan få för människor. Mer om detta senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar