onsdag 1 februari 2012

Centerpartiet säger tydligt nej till framtida energiförsörjning.

Så har det bevisats att partiledaren Annie Lööf driver ett parti som formats av hennes ledarstil, dvs. floskler utan reellt innehåll. Med det menar jag att Centerpartiet har slutat ta ansvar för att faktiskt leverera lösningar för att få Sverige att fungera i framtiden och med ungefär dagens levnadsstandard.

Ett lysande exempel är Centerpartiets förste vice ordförande, Anders W Jonssons inlägg på Newsmill om att centern säger tydligt nej till uranbrytning.

Om vi ska analysera frågan ordentligt.

Energisystemen i Sverige kan i stort indelas i två delar.

Den första delen är de fasta energisystemen som kan nyttja infrastruktur såsom elnät. fjärrvärmenät och dylika system. Till det fasta energisystemet hör t.ex. våra hem, våra arbetsplatser och till och med sådana saker som tåg. Dvs. att man bygger en fast infrastruktur som inte går att omdirigera på ett smidigt sätt.

Den andra delen är rörliga energisystem som i regel ska kunna generera sin egen kraft för att förflyttas. Exempel på detta är bilar, lastbilar, bussar, flygplan, fartyg med mera. Kort och gott alla fordon som inte kan vara fast i en infrastruktur.

Om vi börjar med de fasta energisystemen.

Idag består en stor del av den fasta energiproduktionen av el och fjärrvärme. Elektriciteten produceras i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft. En marginell del produceras av vindkraft, biobränslen och andra energikällor. Just idag är det till och med så illa att vi måste starta oljekraftverk för att användas som reserv-el, vilket kallas för reservkraft. Vi återkommer till begreppet reservkraft.

De rörliga energisystemen är på sitt sätt väldigt speciella.

De är nämligen sådana som behövs vid behov. Dvs. bonden plöjer med traktorn vid behov och ni kör till jobbet vid behov. Det som gör det rörliga energisystemet speciellt är att den är relativt infrastrukturoberoende. Självklart behöver vi i dagens system kolväten (olja, bensin etc.) för att driva runt dessa system. Men om vi läser statistik från Energimyndigheten, så framgår det tydligt att dessa rörliga energisystem använder sig av cirka en fjärdedel av landets totala energianvändning. Det är ganska mycket. Av dessa är inrikes transporter cirka 95TWh och utrikes transporter 32TWh. Så Svensk export skulle sluta om vi tog bort utrikes transporter, dvs. vi skulle bli lika fattiga som Nordkorea. Inrikes transporter är livsviktiga för att du och jag ska kunna handla på ICA och Konsum, eller för den delen för att kunna ta oss till arbete, affärer och övrig samhällsservice.

Här kan jag börja kritisera Miljöpartiets politik också, eftersom de vill i praktiken lägga ner transportsektorn, dvs. alla de rörliga energisystemen till förmån för fasta energisystem som t.ex. vindkraftverk, tåg osv. Så hur ska alla varorna komma till ICA då? Mjölkpipelines? Årets pipelinekoncession för läsk går till Coca-Cola? Ni förstår nog problemet. Och hur ska alla på landsbygden få sina transportbehov tillgodosedda? Det finns kort och gott ingen möjlighet att ersätta de rörliga energisystemens princip med fasta dito.

Så hur hänger det här samman med Centerpartiet då?

Jo, vi har redan konstaterat att idag är reservkraften baserad på kolväten, dvs. olja i dagsläget. Olja är en ändlig resurs som kommer att bli rejält mycket dyrare i framtiden. Dvs. till och med vindkraftverk kommer att bli billiga i framtiden i jämförelse med reservkraft i formen av oljekraftverk. Problemet är att oljekraftverk kan startas med en knapptryckning, medan vindkraftverk faktiskt kräver en vind, dvs. den är inte pålitlig som reservkraft. Vattenmagasin kan vara tomma på vatten, dvs. det är inte heller ett vettigt alternativ som reservkraft. Det har vi upplevt vintrarna 2009-10 och 2010-11. Magasinen var i princip tomma.

Så hur kommer vi till uranet då? Jo, i Sverige har vi tillräckligt mycket uran för att kunna försörja behovet av el i det fasta energisystemet. Dvs. vi skulle få el till våra hem, våra arbetsplatser, våra tåg osv. Men problemet är att svenska politiker inte har velat se kopplingen mellan urantillgångar och behovet att bygga nya moderna kärnkraftverk. Det enda sättet att bli kvitt beroendet från omvärlden är att ha egna energitillgångar. Kärnkraft är den mest pålitliga energikällan på alla sätt och vis. Den kan slås på och av vid behov och det går fort. Idag importeras det mesta av bränslet till svenska kärnkraftverk från Ryssland, Canada och Australien. Så vad gör vi den dagen då oljan blir så dyr, eller kanske inte ens finns, så att det inte går så många fartyg med uran från dessa länder till Sverige? Då fryser vi ihjäl, är det korta svaret.

Så jag kan bara konstatera att Centerpartiet har inte gjort någon analys av vilka energisystem som behövs i framtiden för att vi ska kunna bibehålla dagens välstånd. För inte vill vi väl ha det sämre i framtiden?

Man har inte ens bemödat sig med att vara ärlig med vilka energisystem som behövs i framtiden. Det är riktig dåligt. Sverige har två riktigt rejäla energiresurser att tillgå. Det ena är uran, som kan försörja svensk kärnkraft i praktiken flera tusen år. Det andra är oändligt stora bio-massatillgångar per capita jämfört med många andra länder. Med lämplig utveckling av bio-diesel, talloljor etc så skulle man kunna försörja energibehovet för hela det rörliga energisystemet med dagens flexibilitet.

Glöm inte att det är enkelt att vara Centerpartist när man inte inser effekterna av peak-oil inom 10-20 år. Eller för den delen att vara Miljöpartist på Södermalm och tro att man kan få tunnelbana till Burträsk eftersom den går mellan Zinkensdamm och Odenplan.

Vill du att dina barn ska ha samma välfärd som du, då ska du sluta stoppa huvudet i sanden och tro att dagens system kan fortsätta i oändlighet. Då ska du ställa relevanta krav på dina politiker att ta peak-oil seriöst. Sverige som ett geografiskt stort land kan inte bygga dyra, fasta, oflexibla infrastrukturer för framtiden. Precis som agile programmering måste samhället kunna anpassa sig på ett flexibelt sätt. Det gör man med det rörliga energisystemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar