tisdag 22 mars 2016

Bryssel

är faktiskt inget nytt. Je suis Charlie Hebdo, Je suis Paris och nu, Je suis sick of this shit....

Ibland så tror man att människor är guldfiskar, med en mycket begränsad minneskapacitet. Det räcker med att läsa SÄPO:s årsbok för att förstå att dessa terrorister finns och verkar bland oss.

Apologeterna kommer så klart att skylla på allt annat än just grundorsaken, nämligen POLITISK islam. Det är mycket bekvämt att skylla på att radikaliseringen sker i "socialt utsatta" miljöer, fast egentligen så borde vi vara ärliga och säga att det är just POLITISK islam som är problemet. Det är ju inte så förvånande att konstatera att i de europeiska länder där till exempel kvinnors rättigheter och HBTQ-rättigheter är under hårt tryck är exempelvis Polen, Ungern och Ryssland. Vad betecknar dessa länder? Jo, bland annat har POLITISK kristendom fått påverkansmöjligheter i dessa länder. Kort och gott, religion är inga problem, så länge som det är en privatsak. Men så fort som religionen får politisk makt, så kommer den att tyvärr leda bort från något som påminner om liberal demokrati. Politisk religiositet ska dock inte tolkas som konservatism, det är något annat.

Det är helt rätt att vi kommer aldrig, aldrig att kunna förhindra alla terrorbrott, oavsett hur drakoniska inskränkningar som vi inför när det gäller de demokratiska friheterna. Alltså är inte svaret att vi ska begränsa de demokratiska rättigheterna på något sätt, eftersom det inte kommer att göra annat än att skapa ytterligare radikalisering.

Så vad är svaret?

Jo, för det första så SKA staten faktiskt anstränga sig genom att återta våldsmonopolet. Det gör man inte genom slumpmässiga aktioner, utan fullt medvetna operationer mot alla viktiga aspekter av terrorismen och radikaliseringen.

Hur skulle detta kunna se ut i Sverige då?

För det första, informera ALLA nyanlända om svensk lag och vilka konsekvenser som det kan medföra att inte följa svensk lag. Exempelvis kan man informera om att om man INTE följer FN:s flyktingkonvention och följer svensk lag, så blir man av med sin flyktingstatus och utvisas automatiskt, oavsett anknytning.

För det andra, ska vi inte acceptera några no-go zoner i Sverige. Det illustreras väldigt tydligt av 60 minutes besök i Rinkeby, där media attackerades i fullt dagsljus av lokala kriminella. Enskilda polismän har övergivits av sina chefer under uppdrag i dessa no-go zoner och jag känner personligen poliser som har valt att inte ingripa mot brottslighet när kriminella har haft lokalt överläge. Vilket de har regelmässigt i dessa no-go zoner.

För det tredje, vi måste visa obönhörligen att vi inte accepterar stämpling till brott som misshandel av fruar, barn, eller andra stämplingsbrott, trots att det sker inom ramen för religiös familjerådgivning. Samtidigt ska predikningar som uppmanar till våld mot icke-troende att leda till rättsliga konsekvenser. Till exempel utvisning för att man inte accepterar svensk lagstiftning?

För det fjärde, man måste angripa de ekonomiska system som stöttar radikaliseringen. Ett exempel är hawalasystemet, som används för att skicka pengar till hemländer och även sannolikt till penningtvätt i olika former. 17,6 miljarder kronor skickades 2013 från Sverige till diverse länder som invandrarna kom från. Det borde vara omöjligt att hantera oredovisade pengar i denna omfattning i Sverige.

För det femte, man måste vara mycket tydlig med att om man inte kan BEVISA sin identitet, så kan man inte få resehandlingar från Sverige. Det är för övrigt en av kraven för att bevisa flyktingstatus, att man ska påvisa sin identitet.

För det sjätte, det är inte rimligt att få asyl i Sverige och sedan resa på "semester" till det hemland som man flytt från? Det vore mer rimligt att upphäva asylskälen då, eftersom det verkar som om den egna staten kan garantera säkerheten för sina medborgare. Detta fenomen är för övrigt också ett bra motiv för att ha tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).

För det sjunde, man måste stoppa ALL finansiering av moskér och andra muslimska institutioner från länder som bevisligen förespråkar framförallt salafism och wahabbism. Dessa grenar av islam är starkt politiska och det betyder att de är inte förenliga med den liberala demokrati som vi har i Europa.

För det åttonde, varför beslagtar vi inte och tömmer mobiltelefoner, datorer och plattor på den information som de innehåller. Sannolikt så hittar vi mer sanningsenlig information i dessa enheter, än vad som överlämnas till Migrationsverket.

För det nionde, så måste livsstilskriminella lagföras och stängas inne länge. Dessa faciliterar radikaliseringen av unga genom att tidigt påverka dessa att ha en negativ syn på rättssamhället och det demokratiska samhällssystemet.

Och till sist, denna formen av terrorism som vi har sett idag i Bryssel kommer aldrig, aldrig att leda till att Sverige eller någon EU-stat skulle bli ett muslimskt sharialand. Det kan bara leda till att förr eller senare, så kommer det en konflikt med muslimer och i värsta fall islamska länder. Och en sak är säker, vi vet att de kan inte vinna.

Så kommer vi till apologeternas sista motiv, nämligen att majoriteten av muslimerna stöder inte terrorismen. Jag är inte helt säker, efter att man har läst Pew Researchs forskning kring muslimernas tro. Att tro att en muslim skulle lämna sina värderingar bara för att man kommer till EU och Sverige är ungefär lika korkat som att tro att en svensk får kinesiska värderingar när han kommer till Kina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar