tisdag 2 oktober 2018

Vikten av medborgarskapet

Klanröstning, familjeröstning.

Det nya Sverige är som de nya moderaterna. Låter bra i teorin, men i praktiken, så är det en katastrof på väg. Så länge som svenska medborgarskap delas ut som svenska körkort, dvs. ur Cornflakes paket, så kommer det att bli dåligt i längden.

Invandrare är oftare inblandande i trafikolyckor än andra grupper. Man kan ställa sig frågan varför, men oavsett detta, så kan man konstatera att det är dåligt att vara överrepresenterad i sådana sammanhang.

Så hur är det då med vårt demokratiska system? Det är helt klart att en demokrati fungerar bättre, ju bättre utbildning valmanskåren har. Då blir det svårt för populister att vinna val.

Vilken sorts populism är då farlig? Jo, den sorten som lovar en mindre välutbildad valmanskår enkla lösningar. Det spelar ingen roll om den enkla lösningen är att alla invandrare ska åka hem, eller att försörjningsstöden ska öka. Båda lösningarna är ur ett nationellt perspektiv lika dåliga, oavsett bevekelsegrund.

Ja, populisterna i gruppen som vill skicka hem alla invandrare kan ni ju lista ut vilka det är. Men vad sägs om populisterna i grupp två. De som lovar extra semestrar till barnfamiljer, eller vidmakthålla ett ohållbart bidragssystem till vissa grupper?

Min tes är att medborgarskap som fås i vuxen ålder ska ha höga kriterier, så att man inte blir röstboskap åt populister, oavsett om dessa finns till höger eller vänster.

Mitt förslag är att medborgarskap ska fås efter minst tio års mantalsskrivning i Sverige. Man ska heller inte vara straffad. Och minst de senaste fem åren ska man ha haft egen försörjning, dvs. inte haft försörjningsstöd, eller arbete som bygger på offentligt stöd. Och så klart klara av språkkrav. Kan man inte ta del av Svea Rikes Lag, så kan man inte heller ta del av politiken.

Då slipper man väljare som röstar på social(en)demokraterna enkom för sin utkomst. Med dagens system kommer vi att bygga ett samhälle med ett prekariat som kommer att rösta för sina populister, dvs. vänsterdito, vilket över tiden är förödande för det samhällskontrakt som vi faktiskt har.

Vi betalar skatt för att få vård, skola, omsorg, pensioner med mera. Inte för att Göran Perssons tal om social turism skulle bli en realitet. Det märkliga är att en före detta socialdemokratisk partiledare varnade för det som nuvarande partiledning kapitaliserar på.

 

1 kommentar:

  1. Det är försent att stoppa nu.De är redan här i stort antal. Det kommer fler varje vecka. Det som återstår är personlig skademinimering

    SvaraRadera