söndag 28 augusti 2011

Forskare, en lyxvara vi kan vara utan.

Så har ytterligare ett gäng forskare kört enligt modellen snillen spekulerar.

I det här fallet sågas privatbilismen jäms med fotknölarna i något som kallas för "forskning". Det roliga är att de faktiskt tror att de flesta av oss som åker bil gör det för njutningens skull. Så låt oss studera deras opinionsinlaga på ett strukturerat sätt.

Bilen ÄR ett transportmedel. Det är avsett för person- och godstransporter. Bilar kan användas till kollektiva lösningar i form av bussar och lastbilar. De kan också användas för individuella transportbehov av personer och gods med personbil. Forskarna motsäger i princip inte detta, men hänvisar till att man köper bilar med högre prestanda än vad som krävs för att lösa transporterna.

Det är helt riktigt att en Trabant kan lösa individuella transportbehov. Men varför föredrar man då en BMW för en "Trabi"? Det kan ju vara så enkelt att en Trabant inte klarar andra samhällspositiva mål för privatbilismen. Vem skulle t.ex. vilja krocka i en Trabant? Eller för den delen köra en Trabant yrkesmässigt? Jag är ganska övertygad om att nollvisionen för trafikolyckor skulle bli svår att nå med Trabant i trafiken. Sannolikt skulle också fler få ergonomiska besvär av sina transporter. Så därvidlag så finns det ett samhällsintresse att fordon möter vissa minimikrav för säkerhet etc.

Bilens betydelse för vardagsresandet betyder lite enligt forskarna. Jag skulle vilja granska deras faktaunderlag för detta påstående. De flesta som använder bilen dagligdags har i regel två incitament för att göra det. Det första är att man arbetar på en plats dit man inte kan komma på ett enkelt sätt inom rimlig tid med kollektivtrafik. Det andra är att man har ett antal tidskritiska aktiviteter som man måste hinna med i samband med sitt dagliga resande, t.ex. lämna och hämta på skola eller hinna med fritidsaktiviteter för barn. Kollektivtrafik är erkänt dåliga på tidspassning och därmed kan man inte förlita sig på kollektivtrafikens tjänster för några tidskritiska aktiviteter. Eller som vi kollektivresenärer säger, det är tur att flextiden är uppfunnen.

Jag undrar också hur forskarna kom fram till att mindre bilresande inte ledde till sämre livstillfredsställelse. Samtidigt hänvisar man till SCB:s statistik som säger att de mest frekventa bilresorna är till och från arbetet. Så om vi då logiskt antar att mindre bilresande leder till färre arbetsresor och det inte minskar på livstillfredsställelsen, vad kan vi dra för slutsatser av det? Jo, att inte åka till jobbet och inte minska sin livstillfredsställelse kallas av oss vanliga människor för SEMESTER. Då slipper vi tanka bilen för att åka till jobbet och får vara hemma och göra något som vi vill. Men som sagt, forskare behöver ju inte vara logiska.

Man påstår att bilister som aldrig åkt kollektivt har en överdrivet negativ syn på kollektivtrafik. Har man frågat resenärer i kollektivtrafiken hur de upplever sin arbetsresa? Behöver jag säga SJ, SL, Uppsalapendeln, Mälarpendeln mm. Försenade tåg, signalfel, vinterkaos, ståplats i en timme etc. Dessutom pekar forskning på att spårkapacitet mm inte tillåter mer än 10% ökning av antalet resenärer, därefter är det stopp för ytterligare resande. Alla vi som har stått på en pendeltågsstation vet precis vilket kaos det blir av ett enda inställt tåg. Och det är inte en ovanlig företeelse, snarare en daglig händelse som de flesta av oss kollektivresenärer har upplevt.

Men så kommer vi till hallelujamomentet i dessa "forkares" studier. Nämligen att vi ska höja skatterna på bilismen radikalt för att bekosta den perfekta och billiga kollektivtrafiken. Men är inte bilismen tillräckligt skattad i Sverige?! Bensinen, där vi betalar skatt på  skatten, dvs. moms på bensinskatten. En stor del av bensinpriset i Sverige är redan skatt.

Så det forskarna EGENTLIGEN säger i det här fallet är att vi ska öka skatterna ytterligare för den grupp av människor som inte har något fungerande kollektivt alternativ för sina transporter till och från jobbet. För om alla skulle börja nytta den "perfekta" kollektivtrafiken så skulle ju det inte finnas några skatteintäkter från bilister, eftersom de skulle åka kollektivt. Men det är klart, det är inte raketforskare som har skrivit avhandlingen, för då skulle man ju faktiskt behöva kompetens inom ämnet matematik.

Som slutsats vill jag bara säga att jag har inte råd att med mina skattepengar bekosta politiskt tyckande som försöker etikettera sig som forskning. Lägg ner aktuella professurer och doktorandprogram för dessa författare. De har empiriskt bevisat att deras förmåga till logiskt tänkande, akademisk stringens och sunt förnuft närmar sig noll, vilket i konsekvent anda borde vara slutsumman på deras lönespecifikation varje månad från oss skattebetalare.

Eller för att travestera en miljöpartist som bor i Stockholm, nämligen Yvonne Ruwaida, -"Taxi är också kollektivtrafik...". Så här korkat kan bara miljöpartister som bor i storstäder tänka. Jag kan bara säga en sak till er som inte bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Om ni vill bo kvar på landet och vill rösta på ett miljöparti, rösta då på Centerpartiet och inte Miljöpartiet. MP är flummare i innerstaden som har all kollektivtrafik idag.... och tunnelbanan mellan Södermalm och Centralen brukar faktiskt funka för alla reklamare, copywriters och andra världsförbättrare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar