måndag 27 oktober 2014

Pierre Schoris piruetter

Ibland blir man mindre imponerad av människor som borde veta bättre. Den här gången har Pierre Schori uttalat sig i SVT Opinion om den så kallade "ubåtsjakten", eller underrättelseoperationen som pågick nyligen i Stockholms skärgård.

Först blir det en bunt insinuationer om vad som eventuellt pågår i skärgården och diverse debattörers eller hökars blodtörst vad gäller själva jakten. Men om vi skulle vara lite mer realistiska och titta på substansen i Schoris påståenden.

Nämligen den delen om den strategiska bilden. Här antyder Schori att NATO har expansionistiska planer som Ryssland finner oroande. Om vi tar saker i tur och ordning, så att vi inte tappar besticken i debatten.

Nämligen, vilka är NATO:s strategiska intressen visavi Ryssland och andra länder. Vi kan i grunden utgå från att NATO:s medlemsstater är i princip fullt funktionella demokratier, med allt vad det innebär för mänskliga rättigheter, friheter osv. Vi kan också identifiera att flertalet av dessa NATO-stater är också medlemmar i EU, dvs. med i en demokratisk allians där Sverige är fullvärdig medlem idag. Man kan inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik konstatera att EU försöker bygga relationer med sitt närområde som rör demokratiutveckling, fria marknader och ett utökat samarbete med framförallt före detta Sovjetrepubliker. Ukraina är ett sådant exempel. Men nu kommer vi till den strategiska frågan. Nämligen varför Ryssland motsätter sig en högre grad av samarbete mellan EU och dessa numera SJÄLVSTÄNDIGA nationalstater?

Är det för att ryssarna tror att EU kommer att anfalla Ryssland?
Eller är det att den ryska demokratin och rättsstaten är vida överlägsen den som existerar inom EU?
Kan det till och med vara så att vi har för många homosexuella i EU och ryssarna är rädda för att det ska smitta av sig på den ryska ungdomen?

Givetvis är det inte så. Den enkla och självklara förklaringen är att Putin och hans anhang har skapat en kleptokrati som försöker konsolidera sin makt och därmed få fortsätta att driva nationalstaten Ryssland som sitt privata fögderi med bristande friheter, rättigheter och rättsosäkerhet. Det är klart att den typen av människor uppfattar varje form av funktionella demokratier och demokratins spridning som ett direkt hot mot kleptokratins existens. Varför offrade sig så många ukrainare för friheten. Jo, för de är ganska välinformerade och är i grunden ganska trötta på den formen av kleptokrati som rådde i Ukraina.

Min enkla fråga till Pierre Schori är vad han tror att han försvarar, när han tar ställning mot NATO och våra EU allierade? Den ryska demokratin och livsstilen? Eller en acceptans för att Ryssland ska få styra och ställa i sitt närområde, även om det skulle förta möjligheterna för dessa nationalstater att utvecklas i en riktning som de själv önskar?

Vad tror du driver Pierre Schori? Jag vet faktiskt inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar