söndag 5 april 2015

Inga troende muslimer eller Ung Vänster i Försvarsmakten eller polisen?

Läser med förvåning Försvarsmaktens uppförandekod, eller det som står på hemsidan om uppförandekoden.

Citat:

"Det går till exempel inte att aktivt arbeta för en ökad mångfald i Försvarsmakten och samtidigt ge uttryck för anti-demokratiska värderingar eller annat som strider mot lag, förordning eller värdegrund. Trovärdigheten skulle bli lidande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten."

Så vad betyder anti-demokratiska värderingar? Som lekman kan man tycka att det innebär att man man får inte tro på eller medverka till något som strider mot demokratin eller det demokratiska styret i landet. Så vad säger polisen då?

Polisens värdegrund säger följande:

"Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:
 • Engagerade -  med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
 • Effektiva - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.  
 • Tillgängliga - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande."
Jag noterar särskilt uttrycket allas lika värde.

 Så varför får/bör inte troende muslimer vara militärer eller poliser i Sverige? Eller medlemmar i Ung Vänster?

Först får vi faktiskt göra några antaganden.

1. Muslimen TROR på sin religions förkunnelser. Kom ihåg att islam är en bokstavstro, som inte tillåter reformation. Det finns inte "moderata" muslimer, man är antingen muslim eller inte.

2. Ung Vänstermedlemmen står för det principprogram som styr organisationens arbete.

Så då är vi kanske överens om att man är troende i en religion eller medlem i ett politiskt sammanhang där man lever som man lär i grunden.

Det första som vi kan konstatera är att de flesta lärda inom islam uttrycker tydligt att islam och demokrati är inte förenliga, på grund av att ingen kan välja representanter för att stifta lagar, eftersom den rätten finns endast hos Allah.

Vi kan också konstatera att islam tolererar inte de grundläggande humanistiska mänskliga rättigheter, som är en av grundpelarna för svensk demokrati. Bland annat förnekas allas lika värde, som uttrycks i polisens värdegrund.

Sen kan vi också konstatera att Ung Vänsters principprogram från 2013 uttrycker tydligt att är ett revolutionärt ungdomsförbund. Mig veterligen har revolution aldrig varit kompatibelt med demokratiska val. Eller någon form av korrekta val någonstans i världshistorien.

Så där har vi alltså något som varken Försvarsmakten eller Polisen har reflekterat över, nämligen varför man antar muslimer eller vänstermänniskor till sina organisationer, som faktiskt inte står för vare sig demokratiska värderingar eller allas lika värde.

Det är självklart så att en människa kan alltid utvecklas och ändra sig. Alltså sluta tro på Allah eller vänsterideologier som är revolutionära. Men då behövs det antagligen inte heller huvuddukar till uniformer, eller tolerans för revolutionära ideologier i dessa två av statens våldsinstrument.

Det är väl skönt att veta att dessa två organisationer tar alla konsekvenser av sitt försvar för den svenska demokratin? Eller gör de det?

För inte kan det väl finnas kulturrelativitism i statens våldsmonopol?

2 kommentarer:

 1. Du vet svaret. Sverige styrs av antisvenska kulturmarxister utan någon som helst vilja till ärlighet och sanning. De vill förstöra västvärldens kultur och storhet utan att ha annat än kaos att erbjuda. Själva surfar de som makthavare ovan sammanbrottet.

  SvaraRadera
 2. Islam saknar legitimerat prästerskap och läroämbete (alltså motsvarande biskopar). De är alla en stor gemenskap under ledning av en profet (som råkar vara död och inte kan ersättas).

  Detta innebär att muslimer jobbar enligt konceptet "Envar sin egen påve". Många muslimer som du frågar kommer att förklara för dig att det endast finns en sorts islam och att den sanna tolkningen av denna är den som de själva gjort.

  Alltså: Stort utrymme för kreativitet. Uppåt och Nedåt

  SvaraRadera