söndag 18 januari 2015

Sverigedemokraternas ungdomsförbundsfobin

Jahapp, då har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gett bidrag till SDU.

Genast drar SDU-fobin igång, genom Rebecka Prentell, ordförande för LSU-Sveriges ungdomsorganisationer gnäller om bidraget på Svenska Dagbladet.

Rebecka anför bland annat att SDU inte är demokratiskt och uppfyller därmed inte de formella kraven för att få bidrag. Jag säger inte att SDU är eller är inte demokratiskt, den värderingen bör man nog göra på objektiva grunder. Och jag ids helt enkelt inte sätta mig in i detaljerna kring SDU:s program.

Men, och det här är ett viktigt men i debatten. Är det inte så att ALLA organisationer som får bidrag genom MUCF borde också demokratigranskas noggrant? Jo, så borde det vara. Exempel på organisationer som får bidrag är till exempel följande.

Ung Vänster, vänsterpartiets ungdomsorganisation. Det räcker med att läsa Ung Vänsters principprogram, antaget i maj 2013 för att man ska göra vissa reflektioner rörande UV:s demokratisyn. Redan i förordet uttalas det tydligt att man är ett revolutionärt ungdomsförbund med rötter i den kommunistiska delen av arbetarrörelsen. Nu skulle det vara intressant att höra Rebeckas analys kring det demokratiska i Ung Vänsters principprogram. För min egen del vill jag nog hävda att kombinationen demokrati och revolution/kommunism har aldrig existerat.

Sen får också Sveriges Unga Muslimer bidrag från FUCF. Sen när blev islam jämställt, demokratiskt och icke-diskriminerande? Eller att man till och med ursäktar jihadister. Var är Rebeckas kritik mot SUM? Jag vill hävda att islam som religion och framförallt statsreligion är i sig odemokratisk. Rebecka får gärna exemplifiera hur islam fungerar i ett demokratiskt kontext.

Min största kritik är ändå att Rebecka väljer att vara SDU-fobiker, men bortser från Ung Vänster och Sveriges Unga Muslimer som i grunden odemokratiska.

Fast Rebecka är nog bara lite relativistisk när det gäller vilka demokratikravet ska tillämpas på. Eller så tar Rebecka ansvar, genom att faktiskt gå igenom hela listan av organisationer, för att få bort icke-demokratiska bidragstagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar