fredag 10 juni 2016

Skolans sammanbrott

Ingen har väl missat att inom asylsystemet så finns det "ungdomar" och "barn", som motsvarar minst en hel årskull elever till den svenska skolan.

Jag vill bara lyfta det bekymmersamma i det faktum att det finns skolor i Sverige, som inte har haft en enda elev med svenska som modersmål på 14 år.

Med tanke på att forskningen tydligt har bevisat att PISA-resultaten går bland annat ner på grund av att invandrade elever presterar sämre än svenska, så måste man fundera på skolans framtid och hur man ska hantera den pedagogiska utmaningen inför framtiden.

Min gissning är att politikerna väljer att INTE göra något åt saken, så skolans väg mot framtida sammanbrott kommer att fortsätta. Jag är bara glad för det faktum att mina barn kommer att ha lämnat systemet innan det rasar ihop totalt.

Men frågan är, vad händer med politikernas mantra om att Sverige är en "kunskapsnation"? Det verkar som om risken är stor att vi får en okunskapsnation istället, vilket är en fara för både det svenska näringslivet och demokratin i landet.

Men va f-n, skolminister Frigolit fixar nog detta på kanske inte 100, men 10.000 dagar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar