onsdag 1 juni 2016

Vad någon säger är ibland mindre viktigt än vad någon INTE säger

Så har man fått till en plan för hur man ska hantera tråkiga situationer som Kaplan och de Grå Vargarna i samverkan med "etniska förbund".

Alice Bah Kuhnke meddelar stolt på DN Debatt att kraven på demokratiska värderingar ska skärpas för verksamheter med offentligt stöd.


Jag trodde att det var ett grundkrav redan idag, men tydligen så är det inte så. Alice deklamerar också att stödet till etniska organisationer ska ha skärpta demokratikriterier, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.


Låter som ett fint citat, men det intressanta är att för de etniska organisationerna, så är Alice väldigt tydlig med jämställdhet och förbud mot diskriminering. Men när det gäller trossamfund, så är Alice inte lika tydlig med att förtydliga jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Mina frågor till Alice är följande.

Kommer trossamfund få bidrag, om.....

1. de i sin religiösa förkunnelse förordar separata könsroller?
2. de fördömer homosexualitet?
3. de inte tillåter kvinnliga eller homosexuella förkunnare?
4. de inte tillåter ungdomar själv att välja sina livspartners, oavsett religiös tillhörighet?
5. de förordar patriarkala strukturer, där mannen är överhuvud för familjer?

Själv är jag cyniker och tror att Alice medvetet utelämnade jämställdhet och diskriminering i stycket om trossamfund, eftersom hon är fullt medveten om att i låt oss säga muslimska trossamfund, så är alla ovan uppräknade punkterna mot tron. Genom utelämnandet så kan Alice "smita" undan delar av demokratin.

Men jag ger Alice gärna en chans.

Alice, är du heldemokrat, eller halvdemokrat och i så fall, kan du svara på frågorna ovan?


1 kommentar:

  1. Så hur många år har bidrag betalats till odemokratiska organisationer? Hut mycket av våra gemensamma medel och varför? Finns det "more of the same"? Behövs det en demokratisk haverikommission för att se varför det kunde gå så fel?

    SvaraRadera