tisdag 31 maj 2016

Stoppa ljugandet om flyktingar!

Blir förbannad när man läser SvT Opinions inlägg; "Stoppa fängslandet av flyktingar".


Först och främst så använder man sig av UNHCR:s statistik på ett fult sätt genom att hävda att 60 miljoner människor är på flykt från krig, förtryck och våld. Det man väljer att INTE säga är att sannolikt så är många av dessa 60 miljoner på flykt till ett BÄTTRE LIV, vilket inte är grundande för flyktingstatus.

Svensk asylprocess bedöms nog av många observatörer också vara en av världens rättssäkraste, sett ur den asylsökandes perspektiv. Nämligen att den svenska asylprocessen är mycket "förlåtande" för den asylsökandes identitet, bakgrund och förklaringar till vilka flyktingskäl som man har.

Om man ska tala klarspråk. Det är lätt att få flyktingstatus i Sverige i förhållande till andra länder.

Sen kommer vi till opinionsinläggets rena lögn. Jag citerar;

"
Människor flyr fruktansvärt våld där deras och deras familjs liv är i livsfara. Just därför existerar den mänskliga rättigheten att söka asyl.
Regeringen har under det senaste året drivit fram en rad lagförslag och reformer som successivt urholkat denna rättighet.
Nu hotar Sverige med bostadslöshet, fattigdom och till sist frihetsberövande för dem som försökt utöva sin rätt till asyl, men nekats."
Alla som har sökt asyl i Sverige medges EJ asyl, då asylskäl saknas. Det är väl helt korrekt om en människa har kommit till Sverige och nekas flyktingstatus, asyl och uppehållstillstånd så ska man väl inte förvänta sig heller att bli försedd med gratis boende, mat och annan service. Hur skulle det se ut om jag kunde åka till valfritt land, bli nekad asyl och sen kräva att oaktat detta, så ska jag få hela mitt uppehälle betalt av det landets skattebetalare.

Sen har vi gråtvalsen om massdeportation. Det är väl helt i sin ordning att om man enligt svensk lag inte medges asyl, så ska man lämna riket snarast. Att det finns individer som avviker efter avslagen asylprövning är ju inte helt okänt. Och varför skulle det vara fel att om man misstänker att en person som befinner sig olagligen i riket skulle tvångsförvaras innan deportation, då det finns många exempel på personer som just avviker?

Sen drar man till med hotet om Ygemans deportationsplaner för 80.000 personer om året. Som jag har skrivit tidigare, så är detta bara ett politiskt utspel, utan någon form av realitet bakom sig. Det är mer troligt att siffran för antalet tvångsdeporterade kommer att vara närmare 800 än 80.000.

Sen exemplifierar man med konflikterna i bland annat Somalia. Uppenbarligen är Somalia såpass krigsdrabbat att somalier som har flyktingstatus åker tillbaks till Somalia för lite semester? Behöver jag påminna om att flyktingstatusen ska upphävas enligt FN:s flyktingkonvention, om man kan återvända till sitt hemland.

Min fråga är, varför ljuger dessa organisationer genom att använda begreppen asyl och flykting medvetet? Är det för att de är inkompetenta? Eller har de en agenda som rör något annat än människor som är flyktingar i juridisk mening?

Asylsökande har laglig rätt att få sin sak prövad. Om man befinns ha flyktingstatus, så ska man få uppehållsrätt tillfälligt eller permanent i riket. Om man INTE befinns ha flyktingstatus eller andra omständigheter som berättigar till uppehållsrätt i riket, så ska man lämna riket snarast.


En sak är säker. Jag kommer ALDRIG att se Röda Korset som en seriös organisation, så länge som man medvetet tillåter att medlemmar bedriver opinionsbildning, som inte är sanningsenlig.

Att syndikalister och vänstersocialister bedriver en sådan opinionsbildning förvånar inte mig, då de är vana att driva en politik, där man stjäl från en för att ge till en annan. Och att skattepengadiande organisationer driver samma politik förvånar inte heller.

Skäms, Röda korset!

1 kommentar:

  1. Är det inte så att Flykting är man från krigsförande land till det första "fredliga" vilket skulle innebära att de flesta som kommer till Sverige inte är flyktingar längre utan ekonomiska migranter som anser det ekonomiskt bra att komma till just Sverige..

    SvaraRadera