måndag 2 maj 2016

Värdegrundens smutsiga byk

Nu har nog värdegrunden nått vägs ände, eller rättare sagt, många politiskt korrekta har börjat inse att inom ramen för värdegrund så finns det absoluta värden, som inte kan relativiseras.

Absoluta värden är att ALLA människor har just lika människovärde. Ingen människa är mindre värd än en annan på grund av religion, frånvaro av religion, sexuell läggning eller fysiska företräden.

Detta är inte relativt, detta är absolut.

Kitimbwa Sabuni påstår att troende muslimer inte har plats i svensk politik. I artikeln belyser Kitimbwa bland annat att endast 15% av alla världens människor är européer och i princip så är vår uppfattning om världshistorien marginell i jämförelse med övriga 85%. Alla känner ju till Godwins lag, men nu lanserar jag Statsmannens lag. Nämligen hur lång tid tar det för en icke-europeisk debattör att slänga fram den transatlantiska slavhandeln. Kitimbwa gör inte en besviken. Klart att han tar upp den. Han tillhör för övrigt den Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Vilket är märkligt, eftersom OIC tydligt har definierat vad som menas med mänskliga rättigheter och vilka som har rätt att åtnjuta dessa. I de muslimska mänskliga rättigheterna är det tydligt definierade att endast muslimer åtnjuter människovärde fullt ut. I övrigt gäller sharia, dvs. icke-muslimer får särbehandlas, förutsatt att de inte konverterar. Behöver jag säga något om särbehandlingen är positiv eller negativ när det gäller icke-muslimer. För övrigt så gäller sharia också homosexualitet med mera. Och den muslimska förkunnelsen tillåter slavar. Dessutom så var den muslimska slavhandeln större än den transatlantiska över tiden. Fortfarande idag så lever många "gästarbetare" i Gulfstaten i praktikens som slavar på byggen och som hembiträden. Men Kitimbwa tycker säkert att de har sina mänskliga rättigheter i ordning.

Så jag måste göra Kitimbwa ledsen, det finns inga relativa mänskliga rättigheter baserat på religion, bara absoluta mänskliga rättigheter för alla människor.

Jag tycker att Ann Heberlein beskriver problemet väldigt väl i sin artikel i Världen idag. Det är en artikel som är värd att debattera ur många perspektiv. Men framförallt så är det centrala perspektivet, ska vi ha ett samhälle med olika rättssystem för olika grupper av människor. Frågan är då, när avgörs det vilket rättssystem som man ska tillhöra? Av födsel? Vad hände med den mänskliga rättigheten till lika möjligheter och fria val? För man väljer ju inte i vilken familj som man föds, dvs. kanske inte heller religiös hemvist. Här borde den centrala kärnan vara att ett SEKULÄRT samhälle ska ställa samma objektiva krav på medborgarna och invånarna i samhället. Alla särkrav är i princip av ondo. Eller så ska de appliceras på alla, eftersom det finns en rationalitet i nya krav. Jag är dock ganska säker på att månggifte inte tillhör dessa positiva värden. Även om Stureplanscentern tror det.

Man kan säga att den smutsiga byken började komma upp till ytan i och med Kaplans avgång och att miljöpartiets har avslöjats ha medlemmar som hyser ska vi säga inte rent feministiska värdegrunder. Vilket kan vara ett grundkrav i ett parti som betecknar sig feministiskt. Fast socialdemokraterna ska inte heller slå sig för bröstet som feministiskt parti. De har också sin smutsiga byk att tvätta, dock så misstänker jag att de har lite mer resurser i form av strateger och mediaträning för att kunna desarmera sin bomb, kanske.

Ett exempel på socialdemokraternas dåliga omdöme är bland annat erkännandet av "Palestina". Vilket sannolikt är mer sammankopplat till röstfiske i vissa väljarkategorier än att det faktiskt skulle existera en funktionell stat som heter Palestina och som dessutom skulle ha en demokratisk värdegrund som liknar åtminstone socialdemokraternas.

Nu återstår det bara att se om Riksdagen och partierna har modet att börja granska vilka anti-demokratiska krafter som finansieras av våra skattepengar. Och att man tar fram ett regelverk som gör att dessa organisationer slutar verka med offentliga medel. För denna finansiering av organisationer som inte delar en svensk värdegrund har skett inom ramen för röstfiske, inget annat.

Trots allt är det så att FN:s flyktingkonvention är tydlig med att det är flyktingen som ska anpassa sig till landet som ger fristaden, inte tvärtom.

Det är till och med så att jag börjar tro att fransmännen har helt rätt.

"Liberté, égalité, fraternité"

Notera att detta gäller ALLA som följer samhällets lagar och regler. Och att lagar och regler ska inte stiftas för att införa religiösa värden i ett samhälle som är sekulärt eller har invånare med fler religioner.

Jag accepterar islam som en religion som får påverka svensk lagstiftning den dagen som muslimska predikanter i Sverige slutar fördöma homosexuella, icke-muslimer och ger kvinnor och barn samma rättigheter som män. Men det strider sannolikt mot islam.

Så, Kitimbwa, tills du har fått ordning på din värdegrund, så att den är i linje med den svenska, så är jag glad om du inte kan påverka svensk politik och lagstiftning. Nu hoppas jag också att du blir av med dina skattepengar.

Klart slut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar