onsdag 25 februari 2015

Den amoraliska stormakten

Vissa politiker i ledande ställning vill påskina att Sverige är en moralisk stormakt. Det grundar sig på våra "goda" demokratiska och jämställda värderingar eller värdegrunder. Vårt samhällsbygge med folkhem och den svenska modellen. För att inte tala om hur öppna våra hjärtan är för alla världens flyktingar och hur vi värnar om dessa människors rättigheter. Det är till och med så att de nya svenskarna har i vissa stycken bättre rättigheter och förmåner än de gamla svenskarna, dvs. de som föddes här och kanske till och med avslutat sin yrkeskarriär efter idogt arbete och skattebetalande.

Jag vill hävda att allt ovanstående är en lögn.

Sverige är en amoralisk stormakt, dvs. man saknar moral.

Grundet till en fungerande moral är att man har en rättsuppfattning som baserar sig på grundläggande principer om vad som är rätt och fel. Dessa principer kan man få på ett sekulärt sätt genom att till exempel vissa humanistiska principer som den gyllene regeln. Eller genom religiösa principer som anses vara allmängiltiga. Problemet i Sverige idag är att det finns inget samhällskontrakt vad gäller vilka principer som är viktiga i samhället och i samhällskittet.

Hur kan jag då påstå att stormakten Sverige är amoralisk och inte moralisk? Vi exemplifierar med vapenaffärerna med Saudiarabien. Johan Westerholm har skrivit lite om affären. Vad tjänar Sverige på att göra affärer med en av världens vidrigaste religiösa diktaturer. Som har en värdegrund som är så väsensskild från den svenska som man kan tänka sig. I alla fall den gammalsvenska. Nåväl, vi har en stor elak granne i öster som gott och väl har bevisat att han är inte att lita på, eller jo, man kan lita på att han tar för sig när han är på det humöret. Så lilla av okunskap avrustade Sverige, vad ska vi göra då? Lita på vår allians i EU? Det har vi ju sett, hur det går med enigheten inom EU. Dvs. det går inte alls. Den enda vän som är pålitlig är USA. Det kräver förstås att den svenska regeringen gör USA en tjänst som man kan få återbetalning för. Alltså så konstaterar man att USA kan inte exportera till Saudiarabien, eftersom man har en stark Israel-lobby bland framförallt den kristna högern. Så då skaffar man sig en mellanhand, som kan leverera till Saudi. Sverige anmäler sig frivilligt. Vad får vi för det då? Svensk vapenindustri får tillgång till högteknologi som inte ens den speciella transatlantiska länken har givit Storbritannien. Så mycket för nära relationer. Alltså så kommer regeringen att tillåta export till Saudiarabien. För man gör det som mellanhand för USA:s räkning.

Både Saudiarabien och USA är nöjda med arrangemangen. Så nöjer sig Sverige med att vara mellanhand och tjäna pengar på Saudiarabien och få säkerhetsgarantier från USA?

Jag vill vara lite konspiratoriskt lagd och hänvisar till min tidigare artikel om svensk gränskontroll, eller frånvaro av densamma. Jag tror att det finns en överenskommelse mellan Sverige och Saudiarabien. Så länge som Sverige levererar vapen och även en viss "fristad" till vissa araber, så kommer Sverige inte att drabbas av terrordåd som de i Paris och Köpenhamn. Då slänger säkert någon av er in Taimour Abdulwahab och säger att det var ju en terrorist i Stockholm. Helt riktigt, men han radikaliserades inte i Syrien, Irak, Afghanistan eller den arabiska halvön. Han radikaliserades i Luton, Storbritannien. Alltså kunde han som relativt självständig terrorist inte veta att man inte ska genomföra terrorattentat i Sverige. Självklart har saudierna lovat att de ska göra allt som krävs för att inte terrorbrott ska drabba Sverige. Det kan man göra i kraft av kontrollen av muslimska heliga platser och dessutom genom att man kontrollerar den Wahhabitiska grenen av sunniislam. För övrigt den mest bokstavstroende delen av islam, precis som IS/Daesh förespråkar.

Andra exempel på amoralen hos stormakten är att trots en stor arbetslöshet, så väljer man att öka importen av ett låglöneproletariat som konkurrera med lågutbildade svenskar om jobben. Perfekt, eftersom svenska företag och svensk ekonomi är beroende av exportvinster för att betala för alla välfärdsprojekt som svenska politiker har lovat. Kapitalet lovar skatteinkomster och exportinkomster. Politikerna lovar att det ska finnas billig arbetskraft.

Man väljer att ge nya svenskar bättre förmåner än de gamla. En pensionär har kanske 5-8 val framför sig innan man dör. En nysvensk kanske 20 val. Jag skulle inte ens bli överraskad om någon föreslår att det ska finnas en maximal övre rösträttsålder. Plus att vissa politiker propagerar redan för att icke-svenska asylsökande ska får rösta i riksdagsval. Ett tips, det är ett förslag från ett regeringsparti, gissa vilket.

Den enda värdering som många politiker verkar ha idag är allt åt alla, och utan urskillning. Och ju godare som man framställs som i media, desto bättre är man som politiker.

Men i grunden handlar politik om ledarskap. Och ledarskap innebär oftast att prioritera och välja vad som ska göras och vad som inte ska göras. Och just nu så är gammalsvenskar bortvalda till förmån för de nya svenskarna.

En rakryggad moral har aldrig varit ett krav i Svensk politik. Snarare ett hinder.

Kom ihåg var ni läste det först. Vapenaffärerna med Saudiarabien fortsätter. Och det kommer inte att ske spektakulära terrordåd i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar