söndag 22 februari 2015

Religion, mål eller medel?

Först måste Statsmannen säga att jag är ateist. Den slutsatsen var inte svår att komma fram till efter att ha läst ett antal av Richard Dawkins böcker. Jag tvivlade innan, men är nu i princip det man skulle kunna kalla för militant ateist.

Religion var säkert viktigt under ett skede av människans utveckling, när man behövde undertrycka primitiva impulser med någon form av social kontroll. Det var kanske relevant för tusen år sedan, men en modern utbildad människa lär inte behöva skrämmas med helvetet för att avhålla sig från både mördande och våldtäkter.

För trots allt så har människan i grunden en uppfattning om vad som är rätt och fel, som är både kulturöverskridande och religionsöverskridande. Det kallas ibland för den gyllene regeln.

Hur som helst, vad är målet med religionerna i världen idag? Det mest skrämmande är att kristna i USA och även ISIS/Daesh har en gemensam förhoppning om att apokalypsen ska inträffa snart. Dvs. världens slut och därefter påföljande räddning av mänskligheten. I princip så vill man ha den slutgiltiga lösningen för mänskligheten. Man nöjer sig inte med en endeslösung för en grupp som man inte tycker om, utan man söker den för mänskligheten.

Men vi andra som vill leva vidare i fred då? De skiter dessa religiösa människor i. Människan är alltid underordnad gud och guds vilja.

Så ska vi titta på allt elände som finns i världen idag då?

Putin har i maskopi med den rysk-ortodoxa kyrkan utmålat den västliga liberala demokratin som ett hot mot ryska "värden" och anständighet. Man kan nog med fog säga att den frihet som du och jag som svenskar betraktar som självklara är ett hot mot Putin. Fast i det här fallet är religionen ett medel, inte ett mål i sig. Så det som sker i Ukraina nu är helt enkelt en räddningsoperation, där Ukrainarna ska "räddas" från västlig liberal demokrati.

Soppan i Mellanöstern är ett utfall av kombinationen diktatorer som använder religionen som ett medel och faktiskt, extremt religiösa uttolkare av islam som följer sin religion helt bokstavstroende. Ungefär som om vi skulle ersätta dagens Svea Rikes Lag med den lag som gällde i Sverige på 1400-talet. Kanske inte den lagen vi skulle vilja ha idag. Tyvärr verkar många diktatorer i muslimska länder i takt med stigande ålder bli mer oroliga för sin egen frälsning i himlen och därmed ökad vilja till religiös lagstiftning. Bruneis införande av sharia-lagstiftning är ett sådant exempel. I princip så tror jag att tyvärr så är religiösa lagar målet i många muslimska länder. Dvs. en rättsordning som vi skulle betrakta som medeltida på alla sätt och vis.

I Afrika finns det en mix där religionen är både mål och medel. I muslimska länder finns tendensen till religiös lagstiftning som mål. I kristna länder så påverkas man tyvärr av missionärer från bland annat USA, som försöker införa någon form av religiös uttolkning som grund för lagstiftning. Exempel på detta är anti-gaylagarna i Uganda. Dödsstraff eller livstids fängelse för homosexualitet är något som diskuteras på allvar.

USA i sig självt har nog den industrialiserade väldens sämsta välfärdssystem och även ett väldigt oförlåtande samhällsklimat rörande ateister och icke-kristna. Vi kan nog konstatera att de delstater i USA som är fattigast och ojämlikast är också de mest religiösa.

Den svenska kyrkan har definitivt tappat sin kristna kompass och är på väg mot en ekumenisk allomfattande mellanmjölkssoppa som inte tilltalar någon som söker en religiös tillhörighet. Resultatet blir nog att katolicismen kommer att öka, förutom hallelujasekter som Livets Ord och andra frikyrkor.

Min slutsats är att religionen är i princip bara av ondo i dagens moderna värld. IS/Daesh är inte alls överraskande på något sätt. För när en religion kan kategorisera människor som just människor, eller icke-människor, så kan man rationalisera alla former av våld och ondska mot sina med/motmänniskor enligt de religiösa dogmer som gäller hos de som uttolkar sin religion.

Politiker gillar att tala om moderata krafter inom islam och kristendomen som en tröst mot det som man betraktar som religiös extremism. Jag skulle vilja gå ett steg längre. "Moderata" religiösa människor är de facto oftast agnostiker, men som på grund av socialt tryck eller kanske till och med efter reflektioner kring anomalier i sin egen religion inte vågar ta det slutgiltiga steget från religionens ok till en sekulär världsåskådning. De som inte är "moderata" är utövande, men tillämpar kanske inte alla delar av de religiösa urkunderna på grund av okunskap eller eget val. Dvs. man hanterar en religiös motsägelse genom att bortse från delar av religionen. Dessa individer får det jobbigt när någon som faktiskt är inläst och kunnig inom sin religion påtalar dessa brister.

Så var kommer vi att hamna i slutändan då? Jo, religionen kommer att användas både som mål och medel för att fortsätta driva de konflikter som vi ser i dagens värld. Det enda som vi kan hoppas på är att tillräckligt många blir kloka nog att slänga av sig religionens bojor.

Jo, marxismen är också en religion, om nu någon betvivlade detta. Alla former av ismer som förtrycker människors fria vilja är i vissa stycken religioner, oavsett om guden heter Gud, Allah, Marx, Lenin, Guevara, Mammon eller Fan.

I en fungerande rättsordning så dömer vi enbart efter fakta. Varför inte ställa samma krav på religionerna? Bevisa att urkunderna är fakta, så ska vi ta hänsyn till dem, annars inte.

För trots allt, hur en annan människa i sin villfarelse upplever livet efter detta, ska väl inte få forma vårt liv i denna värld?2 kommentarer:

 1. Även ateism/humanism är en religion. Det vills säga en genomtänkt världsåskådning. Se på Norkkorea. Varje arbetsdag inleds med en obligatorisk andakt och studier av de heliga texterna. En timme före före arbetet ägnas åt detta. Dock utan Gud. Familjen Kim har tagits Guds plats.

  Själv tycker jag att det verkar mer rimligt att tacka Gud för att solen skiner än att tacka Kim-Il Sung för detta.

  Nazisterna var även de ateister. De drog den den utvecklingsläran till sin logiska slutsats. Himmler var utbildad inom hönsuppfödning och visste en del om avel. Sina kunskaper tillämpade han på människor. Rensa ut de dåliga och avla på de dugliga. Om det inte finns någon Gud varför skulle man inte få avla på människor? Varför skulle människor över huvud taget ha ett människovärde högre än en höna?

  SvaraRadera
 2. Nu ska vi se.

  Vilket övernaturligt väsen/gud tillber en ateist? Vilka heliga skrifter använder sig en ateist av för att rättfärdiga sin livsåskådning?

  Ja, nazisterna var till viss del ateister, men väldigt många var också inblandade i ockultism, som får betraktas som en religion. Även den Nordkoreanska personkulten är en religion, där frälsaren är statens grundare.

  Nej, ateism är frånvaron av tro på några övernaturliga väsen som styr världen eller hur man ska handla. Den gyllene regeln är en filosofisk inställning till hur man som individ förhåller sig till andra människor. Och grunden är att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Det behövs ingen gud för att man ska fatta det.

  Vad gäller människoavel, så är det väl också upp till individen att välja vem man vill bilda familj med. Eller rättare sagt individerna.

  Men din tes verkar vara att frånvaron av gud skulle rättfärdiga ett beteende som vi inte annars skulle acceptera. Mycket märkligt, att man bara kan bete sig som vettigt folk om man kan straffas med ett helvete eller belönas med en himmel.

  Well, lycka till med gud...

  SvaraRadera