fredag 8 april 2016

Anders Ljugerman?!

Anders Ygeman har i sin kommunikation varit tydlig att han verkar inte för förbud när det gäller halvautomatiska vapen för jakt och sportskytte. Det har skett vid flera tillfällen än ett.

Nu så har det framkommit att det är inte bara aktivistiska tjänstemän hos polisen som obstruerar i strid med gällande lagar och förordningar utan även i EU:s ministerråd, så pågår det bland svenska representanter ett arbete som strider mot det som Anders Ygeman har yttrat offentligt rörande halvautomatiska vapen.

Så frågan är, har vi en Anders Ljugerman som ger ett besked offentligt och ett annat bakom kulisserna och sen säger att vi tvingas att implementera EU-lagstiftningen vid hot om vite, eller har vi en Anders Ygeman och regering som faktiskt inte kan styra sina myndigheter och tjänstemän?

Jag noterar att Ygeman verkar komma från den delen av socialdemokratin som man kan kalla för en del av den politiska adeln. Det bådar tyvärr inte gott, eftersom adel i regel gör som de vill, utan att fråga plebejerna om hur de ser på saken.

Så upp till bevis, Anders Ygeman, är du en ordhållig man eller en politisk frälse som struntar i både riksdagen och folkets vilja? Eller klarar inte regeringen av uppdraget att leda sina myndigheter och tjänstemän i den riktning som har uttalats av ministern?UPPDATERING: Ygeman talar BARA om halvautomater för jakt, dvs. sportskyttet får stryka på foten.

Kan säga direkt att det känns ju inte bättre efter att ha lyssnat på Ygeman. Det räcker med ett par frågor.

"Kan man ha kvar halvautomatiska vapen för sportskytte i Sverige som rymmer fler än fem patroner? Kan man fortsatt tillåta magasinsstorlekar på 30 patroner eller mer, som vissa sportskyttegrenars reglementen tillåter?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar