måndag 11 april 2016

Den demokratiske terroristen

Det verkar som om många svenskar har läst Jan Guillous böcker och blivit inspirerade, så till den grad att de har blivit terrorister. Eftersom terroristerna är svenskar, så är de förstås indoktrinerade i svensk värdegrund och feministisk utrikespolitik.

Det är nämligen därför som de väljer att agera i lite mindre demokratiska länder som Frankrike och inte i Sverige. För i Sverige så behövs ingen terrorism, eftersom man redan har den korrekta värdegrunden och feministiska utrikespolitiken.

De svenska terroristerna sprider värdegrund i Belgien också, de är ju halvfransoser och möjligen halvflamländare. Och det vet man ju hur deras värdegrund är, inte bara patriarkala, utan kanske till och med lite drogliberala.

Den demokratiske terroristen har också valt att sprida svenska värderingar i Syrien, allt för att förbättra läget där. Förutom att syrierna tilldelas lite svenska värderingar så är det är ett frontalangrepp mot arvfienden Ryssland. Det finns inget bättre jobb för en demokratisk terrorist än att irritera tsar Vladimir den judokastande.

Att framstående svenska forskare påstår att det finns kopplingar mellan den demokratiske terroristens dåd i Belgien och Sverige är helt naturligt. Klar att svensk värdegrundsspridning är viktigt i dessa dagar, när det är oklart vari svensk värdegrund består.

Om ni tvivlar, så räcker det med att lyssna på Måna och hennes förslag till åtgärder för de demokratiska terrorister som arbetar hårt runt hela världen. Klart att de ska ha förtur till både arbete och bostad efter att de har genomfört sitt värv, genom att sprida svenska värderingar i hela vida världen. Visst anser vissa att Måna hycklar när det gäller terrorister. Men det är helt enkelt inte sant.

Henrik Arnstad har ju intygat till Måna och alla andra som företräder den svenska värdegrunden att hotet kommer från de läskiga brunskjortorna. Den demokratiske terroristen behövs helt enkelt för att visa att riktig terrorism är det som fungerar för värdegrundsspridning.

Brunskjortorna kanske spöar på någon icke-svensk haplotyp på pizzerian i Töreboda efter sex mellanöl, det är det som är ett riktigt hot mot demokratin. För de begår sina terrordåd för att sprida sin sjuka ideologi i sin nära omgivning.

Annat är det med våra demokratiske terrorister, de sprider svensk feministisk utrikespolitik i hela Europa. Snart har vi kanske exporterat den till och med till säkerhetsrådet.

Tänk er den dagen då vi har ersatt tsar Vladimirs och president Baracks imperialistiska ambitioner med gammal hederlig svensk värdegrund. Den dagen får vi fina svenska traditioner, som separerade badtider i badhusen, kvinnor som faller från balkongerna, icke-terrorister som rensas från gatorna, gamla bilar som självdestrueras och sist men inte minst, äkta frigörelse för kvinnor!

Slutsatsen måste vara att vi behöver de demokratiske terroristerna för att sprida sunda svenska värdegrunder i hela Europa. Protester mot detta är bara patriarkala härskartekniker för att hindra sann progressiv samhällsutveckling.

Kampen mot ett värdegrundskorrekt Europa fortsätter.

Tack alla SVENSKAR som fortsätter kampen, oavsett om ni är någonstans i Europa, eller i en Finlandsbåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar