onsdag 19 mars 2014

Propaganda, myt eller sanning?

Så var vänster Expo igång igen och hävdar att högerextrema sprider propaganda.

Den som vill läsa lite om definitionen av propaganda kan ju kolla i Wikipedia om ordet.

Men det det egentligen handlar om är att vänster Expo inte vill förlora problemformuleringsföreträdet till ett antal fenomen som de så kallade "högerextrema" kritiserar i dagens samhälle.

Så ska vi ta saker och ting i god ordning, innan vi börjar sprida begrepp som propaganda kring oss i tid och otid. Det är lika meningslöst som att vänstern på den gamla goda tiden ville etikettera de gamla mörkblå moderaterna med kapitalist- och fasciststämpel.

Så, hur fungerar det då på riktigt?

Jo, först och främst, så finns det något som heter fakta. Fakta får man fram genom observation av verkligheten. Fakta ska alltså vara någon form av objektiva informationsenheter utan någon form av analys eller förklaringsmodell.

Om vi tar ett exempel på FAKTA, som har fått utstå mycket spott och spe från vänsterkanten. Den inte helt okända boken Invandring och mörkläggning möttes av omfattande kritik från första början. Men var det för att fakta som presenterades var fel? Nej, fakta är som sagt objektiva informationsenheter, som även har konstaterats av andra skribenter. Det är alltså faktamässigt inte konstigt att det blir samhällsmässiga friktioner av en till den totala populationen sedd mycket stor invandring. Om man inte förstår den typen av realiteter, så har man INGET att göra i politiken, eftersom då saknar man all form av verklighetsförankring. Vilket vänstern tenderar att göra från tid till annan.

Nästa steg i processen är att förstå vilken INNEBÖRD observerade fakta har. Innebär vissa fakta att vi har ett problem, så är det nog bäst att börja fundera på eventuella åtgärder. Om fakta säger att hälften av syllarna i järnvägen mellan Stockholms Central och Stockholm Syd inte sitter som de ska, så kan innebörden av denna fakta vara att tåg spårar ur. Så frågan är då, om vi faktamässigt kan se ett antal problem med dagens invandring, vad innebär det då i praktiken. Att vi ska fortsätta som vi gör idag och låtsas som om det regnar, eller vidta korrektiva åtgärder?

Till sist, när fakta och innebörd står klart, så måste vi dra SLUTSATSER av det som framkommer i debatten. Slutsatsen kan rimligen inte vara att etniskt vita svenskar är genetiska praktexemplar när det gäller mänsklighetens utveckling, eller att afrikaner är undermänniskor. Det är helt fel slutsatser som högerextrema gör. Men vänsterextrema drar lika dåliga växlar åt andra hållet. Man påstår i sina slutsatser att alla människor är så lika att de är sinsemellan utbytbara oavsett kulturell eller annan kontext. Det är den vänsterextrema jämlikhetstanken som leder till en FÖRNEKELSE av konkreta fakta och deras innebörd. Och då drar man inte heller korrekta slutsatser, eftersom deras slutsats är dogmatiskt fixerad i den politiska ideologin.

Så vi kan nog med lätthet inser att både högerextrema Svenskarnas Parti och vänster Expo/Researchgruppen/RF/AFA har väldigt mycket fel i sin analys av den så kallade verkligheten. Och nya moderaternas triangulering gör att de saknar både ideologisk och moralisk ryggrad att se verkligheten i vitögat. Man kan nästan säga att den nymoderata politiken influeras allra mest via medias kultursidor och debattörer, än en konkret samhällsvision. Management by vindflöjel...

Det vore mest hedervärt om vi slutade upp med att kalla varandra kommunist, fascist, rasist, islamofob osv. För det är bara ett tecken på att vi inte vill konfrontera verkligheten genom att se på konkreta fakta och deras innebörd, för att dra konkreta slutsatser av det som observerats.

Onekligen är det så att samhället idag har större problem än det Sverige som fanns på 70- och 80-talet. Onekligen är det så att en del av orsakerna till problemen är en kombination av krympande arbetsmarknad och ökande invandring. Det är också helt sant att många invandrare är varken direkta arbetskraftsinvandrare ELLER flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.

Så frågan är, vill vi ha en politik styrd av kultursidorna och en allmän åsikt om vad som är "fint" att tycka. Eller ska vi faktiskt se sanningen i vitögat och genomföra konkreta reformer för att rätta till det som är fel?

Två fel gör inte ett rätt.

/Statsmannen
GAMMALMODERAT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar