måndag 17 mars 2014

Rasism mot svenskar, finns den?

Ja, uppenbarligen finns det rasism mot svenskar enligt Robert Hannah och Simona Mohamsson, folkpartister som skriver på DN Debatt idag.

Jag rekommenderar att ni läser artikeln. Man kan väl säga att den börjar bra, genom att man erkänner att i områden där svenskar är i minoritet, så råkar de ut för diverse former av rasism från majoriteten. Men sen börjar analysen halta högst betänkligt.

Först skyller man på att samhällsmodellen bygger på gårdagens industrisamhälle och att den inte klara av att möta dagens samhällsutmaningar. Såvitt jag vet, så har vi haft någon form av PRODUKTIONSSAMHÄLLE väldigt länge. Till och med jordbruk är en form av produktion. Industrisamhället är också produktion genom lönearbete. Därvidlag är Alliansen väldigt tydlig, att det är arbetslinjen som gäller. Och med en arbetslinje, så innebär det implicit att arbetaren är en produktionsresurs i någon form av verksamhet, privat eller offentlig.

Så då är frågan, varför kan inte invandrarna anpassa sig till produktionssamhället?

Man skyller sen också på att vi har en havererad bostadspolitik. Jag kan inte förstå hur den är havererad, eftersom en fri marknad har en tendens att fylla de behov som marknaden har. I Sverige gör man bostadskarriär genom att först ha ett lönearbete, för att skaffa sig ekonomiska resurser för höga hyror eller höga lån på bostadsrätt eller villa. Kort och gott, utan arbete, ingen bostadskarriär. Det är inte bostadspolitikens fel, utan arbetsbristens fel.

Sen har vi arbetsmarknadspolitiken som orsak enligt skribenterna. Det är en korrekt analys, men därmed inte sagt att det är något fel på arbetsmarknadspolitiken. Fortfarande är det ett nollsummespel på arbetsmarknaden, som innebär att om det bara finns X antal arbeten, så kan inte fler än X antal människor får jobb. Oavsett vilken arbetslinje man driver. Att följa socialisternas modell och öka skatterna för att öka antalet offentliga arbetstagare är inte heller en långsiktigt hållbar modell.

Den största bristen i skribenternas analys är trots allt att de klassificerar Sverige som ett NYBYGGARSAMHÄLLE. Jag har lite svårt att se att den svenska landsbygden har helt plötsligt blommat upp och att sågverken i Norrland har helt plötsligt börjat producera mer timmer till ett ökat byggande. Jag ser inte heller nysvenska samer valla nya renhjordar i Norrland. De småländska och skånska bondgårdarna har inte heller ökat i antal årsarbetskrafter. Tvärtom, döden i jordbruksnäringen är ganska påtaglig för svenska bönder som kämpar mot en billigare EU-konkurrens.

Så min fråga till debattörerna är, vari ligger NYBYGGARDELEN i samhället. Alla former av nybyggarrörelser bygger på NY exploatering. Exploatering kräver investeringar i både formen arbete, kapital och framförallt kompetens och behov. Så vilken form av NY exploatering håller vi på med i Sverige?

Om det finns NY exploatering att göra i Sverige, så är den i regel högteknologisk, kräver utbildning, kompetens och kapital. Jag har inte sett några privata aktörer starta en massa nybyggande i Sverige. Men det är klart att folkpartisterna inte vill göra en mer korrekt analys.

Av NÅGON anledning har dessa så kallade utanförskapsområden studieresultat som klart underskrider nationsmedlet, trots extraordinära satsningar. Att bristande kompetens leder till lägre anställningsbarhet på arbetsmarknaden, är inte heller helt oväntat. Det vore bättre om folkpartisterna faktiskt började analysera orsakerna till de bristande studieresultaten.

Man vill inte heller erkänna att det finns i praktiken ingen ny exploatering i Sverige. Tvärt om, så har en stor del av både den produktiva industrin och jordbruket konkurrerats ut av europeiska och utomeuropeiska företag. De som klarar sig bra i Sverige idag, är sådana som har lärt sig att rationalisera effektivt, vilket brukar betyda FÄRRE anställda.

Så frågan är då, varför är inte folkpartisterna ärliga och säger att behovet av årsarbetskrafter minskar, samtidigt som vi har en relativt stor befolkningsökning genom invandring.

I princip så har ALLA 40-talister gått i pension nu. Det skulle bli så många lediga arbeten efter dessa. Vi kan konstatera att när många 40-talister gick i pension, så passade arbetsgivarna på att rationalisera och minskade på behovet av antalet anställda. Eller så var 40-talisterna kvalificerade och ersattes då företrädesvis av en KVALIFICERAD ersättare. Troligen internrekryterad, eller högskoleutbildad.

Invandrarna gör ingen bostadskarriär, för att de inte har ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser i Sverige fås genom lönearbete normalt sett. Lönearbete förutsätter UTBILDNING, EXAMINATIONER och dessutom ett visst socialt kontaktnät i dagens Sverige.

Ovanstående är INTE ett utslag av strukturell rasism, utan bara ett konstaterande att så här fungerar det i Sverige. Anpassar man sig inte, så får man det svårt. Och bara för att man väljer att inte anpassa sig, så ska man inte skylla på en "svenne" eller "svennehora" för att man misslyckas med sitt liv.

På ren svenska, skärp dig, skaffa dig en relevant utbildning, så ska du se att du kan få jobb.

2 kommentarer:

  1. Tycker folkpartisterna överanalyserar saken. Om man massimporterar relativt outbildade människor från kulturer som är helt annorlunda den svenska, då kommer man få problem. Sen att man importerar så många att de blir en majoritet i vissa områden i landet gör inte saken bättre...

    SvaraRadera
  2. Det blir inte direkt bättre när det står en massa hjälpsamma idioter och säger åt dem att spelet är riggat, landet rasistiskt, och att de inte ens bör bemöda sig med att försöka. Varför riskera att misslyckas när man helt enkelt kan ge fasen i det och hävda att man aldrig hade en chans?

    SvaraRadera