tisdag 25 februari 2014

Hur många XYZ tål Sverige?

Vi har alla sett rubriken.

Hur mycket invandring tål Sverige?
Hur många rasister tål Sverige?

Tillspetsade och retorisk meningar för att lyfta en debatt, men det finns självklart svar på båda frågorna.

Sverige har en årsinvandring nu på cirka 115.000 människor. I ett tidigare inlägg skrev jag lite om vad detta motsvarade i infrastruktur, resurser, arbeten och så vidare. Alltså finns det inte möjlighet att föda hur många invandrare som helst, eftersom vi inte har oändliga resurser. Jag vill peka på till exempel att Syrier idag får permanent uppehållstillstånd om de tar sig till Sverige. Det är helt automatiskt. Så hur många syrier tål Sverige per år? 10.000, 100.000, 1.000.000? Betänk att det här är en rätt som Syrierna har. Det finns cirka 22.000.000 syrier i Syrien. Hur många kan vi hantera? Det finns med andra ord mer än dubbelt så många syrier som det finns svenskar. Ska varje svensk, oavsett ålder kunna försörja två syrier. Eller om vi får hit 1.000.000 syrier, ska vi då betala tionde, för att betala för dessa? För enligt all statistisk tar det MINST 7-8 år, innan man får arbete. Kommer vi att kunna generera en MILJON jobb snabbt? Om vi kunde, så hade vi inte haft dagens arbetslöshetssiffror.

Hur många rasister tål vi då? Ungefär lika många som anti-rasister. Dvs. inga. Vi har inget behov av varken den ena eller den andra kategorin människor. Rasisterna försöker peka på förträffligheten i den egna etniciteten och degenerationen i alla andra etniciteter. Anti-rasisten försöker se världen genom så kallade anti-rasistglasögon, där det inte finns några andra förklaringsmodeller än just sådana som är byggda på etnicitet. Det värsta är att anti-rasisternas påstående inte ens undersöks på ett vetenskapligt sätt, utan de kommer bara med ett politiskt påstående som inte får granskas.

För varje form av granskning som leder till att anti-rasisters, genusvetares och feministers världsbild rubbas kommer automatiskt att stigmatiseras av den svenska åsiktskorridoren.

Kan vi inte en gång för alla vara överens om att Sverige är som alla andra länder i världen. Vi tål inte hur mycket utgifter som helst, utan att det går ut över det allmänna. Vi tål inte heller hur mycket politiskt stolleri som helst, utan att väljarkåren börjar reagera med proteströstande.

Frågan är bara, hur mycket stollerier tål Sverige?

När sänds Hjernevask i svensk television? När slutar vi upp att betala för politiska åsiktsmaskiner genom vår skattesedel? När lägger vi ner en massa idiotstöd till verksamhet som inte för samhället framåt?

Det var faktiskt bättre förr, när skatten betalade för vård, skola, omsorg, infrastruktur, rättsväsende, försvar och fungerande myndigheter.

Idag betalar vi för allt från Clownen Mannes lön till genusvansinniga professurer. Grattis, skattebetalare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar