tisdag 25 februari 2014

Vi kräver ett slut på vardagsrasismen, som inte finns???

Så var det dags för ett antal skattefinansierade organisationer att lämna in sitt årliga gnäll om hur vi svenskar är vardagsrasistiska i allmänhet och mot afrikaner i synnerhet.

Man hänvisar till bland annat Afrofobirapporten och hänvisar till annan forskning som bevisar rasismen i samhället.

Fast Afrofobirapporten säger just att det SAKNAS forskning inom området.

"– Det råder brist på både forskning, kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida för att bekämpa afrofobin."

Så, vem har rätt? För inte kan väl både Afrofobirapporten, som hänvisar till bristande forskning och detta debattinlägg som hänvisar till forskning som inte är redovisad, ha rätt?

Nåväl, vi kan kanske ursäkta det med att det är retoriska knep, fast ohederliga sådana.

Om vi börjar med utbildning och arbetsmarknad. Först hävdar man att just afrosvenskar har lägst utbildningsavkastning av alla kategorier. Men min fråga är då, hur har man räknat utbildningen? Är det utbildning från utlandet, eller från svenska skolor? Är de utländska skolorna inom EU/USA eller andra länder? Om det är bara svenska skolor som man jämför mellan, hur var betygsutfallet i respektive grupp? Många frågor som INTE besvaras. Förhoppningsvis i brist på forskning, annars ytterligare ett sätt att eventuellt dölja fakta. Kan det vara så att studieprestationerna i den afrosvenska gruppen har varit lägre? Jag hävdar inte att det är så, men vore det inte relevant i sammanhanget? För trots allt så väljer många arbetsgivare de som har presterat bäst i skolan, examensarbeten och praktikplatser.

Så har vi gnället om bostadsmarknaden. Den svenska bostadsmarknaden ÄR segregerad. Men den baserar sig inte på någon form av rasistisk segregation, utan EKONOMISK SEGREGATION. Det är märkligt, men så är det i ett kapitalistiskt samhälle. Har man ekonomiska muskler, så får man större valfrihet på bostadsmarknaden. Alltså är det i sig inte rasistiskt, utan en indikator på att vissa grupper inte har det ekonomsikt lika bra som andra.

Sen har vi det intressanta att man hänvisar till diskrimineringslagen från 2009 som ett bra exempel. Samtidigt hävdar man att eftersom så få har fällts enligt lagen, så finns det rasism kvar i samhället. Man har inte dragit slutsatsen att det kanske finns så LITE rasism, att man inte kan lagföra fler enligt lagstiftningen. Alltså så finns det väldigt lite diskriminering i samhället, eftersom lagens sanktioner inte behövs i någon större omfattning.

Man ojar sig också över ökad nationalism och diskriminerande politik inom EU. Det är helt naturligt att när den ekonomiska handlingsfriheten minskar i varje land, så ser man om sitt hus lite mer. Politik i sig är av naturen dessutom diskriminerande, dvs. man gör skillnad på både det ena och det andra. Det är väl diskriminerande att pensionärer får pension, men inte medelålders? Att barn och ungdomar upp till 18-årsåldern får fri tandvård, men inte alla. Att papperslösa får fri tandvård, men inte svenska pensionärer?! Allt det här är diskriminering, dvs. politiker som bestämmer vilka som ska få ta del av vila förmåner i samhället. Men det finns INGEN juridisk diskriminering av de som befinner sig lagligen i riket baserat på etniska kriterier. Däremot finns det diskriminering baserat på ålder, kön, inkomst mm. Det kallas för fördelningspolitik.

Att förbjuda etnisk profilering är ganska intressant. Däremot så har vi genetisk profilering inom kriminalunderrättelsetjänsten. För i vissa fall kan det finnas kriminell aktivitet som kan spåras inom vissa familjer. Och då är det en genealogisk fråga helt enkelt. Är du kriminelle XYZ:as son, så kommer din far att försöka få in dig i "familjeföretaget" Brott AB. Därför kan det inte uteslutas att om du är genetiskt XYZ:s son, så har du nog XYZ:s etnicitet också. Inklusive hudfärg, hårfärg osv. Så söker vi till exempel en rånare som tillhör familjen XYZ, så vore det väl fel om XYZ råkar vara vit, att faktiskt i jämlikhetssyfte efterlysa några afrikaner också, så att ingen vit blir kränkt?

Sen föreslår man att det ska finnas officiell statistik över etnicitet och religion avseende diverse utfall som arbete osv, för att sedan införa jämlikhetsmålsättningar osv. Det här är helt enkelt en metod för positiv särbehandling av olika etnicitet och religion. Etnicitet och religion kan aldrig vara grund för särbehandling. Sverige är en meritokrati. Dvs. den som är bäst lämpad ska i de flesta fall få ett jobb. Det vore självklart intressant om det fanns statistik som visade att vissa etniciteter och religioner var lågpresterande i skolan, vilket i sin tur ledde till sämre anställningsbarhet. För då skulle man kunna angripa orsaken till lägre studieresultat. Och jag tror inte att det finns en kausalitet mellan högre och lägre socio-ekonomisk status i sig och studieresultat. För trots allt så har man samma läroplan i Täby som i Rinkeby. Forskning som kunde hitta dessa orsakssamband vore riktigt angeläget, men det blir säkert inte aktuellt, för då skulle man eventuellt få fram att det finns orsakssamband mellan etnicitet och studiekapacitet. Sådana forskningsresultat skulle sannolikt ge resultat som inte efterfrågades av dessa särintressen.

För det är faktiskt så tråkigt att vi har alla samma möjligheter att studera i Sverige, men vi har alla individuella begränsningar i vår förmåga att tillgodogöra oss all kunskap som erbjuds i skolsystemet. Dessa begränsningar kan till exempel vara IQ. Enligt många forskare finns det ett starkt samband mellan IQ och genetik. Genetik styr intelligens, men också andra haplotyper. Dvs. bland annat hudfärg.

Jag påstår absolut INTE att afrosvenskarna har i genomsnitt lägre intelligens än etniska "svenskar". Men jag påstår att ingen vill heller ta reda på hur det förhåller sig vad gäller detta.

En meritokrati har fördelen att den som är bäst skickad har stor sannolikhet att få jobbet. Nackdelen är att en meritokrati bryr sig enbart om prestationsförmåga, inte om andra sociala värden.

Så räkna inte med att du har ett procentuellt utfall på 50% män och 50% kvinnor bland rökdykare, sopgubbar eller byggnadsarbetare inom en snar framtid. Kvinnliga haplotyper medger inte detta.

Trist, men sådan är genetikens värld. Jag kommer inte att vara snabbare i fötterna är Usain Bolt, men kanske snabbare i huvudet. Vem som tjänar mest pengar, tja, det överlåter jag till er att lista ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar