tisdag 11 februari 2014

Nyliberala och nymoderata villospår.

Eftersom det är valår, så är det dags att börja argumentera för sin sak utan att ljuga, men samtidigt kanske genom att inte berätta hela bilden.

Ska vi ta lite om de här svenska myterna som säkerligen de nya socialmoderaterna kommer att köra med.

För det första, lärartätheten är tredje högst inom EU. Alltså har de nya moderaterna satsat hårt i de landsting där man styr och ställer.

Kanonbra argument, men om man samtidigt betänker att svenskarna har väldigt få läkarbesök jämfört med andra EU-medborgare, så är det väl märkligt att vi har vårdköer och att det är svårt att träffa en läkare.

Sen har vi de nymoderata satsningarna på lag och ordning. Man har utbildat fler poliser än tidigare. Det märkliga är att svensk polis samtidigt har bland EU:s sämsta statistik på uppklarade brott.

Nymoderat infrastruktur är ett lysande bevis på hur det satsas på bland annat järnvägen. Att det samtidigt spårar ur ovanligt ofta på spåren är nog bara en olycklig slump, alltså otur...

Nymoderata försvarssatsningar har lett oss till en situation där vi kanske har ett par dagars försvar för att flytta riksledningen från Stockholm. Sju av tio anställda soldater slutar för tidigt. Jättebra med yrkesförsvar, eller?

Den nymoderata arbetsmarknaden svämmar över av jobb, därför måste vi vara extra liberala när vi tolkar alla asylansökningar. Att kommunerna får betala ovanligt mycket i försörjningsstöd till vissa grupper av människor, som i genomsnitt tar ÖVER sju år att få i arbete är inte en indikation på en arbetsmarknad där efterfrågan är större än tillgången på arbetskraft.

Så, vad är orsaken till allt detta?

Jo, ska vi vara riktigt ärliga, så är den enda delen av den nya moderata politiken den som fördes av de gamla moderaterna. Dvs. om tillräckligt många människor får pengar över i plånboken, så konsumeras dessa pengar direkt i något som ger moms till staten eller så används marginalen för att belåna huset mer och därefter konsumeras i så kallat kvalitetsförbättrat boende genom att köpa diverse ROT- och RUT-tjänster. Så det är bevisat att gammalmoderat politik fungerar.

De nya moderaterna kan vi nog sätta i direkt släktskap med Annie Lööf, dvs. mycket snack, inga konkreta förslag och framförallt ingen verkstad. Detta har lett till en utarmning av många samhällsfunktioner, som har funnit att till slut så har osthyveln nått Edamerostens vaxskal.

Om vi tar de exempel som jag har räknat upp ovan.

En svensk kirurg opererar ungefär åtta timmar per vecka. På en fyrtiotimmarsvecka. En amerikansk kirurg opererar cirka 28 timmar per vecka. Tänk om vi bara kunde få den svenska kirurgen att operera 16 timmar per vecka. Jag kan riktigt visualisera hur operationsköerna minskar.

Nymoderata satsningar på polisen har lett till en osund jakt på statistik och inte på konkreta åtgärder mot det som väljarna betraktar som riktiga problem. Förr var det som vi kallade för vardagsbrott saker som snatteri och inbrott. Idag är vardagsbrotten gängskjutningar och våldtäkter. Vad gäller våldtäkter är vi i nivå med en del afrikanska länder med inbördeskrig.

Infrastruktursatsningar är nog det området som de nya moderaterna har mörkat mest inom. Om man skulle göra de underhållsåtgärder som behövdes inom svensk järnväg, så skulle det ta cirka 300 år innan alla underhållspunkter vore genomförda. Är det någon som tror att en järnväg i drift håller i 50 år ens utan åtgärder?

Försvaret är i praktiken icke-funktionellt idag. En stor officerskår, men inga krigsförband och soldater att utbilda och krigsplacera.

Så, har Statsmannen en analys på vad som är orsaken till detta?

Jo, det har jag faktiskt. Idag så har i princip all offentlig verksamhet drabbats av omfattande byråkrati. En del påtryckt från EU, det ska inte förnekas. Samtidigt verkar svenska byråkrater ha en förkärlek att försöka genomföra varje EU-påbud med maximal nitiskhet, utan tanke på eventuella konsekvenser.

Men den VÄRSTA formen av byråkrati är att vi har avskaffat en hel del relativt billiga människor som var ett väldigt viktigt verksamhetsstöd. Idag sitter i princip varje läkare, banverksingenjör, polis och officer framför en dator och administrerar sig själv i större eller mycket större omfattning för att någon ekonom som leker internaffär ska kunna rapportera nyckeltal till ledningen. Att sedan dessa nyckeltal inte talar om sanningen för ledningen, utan det som förväntas, dvs. att alla uppgifter alltid löses inom tilldelade ekonomiska verksamhetsmedel är bara en lögn och förbannad dikt.

Kan det vara så svårt att kräva att yrkesarbetande i det offentliga faktiskt skulle göra sin huvudsakliga uppgift 80% av tiden och inte som idag, sitta framför idiotiska system som ger en skenbar känsla av kontroll, men i praktiken utarmar professionell kompetens och kärnverksamhetens kvalité.

På ren svenska, ta bort EKONOMERNA från verksamhetens kontrolloop. Låt dem vara revisorer istället.

Nyckeltal för läkare borde vara patienttimmar, inget annat. För poliser antalet fällda brottslingar i förhållande till brott. Banverksingenjörer genom tillgänglighet på ett bansystem utan avbrott. Och för officerare antalet krigsförband med godkänd duglighet.

Fast det är klart, då blir det mindre jobb för byråkrater, och framförallt, mindre makt till byråkraterna.

Vill du ha mer byråkrater, rösta på den nya moderaterna, eller socialdemokraterna, eller MP/V/C.

Alla andra fattar kanske.....

1 kommentar:

  1. "lärartätheten är tredje högst inom EU. Alltså har de nya moderaterna satsat hårt i de landsting där man styr och ställer.

    Kanonbra argument, men om man samtidigt betänker att svenskarna har väldigt få läkarbesök..."

    Lärare, eller läkare, du får bestämma dig. ;)

    SvaraRadera