fredag 13 november 2015

Är medborgarskapskrav viktigt?

Ja, det kan man fråga sig, är ett svenskt medborgarskap viktigt. Vissa debattörer verkar tro att att medborgarskap ska delas ut i flingpaket till alla som anländer till landet.

Men nu får Statsmannen förklara varför det här med medborgarskap är viktigt.

Först och främst så ska vi ta och nämna de tre viktigaste sakerna som ett medborgarskap innebär.

För det första, så har man som medborgare rätt att rösta till den lagstiftande församlingen, dvs. man får rösta på de som ska stifta framtida lagar.

För det andra, så är medborgarskapet ett kontrakt mellan individen och staten, där staten har konkreta skyldigheter gentemot individen, som till exempel skydd och så vidare.

För de tredje, så är medborgaren en representant för staten. Dvs. har vi medborgare som beter sig illa utomlands, så stänker det på andra medborgare.

Den första punkten är viktig såtillvida att det är inte bara lagar som stiftas i Riksdagen. Det är också budgetar, som till exempel just ställer grupper mot grupper kring hur man ska fördela välfärden. Som jag ser det, så har Riksdagen större skyldigheter gentemot medborgare än andra invånare. Det viktiga med detta är att sannolikt är icke-medborgare till större del brukare av försörjningsstöd och skall därmed inte kunna på grund av höga röstetal påverka så att man får en politik som ökar nyttjandet av den här typen av samhällstjänster.

Den andra punkten är viktig, eftersom det innebär att medborgaren har RÄTT att kräva ett fungerande rättsväsende, försvar, sjukvård och räddningstjänst. Indikationerna från alla dessa samhällssektorer pekar på att man "sparar" och "effektiviserar" alldeles för mycket inom dessa områden, så att man kan dela ut valfläsk och välfärdsgodis till alla och envar.

Den tredje punken är viktig för den svenska medborgarens anseende utomlands. Idag har vi ett läge med medborgare som har "tappat" 250.000 pass. Det svenska passet börjar alltså bli löjeväckande. Vi har "svenskar" som gruppvåldtar, men som knappast delar värdegrunder eller kulturella normer som överensstämmer med den svenska. Eller "svenskar" som reser till ISIS eller andra terrororganisationer och begår hemska brott. Jag ska vara tydlig i detta avseende. Dessa människor är inte SVENSKAR i egentlig bemärkelse. Ja, de har svenskt medborgarskap, men jag vill påstå att dessa är utfärdade på felaktiga grunder.

Så vad ska vi ha för krav på att få bli svensk och svensk medborgare då?

1. Du måste klara ett grundläggande muntligt och skriftligt prov i svenska till en nivå som motsvarar slutförd grundskolenivå.

2. Du måste få en utbildning i svensk demokratisyn, mänskliga rättigheter, jämställdhet och barns rättigheter ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Du ska skriva på ett juridiskt bindande avtal, där du intygar att du förstår och accepterar dessa juridiska regler i Sverige. Framtida brott mot dessa regler är försvårande i domstol.

3. Du måste ha varit stadigvarande bosatt i Sverige i minst 10 år.

4. Du ska ha haft egenförsörjning sammanhängande de senaste 5 åren. Till detta räknas inte försörjningsstöd eller arbetslöshetskassa.

5. Du får inte vara dömd för brott som leder till fängelsestraff.

6. Du skall vara känd som en allmänt god samhällsmedborgare (socialtjänst mfl.)

7. Din IDENTITET från annan stat ska vara STYRKT innan svenskt medborgarskap kan medges.

Nu frågar jag er alla, om vi nu får så många driftiga akademiker och andra välbehövliga människor till Sverige, finner ni att ovanstående krav är verkligen orimliga för en människa som verkligen vill bli svensk?

Det här tycker jag borde vara absoluta krav.

2 kommentarer:

  1. Bra förslag, men orimliga att driva igenom. Inget parti skulle våga ta i dessa, utom SD förstås men dom vill ingen leka med.

    SvaraRadera
  2. Viktigta tillägg: Skulle utlänning som fått medborgarskap bryta mot ovanstående regler skall medborgarskapet återkallas. Anhöriginvandring skall inte tillåtas. Varje person skall uppfylla kraven också om kärnfamiljer i nedstigande led antagligen bör ha speciella regler. Anser att även om fängelse inte utdömts skall planlagd och genomförd kriminalitet stoppa beviljandet av medborgarskap. Går säker att hitta fler bra trösklar.
    Grundläggande: Allt skall vara i syfte att det svenskar folket skall ha nytta och glädje av invandringen både på lång och kort sikt..

    SvaraRadera