onsdag 11 november 2015

Avslagen asyl, gå tillbaks till GÅ

Så har Kristdemokraterna släppt sitt åtgärdspaket för att lösa flyktingkrisen.

Intressanta punkter, en del säkert realiserbara, andra lite mer tveksamma.

Men en sak är tydlig, och det är oviljan att återvända för dem som har fått sin asylansökan prövad och avslagen. Trots att beslutet har vunnit laga kraft, så väljer ganska många att "försvinna" eller avvika, för att efter tre år inlämna en ny ansökan.

Så hur får vi bukt med sådana som inte vill återvända på grund av att de saknar asylskäl?

1. Säkerställ att hemländerna som ska ta emot sina egna medborgare enligt folkrätten faktiskt gör det. Det ska inte vara bilaterala avtal mellan dessa länder, utan ett avtal mellan EU och dessa länder. Ovilja att ta emot sina medborgare ska automatiskt leda till att landet i fråga diskvalificerar sig för utvecklingsbidrag från ALLA EU-länder. Det borde öka viljan att ta emot egna medborgare.

2. Asylsökande som har fått avslag skall tas i förvar, precis som man gör i några länder.

Men nu till det rationella i mitt förslag.

Istället för idag, där man får sällskap av ett par poliser om man skickas hem, så ska man effektivisera processen. Jag ska förklara hur.

En C-17 Globemaster kan ta upp till 184 passagerare. Så om man fyller en sådan och flyger till låt oss säga Kabul, så kan man flytta ganska många tillbaks till sitt hemland, där de får vara internflyktingar. Eller till Bagdad. Man får nog betrakta en sådan flygning som en högriskflygning, där passagerarna är ovilliga att flygas hem. Så tyvärr får det nog bli bojade flyktingar. För de som är mer villiga att åka hem, kan man tänka sig chartrade plan. Borde gälla först och främst familjer och uppenbara barn, alltså ej tonåringar.

Så varför inte ge Försvarsmakten uppdraget att genomföra dessa repatrieringar?

Antagligen för att det skulle utbryta vissa våldsamheter. Men trots allt, det är därför som samhället har våldsmonopol, att man har skyldighet att använda våld för att säkerställa att lagen upprätthålls. Det gäller våld både mot svenskar och utlänningar som inte vill följa lagar och förordningar.

Jag vill minnas att det finns cirka 6.400 som har fått avslag som vunnit laga kraft och som befinner sig hos Migrationsverkets diverse boenden just nu. Det skulle innebära att med  34-40 flygningar, skulle dessa individer ha återbördats till sina hemländer och friställt boenden.

Som exempel. Sen kan man också ha utökade inre utlänningskontroller, där alla icke-registrerade omhändertas för utredning. Och ja, det är mer troligt att en afrikan stoppas än en vit medelålders ryss, men så kan det bli ibland. Här borde man också kunna utnyttja underrättelseinhämtning från både sociala media till trafikanalys av e-post och övriga kontakter för att kunna säkerställa vilka personer som ska kontrolleras.

Så avslagen asyl innebär att man ska tillbaks till GÅ, där man startade från. Speciellt om man kan vara internflykting borde det vara att föredra.

Så, då var min hårda sida ute i ljuset. Ha en god dag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar