tisdag 20 maj 2014

EU:s fria rörlighet är inte ovillkorlig.

Så får vi väl ta upp ämnet tiggare och EU:s fria rörlighet, som man har så många åsikter om. Först och främst önskar man nog att debattörer i ämnet skulle kunna ta reda på fakta i hur den fria rörligheten faktiskt ska fungera. Den hittar man lämpligen på EU-portalen.

Det många väljer att bortse från är att den fria rörligheten är inte ovillkorlig, utan det finns kriterier som man kan fastställa för om en EU-medborgare får befinna sig i ett annat EU-land. Det finns begränsningar för EU-medborgare att komma till medlemslandet om det rör frågor av karaktären allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa. Det är nog inte så många som skulle hålla med om att det är en god ordning att man på allmän plats har många tiggare. Även folkhälsomässigt är det illa om det finns EU-medborgare i Sverige som lever i en sådan misär att man inte ens vet att de har en god hälsostatus. TBC är tyvärr en sjukdom som finns i vissa medlemsländer.

Men som sagt, det är bättre att torgföra EU:s fria rörlighet som ovillkorlig, än att faktiskt presentera den som den är avsedd att vara, nämligen i praktiken villkorad så att den EU-medborgare som kommer till Sverige måste klara sitt eget uppehälle utan att belasta det svenska samhället på något vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar