lördag 3 maj 2014

Statsmannen ljuger, eller?

Jag hoppas att ni har läst mina högst fiktiva krönikor om Sverige 2050 och 2051.

Vi kan väl säga att den första föreställer nog den framtid som en sverigedemokrat fruktar. Den andra representerar nog något som många världsförbättrare tror att utfallet skulle bli med dagens nybyggarsatsningar.

Det jag vill peka på är att BÅDA scenariona är omöjliga, av flera orsaker. Men framförallt så vill jag peka på att OM det finns politiker som tror att någon av dessa skulle vara sann, så skulle de vara mycket olämpliga som politiker. Dvs. Annie Lööfs visioner om nybyggare ÄR inte realistiska. Frågan är alltså, kan vi ha ledande politiker med visioner som är totalt orealistiska? Min åsikt är att de kan vi inte. Lika lite som vi kan ha politiker som tror på chemtrails eller frånvaro av vaccinationer.

Problemet med vision och troende är att de är inte baserat på fakta. Vi har en icke-existerande debatt om invandringen, eftersom ingen vill ta reda på fakta i målet. Kort och gott, analysen finns inte av vilka konsekvenser invandringen får för det svenska samhället.

Därför är mina fiktiva "krönikor" lika relevanta som troende, som vilken partiordförandes åsikt som helst, som inte är faktabaserad.

Nej, jag ljuger inte. Men jag kan spetsa till min argumentation, när människor uppvisar uppenbart dåligt omdöme. Det spelar ingen roll om det dåliga omdömet rör sig om invandring, feminism, energipolitik eller snart sagt vilket politikämne som helst.

En politikers viktigaste kompetens är INTE att veta dagspriset på mjölk. Den viktigaste kompetensen är att förstå på vilket sätt politiska beslut som man fattar påverkar det komplexa systemet nationalstaten Sverige när man fattar beslut. Tyvärr ser det inte ut som om många politiker förstår detta, utan mal på om sina visioner, som idag är väldigt visionslösa eller utopiska på ett orealiserbart sätt.

Grattis svenska väljare, ni får de politiker och de politiska beslut som ni förtjänar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar