lördag 3 maj 2014

Sverige 2050, ett riktigt paradis.

Välkommen till Sverige. Året är 2050.

Landet har nu 30 miljoner invånare. De flesta är nybyggare, som har kommit från främst Mellanöstern och norra Afrika. Man räknar med att 10 miljoner är så kallade "ursvenskar", dvs. sådana som kan härleda hela sin släkt till svenskar som föddes i Sverige under 1900-talet. Övriga 20 miljoner är nybyggare.

Hur har det blivit då? Jotack, ganska bra. Demokratin fungerar utmärkt.

Landets största parti SAP lever i högönsklig välmåga och regerar tillsammans med SD. Sunniislamska Arbetarepartiet har 45 procent av rösterna regerar med stöd av ShariaDemokraterna, som har 20 procent av rösterna. Tillsammans har de genomfört en ny grundlag, som klubbades ganska enkelt mellan ett riksdagsval.

Så här blev det i stora drag.

1 kap. Statsskickets grunder


1 § All offentlig makt i Sverige utgår från Allah.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under sharialagarna.

 Successionsordningen slopades och följande infördes istället.

1 kap. Den Islamiska Republiken Sverige


1 § Den Islamiska Republiken Sverige ska behandla alla medborgare lika, baserat på sharialagarna. Endast särbehandling i enlighet med sharia, sunna, hadither och Koranen får ske i enlighet med Allahs eller hans profets vilja får ske.

Tryckfrihetsförordningen justerades lite grand.

1 kap. Om tryckfrihet


1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot sharia, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Som ni ser, bara två ord som tagits bort och ändrats till sharia.

Yttrandefrihetsgrundlagen ändrades baserat på just sharia. Dvs. bara små justeringar som i praktiken inte medförde några skillnader alls. Den gammalmodiga åsiktskorridoren från 2010-talet hade redan säkerställt att media på ett korrekt sätt tog sitt ansvar för att hantera åsikter som inte var passande för det allmänna rättsmedvetandet. Därmed har anpassningen till vad som är halal, haram och sunna fungerat alldeles utmärkt.

Faktum är att landet är mycket bättre än det var på 2010-talet. Eftersom icke-muslimer beskattas med 10% mer än muslimer, så har staten lyckats höja sina skatteinkomster. Maten har blivit halal, så den är mycket bättre än på 2010-talet. Då många kommuner styrs av SAP och SD, så har man i lokala ordningsstadgar lyckats förbjuda hundinnehav innanför kommungränserna. Man slipper helt enkelt sådana banala saker som hundskit på gångbanan. De lokala hälsovårds- och miljöinspektörerna i kommunerna har också lyckats få bort all form av fläskkött från butikerna, då den typen av mat är oren.

Trafiken har också minskats ganska kraftigt, eftersom kvinnorna numera befinner sig i sina hem och arbetar hemifrån.

Det stora politiska projektet nu under 50-talet är att lämna den så kallade Europeiska "kristna" Unionen för att istället bli medlem i IU, Islamiska Unionen, vars huvudsäte finns i Istanbul. Då Turkiet inte fick bli medlem i EU, så valde de att ta initiativ till en Islamisk Union, med modell från kalifatet. Turkiets ledare ansåg att Kemal Ataturks arv hörde till historiens skräphög, så de valde en nygammal samhällsmodell.

Den stora frågan för oss svenska politiker är hur grundlagen ska anpassas. För som medlem i IU, så förväntas vi leverera 10% av BNP till IU. Plus att en storvesir ska tillsättas som en del av IU:s kvalitetssäkringssystem.

Det går bra för republiken.

Salam Aleikum!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar