tisdag 13 maj 2014

Jalla, jalla, röster åt alla.

Så var vår EU-kommissionär Cecilia Malmström ute på grumliga vatten igen. Eller rättare sagt, hon föredrar att resten av EU anammar den svenska tillämpningen av asyl- och flyktingpolitik. Det gör hon med parollen "Stäng inte Europa" på SVT:s debattsida.

Sverige är en klubb, där medlemskap är exklusivt. Du ska ha turen att vara född svensk eller fått invandra hit på ett eller annat sätt. Vissa av de som bor i Sverige har laglig rätt att delta i demokratiska val till diverse församlingar.

Nu verkar det som om Malmström i sin godhetsiver vill ge människor rätt att få svenskt generösa regler för att invandra till alla EU-länder. Hon hävdar att den gemensamma asylpolitiken är en viktig landvinning och att EU:s asylmottagande kommer att gå i en modern riktning.

Min följdfråga är, vad är modernt och hur stor kapacitet har vi att ta emot människor, som kanske inte alltid kan bli produktiva i sitt nya land? Den frågan vill Malmström självfallet inte reflektera över.

Så, låt oss fundera själv på hur det ser ut. Först måste vi etablera lite fakta kring det som kallas för asyl. För att få grundläggande fakta, så rekommenderar jag FN UNHCR:s årsböcker.  Det är ganska lätt att konstatera att det är ganska många människor som är flyktingar i världen. Det är också väldigt lätt att hitta siffror som visar att Finland tar emot i princip ENDAST sådana som av UNHCR har klassificerats som flyktingar. Sverige har utöver flyktingar enligt UNHCR principiellt fattat beslut om att det finns flyktinglika skäl och särskilt ömmande omständigheter.

Nu ska jag avslöja en ganska stor hemlighet för er. Nämligen att det är synd om de flesta människor som inte bor i Sverige, om vi jämför med svensk standard för livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter. Det är anledningen till att EU-medborgare från Rumänien söker sig till Sverige som tiggare. Det är bättre, bekvämare och enklare att tigga i Sverige än att skaffa sig ett jobb i Rumänien. Eller Bulgarien för den delen. Så då kommer vi till den ledande frågan, är det då meningen att vi som är medlemmar i klubben Sverige ska betala för ALLA Rumäner som inte kan försörja sig på hemmaplan. Eller ska vi betala för fattigpensionärer i Grekland? Eller arbetslösa ungdomar i Spanien?

Ni ser själv att de som vill vara solidariska med våra pengar, samtidigt kommer att minska den penningmängd som finns tillgänglig för de som varit medlemmar i klubben Sverige under lång tid. Det innebär enligt de som anklagar en för rasism att man ställer grupp mot grupp.

En annan hemlighet. Så är det alltid. När man inte har oändliga resurser, så ställer man alltid grupp mot grupp på något sätt. Alla kan inte få allt, så enkelt är livet. Så frågan är, vem ska vi vara mest lojala mot. Medlemmar i klubben Sverige, som betalar politikernas löner, eller människor, som inte har betalat något för medlemskapet. Det är helt riktigt att det är helt orättvist att vi som har haft förmånen att födas i landet Sverige har bara haft tur. Men det är samma sak med mycket här i livet, slumpen och turen styr och ställer mer än vi vill erkänna och tro ibland. Det är väl egoistiskt av oss och inte dela med sig till andra i så fall? Jo, det är riktigt. Det är orättvist. Men inte jämför du din lön med dina grannars och gör en lokal löneutjämning på gatan där du bor? För du anser nog att din skatt ska räcka till till detta. Det är precis så politikerna verkar fungera. Man lanserar projekt där det är synd om människor och väljer därmed att spendera DINA skattepengar på dessa projekt. Det tråkiga är att då har politikern kanske valt bort kaffet och kakan på äldreboendet.


Så varför låter vi inte världens flyktingar att rösta i svenska val då? För det är väl synd om dem och vore det inte bättre att de fick rösta på svenska politiker och få en flyktingvänligare politik. Jo, även svenska politiker förstår att resurserna är ändliga och att svenska skattebetalare inte klarar vilka pålagor som helst. Därmed så blir projektet expanderat enligt politiker som Malmström. Dvs. nu vill hon helt plötsligt att EU-familjen ska vara med och ta kostnaderna för SVENSK asyl- och flyktingpolitik. Vilket kanske EU-länder med sämre ekonomi inte är riktigt motiverade att göra. För dessa länders politiker har förstått att de jobbar för sina skattebetalare, inte att skattebetalarna ska realisera politikernas "feel good"-projekt.

Därför får inte alla rösta i svenska val, utan bara de som har lyckan att ha medlemskap i klubben Sverige. För som svensk så förstår man att de begränsade resurserna ska användas klokt för dagens och kommande generationer av medlemmar i klubben Sverige.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar