lördag 3 maj 2014

Pressfrihetens dag.

Även i Sverige finns hot mot pressfriheten.

Åtminstone om vi får tro vår kulturminister och EU-minister. Sen hänvisar man till undersökningar där hälften av journalisterna har blivit utsatt för "näthat" och nedsättande kommentarer.

Om vi tar begreppet näthat, så kan det i princip i det svenska nyspråket tolkas som någon skriver att han/hon/hen inte håller med journalisten. Då blir det näthat.

Nu ska vi vara helt på det klara med att olaga hot är olagligt, oavsett hur hotet överförs till mottagaren. Så det borde med tanke på internets struktur vara enkelt att göra. Så det innebär att riktiga hot kan hanteras på ett juridiskt korrekt sätt.

Sen har vi nedsättande kommentarer. I ett fritt och öppet samhälle har jag alltid rätten att säga att jag tycker att din åsikt är korkad, orealistisk eller ointelligent. Det kan ju av mottagaren upplevas som kränkande eller nedsättande, men det behöver för den skull inte innebära något angrepp på personen, utan ett angrepp på en orealistisk ide eller föreställning.

Har vi sjunkit så lågt, att vi inte ens kan använda värdeord för vad vi tycker om åsikter som vi finner totalt sett obegåvade?

Men det är klart, vi lever i de lättkränktas samhälle idag.

För övrigt så är det ganska väl bevisat att journalister politiskt sett inte har samma världsåskådning som en majoritet av befolkningen. Och om en majoritet av befolkningen reagerar negativt på en minoritetsåsikt, så är det väl inte så konstigt om journalisterna möter opposition, både mer eller mindre välformulerad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar