tisdag 27 maj 2014

Lärarförbundet ryter till

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet ryter till i DN idag. Det är väl ganska behjärtansvärt att totalitära ideologier inte ska få påverka barn och ungdomar, som inte alltid har samma förmåga till kritisk granskning av politik som vuxna.

Samtidigt är det kanske också fel att utestänga vissa partier, bara för att man inte gillar deras åsikter. Det hjälper heller inte att försöka förneka att dessa åsikter finns. Alice Teodorescu beskriver detta ganska bra i sitt inlägg angående EU-valsutgången.

Men, åter till Siréns oro för att partier med fel värderingar kommer in i skolmiljön. Här är Sirén väldigt tydlig med vilka hon tycker är fel och har värdegrunder som inte är förenliga med den demokratiska skolan. Nämligen NAZISTERNA. Antagligen menar hon Svenskarnas Parti, som jag också skulle vilja klassa som nazister. Den slutsatsen har jag kommit fram till genom att läsa om SvP:s punktprogram. Kort och gott, jag bildar mig en egen slutsats, inte att jag hoppar på medias etikettering av partier. Jag misstänker att Sirén även implicerar SD som stridande mot skolans värdegrund. Men, vidare till problemet med Siréns åsikter. Nämligen att det finns andra icke-demokratiska politiska rörelser. Jag har skrivit tidigare om nazister i skolan och tog då upp det relevanta i att det finns andra totalitära ideologier, som verkar få vara ostörda i skolmiljön. Ja, det är helt riktigt, det finns förintelseförnekare bland nazisterna. Dessa människor är helt enkelt obildade eller okunniga. Men trots allt så hände förintelsen. Dock inte med 6 miljoner dödade judar utan 12 miljoner dödade, varav 6 miljoner judar. Alltså hade den nazityska regimen ihjäl misshagliga individer på industriell nivå. Inget man kan vifta bort med korkade nazistkommentarer. Men trots detta, så tycker antagligen inte Sirén att det är problematiskt om Ung Vänster propagerar i skolan. Ung Vänster är tydliga med att de är ett revolutionärt, Marxistiskt och kommunistiskt förbund. Många ledande personer i Ung Vänster är också tydliga med att de behöver stöd från AFA och Revolutionära Fronten. Uppdrag Granskning var väldigt tydliga med att AFA och RF förespråkade en extrem våldsideologi och valde också att genomföra våldsdåd.Och kommunismens offer kan också räknas i tiotals miljoner.

Så min fråga till Sirén är, kan man betrakta Ung Vänsters politiska revolutionära kommunistideologi som förenlig med skolans demokratiska värdegrund?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar